Med euron ur tiden

Är det en lösning att lämna euron?

.

Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt skriver i en debattartikel i GP att de skuldtyngda länderna i EU bör tillåtas skriva av sina skulder och lämna euron.
-Vi tror att det är oklokt att vänta till dess krisen blir än mer akut och vi riskerar politiska och ekonomiska sammanbrott. Skuldavskrivningar och att krisländerna ges en möjlighet att lämna euron skulle ge dem en möjlighet att återhämta sig ekonomiskt, skriver de båda i sitt inlägg.
Deras utgångspunkt är att de arbetande i samhället inte ska betala den kris som orsakats av bankers och andra finansinstituts spekulation och ohejdade profitjakt. Det är också min utgångspunkt.
Frågan som därför måste besvaras är följande: blir skuldsaneringen mindre smärtsam för den arbetande befolkningen om landet ifråga hoppar av euron?
Till att börja med kan vi se vad som sker i länder inom EU som inte har euron som valuta. Storbritannien använder inte euron. Ingen kan dock påstå att de arbetande i landet klarat sig bättre undan krisens följder än i euroländerna. Tvärtom. David Camerons regering för kanske den mest brutala ”saneringspolitiken” inom hela EU.
Om befolkningen drabbas hårt eller inte av krispolitiken har inte mycket att göra med vilken valuta landet ifråga använder men desto mer hur hårt de härskande kan gå fram utan att stöta på allt för stort motstånd från politikens offer.
Andersson och Sjöstedt förklarar inte varför det skulle vara lättare för exempelvis Grekland att sanera statsskulden om man hoppade av euron. De bara säger att det är så.

.

Andersson och Sjöstedt tror att ett avhopp från euron kan underlätta skuldsaneringen.

.

Men är det verkligen så? Jag vill påstå att motsatsen är mer sann. Vad skulle hända om Grekland hoppade av euron och återinförde drachmen? Syftet med ett avhopp vore naturligtvis att devalvera sig ur krisen genom att öka de egna produkternas konkurrenskraft på världsmarknaden. En sådan politik har dock ingen chans att lyckas om alla grannar för samma politik. Chansen att ”rikare” länder skulle sitta still i båten och låta exempelvis Grekland, Portugal, Spanien och Irland devalvera sig ur krisen på bekostnad av Tysklands, Frankrikes och andra länders marknadsandelar är illusorisk. Varifrån skulle den ”soldariteten” helt plötsligt komma? Redan nu klarar ju de 27 inte av att samarbeta i de mest elementära frågor. Ja, det är inte riktigt sant. De är ju helt eniga i att det är de arbetande som ska betala den kris som nyliberalismen skapat.
Idén att hoppa av euron förbiser dessutom en liten ”detalj”. Devalveringar leder till att statsskulden som är noterad i utländska valutor, som euro och dollar, automatiskt ökar i samma omfattning som valutan skrivs ned.

.

I går 11 maj demonstrerade tiotusentals arbetande i Aten mot regeringens krisplaner.

.

Ändå vore det kanske inte den allvarligaste effekten. För om drachmen återinfördes i Grekland och devalverades i syfte att stimulera exporten skulle den internationella finansmarknaden kasta sig över Greklands valuta i en spekulationsvåg utan like och driva upp den ränta Grekland skulle få betala för nya lån på den internationella finansmarknaden till astronomiska höjder.
För att undvika det måste i så fall regeringen i Aten förstatliga alla banker i landet, stoppa all kapitalflykt och göra drachmen imun mot spekulationen genom att göra den icke konvertibel. Finns det någon utsikt för att den nuvarande ”socialistiska” regeringen skulle slå in på den linjen? Svaret är givet – absolut ingen.

.

De offentligt anställda var talrika i gårdagens protester.

.

I dag försöker i stället den grekiska regeringen tvinga befolkningen att betala krisen. Det kommer den att göra även i morgon oavsett om landet använder euron eller en ny drachm. Det är visserligen sant som Andersson/Sjöstedt skriver att en och samma valuta i länder med olika tillväxttakt och produktivitet skapar ekonomiska problem för de svagaste ekonomierna i unionen. Men att hoppa av från euron och devalvera sig ur krisen med nationella valutor är ingen progressiv lösning för de arbetande som drabbas hårdast av den djupa finanskrisen. De kommer i värsta fall att få betala dubbelt upp för ”saneringen” av statsfinanserna

.

Media: DN1,DN2,DN3,SVD1,SVD2,GP1,GP2,GP3,DN4,SVD3,SVT1,SVD4,

Bloggar; Sjöstedt,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

40 svar på ”Med euron ur tiden

 1. Väldigt intressant. Har dock en fråga tror du det skulle gå att göra som Argentina 2001 då man ställde in betalningarna och vägrade att betala genom ytterligare stålbadspolitik. Då sa alla ojojoj nu kommer marknaden straffa Argentina osv men det visade sig att man kom tillbaks till hög tillväxt efter ett tag. Vad tror du om utsikterna för Grekland att göra samma sak?

 2. Lars,
  Det är klart att Grekland skulle kunna göra som Argentina. Men för den arbetande befolkningen är det helt klart att de ”åtstramningar” som regeringen föreslår nu kommer att framstå som milda jämfört med vad som väntar vid ett ”argentinskt” scenario. När Argentina inställde betalningarna och upphävde pariteten 1-1 mellan dollar och peso sjönk peson som en sten ner till 1-4 och inflationen på dagligvaror för befolkningen rusade i höjden samtidigt som lönerna stod still.
  Än i dag 9 år senare kan inte Argentina låna pengar på den internationella marknaden och har därför just i dagarna lovat att betala allt de är skyldiga till de gäldenärer som inte accepterade uppgörelsen 2006(om jag minns rätt).
  Grekland kan naturligtvis ta samma väg. Men det finns inget progressivt i det steget och för de arbetande kommer det inte att bli mindre smärtsamt, tvärtom. Lösningen på skuldkriserna i EU måste lösas genom solidariska skuldsaneringar, skpande av jobb, ökade löner och sociala skydd, omfördelning av inkomster och rikedomar, en harmonisering av bolagsskatterna som hindrar länder att konkurrera om investeringar med allt lägre vinstbeskattning. Kort sagt en väg som nyliberalismen i EU och dess medlemsländer inte vill slå in på. De föredrar att devalvera den sociala sektorn och sänka lönekostnaderna i tron att det ska skapa ekonomisk tillväxt. Det enda de kommer att skapa är recession och ökad missär.

 3. Varför skall Argentina ”låna” pengar på den internationella kreditmarknaden? Är inte Argentina ett suveränt land med egen centralbank?

  Jag håller med om det mesta som skrivs på denna blog men här spelar du/nu helt finanskapitalisternas världsbild i händerna.

  Hela världen (inte bara Grekland) börjar nå ”Peak Debt”…och detta av en anledning, nämligen den att ständig tillväxt även kräver en tillväxt av penningmängden. Då en stor majoritet av pengarna är krediter (97%), dvs pengar påhittade från intet (genom en enkel bokföringstransaktion) av mestadels privata banker så finns en tillhörande skuld (som dessutom växer med ränta).

  Denna typ av penningsystem (för alternativ finns) spelar endast en typ av aktörer i händerna nämligen de privatpersoner som äger Goldman&Sachs, JP Morgan, Handelsbanken, Swedbank mfl.

  Det viktigaste alternativet kan sammanfattas i MMT (Modern Monetary Theory), dvs av de sk Chartalisterna där Bill Mitchell är en av de tongivande ekonomerna. I princip går detta alternativ ut på att pengar skall skapas av samhället (dvs av våra demokratiskt styrda organisationer) för samhället i syfte att sätta folk i arbete och att ta i från de privata aktörerna makten över penningskapandet i samhällsekonomi.

  För glöm inte att när ett ” lån” skapas så är det helt nya krediter som skapas och ingen som ”lånar ut” något (som bankerna gärna vill få oss att tro).

