Alla dessa flygresor…

Ta hem våra soldater

”Galten” klarade inte ens en liten hemmagjord mina. Hur går det nästa gång när den stöter på en med större sprängkraft? Många svenska förare har också berättat att den likt Mercedes Klass A i sin första version, lätt tippar överända…

Carl Bildts grådaskiga blogg kallas ”Alla dessa dagar”. Egentligen borde den heta ”Alla dessa flygresor – och middagar”. Eftersom detta är det mesta han skriver om. Då och då försöker han i och för sig att leverera en skarp analys. Som när han jämförde Medvedevs roll i Syd-Ossetien med Hitlers i Tjeckoslovakien. I dag har EU:s undersökningsgrupp slagit fast att det var Bildts gode vän, den labile nyliberalen Michael Saakasvhili som inledde kriget med artilleribeskjutning och flygbombning av Tskhinvali. Men den av rysshat förblindade Bildt har aldrig kommenterat sin egen fatala diplomatiska blunder. Vid inflygningen till Kabul för två dagar sedan gjorde han, med en smått poetisk ton, ännu en skarp observation. Eftersom det var snö på bergen drog han helt enkelt slutsatsen att vintern var på gång:

En kristallklar natt med månljuset reflekterande sig i den snö som nu lagt sig på berget runt om staden. Man märker att vintern är i annalkande.

Gårdagens blogg avslutas med att han får budet om vad som hänt med de svenska soldaterna och deras afghanske tolk:

Via en skrapig telefonledning lyckades jag också tala med överste Granander för att ge mitt stöd i den svåra situationen. Det inträffade visar såväl hur viktig som hur svår den uppgift är som bl a de svenska soldaterna utför för att säkra stabilitet och skapa bättre förutsättning för ett varaktigt fredsbygge. De förtjänar – liksom alla andra; soldater, diplomater, biståndsarbetare och andra – allt det stöd vi kan ge dem.

Nu återstår kvällens andra middag med olika afghanska företrädare.

Lite besvärligt verkar det vara just nu. All FN-personals rörelser i staden har just stoppats på grund av ett säkerhetshot. Men förhoppningsvis kan vi i alla fall så småningom ta oss mot flygplatsen.

Att det som hänt än en gång demonstrerar att de svenska soldaterna har en svår uppgift är självklart. Framförallt som uppgiften är oklar. Består den i att stödja en av världens störste politiske skojare: Mutkolven Hamid Karzai?

Att det inträffade visar att uppgiften är ”viktig” är däremot ett påstående rakt upp i luften. Hade den varit ännu viktigare om alla svenskarna dött? Om inte vägminan funnits hade då den svensk/finska bataljonens insats varit mer oviktig?

Däremot är det sant att de som drabbats behöver allt stöd vi kan ge dem och den bästa hjälp de kan få är naturligtvis att komma hem tillsammans med alla de andra soldaterna från ”Camp Northern Lights”.

Det enda stöd som återstår för den afghanske tolk som dog blir ett tröstande ord vid graven…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen: AB1,AB2,AB3,SVD1,SVD2,SDS1,SDS2,SVD3,SDS3,

Bloggare:Jinge,

11 svar på ”Alla dessa flygresor…

 1. Jag hittar inte det första citatet i CB blogg, är det därifrån. Jag skulle gärna vilja veta källan.

  Angående TGB 6 Galten kan jag bara av egen erfarenhet säga tt det är alla kategorier det bästa fordon jag nogonsin använt mig av inom Försvaret. Rapporterna från händelsen har inte kommit än men faktum är att det är en död och inte fem vilket skulle ha varit fallet om de som som tidigare körde runt i den modifierade modellen av Toyota LC som också är ett mycket bra fordon med enda brist att det saknar splitterskydd.

  Att fordonet skulle välta som en Mercedes A klass är helt okänt för mig. Jag har suttit i det när det lutat riktigt ordentligt. men jag är långt ifrån en erfaren användare.

