Biobränsle skapar hungersnöd

Castro hade rätt när han sa att är ett brott mot mänskligheten att göra bensin av mat. Josette Shearan, chefen för FNs matprogram, säger att prishöjningen på olika grödor riskerar att skapa hungerkatastrofer i jordens fattigaste länder som ofta importerar stora delar av sin säd. För andra året i rad har de fattigaste ländernas utgifter för importerad säd ökat med 35 procent.

Boven i dramat är den allt mer omfattande användningen av grödor för tillverkning av biobränsle. Medan 1.6 miljarder människor inte ens har tillgång till elektricitet satsar många stater på biobränslen för vägtransporter. USAs målsättning är 5 procent biobränsle till 2012, EU’ mål är 10 procent till 2020.

För att EU’s mål ska kunna uppfyllas måste 72 procent av all odlingsbar jord i i EU-15 användas . Ett omöjligt mål som alla kan förstå. Därför tänker EU i stället förlita sig till import. Den första och värsta konsekvensen kan bli att kalhyggena i Amazonas mångdubblas. Det är en kriminell utveckling som energiindustrin driver på med full hjälp från nyliberala regimer världen över.

Utan att ens bry sig om att garantera produktionen av tillräckligt med mat för världens existerande och växande befolkning sätts bilismens och vägtransporterna i högsätet.

Intressant?
I media: PDK, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Ett svar på ”Biobränsle skapar hungersnöd

  1. Pingback:   En fråga om liv och död för jordens folk — Mullvaden

Lämna ett svar