Statlig censur av BBC:s rapportering om Israel

När ”public service”

blir till statlig censur

I kretsar intresserade av journalistik är BBC, med 23 000 anställda, ett förhållandevis aktat och respekterat namn. Med sina anor från 1927 har denna jättelika statliga mediekoncern till och med fått själva begreppet ”public service” att bli till god svenska.

BBC:s nyhetsankare för Mellanöstern Jeremy Bowen censureras

Men än en gång har nu dess ledning, ”The Trust” eller Förtroenderådet, skjutit iväg ett grundskott mot den egna verksamheten. Efter krav från Israels främsta brittiska lobbyorganisation, Zionist Federation of Great Britain, har den nu i ett uppmärksammat uttalande tagit avstånd från ett inslag på BBC website för ett år sedan av den egna korrespondenten för Mellanöstern, Jeremy Bowen. Denne anklagas för att ha brustit i opartiskhet i en text om sexdagarskriget 1967. Framförallt för tre stycken:

För det första när han skrev om ”sionismens medfödda instinkt att vidga gränserna”.

För det andra när han noterade att Israel ”trotsar alla tolkningar av internationell rätt utan den egna”.

Till sist när han konstaterade att Israels generaler under sexdagarskriget upplevde att de hade ”ouppklarade affärer” att ta hand om sedan kriget för den egna statsbildningen 1948. Bland annat syftade Bowen då på att Israels 1967 kunde ockupera hela Jerusalem.

Israeliska pansartrupper vid den syriska fronten 1967

Förtroenderådet nöjer sig ”denna gång” med ett kritiskt uttalande. Än så länge får Bowen ha kvar sitt jobb. Men uttalanden är ett skrämskott mot andra kritiska journalister – som inte i alla delar är överens med den brittiska statens syn på konflikten i Mellanöstern. En fråga så het i västvärldens media att en av dess mest aktade journalister, Seymour M Hersch från The New Yorker, konstaterat att det väl går att likna vid att ha med sig en osäkrad granat om man kommer in med en artikel kritisk mot Israel på en stor tidningsredaktion. Ett förhållande som gäller media även i Sverige. I fjol sommar förbjöd exempelvis Göteborgspostens ägare och chefredaktör, själv öppen sionist, Peter Hjörne, helt ogenerat sin mångårige medarbetare på ledarredaktionen, Gert Gelotte, att fortsättningsvis skriva något om Mellanöstern…

Givetvis har censuren fått stor och mycket positiv uppmärksamhet i Israel. I Storbritannien kräver nu landets lobbyister att Bowen ska avskedas och att hans text ska dras in. Bland BBC:s journalister råder däremot en hätsk stämning mot det statliga Förtroenderådet. Man menar med rätta att politisk journalistik aldrig är en strikt vetenskap och att Förtroenderådets censur mot en seriös och noggrann journalist som Bowen underminerar just den goda tanken med ”public service”.

Tidningen Independents Robert Fisk, alltid påläst och rättfram, drar blanka vapen mot BBC:s ledning när han rasande skyndar till Bowens försvar: ”Vem kan längre ha förtroende för Förtroenderådet” frågar han i en krönika. Trots att hans säger sig avstå från att skräda orden utan väljer att ”gå på tå” anklagar han Förtroenderådet för ”räddhågsenhet, feghet, ett skandalöst beteende, felaktiga fakta och etisk ohederlighet”. Fisk skriver att det naturligtvis är självklart att sionismen hela tiden vill erövra nya landområden från araberna och gycklar med Förtroenderådets tidigare krav på företagets journalister att de ska använda sionismens egen vokabulär för Israels långa Berlinmur på Västbanken: ”säkerhetsbarriär.” Trots att den Internationella domstolen i Haag slagit fast att det handlar om en illegal mur. Fisk hånar också BBC:s ledning som vägrat visa ett kortare TV-inslag med en humanitär vädjan om hjälp till sårade palestinier i Gaza. Eftersom detta skulle kunna ha ifrågasatt den egna kanalens objektivitet. Avslutningsvis uppmanar han sina läsare att hellre titta på Sky News när det gäller täckningen av Mellanöstern. Men framförallt kan de se på Aljazeeras modiga täckning av konflikterna i Mellanöstern. Vore det inte naturligt med en skarp protest från svenska Journalistförbundet?

Robert Fisk skriver att det naturligtvis är självklart att sionismen hela tiden vill erövra nya landområden från araberna…


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen: DN1,DN2,

Bloggare: Spånbingen,Svensson,

Lämna ett svar