Vänsterpartiet viker ner sig

.

Den överenskommelse som  träffats finns nu på papper och läser man noga stämmer den bra med min sammanfattning nedan. Vad som tillkommit är att man valt att precisera en skillnad i förhållande till den borgerliga alliansen, som sagt att man kan tänka sig att förstärka den svenska truppinsatsen. De rödgröna ger däremot ett vallöfte om att fortsätta kriget som förut. Vänsterpartiet som tidigare har röstat emot den nuvarande truppinsatsen i riksdagen har nu  accepterat denna. Partiet har helt enkelt lovat att man i regeringsställning är berett att ta ansvar för att Sverige ska fortsätta att  strida under NATO:s flagg. Löftet om att trupperna ska vara hemma först efter tre års fortsatt dödande, 2013, är diffust och man har valt att gardera sig med följande skrivning: ”Givet det vi vet idag om situationen i de provinser där Sverige finns representerat kommer denna strategi att fullföljas i sin helhet”

.

Inom de ramar som de rödgröna själva valt att spika ihop klarade Mona Sahlin ”Utfrågningen” i SVT hyfsat. Riktigt bra. Väljer man att i stort knappt ens röra vid det rika Sverige. Väljer man att skruva ner förväntningarna på ”Världens bästa välfärd”, som (v) trumpetar om, för att i stället ta ansvar för statsapparatens hårda kärna.  Inte minst dess militär.
Då kan man inte anklagas för att en rödgrön regering inte omedelbart vill ta hem de svenska trupperna från Afghanistan.Väljer man att helt avstå från att öka beskattningen av de besuttnas kapitalinkomster – då måste man naturligtvis ha skattehöjningar för breda lager som sitt ledmotiv i valrörelsen.

.

.

För min del är den största skillnaden mellan de två regeringsalternativ som står till buds deras syn på A-kassan. Om än med helt otillräckliga nivåer och med snabba trappsteg utför är de rödgrönas alternativ här ett helt annat. Mona Sahlin använder humanistiska argument för att försvara sitt och de rödgrönas förslag. ”Man måste ha en dräglig levnadsnivå”. Detta är naturligtvis inte i sig fel och är för den enskilde arbetaren naturligtvis den kanske mest ömmande frågan. Men många av oss som arbetat fackligt vet också att en bra A-kassa är en effektiv broms mot arbetsgivarnas ständiga försök till lönedumpning. I det ”tysta klasskrig” som pågår i Sverige är den borgerliga alliansen försämring av A-kassan det värsta exemplet när det gäller angreppen på arbetarklassen i stort. Den är det främsta hotet mot vår levnadsstandard.

.

De Nya liberalerna
.
Självklart kommer jag att rösta mot Reinfeldts Miljonärsparti. Vare sig det kallar sig Högerpartiet, Moderaterna eller Det nya arbetarpartiet. Men då väljer jag inte heller De nya Liberalerna. Även om de väljer att kalla sig Miljöpartiet.
Jag håller för näsan och röstar på (v) eller (s). Trots allt. På grund av deras trots allt fortfarande slappa, snart uttänjda band  till oss. Vad jag väljer kommer att bero på dagsformen…
Om det handlar om de respektive partiernas kondition och dagsform – eller min egen – är en fråga som du får fundera över.
Samtidigt finns ett slutbud från de rödgröna också när krisen kommer.  Även om (v) ojar sig. När vargen är här och vi får ”dubbeldipp” i ekonomin.  När den svenska exportindustrin kanske står still. Då har även de rödgröna slipat knivarna. ”De länder i EU som inte håller budgetdisciplinen ska straffas hårt”, menar Mona Sahlin i sin nya bok ”Möjligheternas land”. På grund av den osynliga och odemokratiska marknaden ska vi inte själva ha frihet att välja.  Kollapsar svensk exportindustri har vi inga val. Väljer vi då viktiga miljösatsningar i stället för budgetnerdragningar eller att ge ensamstående föräldrar (i utanförskap) mer stöd. Då ska vi straffas. Straffas hårt. Det är budgetdisciplinens piska som ska snärta. Hårt. Alla reformer kommer att ifrågasättas. På samma sätt som för den borgerliga alliansen.
Ordning ska härska i Stockholm.
Kapitalets makt ska inte inskränkas.