  De IED som används i Afghanistan var till en början mycket enkla och bestod ofta av lite sprängämne från granater och spik. Till en början var dessa effektiva både i Irak och Afghanistan då många fordon saknade splitterskydd. Orsaken till avsaknaden av splitterskydd var att de första förbanden i IAfghanistan var att förbanden var specialförband från olika delar av världen. De har av taktiska skäl sedan SAS dagar i den libyska öknen aldrig använt sig av tunga splittersskyddade fordon utan lätta fordon som går snabbt och går långt på en tank. Detta arv földe med när mer reguljära förband anlände efter något år.

  Nu har i stort sett alla förband bytt ut sina fordon mot splitterskyddade fordon. Som i alla krig föder medel motmedel som föder medel. När inte de enkla IED fungerade längre började mer avancerade bomber att dyka upp med b.la. riktad sprängverkan som kan penetrera pansar. Det handlar alltså inte om ”en liten hemmagjord bomb” utan om ganska avancerade sprängladdningar. Galten är ett mycket bra fordon och med en direktträff på rätt ställe kan en RPG 7 slå en strf 90 med det gör inte det till ett dåligt fordon.

  Jag har den djupaste respekt för de som inte vill att vi ska vara i Afghanistan och ofta är deras argument inte helt lätta att besvara trots att fullt ut stödjer både våra soldater och även tror att afghanistan måste ha utländsk personal för att undvika ett ännu värre öde. Men blir FULLSTÄNDIGT VANSINNIG när amatörer ger sig in i debatten om den taktiska anvädningen av fordon, om vi ska ha egna helikoptrar eller ej eller vilka underrättelsemetoder som skall tillämpas. Om det nu är CB som gett sig i den taktiska diskussionen vet jag inte men han inte en aning om hur man ska manövrera med militära förband eller användning av utrustning. Han har lika lite kunskap om det som socialministern har om hur en blindtarmsoperation skall gå till. Det är även av denna anledning som jag bara kommenterar där jag har torrt på fötterna. Jag skulle aldrig ge mig in en diskussion på denna blogg som handlar om fackets roll i Volvoaffären för det vet jag ingenting om.

  Slutligen skulle jag vilja säga att om du tycker synd om tolken som fick sätta livet till är det ingeting mot det blodbad som kommer om vi lämnar afghanistan och alla de som arbetar för någon västorganisation. De kommer att straffas med döden för sitt samröre med oss.

 2. Nej, Jonas. I den här frågan har Bildt inget som helst ansvar. Det som du tror är ett citat är bara en bildttext. Lite otydligt redigerat eftersom det halkat ner ett stycke från bilden.

  Jag är ingen sprängämnesexpert eller kunnig när det gäller pansarskydd och terrängfordon. Min bildtext byggde på andrahandsuppgifter i pressen. Själv jobbade jag som röjdykare inom det gamla Kustartilleriet bara med bottenminor, flytminor mm. Du har säkert rätt.

  Men min poäng är egentligen att de svenska soldater som regeringen vinkat i väg inte har material eller träning för att klara en övergång från patrullering till direkta strider. Exempelvis av den typ som nu rasar i Helmand. Detta i likhet med de tyska soldaterna. En situation som bland annat uppmärksammats i the Economist.

  För mig är detta ett argument som i sig bara rör politisk vårdslöshet med våra soldaters liv. Den viktiga frågan och det bästa sättet att spara deras liv är naturligtvis att ta hem alla trupper. Det bästa fordonet är att inte färdas alls.

  ”Om vi lämnar Afghanistan kommer de som samarbetat med oss att straffas med döden”. Självfallet blir det så att en del samarbetsmän hängs. Så brukar det bli i inbördeskrig där den ena sidan tar hjälp av utländska trupper. De krigsherrar som Sverige indirekt sanarbetar med, från Norra Alliansen, brukar låta sina motståndare dö i helt stängda containrar. De flesta svenska soldater lever säkert i god tro om den egna ”missionen”. De har inte fått något underlag som sätter in huvudrörelsen, alltså den amerikanska invasionen, i ett strategiskt sammanhang. Varför tror du t ex att det i dag är en huvudrubrik i media världen över att USA:s ambassadör i Kabul uppmanat Obama att inte skicka fler trupper? Eller att en av världens främste analytiker, Patrick Cockburn på tidiningen Independent, dömer ut NATO/ISAF: miitära insatser?

