Sämre betalda jobb i USA

Krisen skapar sämre jobb i USA.

De amerikanska fackföreningarnas tankesmedja, Economic Policy Institute, publicerade nyligen en undersökning av vad som hänt med jobben för manliga arbetare. Av de 8,1 miljoner arbeten som försvunnit under krisen var de flesta vad EPI kallar ”bra arbeten”.

Med ”bra arbeten” menar EPI jobb som betalar minst 60 procent av hushållens medianinkomst (*) och som samtidigt erbjuder sjukförsäkring och pension. Med den definitionen framgår det att 46,5 procent var bra jobb 1979 medan de minskat till 31,3 procent 2008. De värsta försämringarna har de spansktalande fått utstå. Bara 15,3 procent av dem hade ”bra jobb” 2008.

Den lagliga minimilönen i USA är 7,25 dollar i timmen och med ett arbetsår på 2 080 arbetstimmar ger det 15 080 dollar. Det är under fattigdomsstrecket(**) för ett hushåll med fyra medlemmar. Ett ”bra jobb” ger däremot minst 14,51 dollar i timmen vilket svarar mot 30 180 dollar per år.

När krisen så småningom kommer att vändas till uppgång är det uppenbart att de förlorade ”bra jobben” inte kommer att återskapas. Företagen kommer att profitera på situationen för att nyanställa med sämre arbetsvillkor än innan krisen.

(*) Medianinkomst: Är lönen i mitten. Lika många ligger över som under medianen.

(**) Fattigdomsstreckt brukar beräknas ligga under 50% av medianen.

I media; Dagens Arbete,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ett svar på ”Sämre betalda jobb i USA

  1. Intressant. Det är väl det här som orsakar klagomålen om att ”medelklassen” håller på att försvinna i USA. Och det stämmer ju, fast det är arbetarklass av de bättre betalda skikten det rör sig om. Eftersom flera tendenser härjar samtidigt lär det här fortsätta:

    Produktion flyttas till andra länder, hemmaproduktionen automatiseras och skär ner, kapitalisterna noterar ”profitkvotens fallande tendens” och vill inte investera i den reala ekonomin utan spekulerar i stället, efterfrågan svajar på grund av sänkta inkomster och ojämnare inkomstfördelning. Finns det något som talar FÖR den välbetalda arbetaren i USA längre? Denne glider över mot sämre betalda servicearbeten eller arbetslöshet.

Lämna ett svar