  Ett bra entry till frågan om ett nytt penningsystem finns:

  http://sahalee.wordpress.com/

 4. Ett litet tillägg till ovan kommentar.

  Det som man lätt missar är att en suverän nation med egen valuta (och oberoende men nationell och demokratiskt styrd centralbank) inte bara kan låta valutan flyta i förhållande till omvärlden utan också (precis som bla USA) ”trycka” sina egna fiat-pengar när behov finns – i EMU finns INTE denna möjlighet!

  Det är just med denna typ av nytryckta fiat-pengar som amerikanska staten köpt upp de riskfyllda tillgångarna från de stora affärsbankerna (QE2) och på så sätt hindrat deras kollaps. Inget hindrar dock centralbankerna att på liknande sätt lösa in sina utlandsskulder, eller sätta människor i arbete med produktiva investeringar i tex infrastruktur…annat än att detta skulle visa alltför tydligt på hur fruktansvärt illa dagens penningsystem är, dvs endast ett skådespeleri framför väljarna i syfte att göda de privata aktörer som (i praktiken) står för penningskapandet idag.

  I historien så har pengar faktiskt skapats på detta sätt: Tyskland fick efter 1:a världskrigen inte ordning på sin ekonomi förrän de helt sonika tackade nej till de internationella bankirerna och i stället såg till att skapa sin egna pengar. Folk sattes i arbete, autobahn byggdes osv osv. Abraham Lincoln gjorde samma sak när han införde ”greenbacks”, dvs en valuta skapad av staten för att sätta folk i arbete (och även finansiera kriget) men framförallt hålla de privata bankerna stången som höll på att ta över hela landet.

  Genom att godkänna synen att ett suveränt land skall behöva låna pengar från internationella finanskapitalister för att kunna betala sina egna invånare att bygga sina egna vägar, vårda och utbilda sina egna medborgare och ställa om energisystemen så spelar ni just dessa finanskapitalister i händerna – det tror jag inte ni önskar!

  Jag vill gärna att ni därför studerar ämnet kring hur våra pengar (fiat såväl som krediter) egentligen skapas och kanske omvärderar kritiken mot skuldavskrivning och lämnande av EMU…en from förhoppning.

 5. Nebbiolo,
  Jag har inte ”accepterat” att lån tas i utlandet. Jag kan också konstruera fina system på ett papper. Men det problem jag tar upp är de konkreta alternativ som hotar att drabba den arbetande befolkningen i exempelvis Grekland. Att hoppa av från euron är då ingen lösning eftersom de som kommer att ta de politiskt/ekonomiska besluten om hur krisen ska betalas är de nyliberaler som styr nu.
  För mig vore naturligtvis en annulering av skulderna, socialisering av bankerna och finansinstituten, kraftig omfördelning av rikedomarna, en helt ny löneskala, folklig kontroll av produktionen osv en ideal lösning. Nu finns inte de politiska möjligheterna att göra det just nu. Därför skulle ett avhopp från euron drabba de arbetande minst lika hårt som idag.

 6. Det jag pratar om ovan är varken en pappersprodukt (de verkliga exemplen finns som sagt) eller handlar om socialisering av banker och finansinstitut samt folklig kontroll av produktion.

  Det handlar helt enkelt om vem som skall ha rätten att skapa pengarna som samhället behöver. Banker kan fortsätta som de en gång var tänkta, dvs låna ut tillgångar de faktiskt har (dvs 100% reserver) och ta betalt för detta – jag ser inget problem i detta.

  Vet du tex att när en privat bank lånar ut till kommuner, landsting eller stat så behövs 0% i reserver? Ränta kan de dock ta, då kommuner, landsting och stat vackert får acceptera detta…då de i dag inte själva skapar de pengar de behöver, vilket åtminstone staten i en suverän nation har möjlighet till.

  Hur skapas då ett lån till en kommun i en bank? Jo, genom en enkel bokföringstransaktion där skuldbrevet bokförs på tillgångssidan (hos banken) i samma vända som pengarna skrivs in på kommunens transaktionskonto, dvs på skuldsidan (hos banken). Vips har krediter (och tillhörande skuld) skapats från intet. Därefter kan banken börja håva in ränteintäkter (som kommuninnevånarna genom skatterna får stå för).

  Det är till viss del just detta system (förutom korrumperade politiker och slarviga administratörer) som lett till skuldkollapsen i Grekland. Att en gemensam valuta inte kan fungera för vitt skilda ekonomier (såsom Milton Friedman så påpassligt påpekade) som Tyskland och Grekland är väl ganska så tydligt numera.

  Glöm heller inte att även Sverige är ganska så skuldsatt…även om Persson och Borg gjort allt för att dessa skall hamna hos hushållen i stället för hos staten (som trots allt har bättre ränta). Hela världen är på väg mot en total skuldkollaps och genom att låta mer skulder betala för tidigare skulder så gör man ju inte direkt problemet enklare för sig.

 7. Benny
  Håller helt med dig om lösningarna tragiskt att våra politiker inte vågar använda det förbjudna F-ordet, annat i sammanhang då finanskapitalet ska räddas då har man inga problem med förstatligande. Sen ska man ju inte lasta Euron för allt ont i världen, Euron har försämrat läget och möjligheterna för bla Grekland, Spaninen, Irland att bedriva en ekonomisk politik som passat dessa länders situation. Medans Tyskland dragit nytta av den låga räntan med sin långsamt växande ekonomi med låga reallöneökningar och stora inkomstklyftor. Faktum är dock att Europa sedan 1990 talet då man börjat emu harmonisera politiken har haft en extremt låg tillväxt om du jämför med andra delar av världen vilket även fortsatt under 2000-talet. Det beror naturligtivs inte bara på euron men det säger en del om den ekonomiska politik som man är tvungen att bedriva med den tvångströjan som EMU projektet är. Krugman argumenterar dock för tex Grekland bör lämna sammarbetet genom en intern devalvering som kommer innebära en stor kris, men alternativet är just nu att man blir skuldslavar 30 år framåt i tiden med ytterligare nedskärningar. Genom att lämna euron och pumpa in pengar i ekonomin. genom investeringar och en expanderade offentlig sektor. Dock kan man undra hur detta ska finansieras, där måste svaret bli att överklassen i Grekland som knappt betalar någon skatt måste bidra, den frågan är totalt frånvarande i debatten, men Grekland har en enormt stor svartsektor. Där måste pengarna in, sen är det inte dramatiskt att gå med underskott ifall de är produktiva underskott som innebär investeringar och satsningar på offentlig konsumtion som skapar arbetstillfällen och en växande ekonomi. I Argentina ledde det till en snabb återhämtning.

 8. Nebbiolo,
  Du talar om ”staters” rätt att trycka pengar, om Centralbankers självständighet osv. Jag kan bara upprepa mitt huvudargument: ingenting pekar mot att det skulle blir mindre smärtsamt för de arbetande om det land de bor i hoppar av från euron. Punkt slut. Resten är teknikaliteter för ”nationalekonomer”.

 9. Tyskland har redan föreslagit att Grekland skall sälja reala tillgångar, dvs mark, dvs skärgårdsöar. Det var inte populärt. Familjesilvret är ju allt som återstår, så det är bara att bita i sura äpplet. Tyskarna kan ju (måste?) köpa, Grekland vägrar naturligtvis att sälja till Turkiet i Egeiska havet. För Grekland är det en fördel att ha en tysk buffert till Turkiet. ”Den som är satt i skuld är icke fri”, den har vi väl hört förr?

 10. 1. De som idag tjänar på det nuvarande systemet blir oerhört glada för åsikter som att penningsystem ”får proffsen ägna sig åt…för vi förstår inte hur enkelt det i själva verket är” och att dessa åsikter får brett fäste. Du gör dina arbetande kollegor i Grekland en otjänst om du fortsätter denna retorik.

  2. Med demokratisk kontroll över penningskapandet så kommer pengarna (och den följande ekonomiska aktiviteten) styras om till de områden som vi i demokratisk ordning oftast prioriterar (oavsett höger- eller vänsterstyre) såsom infrastruktur, vård, utbildning eller för den delen reella skattesänkningar (utan utarmning av det gemensamma). Idag styr bankerna vart pengarna skall gå då de allena styr vilka som får lån och inte. Detta leder till inte nödvändigtvis produktiva investeringar utan kan precis lika gärna gå till spekulation på döda ting, såsom bostäder, aktier eller guld…så länge bankerna håvar in ränta spelar det ingen roll. Glöm inte att nyskapade, riktiga pengar (fiat) inte kräver ränta vilket besparar den arbetande (och tillika skatteinbetalande) befolkningen en hel del möda.

  3. Själva målet med en penningreform är att få folk i produktivt arbete samt i förlängningen komma i från paradoxen ”exponentiell tillväxt på en ändlig planet”. Det är nämligen räntebärande skulder som tvingar oss till evig tillväxt, då det vid kreditskapandet skapas pengar till att betala skulden…men inte räntan…som måste bekostas med nya lån! Detta är ett konsekvenserna av ett kreditbaserat penningsystem…och det finns bara en typ av vinnare nämligen de som äger kontrollen över pengaskapandet och inte är det den belånade och hårt arbetande delen av befolkningen!

 11. Med ”demokratisk kontroll” avses antagligen politisk kontroll, bättre att kalla det vid dess rätta namn. Vi har redan politisk kontroll, just nu diskuteras höjda krav på banktillgångar bakom lån, enda problemet är att då stiger räntan.

  Bankerna styr bara i den meningen att de vill ha säkerheter och vinst. Fastigheter och guld är säkerheter som föredras om industriinvesteringarna inte kan räknas hem. Det pågår ingen fastighetsspekulation, priset går upp då efterfrågan är större än utbud, och räntorna sjunkit. Vad du menar med ”produktiva investeringar” vet inte jag, men i verkliga världen innebär det att verksamheten går med vinst, intäkterna är större än kostnaderna. De som köper hus är människor som behöver hus, eller vill ha hus, oavsett om du tycker att de behöver det, eller ens har rätt att vilja ha hus.

  Tillväxten kommer inte ur räntebärande skulder. Tillväxt per capita kommer endast ur teknisk utveckling, människan är alltings mått, människans förmåga och önskemål är tillväxtens orsaker. En riktig grundbult till vänsterns ökenvandring är dess nutida teknik- och tillväxtfientlighet. I sina heydays ville vänstern elektrifiera och bygga parallellt med förslavningen, nu är den maktlös och oroar sig för hur många sorters myror det finns vid vägkanten. Den som sitter i regering är den som lyckas rida tillväxttjuren, sossarnas långa regeringsinnehav baserades på positivt tänkande, ja till teknisk utveckling. De drog politisk fördel av tillväxten, utnyttjade den.

  Varje ny teknisk pryl är effektivare än den gamla, drar mindre energi och kan mer, och finns i större upplaga. Lyckas tillväxthatarna hindra tillväxt per capita, dvs teknisk utveckling, står vi inför sjunkande levnadsstandard, det brukar vara den bästa krigsgeneratorn. Om man oroar sig för att aggregerade konsumtionen överstiger planetär bärkraft finns bara befolkningsminskning kvar, det har vi vapen som kan ordna genast, det vill ingen ens komma ihåg. Det är den tekniska utvecklingen som gör att vi ens kan vara 9 miljarder på klotet, stenåldersteknik kan bara bära några hundratusen individer. Exponentiell tillväxt betyder inte exponentiell råvarukonsumtion.

  Det man lånar ska betalas tillbaka i en takt långivaren går med på, annars får man inga nya lån. Ju längre man väntar med amortering desto mer har man betalat i ränta. Att låna med baktanken att inte betala tillbaka är självbedrägeri. När politiker lånar har de skattebetalarnas framtida inbetalningar som säkerhet, politiker lånar för egen räkning, men på andras bekostnad. Här har vi säkerligen problemets kärna. När dåliga beslut tas, tycker beslutsfattaren att de inte gör något, det är ändå andras pengar. OPM, other peoples money. Politiker finns inte bara i stat och kommun, de leder också banker och företag.

 12. @sl

  I en demokrati så är demokratisk kontroll rätt ord för att inte förväxla med diktaturer som kan utöva politisk kontroll. Vi avreglerade drastiskt kreditväsendet 1985 i och med den sk Novemberrevolutionen och denna avreglering avlöstes snabbt av vår första kreditdrivna bibbla och krash! Därefter har detta fortsatt världen över i olika tappningar.

  Om vi ställer högre reservkrav på bankerna så stiger givetvis räntan och det pris som köpare av tex bostäder har råd att betala sjunker då som följd därav – detta är enkom sunt om det inte vore att de svenska hushållen redan är oerhört högt belånade (närmre 100% av BNP).

  Kreditexpansionen är A och O för tillväxt, käre du!

  Teknisk utveckling LEDER INTE automatiskt till tillväxt! En bil som produceras med mindre människor, av mindre råvara och som konsumerar mindre bränsle MINSKAR BNP! Det som räddar oss är att vi köper denna mer effektiva bil och slänger den på tippen i allt snabbare takt. Däremot så ökar skilsmässor, olyckor och större bilar (tex SUV:ar) BNP!

  Att exponentiell tillväxt (av vaddå förresten? …pengaexpansion?) i teorin inte kräver exponentiell ökning av råvarukonsumtion är sant. Men snälla, visa var i världen denna teori stämmer med verkligheten, dvs där tillväxten inte leder till fler och större bilar, fler flygresor, mer mat som vi slänger, fler mobiltelefoner som vi köper och sedan slänger?

  Du har fundamental fel när du förutsätter att en suverän nation ens behöver låna för att sätta sin befolkning i arbete – läs gärna vad chartalisterna har att säga om MMT (Modern Monetary Theory) så förstår du att alternativ finns!

 13. Bor det några människor av kött och blod i ditt fantasiland, ingår individers beslut för egen räkning som bestämmande faktor, eller är detta ett land befolkat av aggregerade samband?

  Teknisk utveckling är själva tillväxten, de kan inte skiljas åt, för de är samma sak. Det är alltid bråk om BNP-måttets innehåll. Investeringar i FOU lånefinansieras, eller görs med eget kapital, växer hela ekonomin så växer antagligen också lånen, men ursprung och orsak är den tekniska utvecklingen, dvs människans uppfinningrikedom, inte lånandet.

  Det kan vara fördelatigt att låna till investeringar, eftersom de kan generera mer konsumtion i morgon, om de är lyckade. Lån till konsumtion idag innebär inskränkt konsumtionsutrymme imorgon, man konsumerar det man skulle ha haft i morgon redan idag. Brukar straffa sig. Känslan man har är att tex Grekland lånat till konsumtion.

  Jag är säker på att vi redan har fiat-money, sen länge. Däremot lånar banker ut pengar de inte har, och expanderar penningmängden. Om det är ett problem, så är ju lösningen att politikerna kontrollerar bankerna, men de skulle fortsätta kreditexpansionen och koppla bonuskonton till den för egen räkning. Politiker som löser ett problem skapar ofta två.

  När du ”sätter folk i arbete”, är det fria arbetstagare du menar då, eller människor i randiga kläder med ett nummer på magen? Vem är det som bestämmer vad som är ett ”bra jobb”, den som köper, den som säljer, eller en kommendant i skärmmössa?

 14. När man pratar om tillväxt då menar man ökning av BNP – basta!

  En kreditbaserad ekonomi (som vår) KAN INTE växa utan att också krediterna växer – basta!

  Fiat-pengar är en oerhört liten del av den totala penningmängden, kolla gärna upp SCB så kanske du lär dig nåt!

  Politiker som gör fel kan vi avsätta – tyvärr gäller inte detsamma för cheferna i de stora affärsbankerna som kan göra fel på fel!

  Med sätta folk i arbete menas att sysselsätta folk med det som vi alla demokrater tycker brister i dagens samhälle (för att vi inte har råd) – fler lärare/kuratorer i skolan, vårdbiträden/sköterskor i vården, fler underhållsarbetare inom järnvägen…you name it!

 15. Tillväxt mäts i BNP, många är missnöjda med hur BNP mäts. Levnadsstandard mäts i BNP per capita, det är den som har teknisk utveckling som enda förklarande variabel. Ceauşescu ville höja BNP genom att öka befolkningsmängden, men BNP per capita kan inte höjas annat än med teknisk utveckling.

  Fiat-valutan är en bråkdel av digitala banktransaktioner. Existerar de digitala pengarna i sinnesvärlden? Om inte, vad är de då? Erfarenhet talar för att saker som inte finns i sinnesvärlden är illusioner.

  Själva problemet med politiker är att de spenderar andras pengar, liksom bankdirektörerna. Tur att man kan välja politiker, tur att aktieägarna röstar om företagens ledningar, bägge säger sig vara rädda om elektoratens pengar, men bägge köper väljare för deras egna pengar.

  Tror du att man kan anställa alla till hyfsade löner bara genom att staten trycker mer pengar och köper tjänster åt alla? Då är det bara att gå upp till Borg och tipsa om mirakelkuren, han blir omvald i evighet, fixar vård, skola, omsorg och dessutom järnvägen! Vore denna väg framkomlig hade den redan anträtts.

  Om staten bara fritt trycker så mycket pengar som behövs för att anställa alla offentligt, kommer dessa anställda att mötas av en kalldusch när de kommer till Konsum med sina nya fina sedlar; priserna har gått upp! Om sedlar är värdelösa kan man inte byta in dem mot varor. I Sverige har denna ”mirakelkur” redan körts i lightversion 1969-1991, det var ganska kostsamt att bryta den trenden.

 16. Vad bra att vi är överens om BNP och att vi INTE lever i ett fiat-system.

  Skillnaden mellan en demokrati och ett företag är att i en demokrati är en röstberättigad värd en röst, lika värd för alla röstberättigade.

  Lösningen att våra demokratiska institutioner bestämmer när och i vilka kvantiteter som nya skuldfria fiat skall skapas är ingetr hokus-pokus och har prövats historiskt.

  Rädslan för inflation är obefogad om riksgälden/riksbanken även fortsättningsvis har sina krav om 2% inflation osv. Det finns exempel på motsatsen också – se bara hur Japan i snart 20 års tid tryckt nya pengar i hög takt (egentligen skapat krediter i den statsägda centralbanken, dvs lånat av sig själv) men ändå haft deflation i och med att medborgarna passat på att amortera på sina privata skulder i stället.

  I historien är exemplen långt fler, Lincoln i USA, Hitler i Tyskland mfl – det intressanta är att det funkar men att det givetvis finns ett oerhört motstånd från de riktiga makthavarna i dagens samhällen, dvs männen bakom Goldman&Sachs, JP Morgan, Nordea, SEB etc.

 17. Fiat-valuta är pengar utan täckning i värdebeständig lättlagrad vara. Om man först har fiat-valuta, och bankerna sen tillhandahåller lån med ett par procents täckning har man fortfarande fiatvaluta. Motsatsen till fiatvaluta är guldmyntfot, faktiska värden bakom sedlarna. Du vill förvärra läget?

  VAD är de digitala pengarna? VAR är de? Saker som inte finns i sinnesvärlden, vad är de och var finns de? Fundera på det lite grann.

  Inflationen ökar om penningmängden ökar allt annat lika. Du vill öka kollektiv efterfrågan på tjänster och finansiera med sedelpressen, hänvisande till Lincolns och Hitlers praktexempel. Amerikanska inbördeskriget och nazismens seger i Tyskland brukar betraktas som mänskliga katastrofer. Krig är statliga företag, heter det. Första världskriget ses som ett gigantiskt politiskt misstag, finansierades med fiat-pengar, penningvärdet halverades på 4 år, guldmyntfoten föll, sen anklagades Tyskland för allt, försökte inflatera bort skulden, Hitler tog makten, krossade facket och halverade lönerna för att bygga upp Tyskland igen med enda avsikten att starta erövringskrig.

  Det är lite surrealistiskt att ta just Europas mardröm som ett bra exempel att följa, mer av den krigsreceptet skulle alltså vara bättre? Hitler annulerade skulder till omvärlden, han tänkte erövra den militärt och alla skulle få nöjet att bli tyska slavar. Han fick hjulen att rulla igen genom halverade lönekostnader, betalade med en ny fiat-valuta, världshandeln kollapsade och alla började rusta; just detta är skolexemplet som arkitekterna till EU, FN, världsbanken och IMF jobbat för att undvika i alla år, alla institutionerna har sin grund i rädslan för sån politik och dess konsekvenser.

  Du vill nog inte starta krig, men Lincolns och Hitlers valutapolitik kan inte skiljas från krigen de hängde ihop med. Riksgälden och Riksbankens 2% inflation hålls i schack just med penningmängden, just storheten du vill manipulera, och sen försäkrar du att det inte blir problem med inflation. Man får le litegrann. Ta och tipsa Borg, han är inte i bankernas sold i så hög grad att han avstår en sån guldchans till permanent valseger som du erbjuder. Ändå avstår han antagligen. Visligen.

 18. De pengar som skapas ur intet när bankerna skapar ett lån är INTE fiat utan krediter och utgör ca 97% av penningmängden, dvs det blir bara löjligt att hävda att vi har ett fiat-system när vi i själva verket har ett kreditbaserat system. Om den lilla delen fiat skulle ersättas med pengar uppbackade av guld så skulle detta inte förändra det faktum att vi i princip endast har krediter i vår ekonomi.

  Guld är en utmärkt råvara bla pga sin ledningsförmåga för elektricitet och värme men har väldigt lite att göra med ett modernt penningsystem.

  Att dra in vilken övrig politik Hitler och andra förde är ointressant (och ”off target”) om diskussionen är hurvida en suverän nation själva kan generera de skuldfria pengar som samhällsekonomin behöver. IMF är enbart Goldman&Sachs, JP Morgan och några tills förlängda arm, det räcker att titta vilka finansiärer som ligger bakom.

  Riksbanken styr inte penningmängden idag, detta står de banktjänstemän för som godkänner eller underkänner en låneansökan. Detta leder mkt riktigt till enorm inflation…inom det område som banken för tillfället väljer att vräka ut lån på – nu senast handlade det om bostäder där tillgångsinflationen varit enorm sedan knappa decenniumet tillbaka, dessförinnan gick lånekarusellen till börsen och snart kommer vi se att råvaror och mat är det intressanta.

  Det jag vill, till skillnad från dig, är att samhällsekonomin skall till största del byggas på skuldfria pengar (dvs hållbara dito) och i de fall lån behövs så skall det vara just lån, dvs att man lånar ut något man faktiskt har. Detta är det enda sättet att få en hållbar ekonomi som INTE kräver ständig tillväxt…för att betala räntan på de krediter som bankerna skuldförslavat oss med – för miljön och hållbarhetes skull så är tyvärr dagens kreditbaserade system ett alternativ!

 19. Tillbaka till ämnet för bloginlägget och bort från sidospåret (om än så viktigt, om penningsystem).

  Bill Mitchell (en sk Chartalist, dvs förespråkare av Modern Monetary Economics, MMT) skrev följande tänkvärda inlägg angående den europeiska skuldkrisen:

  http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=14505

 20. Federal Reserve har låtit sedelpressen rulla flitigt ända sen finanskraschen hösten 2008. Först förstatligades Fannie Mae och Freddie Mac, sen föll Lehman Brothers – och på köpet blev Goldman Sachs av med sin värste konkurrent – och ovanpå det förstatligades en försäkringsjätte och General Motors, samt att de amerikanska skattebetalarna fick stå för notan, när bolånebubblan sprack och staten satt med ett jättelass värdelösa krediter. Höjdarna på Wall Sreet i allmänhet och på Goldman Sachs fyllde sina fickor på spekulation i fantasifullt ompaketerade, i grunden värdelösa, krediter – de blev snuskigt rika på svindeln, samtidigt som miljoner amerikaner tvingades från hus och hem.
  ”Boten” för hela soppan kallades för ”kvantitativa lättnader”, d.v.s. sedelpressarna gick varma, allt för att pumpa ut likviditet i systemet. Detta parallellt med gigantiska, lånefinansierade stimulanspaket för att få fart på ekonomin igen – vilket hittills gått minst sagt knackigt. Grundproblemet är att den finansiella härdsmältan och dess konsekvenser för realekonomin innebar ett grundskott på förtroendet för allt vad politiker, banker och finansinstitut heter, och så länge folk i gemen inte tror på att det snart ska bli bättre, så håller de i plånboken och ser om sitt hus. Och när de överallt omkring sig ser resultaten av den senaste spekulationsbubblan – tomma eller tvångsförsålda hus – och kan läsa i tidningarna hur girigbukarna på Wall Street ånyo berikar sig, tappar de helt säkert allt kvarvarande förtroende för herrarna i Washington. Och när det dessutom går upp för dem att de betalar notan för vad andra ställt till med, är de inte att leka med. Se på vad som hände i Wisconsin, där den republikanske guvernören ville inskränka den fackliga förhandlingsrätten, som ett led i ett sparpaket!

  För att försöka sammanfatta läget för världens – än så länge – största ekonomi:

  * USA har under en lång följd av år importerat långt mer än man exporterat, vilket innebär att pengar försvinner ur landet. Av konsumtionsvaror är det i dag inte mycket som tillverkas på hemmaplan, samtidigt som c:a 70% av USA:s BNP utgörs av konsumtion. Redan det en källa till rejäla obalanser i ekonomin. Och ändå har FOX News m.fl. mage att skuldbelägga amerikanen i gemen för att hon/han inte köper amerikanskt…

  * USA har sedan slutet av 70-talet förvandlats från världens största kreditgivare till världens största låntagare. Följderna därav känner vi till: Budgetunderskottet skenar, och en allt större del av budgeten äts upp av räntorna på statsskulden – samtidigt som det är politiskt omöjligt att höja skatterna och införa moms, samt kapa 90% av militärutgifterna.

  * USA:s största kreditor i dag är Kina – som nu är världens näst största ekonomi. Min spådom är att de snart kommer att ställa krav på jänkarna att betala tillbaka – och det kommer att svida i skinnet!

  *Federal Reserve har kört på med kvantitativa lättnader ganska länge nu, samtidigt som styrräntan är praktiskt taget lika med noll – Fed BETALAR i praktiken för att låna ut pengar!

  *Att dollarn fortfarande håller kursen gentemot andra valutor är enbart tack vare dess ställning som världens reservvaluta – den dagen vi börjar handla ex.vis olja i euro eller yuan kommer dollarn att sjunka som en sten.

  Detta är min egen högst amatörmässiga analys, och som sådan säkert behäftad med fel och brister. Tacksam för synpunkter.

 21. @Martin

  Relevant analys! Dock vad gäller kreditgivarna till amerikanska staten så finns majoriteten inom landets gränser i form av de stora affärsbankerna. Kinas andel är fortfarande ganska liten del av de totala skulderna.

  Förövrigt så för att komma undan med budgetunderskott så hade det räckt att beskatta den rikaste procenten av befolkning, samma personer som under årtionden fått skattelättnader och sombara månader efter finanskrisen återvunnit allt de förlorat.

  http://www.rdwolff.com/content/economic-recovery-few

 22. ??? De amerikanska affärsbankerna lånar ut pengar till amerikanska staten för att den i sin tur ska täppa till hålen i bankernas bokslut??? Hur hänger det ihop?

  Att det, en gång för alla, är dags att sätta punkt för Bush-erans ansvarslösa skattesänkningar för de rikaste kan vi vara överens om. Och att storbolagen börjar betala skatt på en nivå som motsvarar genomsnittlig europeisk bolagsskatt. MEN att jänkarna inte har infört moms, om så bara 5%, kan jag inte begripa! Inom EU är ju momsen staternas största intäktskälla! Indirekta skatter märks ju aldrig på lönebeskedet, så det skulle, tror jag, vara lättare för amerikanen i gemen att svälja. Huruvida de redan har punktskatter på sprit, cigaretter och bensin vet jag inte – men att inte ta ut en extra peng på sådant som alla – nåja – använder är att anse som oförlåtlig fiskal dumhet!

 23. Vi har enorma krediter i fiat-valuta. Det innebär att både kontanter och krediter räknas i en icke värdebeständig valuta.

  Fastighetspriserna har stigit ca trefaldigt sen 1994, parallellt med att räntan sjunkit något motsvarande. Räntan är priset på pengar, banktjänstemännen expanderar krediterna och producerar ränteslavar, den goda tillgången på krediter är vad som sänkt priset på pengar. Jag säger inte att det är otänkbart att bankerna om tio år är statliga för att de lånat ut pengar till husköp, sen höjt räntan, därmed orsakat lågkonjunktur som till sist gör dem själva panka, och staten får ta över dem, men jag ser inte fram emot det.

  Fastighetspriserna beror på tillgång och efterfrågan på fastigheter. Om man ransonerar husbyggandet med regelverk och skatter, samtidigt som hushållen får mer pengar på precis de orter alla vill flytta till, ökar priserna där. Bankerna har skärpt villkoren kraftigt, men man måste bo någonstans. Många kan välja på att bo kvar på fel ort, låt bli att bilda familj, bo kvar i en hyrestvåa med två barn, eller ta risken att låna till boendet. Tillräckligt många tar risken för att priserna ska stiga.

  Att hänvisa till Lincoln och Hitlers ”goda exempel” inbjuder till studier av deras övriga politik, alltså den politik deras penning- och finanspolitik stöder. Det kan inte vara irrelevant att Hitler planerade att föra sin handelspolitik visavi militärt besegrade folk, eller att Lincoln var president i en av två lika stora USA-halvor i krig med varandra. Bägge exemplen är katastrof-fall, där politikern vill ha absolut kontroll över valutan för att genomföra något extremt kostsamt, utan att behöva ta hänsyn till andra. Marknaden tvingar politiken att ta hänsyn till realiteterna. Nordkoreas president sitter antagligen i den sits du vill sätta våra politiker, problemet är att hans undersåtar inte njuter några sötebrödsdagar, utan svälter just pga styret.

  Om du vill ha vad du kallar ett hållbart system, så är politikerna hållbarhetens sämsta väktare. Historien lär oss att inflation är ett grepp politiker tar till för att snabbt öka beskattningen för att betala blixtsnabbt växande utgifter vid krig, inflation är alltid politiskt beslutad. Om valutan inte kan lösas in i beständig vara kan den utan hinder vräkas ut på marknaden av de politiker som kontrollerar den.

  Jag tror att du pläderar för ett fantasisystem. Lycka till. Om det fungerar så enkelt som du tror borde regeringen vara ytterst intresserad. Den är inte tillsatt av bankerna, och vill gärna bli omvald.

 24. @sl

  Om du totalt missat kreditavregleringarnas inverkan på diverse tillgångsbubblors uppbyggnad så är du antingen dum, okunnig eller illasinnad nyliberal fundamentalist.

  Det är dock bra att du är skeptisk till de representanter du och jag har valt för att framträda våra viljor och åsikter i de demokratiska församlingarna. Om de inte sköter sig så avsätter vi dem vid nästa val.

