Maj-68 – lite olika debatter

Stockholm:
Debatt om Maj 68
Ska panelen stormas?

Ibland är det nästan så att man smäller av när man öppnar tidningen. I Dagens Nyheter får vi reda på att det ska bli debatt. Stor debatt. Om ”Kårhusockupationen och revolutionsåret 1968”.

I regi av Axess ska det pratas i Kårhuset gamla lokaler på Holländargatan. Huvudtalare blir den gamle ockupanten och numer betydligt nerkylde fryshusdirektören Anders Carlberg. Naturligtvis blir det en paneldebatt med en modern moderator, DN:s politiske redaktör Niklas Ekdal, som packar åsikterna till en mjuk, mjäkig gröt som kan sväljas av alla och envar. Säkert bjuds också några små trevliga skratt och leenden. Inbjudan och föranmälan krävs, heter det. Nog låter det som en glad parodi? ”Inbjudan och föranmälan” för att få lov att komma till ett revolutionsmöte. Vi hoppas innerligt att det finns gott om debattglada ungdomar i Stockholm som kan ”storma panelen”! Eller, hur var det Anders, var det så du sa förr i världen?

Göteborg:
Debatt om Maj 68
Ingen föranmälan!

I Göteborg blir det däremot en riktig debatt där det kommer att ryka flisor från väggarnas träpaneler. Vi återger här en inbjudan från Marxistarkiv.se, Föreningen Ordfront samt tidskriften Röda Rummet.

Ungdomsradikalisering, studentrevolt, Tet-offensiven i Vietnam, anti-imperialistiska mobiliseringar, Vietnamprotester i hela världen, en miljörörelse som såg dagens ljus, uppkomst av en självständig kvinnorörelse…

I Tjeckoslovakien pågick Prag-våren för ”en socialism med mänskligt ansikte”. Här i Sverige inträffade kårhusockupationen och bland mycket annat massdemonstrationer mot julens kommersialism och konsumtionshysteri (!) I t.ex. Italien pågick under -68-69 en omfattande strejkvåg och fabriksockupationer med avancerade exempel på arbetarkontroll.

Men något av det mest spektakulära inträffade i Frankrike maj-68 , där i en av ”metropolerna”, där i en nyckelstat för världskapitalismen. Där skakades det bestående och den rådande samhällsordningen ordentligt i sina grundvalar. Utvecklingen här inleddes av en studentrevolt och övergick så småningom i en generalstrejk och arbetarresning. Den franska statsapparaten och regeringen lamslogs i flera veckor. Vad var det som hände? Vad var orsakerna, vad pågick egentligen under ytan i samhället och i olika samhällsskikt under dessa dramatiska veckor och i t.ex. relationen mellan stad och land, och varför ebbade det hela ut? Vad kan vi lära av dessa erfarenheter? Redan Marx konstaterade att klasskonflikterna ofta antagit sin mest tillspetsade form i Frankrike, som under franska revolutionen 1789, revolutionerna 1830 och 1848, liksom under Pariskommunen 1871, det senare ett av de första exemplen på demokratisk arbetarförvaltning.

I maj i år är det 40 år sedan Maj-68 i Frankrike. Med fokus på detta, men även diskussion om övrig händelseutveckling detta dramatiska och viktiga år som kom att prägla en hel ungdomsgeneration, anordnar marxistarkiv.se tillsammans med Föreningen Ordfront och Röda Rummet ett möte med dokumentärfilmvising och diskussion i Göteborg:

Tid: Söndagen 25 maj Kl. 12.00

Plats: Pölgatan 5 (Gathenhielmska kulturreservatet vid Stigbergstorget, Majorna i Göteborg).

Inledare: Göte Kildén

Läs mer om 1968 hos SP och hos marxistarkiv.se.

Intressant?
Bloggat: Svensson,
I media: DN1, DN2, DN3, DN4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Lämna ett svar