Sarkozy ny EU-president

Artikeln nedan är en relativt fri översättning från tidningen Rouge som ges ut av LCR, den franska sektionen av Fjärde Internationalen.

LCR tar avstånd från Sarkozys program för EU och manar till kamp för ett annat Europa, ett soldidariskt och socialt rättvist Europa.

En president utan legitimitet

Nicolas Sarkozy har presenterat det program han tänker driva under sina sex kommande månader som EU’s president. Pressen pratar ” om en logistisk likaväl som en politisk utmaning ” för Sarkozy. Det logistiska problemet kommer nog att lösa sig tack vare de 190 miljoner euro som den franska regeringen anslagit, tre gånger mer än år 2000 då Frankrike sist hade presidentskapet i EU. De som i dag drabbas av den ekonomiska krisen glädjs knappast över nyheten.

Efter baksmällan av det irländska nejet har Frankrike drivit en hektisk diplomati och gjort vänskapsbesök i en rad europeiska huvudstäder. Men det har inte gått att ” isolera det irländska problemet ” eftersom Tjeckien först visade stor tvekan och sedan vägrade Polen att skriva under Lissabonfördraget.

Jean-Louise Borloo,(ekologiminister och minister för en hållbar utveckling, min. anm.) räknar med att i europeisk skala förnya propagandaeffekten av miljöprogrammet Grenelle(ett program med lite av varje utan seriöst grepp om miljön som antogs i fjol. min.anm.) och få det antaget som ett europeiskt klimat-och energiprogram.

Det europeiska immigrationsavtal, som ” utvisningsministern ” Brice Hortefeux, försökt sälja till EU har inte övertygat Spaniens regering och mötet mellan premiärminister Fillon och Zapatero var ett misslyckande. I Frankrike är regeringen oroad över EU-byggets svaga legitimitet. Alain Lamassoure, fransk UMP-ledamot av Europaparlamentet, har på Sarkozys begäran skrivit en rapport som kräver att det ” sociala ” blir en prioritet för Sarkozy i bygget av ett ” medborgarnas Europa ”. Det handlar självfallet inte om att tvinga igenom en minimilön i EU eller fri abort i alla EU-länder utan om förändringar som berör små grupper av personer, som exempelvis att harmonisera högskolediplomen, om rätten till pension när man bosätter sig i ett annat land. En hemsida på Internet ska öppnas där enskilda medborgare i EU kan skriva om sina dagliga problem. Programet är löjligt begränsat och visar på att krisen i EU-bygget är här nu.

Det kollektiv av fackliga organisationer och andra rörelser som bildats inför det franska EU-presidentskapet tänker föreslå manifestationer på de teman, energi-och miljö, immigration, försvarspolitik, jordbruk, som Sarkozy spikat för sitt presidentskap. Vi måste ta tillfället i akt och hindra honom att nå sina mål och i stället levandegöra idén att ett annorlunda Europa är möjligt, ett Europa med radikalt skilda prioriteringar. Ett solidariskt, socialt, demokratiskt Europa, ett Europa som respekterar kvinnornas, invandrarnas, de arbetslösas och löntagarnas rättigheter. Ett Europa som en gång för alla bryter med profitjakten som dikteras av de multinationella bolagen.

I media: DN,Le Monde,Rouge,SVD,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ett svar på ”Sarkozy ny EU-president

  1. Pingback: Den europeiska fascismen 2 | Svensson

Lämna ett svar