.

.
Börsens puls 1948 – 2006.
Ordning ska härska i Stockholm.
Börsbolagens muskler bär framtiden.
Även under en rödgrön regering.
.
Uppenbart kommer de rödgröna när som helst att krysta fram sin gemensamma syn på kriget i Afghanistan. Redan nu står det klart att Lars Ohly och Vänsterpartiet har vikt ner sig. Rejält. Redan i veckan antydde Ohly i Expressen vad som var på gång: ”Det krävs en ”civil strategi”, menade han, pratade om en ”kompromiss”  och vi såg framför oss en diffus plan av militär nertrappning till förmån för mer civila hjälpprogram. Undanflykter som min generation vande sig vid att fnysa åt alltsedan Vietnamkrigets många år av USA:s historisk kolonial terror…

.

https://i0.wp.com/www.listzblog.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/vienam.jpg?resize=584%2C449

.

I går fyllde Sahlin i en del av de oklarheter som Ohly lämnade åt sidan. På samma sätt som tidigare Peter Eriksson och Peter Rådberg anknöt hon till ”Kabulkonferensen” där Afghanistans korrupte valfuskare Hamid Karzai menade att ”han har som mål att de afghanska styrkorna själva ska kunna ta över säkerhetsansvaret 1914”. Eriksson/Rådberg förvanskade detta önskescenario till något helt annat på GP:s debattsida 5.8.10:
”Kabulkonferensen för ett par veckor sedan kom fram till samma sak, att vi ska ha en tidplan för att avsluta kriget. Afghanistans president, Hamid Karzai, sa att de utländska trupperna ska lämna landet 2014 och att Afghanistan själv ska ta hand om säkerheten.” GP 5.8.10.
I en tidigare blogg skrev jag att detta var ljug. Ljug rakt igenom:
”För i varje referat från Kabulkonferensen betonas att Karzai bara säger att han har som mål att den afghanska regeringen själv ska kunna ta över själva ansvaret för de militära insatserna. De utländska trupperna ska vara kvar om än med en förhoppning om att de ska kunna minskas. Både Robert Gates och Hillary Clinton har också försäkrat sin lydregim om fortsatt militärt stöd även efter 2014. Sak samma gäller Obamas löfte om att kunna minska truppinsatserna i juli 2011. I de amerikanska kongressdebatterna pratade vicepresidenten Joe Biden bort det hela genom att konstatera att det då kanske kommer att handla om en reducering med 2 000 man. Den enda passning han fick på sitt inlägg kom från demokraternas ledare Nancy Pelosoi som hoppades att ”det skulle bli betydligt fler”…
Mona Sahlin har fått bättre information. Eller snarare. Hon vet att det inte går att komma med felaktiga uppgifter. I går for hon inte med osanning. Hon bara förvanskade betydelsen av samma konferens:
”Det (2014) är ju någon sorts bortre slutdatum för alla utländska militära insatser”
Sedan gavs vi intrycket av att Sverige måste börja trappa ner i tid. ”Om vi ska kunna lämna över ansvaret 2014”.
När det gäller Afghanistan kommer vi alltså att få en uppgörelse från de rödgröna där Sverige under kanske minst fyra år till, under hela regeringsinnehavet, alltså under samma tid som det outhärdligt långa Första Världskriget varade, ska vara i krig under NATO:s flagg. Det kommer att viras in i silkespapper av civila program, utbildning av poliser (som skjuter ihjäl våra egna soldater) och insatser för ”flickorna”, som Sahlin betonade. ”En civil strategi”, kommer Ohly att säga. ”En kompromiss. Men vi har kommit en bra bit på väg”.

.

.
Då sa Vänsterpartiet: Sluta bomba Vietnam!
Nu ska man vara med och bomba Afghanistan/Pakistan…

.

Ja, ja. Min gode Lars. Även General Petreaus har en ”civil strategi”. Liksom en gång McNamara, Kissinger och Nixon.
Det blir ändå ristat i sten att du och Vänsterpartiet valde att vilja ta regeringsansvar för ett imperialistiskt krig. Du, Lars Ohly, kommer inte att bli försvarsminister. Det sägs att du ska bli socialminister och kanske kan du peta in en eller annan bromskloss när det gäller Sahlins och Erikssons/Wetterstrands privatiseringsiver. Men du och ditt parti kommer att vara ansvarigt för ett imperialistiskt krig. För Carl Bildts krig.
När kläderna faller ser man kropparnas skröplighet.
Det är bara att hoppas att vi efter ett sådant eventuellt regeringsinnehav får ett uppbrott för ett nytt demokratiskt och kämpande socialistiskt parti.

