-Sätt ett pris på livet.

Ingen grön ekonomi utan profit

Förenta Nationernas program för miljön anser att dagens ekonomiska kris öppnar vägen för ett « initiativ för en grön ekonomi ». Chefen för FN-programmet, Achim Steiner, lanserade « initiativet » i slutet av oktober och utnämnde den indiska ekonomen Pavan Sukhdev till ansvarig för att visa att « initiativet » kan bli en källa till tillväxt.

– Dagens ekonomiska modell har nått sin yttersta gräns både vad gäller att förbättra livsvillkoren för de fattigaste i världen och det ekologiska tryck vi kan utsätta vår planet för, säger Pavan Sukhdev.

Fantastiskt klarsynt. Men det är inte allt. Klarsyntheten gäller också vad som motiverar de rika.

– Men mina kunder investerar bara om det finns utsikt för profiter och det kommer inte att ändras, säger Sukhdev som också arbetar för Deutsche Bank.

Läs en gång till. Om det inte går att ta hem profiter på omvandlingen till en grön kapitalism, då får det vara. Kan det sägas tydligare att kapitalismen inte för ett ögonblick bryr sig om grön produktion om inte profiten följer efter.

För FNs utredare, Pavan Sukhdev, behöver därför allt prissättas. Själva livet ska prissättas, naturen, luften vi andas, vattnet vi dricker och allt annat vi njuter av i vår tunna biosfär.

Den gröna ekonomin kräver att ett pris sätts på naturen självt och allt den ger oss.

– Utan ett pris på naturen, kan vi inte ta med kostnaden för naturens kapital och dess destruktion i våra resonemang, säger Sukhdev med en självklarhet som ger kalla kårar utefter ryggen. Vad han pratar om är att sätta ett pris på livet självt. Ett pris på livet som likt koldioxid kanske ska köpas och säljas på en marknad. För om det krävs ett pris på naturen, och därmed livet, är det för att en marknad ska kunna ange dess « värde ». Varför annars sätta ett pris på något ?

Den ekonomiska modellen har kanske nått sin yttersta gräns. Den nyliberala ideologins överstepräster har däremot redan överskridit alla moraliska gränser.

I media: DN1,DN2,SVD1,SVD2,ETC,Sydsvenskan,

Andra bloggare: Svensson,Röda Malmö,Klimatblogg,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar