Kapitalismen i korthet

Jag har redan presenterat den franske marxisten Michel Husson här på bloggen. I texten här under sammanfattar han i några meningar vad som är specifikt för det kapitalistiska systemet. Texten ska publiceras i ”Attacpedia”, en ekonomisajt gjord av Attac i Frankrike. Tyvärr finns det inte ännu en engelsk motsvarighet. Det kanske kommer.

*******

Kapitalismen i några meningar.

.

Av Michel Husson för Attacpedia

.

Kapitalismen är en social organisationsform. Den bestäms inte av existensen av pengar, banker eller marknader. De fanns också förr. Kapitalet är sociala relationer: ägaren av produktionsmedel (kapitalisten) anställer lönearbetare, ger dem order och mål att uppnå. Kapitalisten tar hand om det totala sociala överskottet, det vill säga de nyskapade rikedomarna och ger tillbaka bara en del i form av löner till de som producerat dem. Skillnaden utgör profiten.
Kapitalisterna väljer att investera där de hoppas realisera maximala vinster, men de är också beroende av en efterfrågan på det de producerar. Denna grundläggande motsättning förstärks av avsaknaden av samordning mellan olika privata kapital i konkurrens med varandra. Kapitalismen är ett instabilt system med periodvisa kriser. Men den har också en historia och vi kan urskilja en relativt reglerad kapitalism under de så kallade gyllene åren 1946-1975 som från början av 80-talet följdes av en nyliberal kapitalism befriad från sina ”bojor”. Kapitalismen har bidragit till en stark ökning av arbetets produktivitet. Men i dag stångas den med sina egna begränsningar; ökad ojämlikhet i rikedomarnas fördelning, vägran att möta icke vinstgivande sociala behov och oförmåga att behärska klimatförändringarna. Den kris som startade 2007 ställer därför problemet att lämna kapitalismen bakom oss till förmån för en social och ekologisk demokrati.

.

Media;DN1,SVD1,AB1,

Bloggare: Röda Malmö,Teckentydaren,Reflektioner och…,Motvallsbloggen,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

7 svar på ”Kapitalismen i korthet

 1. Infantilt att kalla kapitalismen ett instabilt system. Detta ”instabila” system har fungerat i över tvåhundra år och överlevt två världskrig och att det nu helt plötsligt skulle rasa samman till förmån för en ”social och ekologisk demokrati” är ett löjeväckande påstående.

  Kapitalismen har lett till att i-ländernas arbetarklass och lever i ett välfärdssamhälle som står i skarp kontrast till det som deras klassbröder i u-länderna tvingas leva i.

  Tillåt mig betvivla att västvärldens arbetarklass kommer att vara särskilt tilltalade av en ”social och ekologisk demokrati”. Denna kommer nämligen att med naturens nödvändighet innebära en kännbar standardsänkning vid en omfördelning av resurserna.

 2. Infantilt? Nej, Instabilt? Ja. Inte ens Milton Friedman kallar systemet stabilt. Schumpeter sa att det periodvis genomgår destruktiva faser. Jag kan inte hitta någon annan infantilitet än din egen. Vad var världskrigen om inte katastrofala sammanbrott i det kapitalistiska samhället?
  Vad gäller sänkning av levnadsstandarden vid en omfördelning av rikedomarna beror dete på vilken ände av samhället man befinner sig i. I USA har under perioden 1970-2008 alla (100%) löneökningar gått till den rikaste tiondelen av löntagarna. Om det kunde omfördelas medger det en standardökning för 90% av löntagarna. Men sådana infantila siffror biter naturligtvis inte på en sådan hejdare som du.

 3. Man kan förstås inte bortse ifrån att under den här tiden så har det även varit en otrolig utveckling av kunskap om hur den värld vi lever i fungerar, naturvetenskapen har gjort otroliga framsteg. Det är främst detta som bidragit till ökad levnadsstandard inte kapitalism.

 4. Världskrigen var förvisso ett sammanbrott men det var definitivt inte något sammanbrott för det kapitalistiska samhället. Kapitalismen fungerade alldeles utmärkt såväl före under som efter krigen.

  I själva verket innebar världskrigen den organiserade kommunismens sammanbrott. Istället för att ”skjuta våra generaler” och sjunga ”broderskapets sång” som det så vackert heter, valde arbetarklassen i Europa att skjuta sina bröder.

  Att omfördela rikedomarna inom nationalstaterna skulle jag definitivt inte kalla för ”social och ekologisk demokrati”. Möjligen skulle man kunna det för national-socialism.

  Omfördelningen måste givetvis ske globalt. Arbetare i USA ska exempelvis inte ha mer förmåner än arbetare i Bangladesh. Månadslönen för en textilarbetare i Bangladesh ligger ungefär på 400 kronor… Tvivlar på att det räcker för att betala dagslönen för en amerikansk textilarbetare.

  BNP för hela världen uppgick förra året till 61,963,429 USD. Det ger ett BNP per capita på drygt 8 000 dollar vilket är mindre än en fjärdedel av Sveriges BNP per capita och motsvarar nivån i Thailand, Jamaica, Albanien, Angola mfl. länder.

 5. Janne,
  Minnet är det första man tappar. Och de enorma kriserna 1870-talet, 1907-09, 1929-37, 48-50 och 1974. var kom de ifrån? Det stabila kapitalistiska systemet? Eller den inneboende instabiliteten i systemet?
  Och under världskrigen fungerade inte kapitalismen ”alldeles utmärkt”. Av politiskt/militära skäl rådde krigsekonomi, dvs staten beslutade om produktionen, vilket inte normalt ingår i en liberals syn på ”normalt fungerande kapitalism”. Men vill man inte tänka är det enklare att haspa ur sig vad som helst.

 6. Jahadu Benny, tydligen har du bytt taktik och
  låter bli att publicera mina inlägg när du inte kan bemöta dem.

 7. Janne,
  Vilket inlägg talar du om? Det sista jag har från dig är daterat 18/2 kl 17.32 och det svarade jag på. Att jag skulle censurera dina inlägg därför att jag inte vet hur jag ska svara på dem tyder på att du har ett ego utöver det vanliga.

Lämna ett svar