 3. Pingback: Vart går Vänstern? | Jinges Web och Fotoblogg

 4. Bra mitt svar blir tvådelat. För det första råder det ingen tvekan om att det finns grupperingar i Afghanistan som inte handlar med genevekonventionen i höger benficka och att dessa har begått grymheter mot sina motståndare. Och ja jag håller med dig om att USA i många fall har machiavellis fursten som förebild när de ger sig in länder och köpslår om lojaliteter. Men hur kan det vara sämre, än den framtid som väntar om landet kastas åter i ett fullständigt kaos och inbördeskrig.

  Den åsikt som Cockburn ger utryck för är gammal brittisk utpressarpolitik och harmed framgång använts både inrikes och utrikespolitiskt. Metoden går ut på att strypa anslagen till människor eller organisationer som misslyckas. Brittiska kommunder som inte lyckas hålla sin budget bestraffas med minskade statsbidrag. Denna politik ledde under Thatcher till enorma valutaförflyttningar mellan fattiga innerstadskommuner med budgetproblem och kustkommuner med god ekonomi. USA.s Fn ambassadör John Bolt förespråkade samma taktik när han ville förvägra pengar till FN eftersom de hade spräckt sin budget i sina fattigdomsbekämpningsprogram. Denna typ strypningspolitik brukar normalt sett tillskrivas högerpopulister men men. Jag tror att Afghanistan behöver mer soldater och mer bistånd. Det somhänder i Afghanistan är snarare ett tecken på att det behövs mer hjälp. Det handlar om att erbjuda en bättre försörjning för bönderna än opiumhandel. Att sedan påstå att Cockburn är en av världens främsta analytiker på området tycker jag är missvisande. Möjligen är han en av de mest pålästa journalisterna. Men jag tror att du och jag lägger lite olika värde i ordet analytiker.

  Jag lyfter dock frågan igen, hur anser ni att lösningen på Afghanistans problem ser ut? Hur de faktiskaåtgärderna ut?

  Jag kan avfärda dina farhågor om att de svenska soldaterna inte vet vad som pågår hos civilbefolkningen i landet. De dragningar som görs för förbande samt de rapporter som ges ut till förbandet är prodcuderade av underrättelsetjänsten och går direkt till förbandet , ibland via MUST. Dessa är sakliga redogörelser för läget och ger en bra bild av läget i landet. Eventuella Felaktigheter från ISAF tas upp eftersom de är centrala för befolkningens förhållande till Förbanden. Problemet uppstår när informationen går via infostaben HKV eller RK. Det är då som ett rosamässigt skimmer läggs över allt för blidka hemmaoppinioen. Så är inte fallet när underättelsetjänsten arbetar med folket på marken. Det finns ingen tid att fjanta runt och sprida Pravda bland förbanden.

  Den andra delen handlar om din faktiska kompetens att bedöma de svenska soldaternas förmåga att lösa sin uppgift i området. Din bakgrund som Röjdykare ger dig iofs större sakkunskap än många andra men du saknar tyvärr kompetens att avgöra de svenska soldaternas förmåga.

  Om vi börjar med soldaternas utbildningsståndpunkt är det inget i deras utbildning som inte gör dem fäiga att klara av striderna. Kirgsvetenskapen som är den disciplin som avhandlar detta område pekar på två parametrar. Utbildning och inställning. Historiskt har inställningen varit alltid varit central för att klara rollen som soldat. Vet man vad insatsen innebär och ändå är beredd att göra den är det ofta en enkel match att utbilda soldaten. Det handlar mest om tid och pnegar. De Svenska soldaterna utkämpar sitt första krig när de skall in i US. Konkurensen om platserna vid skytteförbanden är idag stenhård. Väl under utbildningen handlar mycket av jobbet för cheferna om att identifiera soldater som inte förstått vad de gett sig in på. Detta resulterar varje halvår i att flera soldater och officerare slutar eftersom de inte insett vad en tjänstgöring i US innebär. Motivationen är det inget fel på. Men med bara motivation vinner man inga krig, det är ju spanien 1936 till 1939 ett exempel på. Därför krävs det utbildning

  När det kommer till den taktiska utbildningen kan jag idag inte se hur den inte skulle vara anpassad. Möjligen skjuter vi för lite med soldaterna på längre avstånd då stridsavstånden i Afghanistan är väldigt långa, ibland upp till 1000m. och stridsskjutningarna behöver bli längre och mer realistsiska.krig är svårt att öva inför, det är ingen hemlighet, men att vi skulle vara sämre här än i t.ex. Danmark eller Italien har jag svårt att se. Alla soldater i stridande befattning har värnplikt ryggen och till skillnad från din kollega här på bloggen som ondgjorde sig över sin tid på I 21 så tlllhör många av de i US den kategori som fann värnplikten ganska givande. Och min erfarenhet är att är en person motiverad under värnplikten så lär dom sig enormt mycket. Den kunskapen kan lätt plockas fram och finputsas under utbildningen innan nedrotation. Visa soldater som är Afghanistan nu har desutom hängt ihop i nästan 2 år sen NBG. När det kommer till materielen är detta ett ständigt ämne för debatt. Soldater och officerare är aldrig nöjda med den tilldelade utrustningen och kommer troligen aldrig att bli det heller. De finns alltid ett bättre sikte, skönare kängor, bättre kroppsskydd o.s.v. Nivån på den personliga utrustningen är bra men kan bli bättre. Det är därför aldrig svårt för tidningar som AB att hitta någon som har ett kropsskydd som inte passar ordentligt.

  Jag har inte läst artikeln i The economist som för övrigt är en av få tidningar jag respekterar för deras utmärkta research. De Tyska förbandens utbildning kan jag ej uttala mig om för den vet jag för lite om men jag förstår inte varför eventuellt dåligt utbildade tyska soldater skulle vara likamed att de svenska skulle vara det. Förutom det så är situationen i Helmand helt annorlunda från den uppe i MeZ. De förband som strider nere i söder har lång erfarenhet och har ett ständigt flöde av material och underhåll från Pakistan. de har desutom bergtrakter att kriga i vilket försvårar för ISAF/OEF. De kriminella rövarband som atackerar svenska delar i norr är dåligt utrustade och har ofta ganska dålig taktik. den enda taktik som är riktigt framgångsrik är kriget med IED. Tillskillnad från sina bröder i söder åker de på smisk ganska hårt när de försöker att ge sig på förband med eldhandvapen. Svenskarna har ju skickat iväg ett antal krigare till sin 72 jungfruer utan att få en enda dödad i eldstrid.

  Att Jämföra förbanden i norr med de i söder är att begå samma misstag som vissa västbedömare gjorde under Vietnamkriget när man buntade ihop FNL och NVA i en hög. FNL var tappra bönder med undermålig utrustning och nästan noll i militär utbildning( ett exempel på vad motiverade soldater kan göra trots brsiter i utrutsning). NVA var välutrustad, vältränad och och i likhet med FNL välmotiverad.

  Jag skulle gärna villja se vilka fakta du har i ryggen när du påstår att soldaterna inte är tränade för uppgiften. Överbevisa mig gärna, det har jag blivit förrut. Ett tips är dock att inte komma dragande med artiklar ur aftonbladet eller annan slaskmedia….det blir inte en sanning bara för att det trycks. Som akademiker ser jag gärna förstahandskällor.

  Alla får kritisera men det måste vara konkreta fakta du kommer med när du säger att soldaterna inte har utrustning eller utbildning som duger. Annars blir det enligt principen ” Det är så för att jag säger så”

 5. Jag ber om ursäkt för den undermåliga svenskan. Jag försöker att korrekturläsa men det är omöjligt på Datorn.

 6. Det är väldigt enkelt Jonas:
  Sverige har ingenting i Afghanistan att göra. Det har inte USA heller. Man kan helt enkelt inte bomba folk till demokrati.

  Det hela kommer bara att bli värre och värre. Om man så stannar där i 20 år, så kommer man inte att få afghanerna på knä, och därmed kommer det elände du förutspår om man lämnar landet, bara att skjutas upp och under tiden dör ytterligare många fler människor.

  Det är visserligen gulligt att svenska soldater vill kämpa så tappert för att de afghanska flickorna ska få få skola, men är det verkligen värt massor av liv att tvinga fram detta. Anser de afghanska flickorna det? Skulle man inte istället ha försökt påverka regimen i Afghanistan med mindre blodiga medel.

  Och i själva verket så är ni där för att skapa amerikansk och engelsk kontroll över gasen norrifrån, pipelines genom Afghanistan, som man vill kunna ta ut utan att Ryssland har något att säga till om. Sådana nyimperialistiska projekt ska Sverige inte delta i.
  se:
  http://www.sourze.se/Avslöjat_USA_och_UK_godkände_tortyr_10693095.asp

 7. Jag har numera förstått att det socialistiska Sveriges lösning på Afghanistankonflikten är den samma som tillämpades i Rwanda och i tillämpas i Darfur. Nämligen ”Låt dom ha ihjäl varandra taktiken” Vi får inga rapporter från ignorerade krishärdar eftersom ingen bryr sig när folk i tredje världen dör. Jag har viss förståelse för dessa tankebanor och det finns akademiskt stöd för den. Dessa akademiker är återfinns i det neokoneservativa facket och är ofta starka anhänare av realpolitiska teorier. Kissinger och Fukuyama är två sympatiska människor ni kan läsa in er på som främst stöder denna typ av avståndspolitik.

  Det är intressant då denna åsikt ofta också tillskrivs högerpopulistiska partier som talar om icke stöd i samma andetag som repatriering. Men den ideologiska kartan ritas ständigt om och som statsvetare är det en minst sagt anmärkningsvärd vändning.

  Men jag ber er hitta den person som arbetat i landet i närtid och mött människorna, som stödjer denna åsikt. Du kommer att få leta ett tag, tro mig. De gulliga möten som du beskriver sätter ofta djupare mentala spår hos soldater än vad man kan föreställa sig. Även de högre politiska målen med insatsen är höljd i dunkel så har den gemene afghanska kvinnan fått det betydligt bättre. Och hon skiter högaktingsfullt i om vänsterfolk i västeuropa stirrar sig blinda på amerikansk imperialistpolitik. En återgång till talibanstyre skulle innbära ett öde värrre än döden för många.

  Jag fattar att ni aldrig någonsin kommer att förstå hur det är att verka i en krigszon och vilka spår det sätter mentalt. Hur möten med folk kan förändra hela ens livssyn och åskådning. Jag hade ett liknande möte i Afrika där en ung flicka tackade oss med ett brev där hon skrev hur innerligt glad hon var över att vi var i landet och höll freden levande. Det var första gången jag fattade vad mitt jobb som Officer handlade om. För den våldtagna Liberianska flickan och de Afghanska flickorna som får gå i skola finns det inge strategisk säkerhetspolitisk kontext. Der finns bara vardag och den blir bättre, tro mig. Men tror aldrig ni kommer att förstå. Men ni kanske har haft samma upplevelse på nån konferens om tredje världen nån gång.