.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen: SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,SVD5,DN1,DN2,DN3,AB1,AB2,AB3,AB4,AB5,Expr1,Expr2.GP1.GP2,AB1,SVD6,DN4,AB6,SDS1,SVD6,GP3,

SVD7,SVD8,

Bloggare: Jinge,Svensson,RödaMalmö,JonasSjöstedt,Teckentydaren,Björnbrum,

12 svar på ”Vänsterpartiet viker ner sig

 1. Det finns inget land i hela världen där kapitalinkomster beskattas så hårt som i Sverige. Menar du verkligen att problemet är, att kapitalbeskattningen är för låg? Räcker det inte med 30% i skatt, därtill dubbelbeskattning av aktier.

  Sverige har inte så många ”rika” person, så att dom kan stå för välfärden. Förmögenhetsskatten drabbar i huvudsak medelklassen och att ta in pengar den vägen stryper konsumtionen och orsakar arbetslöshet inom den privata industrin.

 2. Ja, det menar jag. Men att säga detta innebär också att man måste säga att vi bara kan vinna en sådan strid tillsammans med arbetande och utplundrade människor i andra länder. Till att börja med i Europa. Men detta vill de rödgröna inte höra talas om. Mona Sahlin vill i stället straffa de ”länder” där arbetarna kämpar.
  I sak vill hon hjälpa bankerna,finansbolagen och rika människor att behålla sitt oerhörda överflöd.

 3. Wow!
  Vilken okunnighet. USA kämpade MED Sydvietnam MOT Nordvietnam som fick hjälp av Sovjet. Efter krigande slutande INBÖRDESKRIGET i status quo!

  Två år EFTER att USA åkt hem anföll kommunisterna IGEN och tog syd MED VÅLD. Kommunisterna koloniserade alltså Sydvietnam MED VÅLD! Läs historia!
  Än idag dras kommunistregimen med korruption och fattigdom.
  Rösta vänster va? Hahaha!
  Missade du detta? Tur att jag finns som kan hjälpa dig och dina kunskapsluckor…

 4. Hur känns det att vara del av en minoritet, måste vara jobbigt att ha en ideologi som ingen förstår? Det låter som att till och med V är mesiga i era ögon trots att dem i realiteten är stolliga kommunister.

  Vad får DIG att tro att er ideologi skulle fungera?

  – Den har prövats men aldrig fungerat
  – Människan är inte skapt att leva under sådana former
  – Där den har prövats har den skapat oändligt lidande och ond bråd död.

  Varför inte låta oss leva som vi (Absoluta majoriteten) vill och istället flytta till något av de länder som ni tycker är bra. Jag skulle ju t.ex. flytta och ta med mitt kapital om ni kom till makten. Säkert de flesta arbetare också för den delen.

  Som tur är ni en minoritet som aldrig någonsin kommer att få något att säga till om.

 5. Hej Danne. Vem har gett dig rätten att dela den vietnamesiska nationen i två stater. Nord- och Syd-Vietnam. Uppdelningen var konskevensen av den franska kolonialismens militära fiasko. Amerikanarnas dito kom 1975 när de panikslagna fick lämna landet med sina helikoptrar. Jag lever inte i okunnighet om historien. Läste om Vietnam, debatterade om kriget och demonstrerade åren 1965-75.

 6. Jo, Christer. Det kan vara jobbigt att vara i minoritet. Men det förändrar inte mina åsikter. Dessvärre har en demokratiskt planerad hushållning aldrig prövats. Så jag har inget idealland.

