Vänstern och euron

Beror krisen på euron ?

 

.

Sedan den internationella finanskrisens början hösten 2007 har en debatt startat inom den europeiska vänstern om eurons vara eller inte vara och roll i krisen. Här hemma är det främst Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet som argumenterat för att de svagare länderna inom eurozonen ska kunna lämna euron. I den här foldern kommer vi att följa upp debatten och efter hand lägga ut alla texter som vi anser av vikt.
Här under hittar du ett antal artiklar skrivna av oss och därunder några länkar till Jonas Sjöstedts artiklar i media och på hans blogg.

 

 

Texter av Benny Åsman

 

Med euron ur tiden, publicerad 12 maj 2011

Solidaritet enda lösningen, publicerad 15 juni 2011

Avskaffa euron? Eller…?, publicerad 22 juni 2011

Europas tangokavaljerer, publicerad 26 juni 2011

I marknadens sold, publicerat 13 juli 2011

Jonas Sjösteds krisprogram, publicerat 5 sept. 2011

Börs och dalbana, publicerat 13 sept. 2011

Texter av Jonas Sjöstedt

Låt skuldtyngda länder lämna euron, publicerad 9 maj 2011

Eu har inte räddat Grekland, publicerat 29 juni 2011

Eurokris på väg mot eurokatastrof, publicerad 12 juli 2011

Barosso bör avgå, publicerad 20 sept. 2011

Riksdagsdebatten om eurokrisen, publicerad 28 sept 2011

 

 

Lämna ett svar