 8. Man ska tydligen aldrig säga att det var mitt sista ord. För här kommer lite till.
  Först gör vår blogg inte anspråk på att tala i det ”socialistiska Sveriges” namn. Vi talar och skriver enbart för oss själva. Och vi har ett bagage att ösa ur eftersom vi båda varit oavbrutet politiskt aktiva sedan 1966.
  Du själv tar i med en stor dos av intellektuellt snobberi när du säger att vi aldrig kommer att förstå vad som sker i Afghanistan för vi har inte har ”arbetat i landet”. Att ha suttit med näsan i smeten leder många gånger till närsynthet. Att förstå politiska och sociala processer beror på den information du besitter och framför allt din förmåga att dra korrekta slutsatster av dina inhämtade kunskaper. Och det är här som din blinda fläck verkar sitta. Din professionella verksamhet verkar vara underrättelseoffiicer. Men vilka slutsatser som dras av dina insamlade uppgifter beror till 100% av analytikerns ideologiska hemvist. Av den omfattande och detaljerade informationen du kan skaffa in kan två analytiker dra helt skillda slutsatser beroende på deras ideologiska, politiska och sociala bagage. Informationen i sig är inte värd ett uns utöver de slutsatser som dras.
  Beviset för vad jag just nu sagt är att du lyckas koppla ihop oss med Kissinger och Fukuyama. Du är kanske expert på spioneri, som det heter i folkmun. Men din koppling mellan våra politiska åsikter och krigsförbrytaren Henry Kissingers visar att du är en politisk idiot. Ännu värre blir det när du skriver att vår lösning är den i Rwuanda. Påstår du att vi ser ett folkmord i Afghanistan som lösning på problemet? Om det är det du menar är det ett rent skamligt påstående.
  När du beskriver dina egna erfarenheter av personer du mött och som klarat sig undan förföljelse och kanske tortyr tack vare en grupp utländska soldaters närvaro känns det att du är uppriktig och tror på det du gör. ”Det finns bara vardag och den blir bättre, tro mig” skiver du. Men det handlar inte om att ta en dag i sänder. Har du någonsin tänkt på att du kanske ingår i en större helhet, där de svenska hjälpsamma och trevliga soldaterna fyller en liten del i det större projektet som inte alls handlar om att skapa fred och demokrati i Afghanistan, eller Irak för den delen? Tänk om er närvaro bara bidrar till att förverkliga den amerikanska imperialismens agenda i regionen, i Afghanistan och staterna runt omkring. Tänk dig att du kanske bara är en liten bricka i det geopolitiska spel som styrs från Pentagon och Vita Huset.

 9. Jag skrev svaret till Kerstin och om du uppfattade det som ett svar till dig Benny ber jag dig om ursäkt. Orsaken till att jag använde mig av termen det socialistiska Sverige är att jag mött denna lämningspolitik av många människor som sympatiserar med socialistiska värderingar av olika nyanser. Jag syftade inte på bloggen som en företrädare men jag inser att jag var otydlig.

  Jag ska försöka förtydliga mitt resonemang.
  Jag är statsvetare och där pysslar b.la. av ideologisk analys av t.ex. Socialism, Liberalis, Konservatism och alla dess nyanser och olika skepnader.Du som jag är medveten om att Socialismen sträcker sig över ett brett spektrum där två människor som kallar sig socialister kan ha mycket annorlunda åsikt i olika frågor. Det finns dock vissa axiom som enligt mig förenar socialister oavsett vilken gren de tillhör. Den mest framträdande om man bortser från synen på klassamhället är åsikten om att ett bättre samhälle kan skapas ur allokering av resurser både nationellt och internationellt. Nationellt sker detta genom progressiv skattelagstiftning där vinster av olika slagskall fördelas lika mellan alla främst genom skattesystem. Internationellt sker denna allokering genom bistånd och stöd av olika slag från den rika världen till den fattiga. Detta främst som en ”återbetalning” för koloniala tider och allmän rovdrift på fattiga länders tillgångar.

  Jag är inte socialist själv men det är ingen tvekan om att denna typ av åsikter har fått ett uppsving i och med finanskrisens blottande av kapitalismens baksidor.