  Men utan jämförelse i övrigt. Även Nicolaus Copernicus och Galileo Galilei tyckte att det var jobbigt att vara i minoritet…

 7. Pingback: Bra besked från oppositionen om Afghanistan | Svensson

 8. Nä Göte och det är ju det som är lite av problemet med din ideologi. Den kan inte uppstå demokratiskt eftersom folk inte vill leva på det sättet, vi är helt enkelt inte skapta så. Det innebär följaktligen att den behöver genomföras med tvång och genomdrivas av en stark ledning vilket i sin tur leder till det vi har sett tidigare i historien. Om jag inte missminner mig så var väl Robespierre den första att försöka sig på det där men fick slutligen smaka på det kalla stålet själv.

  Copernicus och Galilei är inte helt jämförbara, de hade rätt i sina teorier. Animal farm av George Orwell är ju annars ett bra skolexempel på vad som oftast eller som du själv säger alltid har inträffat hittills.

  En eloge dock till alla som kämpar vidare med sin ideologi, statistiskt så bör den ju lyckas förr eller senare.

 9. USA var i Sydvietnam och krigade tillsammans med sin lydregim mot upproret mot denna, USA:s Vietnamkriget utspelade sig i huvudsak i Sydvietnam mot folket där som gjorde uppror mot lydregimen.

  USA förlorade militärt men sen fortsatte vad man kan kalla det diplomatiska kriget och efter ytterligare 20 år av sanktioner mm så fick Vietnam i princip vika ner sig krypa till korset och inrätta sig i den globala ordning som i huvudsak dikteras av USA.

  Man kunde inte utan att slås av vilket öppet krypande för kapitalet det var när V skulle tvingas ner på knä för att få vara med, de var tvungna att svära sin lojalitet mot den självpåtagna tvångströja som budgetregler och sk självständig riksbank innebär. Det finns iofs andra länder som tagit på sig liknande nyliberala regler som inte har det minsta grund i seriös ekonomisk vetenskap utan är förstås en del i nyliberalernas strävan att avlöva det offentliga till något som bara skyddar vissa intressen. Man kan notera att varken USA, Japan eller många andra moderna industriländer håller på med sådana självpåtagna begränsningar.

  Afghanistanfrågan och en del annat ger samma intryck, Sahlin vrålar ut i megafon till kapitalet se vi kommer inte på minsta sätt att arbeta för folket, vi kommer bara att ge dem lite kosmetika, se jag är lydig motarbeta mig inte för mycket jag håller folket i schack (bättre än borgarna). Problemet är att trovärdigheten i det senare är låg, hon är ingen Göran Persson eller ens Ingvar Carlsson.

  De [Sahlin & co] förstår inte, det hjälper inte hur mycket de kryper och hur lydiga de är, kapitalisterna har alltid velat krossa dem, det är bara S makt över folket som satt p för det. Nu när chansen kommer blir det inte fråga om någon nåd. De förmenta intellektuella med S stämpel som kunnat bre ut sig i borgarmedia kommer nu efterhand att få allt mindre plats (de flesta kommer förstås att byta etikett), segern är nära.

  Sahlin och den nya ledningen är nog det mest inkompetenta S haft, hur kan man gå ihop med Mp som öppet säger att de vill krossa S som politisk makt. Mp har varken moral eller lojalitet mot något annat än sig själv. Sahlins ”copy cat” på alliansen torde vara en av den svenska politikens största strategiska tabbar. S står där som den stora förloraren och inte heller verkar det ha gynnat V.

  På tal om partiet som inte verkar ha mer karaktär än en geléklump kan man dock notera att det var när de gjorde rekordval och fick 12% som vi hade den lägsta arbetslösheten här i landet under de senaste 18 åren, under hela två år var den ”endast” 4 % och det i lågkonjunktur. S/Persson hade gjort ett som det då såg ut katastrofval 1998 och de två sista åren under mandatperioden var det låg arbetslöshet. 2002 gjorde S/Persson ett mycket bättre val och arbetslösheten går raskt uppåt igen och det i internationell högkonjunktur som varar från 2003-2007, Persson stramar åt (stora överskott som Sahlin trumpetar om är det viktigaste för henne) och får upp arbetslösheten till 7,8% 2005 (det lite bredare EU anpassade måttet som vi nu har) mitt i högkonjunktur, 2006 är det ”bara” 7,1%. Den dryge godsägaren lämnar 2006 över uppemot en 500 miljarder till motståndarna i dött finansiellt sparande som han plundrat från folket. Kapitalisterna torde se med häpnad på hur enfaldiga ledare som den en gång mäktiga arbetarrörelsen idag producerar, de måst nog nypa sig i armen för att se om de är vakna.

