Okunnigt om Frankrike

.

.

Uppenbart vet inte Kim Salomon särskilt mycket om Maj -68 och den radikala student/arbetarrörelsen i Frankrike trots att han är professor. Hur man kan skriva en lång recension om en bok som behandlar denna tid utan att med en enda rad nämna att ”maoismen” i Frankrike förvisso fick ett fäste, men att denna, till skillnad från i Sverige, med sitt hela gäng från Jan Myrdal till Göran Skytte, aldrig behövde sakna  numerärt lika stora eller större frihetliga, socialistiska utmanare, är obegripligt. Revolutionär, demokratisk socialism i lödiga former finns det gott om i Frankrike än i dag . Samtidigt som maoismens  torkat ihop, blåst bort och förmultnat. Exempelvis franska Nouveau Parti Anticapitaliste. För den som vill ha en bredare utblick rekommenderas en del gott att läsa hos marxistarkiv.se

.

.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen; SVD1,

4 svar på ”Okunnigt om Frankrike

  1. En del av texten här är svår att begripa. En extra korrläsning kanske behövs?

    Tillhörde inte den där Salomon de s.k. Rebellerna 1968, en obetydlig, hysterisk och snabbt försvunnen grupp (som Myrdal inte hade något att göra med)? Det faktum att man från trotskistiskt håll fortsätter att angripa en del personer, tidningar och rörelser i Sverige som ännu är vid liv och har rätt god hälsa tyder väl på att arvet efter 60-talets marxist-leninister fortfarande lever här och där? I själva verket har väl de flesta av den generationen inte gått Skyttes väg. De flesta var ju inte mediafolk som kände behov av att byta åsikter vid lämpligt tillfälle.

  2. Visst finns arvet till en del kvar i Sverige. Även om det till stora delar packats ner i en del magasin. Mitt lilla påpekande rörde något helt annat. Det märkliga i att skriva en sådan lång recension om Maj -68 och några år därefter utan att nämna att det där fanns och finns livskraftiga revolutionära alternativ som åberopar sig på marxismen. När det gäller Salomons politiska uppfattningar i ungdomen vet jag ingenting. Kanske någon annan läsare?

  3. Lite lustigt att vänsteranhängare alltid anklagar folk som visar vilken historia vänstern har för okunniga. Diskussionen gällde varför så många, även i Sverige, blev så förtrollade av Maoismen som de blev. Det går inte att ursäkta eller förringa genom att några – förtvivlat få – tog avstånd.

  4. Surgubbe (det är du som valt pseudonym) nu är det faktiskt så att den bok som recenseras handlar om Frankrike och inget annat. Alltså är den okunnig om vad som hände i Frankrike mellan 1968-75. Maoismen dog men den frihetliga revolutionära vänstern levde vidare.

Lämna ett svar