  Orsaken till att jag drog upp parallellerna till Fukuyama och Kissinger var ett argumentatoriskt knep att för att visa min oförståelse inför din hållning i denna fråga. Jag fattar väl att du självklart tycker att både Kissingers och Fukuyamas åsikter är helt befängda. Men i denna specifika fråga ser jag många likheter vilket förvånar mig mycket. Urdragningspolitiken har alltid varit ett konservativt förhållningsätt.

  Det som gör mig uppenbart förvånad och förbryllad är nar jag från vänsterhåll så unisont hör krav på fullständig avveckling den västerländska närvaron i Afghanistan. Denna åsikt att lämna ett land åt sitt öde går nämligen stick i stäv med internationella solidaritet som jag förknippar socialismen med.

  I mitt arbete har jag träffat åtskilliga människor som företräder allt från SAK, Röde Korset, Läkare utan gränser, Norsk Folkehjälp. Det är nämligen av yttersta vikt att ta in information från alla parter, särskilt från dom som inte tycker som du. Det värsta ödet som kan drabba en underrättelsetjänst är att bara få information från Ja-sägare. Operationen i Grisbukten säger väll allt.

  Många av dessa NGO-arbetare är milt sagt starkt kritiska till den militära närvaron i Afghanistan och delar din åsikt om att militären måste bort. Däremot har jag aldrig mött en företrädare som tror att Väst kan lämna Afghanistan helt .Många förespråkar en ökad närvaro av utländsk civil personal och samtidigt en tydlig knuff i riktning åt västerländsk demokrati. Jag blir därför förundrad över det faktum att många människor i Sverige jag talar med vill att vi drar ur rubb och stubb. Ofta sympatiserar dessa människor med socialismen i någon form. Om detta sker tror jag tror faktiskt att situationen kan komma att likna den som var i Rwanda 1994 till vissa delar.

  Trots att vi är tydligt oense om den militära insatsen är vi mer överens än vad du tror. Jag vet att USAs ”Take thier Gas and kick their Ass” mentalitet är roten till mycket av de operativa problemen i Afghanistan. Jag vet att den nuvarande militära taktiken är föråldrad och bygger på 1800tals teorier om hur länder kuvas.

  Jag läser i en undersökning att 82 % av kanadensarna, 60 % av britterna och 42 % av amerikanerna tycker att kriget är ett misstag och Nato bör dra sig ur militärt. Som tjänsteman inom en myndighet inser jag att företrädarna för min åsikt börjar att hamna i minoritet. Jag är inte en idiot ( Även om du kallade mig det) Jag vet att politiker är kappvändare och när kriget börjar synas i popullaritetssiffror för politiker kan åsikterna snabbt ändras ex somalia 1993. När detta sker kommer många av de jag lärt känna och har kontakten med att dödas. Vissa står redan på dödslistor. Detta gör att jag är kvar i landet till viss del. Jag vet att jag är en del av ett högre internationellt syfte, det vet alla som tjänstgör internationellt. Men den förändring som man personligen skapar på micronivå tar inte hänsyn till detta. Närsynthet eller ej.

  Jag hoppas att du har rätt att Afghanistan blir ett bättre land på sikt. Men jag vet också att så fort talibanerna får makten igen, när deras utrensningar startar. Då kommer rösterna att höjas för att världssamfundet måste agera igen.

 10. Jonas,
  Jag har aldrig kallat dig idiot och av allt du skrivit är det uppenbart att du är en person med huvudet på skaft. Jag kallade dig politisk idiot på grund av dina kopplingar mellan våra åsikter och Kissingers. Men ”politisk idiot” är inte ett personligt skällsord utan ett ganska vanligt politiskt begrepp. Om du uppfattade det som ett oförskämt uttryck ber jag om ursäkt.
  Men nu går jag vidare. Tack för meningsutbytet. Kom gärna igen med kommentarer till andra bloggar.
  Hälsar
  Benny

Lämna ett svar