  Mitt problem som jag är övertygat att jag delar med en klar majoritet av väljarkåren är att jag inte kan avsätta dem som idag manipulerar vår ekonomi genom att underblåsa den ena tillgångsbubblan efter dena andra genom att växelvis ge billiga krediter till än det ena än det andra.

  De personer som såg till att tjäna grova pengar på bostadskrediter i USA såg också till att med diverse bedrägerier få de mer riskfyllda krediterna att lösas ut med skattepengar går inte att avsätta, trots att de satt hela världsekonomin i gungning med sina sedelpressar till kreditfabriker.

  I ett modernt penningsystem så kan man inte låta skapandet av pengar ligga i privata händer då det endast missbrukas, därom är historien tydlig. Långivande är ok men nationella betalningsmedel såsom valutor är nationens intresse, precis som energisystem och infrastruktur.

  Om du är intresserad av vad ekonomiprofessorerna skriver om MMT så är det bara att läsa på. Om nuvarande regering hade kunskap och mod så skulle det vara välkommet – risken finns dock att deras vänner i Goldman&Sachs, JP Morgan, SHB mfl inte skulle gilla tilltaget även om väljarna gjorde så.

  Nytt penningsystem är egentligen ingen höger-vänster-fråga utan är till syvende och sist en demokrati- och miljöfråga så alla som med kunskap tar sig förbi sekler av lögner är mer än välkomna till denna strömning inom nationalekonomin som växer sig allt starkare!

 25. Nebbiolo,
  Jag har haft många hårda ordutbyten med sl, men jag har aldrig kallat honom dum eller illasinnad. Det tycker jag att ska sluta med. Vi vill ha en hård saklig kritik på vår blogg inte nedsättande personanmärkningar.
  mvh
  Benny

 26. @Benny

  Så rätt, så rätt – jag tar tillbaka!

  Däremot vet jag inte hur man skall tolka att man medvetet väljer att ignorera de katastrofala effekterna av de avregleringar av kreditmarknaderna som skedde i och med Novemberrevolutionen 1985.

  Fri kreditgivning i händerna på ett fåtal privata aktörer kan inte ens i teorin fungera så särdeles bra och har historiskt/empiriskt visat sig att just så är fallet.

 27. Tack,

  men jag tar inte åt mig, faktiskt. Jag känner mig inte ute på hal is om jag ifrågasätter Hitlers och Lincolns penningpolitik som en metod 2011, och när jag placerar den i sitt sammanhang dessutom blir tillsagd att det är irrelevant. Det finner jag komiskt.

  Jag bara påminner; krediter är billiga eftersom de förekommer så ymnigt, via privata företag. Skär man i utbudet genom att kräva att pengarna ska vara inlösningsbara mot ädelmetall stiger priset på pengar. Den österrikiska skolan ser det som tillfrisknande, men företag, hushåll och stat skriker i högan sky, och här kommer en fantastisk lösning; staten tillhandahåller krediter gratis, samtidigt som de som nu faktiskt tillhandahåller krediter stryps. Det låter som ny variant på en gammal frälsningslära.

  Nebbiolo, kan inte svara på frågan, du undviker den hela tiden. Pengar som inte finns fysiskt, var finns de, egentligen? Var finns saker vi resonerar om som inte finns i sinnesvärlden?

  Jag tänker på ”Kejsarens nya kläder”, kejsaren trodde han hade något på sig, men det var bara i idévärlden, han var naken. Om pengarna inte finns i verkligheten kan man rätt som det är stå med tom ballong, och inse att det faktiskt inte finns några pengar där man trodde det fanns massor. Digitala tillgångar och skulder, digitala konton, de finns i cyberrymden. I verkligheten finns människor med fast och lös egendom, som sparar, lånar, investerar och konsumerar. Är inte det riktiga problemet att många bara lånar och konsumerar, som om det gick i långa loppet? Är inte det riktiga problemet att krediter inte kan vara gratis, men det vill ingen höra på?

  Kreditmarknadens avreglering sköttes som sovjetunionens avreglering, den föll ihop av sig själv. Förmodligen blev bägge faktiskt irrelevanta på 80-talet, omsprungna av verkligheten.

  Om privat oligopol på kreditgivning är dåligt, vad ska vi säga om statligt monopol? Det brukar garantera brist på utbud till överpris. Om det nu inte ens är en vänster/höger-fråga minskar väl de politiska hindren, men hindret är kanske inte politiskt, utan reellt på ett annat plan?

  Nu ringer en klocka hos mig – EAP… Var inte detta deras käpphäst redan för decennier sen?

 28. Vill bara påminna herrar sl och Nebbiolo att det mesta av de ”pengar” som virvlar runt i bank- och finanssystemet de facto bara är siffror på dataskärmar! Så mycket fysiska kontanter finns helt enkelt inte – då hade vi kunnat använda dem som dasspapper!

  Storbankerna, med Goldman Sachs som den värsta profitören, har blåst upp den ena bubblan efter den andra – och miljoner och åter miljoner småsparare har fått se sina surt förvärvade slantar gå upp i rök. Skillnaden mellan ett vanligt casino och börs-kasinot är fundamental: De pengar du förlorar på rouletten stannar, rent fysiskt på casinot, minus vinster till de få tursamma – stålarna försvinner aldrig.

  Men de pengar du satsar på börsen förvandlas till siffror i ett gigantiskt datasystem i samma stund du gör överföringen från ditt bankkonto. För den händelse du satsat på rätt häst, så stiger värdet på din investering – och du får tillbaka din investering om du kratsar kastanjerna ur elden i tid. Rasar börsen – vilket den ju som bekant gör emellanåt – så är dina pengar borta för tid och evighet! Alltså: Vid förlust försvinner sekinerna/datasiffrorna för gott – de har gått upp i rök!

  Och inte bara småsparare förlorar på affären – hela pensionsfonder har tvingats se på när enorma – digitala – värden bara gått upp i rök.

  De enda som tjänar på affären är börshajarna – de har sin courtage för varje enskild affär, oavsett om kunden vinner eller förlorar. Med dagens hypersnabba datasystem är det inte att undra på att Goldman Sachs et consortes skär guld med täljkniv, och därför är direkt intresserade av att blåsa upp en bubbla då och då – vare sig det är IT, fastigheter, valutor, statspapper, metaller, råolja, spannmål, kaffe – you name it…

  Dessutom lånar bankerna av varann globalt, så hela den moderna ekonomin kan liknas vid ett gigantiskt kedjebrev. Allt detta tack vare fega – eller köpta – politiker, som inte törs sätta ner foten och sätta stopp för vansinnet!
  Formellt är det våra valda politiker som har makten – men vad hjälper det, om de kapitulerar för Wall Street? De skall vara transportkompani för FOLKET, och INTE det globala storkapitalet!!!

  Finns sannolikt inte tillstymmelse till en plan B om eller när hela rasket kollapsar…

  ”Kreditmarknadens avreglering sköttes som sovjetunionens avreglering, den föll ihop av sig själv. Förmodligen blev bägge faktiskt irrelevanta på 80-talet, omsprungna av verkligheten.”

  Ja, sannerligen! Skuldbergen växer snart bortom all kontroll, inte bara i Grekland och USA – och vad väntar då runt hörnet? Tror inte någon har vett på – eller mod till – att helt enkelt stryka ett streck över hela klabbet, och sen starta om från scratch. Privatpersoner kan få skuldsanering, och möjligtvis bankrutta Tredje Världen-stater, som ändå bara har en marginell betydelse för världsekonomin. Det finns alltid sådana som håller sig framme vid krascher, och lägger beslag på det gottaste – Wallenbergarna höll sig framme när Kreugerimperiet kollapsade på 30 – talet.