  Vi har de senaste 18 åren haft skyhög öppen arbetslöshet här i landet förutom de två åren som nämndes, trots detta gör Sahlin stor nummer av att det var de som ”räddade” landet.

  Ett val som är mer pest eller kolera än det här får man nog leta efter.

 10. Uppdelningen av Vietnam var ett resultat av världskommunismens krig mot mänskligheten 1917-1989. USA förde inte ett krig mot den vietnamesiska nationen, utan mot det vietnamesiska kommunistpartiet, det var de som delade Vietnam. Kommunisterna är alltid angriparna, förbjuder alltid andra partier, det är nämligen den logiska konsekvensen av att förbjuda privategendom. Eftersom kommunister (liksom nazister) inte har någon gräns för hur mycket av andras blod de kan spilla, vann de. USA är den demokrati, såna har svårt att kriga, eftersom folk kan protestera och överleva.

  Nu är kommunismen död, den föll av sig själv i svåra spasmer från 1917 ända fram till 1991 och lämnade bara vrak efter sig. Mina barn känner till den på samma sätt som de känner till Gustav III, vilket är bra, dess inaktualitet är en lisa.

  Miljöpartiet är skälet till att jag röstar mot den rödgröna. Deras hånleende nickedockor, som med glädje gör boende och transporter svindyra helt i onödan gör mig rasande. De är det mest socialistiska partiet av alla tre, utsugningen kommer att förvärras mest med dem. De har bara dåliga förslag, och vrider agendan för alla på ett nedslående sätt. SAP:s degenerering till mossigt tantparti är sorgligt. Att de överhuvudtaget går i allians med några som vill svälta ut oss på elström får mig att undra; var är industriarbetarfacken? Finns de inte kvar? LO startade SAP som sin politiska arm, varför sitter de bara och jamsar med om nedläggning av kärnkraften? Staten har vi för att gemensamt göra det inga privata aktörer orkar, dit hör infrastruktur och generös kraftförsörjningen. Ett av SAP:s verkliga stordåd var ju att lyckas baxa igenom kärnkraften. Elström ska vara BILLIGT i Sverige, vi ligger vid polcirkeln.

 11. Haha, och när såg vi det ideal som liberalismen försöker utmåla för oss?
  Närhelst man försökt sig på att uppnå det har det barkat raka vägen åt skogen.

 12. Idealen i vår civilisation är kristna, inte liberala. Den barmhärtige samariten och det där, du känner antagligen till det. Jag tror att de idealen är ett historiskt framsteg av stora mått, jämfört med ordningen med äkta slaveri och människooffer som föregick dem.

  Det första politiska liberala ideal jag kommer att tänka på när jag ser din ”invändning”, är representativ demokrati. Det är ju inte alls ursprungligen sossepolitik, utan liberalism. Har parlamentarismen barkat åt skogen ? Bara i länder styrda av kommunister och fascister, de lägger ner den.

  Inte heller har den liberala idén om privategendomens skydd ”barkat åt skogen”. Alla som bor i länder med lagligt skydd för egendom, kopplat till lagstyre och representativ demokrati är att gratulera; de har det bäst på jorden. Du, t.ex.

  Jag noterar att ingen har något att säga om kommunismens angreppskrig i Kina, Korea och Vietnam. Jag ska förtydliga; även jag har gått i demonstrationståg och gastat ”USA ut ur Vietnam” och allt det där. Det är länge sen, så jag skäms bara lite grann för det numera, jag var under 20 och gjorde som alla andra. Det verkade bra, och USA verkade ”onda”. Men de som drev kriget var dödsideologin i Moskva, de försökte faktiskt lägga under sig allt de kunde, via sina vasaller. USA kunde välja på att bara låta dem införa sin slavekonomi, eller göra motstånd, för egen och andras räkning. Jag är glad att de höll emot, trots att de misslyckades. Vi som bor nära ryska gränsen, skyddades indirekt av USA. Kolonialväldena föll utan krig där den som skulle ta över inte var kommunist. Det är kommunisten som startar krig. Vi borde ha anklagat Moskva för Vietnam-kriget, där låg skulden.

Lämna ett svar