  Men ställer USA in betalningarna är vi alla riktigt illa ute – och vem ska då ställas till svars? Presidenten? Kongressen? Bankerna och storföretagen – som gjort allt för att berika sig på det allmännas bekostnad? Väljarna som de facto valde presidenten och senatorerna?
  Och vem vill då befatta sig med dollars?

 29. P.S. Varför ”fiatpengar”? Trodde det hette ”monopolpengar”… D.S.

 30. @sl

  Du undrar vad pengarna finns och jag tror att Martin delvis svarar även om det inte egentligen var det svaret du var efter – jag tror att du är ute efter att guld på något sätt skulle vara saliggörande, eller?

  Nu skall jag förklara min syn på pengar, som jag inte direkt är ensam om. Pengar och tillika valutor är ett sätt att förenkla byteshandel främst inom en nation. dvs pengar är från början tänkta att användas för betalning. Det är alltså alltid en stat/nation som är garanten för en viss valuta (även om det finns vissa undantag) och som godkänner dess användande…om inte annat som betalningsmedel för skatter… ;-). Det är också alltid staten (dvs landet, dess styre och dess invånare) som i slutändan garanterar valutans värde, uppbackat av guld eller inte. Jag antar att du vet HUR krediter skapas, eller? Bankerna har rätt av staten att skapa ett lån vilket innebär att lånebeloppet skrivs in på låntagarens konto (och bokförs som en skuld i bankens balansräkning) medans den undertecknade skuldsedeln arkiveras i banken (och bokförs på tillgångssidan i balansräkningen) – vips har nya skuldbelagda pengar/krediter skapats…ur intet. När låntagaren sedan tar ut sina pengar så motsvaras detta (hos de 4 storbankerna) av motsvarande insättningar på andra konton…i genomsnitt. Räntan börjar ticka in och delar av denna läggs som bankens reserv (så att Basel II eller III uppnås). Observera att reserverna läggs till i efterhand, så ser det ut i verkligheten. Lånar banken ut till kommun och stat behövs inga reserver. Lånas det ut som bostadskrediter så räcker run 2800kr för ett miljonlån. För blancolån är resevdelen lite högre.

  I frågan om statligt monopol v.s. privat oligopol (alternativt starkt reglerat) på kreditskapande så rekommenderar jag dig att studera perioden efter 2:a världskriget framt till 80-talet med perioden därefter. Den första karaktäriseras av mkt starka regleringar och den senare av motsatsen.

  Jag anser fortfarande att det mer ser ut som om du använder dig av härskarteknik när du drar in Hitlers övriga politik i sammanhanget. Internationella bankirer hade skuldsatt tyska folket bortom all sans. Enda sättet för att sätta människor i arbete så att de fick mat för dagen var att helt sonika tacka nej till skulderna och börja gjuta in fräscha skuldfria pengar i ekonomin – detta lyskades också och Tyskland tog sig ur 30-talets depression…dock lite för starka (med mått av storhetsvansinne) och med ett syndabockstänk (dvs tog ett helt folk i gisslan av ett fåtal internationella bankirers missgärningar). Detta kan dock inte sudda bort det faktum att han fick Tyskland på fötter och hade inte han gjort det hade någon annan populist gjort det. Glöm inte att kommunisterna var starka vid denna tid i Tyskland och får väl också ses som anledningen varför vi också lät Hitler hållas…

  …nog om historia…

  Du säger: ”Är inte det riktiga problemet att krediter inte kan vara gratis, men det vill ingen höra på?”

  Nej, det riktiga problemet är att vårt penningsystem är baserat på krediter…punkt! Systemet är så riggat så att det alltid skall finnas brist på pengar i realekonomin vilket leder till att ALLA (utom en lite procent) måste skuldslava sig och att det dessutom aldrig finns nog pengar till att betala räntan (för till denna skapades det aldrig några pengar) vilket leder till att nya krediter måste skapas….i en evig cykel tills det krashar nästa gång. Det är just denna brist som kräver vår ständiga tillväxt, dvs att vi i en allt högre takt gräver upp naturtillgångar, producerar varor av dem samt slutligen slänger dem på tippen och förorenar våra vatten. Samtidigt har vi (trots arbetslösa) inte råd att städa upp i parker, vårda gamla, utbilda våra unga samt underhålla, effektivisera och bygga ut våra energisystem och infrastruktur.

 31. Det går inte att köpa varor eller betala skatt med monopolspelets papperslappar. ”f.i.a.t.” är latin och betyder i stort sett ”så må det bli”, kontentan är att sedlarna inte kan lösas in i värdebeständig, lättlagrad vara, typ guld eller silver. De är i sig själva värdelösa, men staten åsätter dem ett värde och inkräver skatt/köper arbetskraft för dem.

  Skuldbergen är i en valuta som staten bara kan trycka nytt av, det var detta ”löfte” som stoppade krisen 2009. Enligt MMT kan staten aldrig bli pank, det är bara att trycka nytt. Frågan är hur omgivningen mår av medicinen. USA kommer inte att ställa in betalningarna, de kommer att betala i dollar som de själva trycker i nödig mängd. Grekland och Portugal kan inte trycka egna sedlar, därav akutproblemen.

  De digitala pengarna består mest av transaktioner mellan banker, de lånar av varann, lånar till varann, i något de kallar ”riskhantering”. När misstanke uppstår att en bank inte kan betala tillbaka får den inte låna av de andra, då går den till staten och utverkar garantier, sen får den låna igen. Min poäng är; tänk om dessa transaktioner görs med ingenting, att det faktiskt inte finns någonting, det är inte ens luft, och en hel bransch med egenintresse av att allt förblir som det är. 97% av penningmängden finns inte? En sidoeffekt av illusionen om amssor av pengar är att det finns billiga krediter, om man stryper penningmängden får krediterna sitt rätta pris, då blir det lite lätt ”lågkonjunktur”. Ingen vill det, så man sitter still i båten.

 32. Den här diskussionen börjar faktiskt bli lite intressant…och jag är inte ironisk nu.

  Mkt riktigt, pengar i sig har inget värde – det är endast när de löses in mot riktiga varor som de får sitt verkliga värde. Visst kan du lösa in fiat-pengar och även krediter mot guld – det är enkelt att ta ett blancolån med vilka krediter man sedan spekulerar i guld. Vinsten använder man till att köpa hem riktigt guld att lägga i valvet.

  Mkt riktigt. QE1 och QE2 hjälpte till att häva krisen…inom kreditmarknaderna…dock så får vanligt folk fortfarande gå från arbete, hus och hem. I Australien styrde man i stället åtgärderna direkt mot hushållen (dvs man fyllde inte bankernas kassa och löste ut de dåliga subprimekrediterna) – effekten på ekonomin var klart bättre. Läs Steve Keen för att veta mer om detta.

  Nog finns de 97% av penningmängden alltid – de är de som smörjer ekonomin. Dock finns det en baksida av att dessa 97% är just krediter – de måste betalas tillbaka i framtiden med ränta. Ekonomin hade mått mkt bättre av att dessa (ca 2400 miljarder) vore faktiska riksbankspengar, dvs skuldfria fiat. Till saken hör att dessa pengar (2400 miljarder) skall jämföras med de totala skulderna och den totala balansomslutningen (ca 7500 miljarder resp. 10 000 miljarder) då detta är ett mått på det orimliga: med vilka tillgängliga pengar är det tänkt att vi skall betala de 3-4 ggr så stora skulderna? Bit på den! 😉

  Du har helt rätt när du så snyggt ringar in problemet i ett kreditbaserat penningsystem, dvs det faktum att det i princip räcker att hushållen får lite hicka och börjar amortera på sina lån för att penningmängden drastiskt skall minska och vi störtdyker i en ekonomisk depression.

  Dock, för de som ligger på plussidan i vårt kreditsystem så kan givetvis påhittepengarna (aka krediter) lösas in till reell egendom såsom guld, skog, mark, fabriker med utbildade och duktiga arbetare, vårdcentraler, sjukhus och skolor…dvs för dessa personer så är dessa pengar i högsta grad reella och har ett värde.

  Krediter bör inte ha ett pris – de bör inte existera över huvud taget, dock så bör de som lånar ut riktiga pengar kunna förvänta sig en motprestation då de avsäger sig konsumtionsutrymme. Tyvärr ser det inte ut så idag, dvs bankerna lånar inte ut pengar de faktiskt har utan i stället skapar de krediter ur intet – detta är fundamentalt omoraliskt och dessutom ekonomisk-matematiskt instabilt.

  Vad gäller MMT så gäller inte att en stat inte kan bli pank i fallet av ett euroland såsom Grekland…i teorin. Detta påstående gäller endast suveräna nationer med egen valuta. Samtidigt kan Grekland och Portugal göra precis som Irland som med ECB’s goda minne (detta behövs) faktiskt tryckte upp 51 miljarder skuldfria euro…dock för att fylla på bankernas kassa. Grekland skulle ju i princip kunna använda de till att betala av lite skulde och sätta folk i arbete…men då tror jag inte storfinansens lakejer i ECB skulle vara lika välvilliga längre. 😉

 33. Din argumentation liknar egentligen baksidan på österrikarnas ganska mycket, du kallar krediterna hittepåpengar, din invändning mot dem är de att skapas ur tomma luften. Det finns alltid ett pris på att låna pengar, den som lånar ut avstår konsumtion idag mot om ett år, och vill ha betalt för tjänsten, dvs ränta; som Keynes visade är ränta universell. Saken är den i detta fall att ingen avstått konsumtion, pengarna skapas då lånet ges. Österrikarna anser att ”valuta” som inte kan växlas in mot guld är hittepåpengar.

  Bara nyfiken: använder du begreppet lån för lån i riksbankspengar, och krediter för lån nyskapade pengar bank med 1% täckning i eget kapital, finns en distinktion i terminologin?

  Du försäkrar att penningmängden som snurrar runt i bankernas ”riskhantering” faktiskt finns, trots att banker som krävs på pengarna och inte får lån inte kan visa upp några pengar, dvs trots att det inte går att visa upp några andra pengar än dem man fått i lån. Är inte det samma sak som att säga att det enda som finns är digitala skuldsedlar, de representerar ingenting, och man kan lika gärna cancellera dem, de som gett ut dem lånade ut ingenting som gavs det nominella värdet någonting. 0=1, en falsk utsaga, Peps Persson, falsk matematik. Några kan dra fördel av förvirringen, men i botten finns bara luft?

  Det är ju samma invändning som österrikarna har mot fiat-valuta, och MMT ser då kreditexpansionen som en skärpning av skojeriet i penningmängden, med den skillnaden att när KarlXII gav ut nödmynt lurade han av befolkningen kanske 25% av reala värdet, när Storbritannien skulle betala sin del i första världskriget lurades befolkningen av 50% i valutadepreciering pund mätt i guld, här blir resultatet att 99,9% av pengarna är luft?

  Finansbranschen lever i symbios med staten, det är statliga pengar i botten på hanteringen, den placerar först och främst statliga lån, våra hus är stora affärer för oss personligen, men inte i helheten. Vad är hönan, vad är ägget? Börjar möjligen detta med att staten trycker pengar utan täckning, och bankerna inser att de kan haka på? Eller är det bankerna som börjar?

  Slutligen; i en balansräkning är tillgångarna lika med eget kapital plus skulder. Om bruttobalansräkningen för jorden är 10000mrd = 2400mrd + 7600mrd, där 7600 är skulder, och dessa skulder bara är nominella, inte kan betalas med något annat än lån, är det inte bara att erkänna att tillgångarna faktiskt inte kan vara 10000 mrd, den delen av tillgångarna som motsvarar 7600 i skuld i hittepåpengar. Tillgångarna är övervärderade, mätt i hittepåpengar, eller rentav så är hittepåpengarna övervärderade? Det finns ju inga resurser utanför globala balansräkningen, en kredit motsvarar en tillgång, kan inte krediten betalas finns inte tillgången.

 34. @sl

  Jag skulle önska vi kunde fortsätta diskussionen på parasitstopp.wordpress.com men några svar kan du få här och nu.

  Jag är tyvärr inte så stringent med terminologin, dock så är det ett stort bedrägeri att kalla en banklån för just lån (även om begreppet är väl inarbetat) då banker just har förmågan (dvs tillåtelse från stat) att själva skapa nya krediter/påhittepengar. Jag skulle önska att fler banker fungerade som de gamla sparbankerna eller som den medlemsägda JAK där en mkt större del av det som ”lånas ut” faktiskt är andras pengar. Jag skulle tro att om fler banker agerade på detta vis så skulle bostadsbubblan inte alls existera då krediter skulle bli svårare att få tag på (dvs dyrare). I stället så skulle förmodligen en större del gå till produktiva investeringar i produktiva företag (dvs i stället för tillgångsspekulaion).

  Vad gäller frågan kring hönan eller ägget (dvs base money eller krediter först) så har ett antal nobelpristagare i ekonomi visat att det faktiskt är så att krediter först skapas och att bankerna först därefter, dvs när reserverna tryter frågar staten om riktiga pengar (base money) – då har vi klargjort detta. 😉

  Balansomslutningen (i miljarder SEK) som jag pratade om gäller Sverige allena!!!

  Nog finns en hel del tillgångar, framförallt i form av framtida arbete. Det är det som är själva grejjen. Dock så finns fortfarande inte pengar i systemet (krediter eller base money) som kan betala befintliga skulder – detta är ett problem i sig!

  Som sagt, låt oss fortsätta diskussionen (som ändå, trots olika ingångsvinklar, är intressant) hos parasitstopp.wordpress.com !

  Tack Kildén&Åsman för vi tagit ert utrymme för vår ”interna” diskussion!

 35. Nebbiolo,
  Det är inget problem för oss om ni fortsätter debatten här pä bloggen. Jag läser vad ni skriver men har inte tid att delta i er diskussion om relativt tekniska finansproblem. Den arabiska revolutionen och den spanska ungdomen slukar all min tid. För tillfället har jag lagt allt mer omfattande skrivande om ekonomi åt sidan.
  mvh
  Benny

 36. Benny,
  Den arabiska revolutionen och för all del de revolter som ännu är i sin linda i euro-länderna är onekligen viktiga händelser som kräver sitt fokus. Jag kan dock tycka att risken finns att man då fokuserar på symptomen av ett ekonomisk system än själva roten till problemen…men det är bara min infallsvinkel och jag tror att båda behövs.

  mvh
  /Nebbiolo

 37. Nebbiolo,
  Det är sant att ekonomin är roten. Men på en rot växer många stammar ut och den politiska förståelsen av vad som händer i samhället kan man aldrig uppnå i en analys av ”ekonomin”. Klasskampens virrvarr beror på allt; ekonomi, ideologi,rättvisan, och allt annat som samverkar i samhällets utveckling. Det gäller bara att hitta rätt i detta virrvarr.
  mvh
  Benny

 38. Benny,

  Håller med dig – för att ett träd skall nå jämvikt och växa balanserat så måste nog alla delar vårdas (och ibland får man ta fram sekatörer och klippa av delar som växt ohämmat ;-)!

  En maktbalans som för tillfället är ur spel är nog just treenigheten finansiärer, producenter/entreprenörer, arbetare/tjänstemän med klar fördel finansiärer (aka finanskapitalister).

  Att ändra penningsystem rår inte på eventuell obalans i makten mellan producenter och arbetare men dock på finansiärers oerhörda makt över inte bara producenter, konsumenter/arbetare utan även över hela nationer – detta kan aldrig vara sunt och bör därför rättas till omgående, dvs fram med sekatören! 😉

 39. Pingback: Solidaritet enda lösningen

Lämna ett svar