Vem äger Sverige?

Vem äger Sverige?

Av Benny Åsman

Ägarsamhället är det moderna begreppet för tjuvsamhället. Det låter fint och vi ska fås att tro på den mer eller mindre jämlika fördelningen av samhällets rikedomar. I USA är de rika så rika, men här hemma är vi så jämlika, kan det låta. Visst finns det skillnader mellan olika kapitalistiska länder, Men likheterna är fler. Det gäller också i vårt eget avlånga land, Vi behöver inte heller göra omfattande undersökningar för att hitta kalla fakta. Det räcker med att ösa ur de rika källor som Statistiska Centralbyrån bjuder på i överflöd. I en databas med rubriken ”Tillgångar och skulder för kvinnor och män 2006” hittar vi följande detaljerade beskrivning av de totala rikedomarna och vad den rikaste tiondedelen och den rikaste hundradedelen av befolkningen äger i procent av de totala privata rikedomarna. Den som eventuellt tror att vi lever i ett mycket jämlikt samhälle får något att tänka på:

Tillgångar och skulder för kvinnor och män 2006

Alla män och kvinnor

Totalt i mdkr

Andel 10%

Andel 1%

Fasta tillgångar.

5 112

57

17

Varav bostadsrätter

862

98

29

Varav Fritidshus

470

100

43

Finansiella tillgångar:

2 078

71

32

Varav banktillgångar

676

69

24

Varav börsnoterade aktier

605

98

74

Varav fonder(ej räntefond)

424

81

31

Summa tillgångar

7 283

56

20

Totala skulder

1 995

58

17

Nettoförmögenhet

5 288

66

24

Summan av allt blir alltså att år 2006 ägde en tiondel av vår befolkning två tredjedelar av alla fasta och finansiella nettotillgångar. Eller att en hundradel av samma befolkning äger inte mindre än en fjärdedel av allt som går att mäta i pengar. Det är mer än ett tusen tre hundra miljarder kronor som ett litet fåtal likt Joakim von Anka kan vältra sig i. Något att fundera på när valserna om demokrati och jämlikhet kommer att dras inför nästa riksdagsval. Vilka förespråkar verkligen en politik som vill bryta ner ägarstrukturen du ser ovan? Eller varför inte börja fundera redan nu? Det är långt till nästa val.

I pressen: SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,DN1,DN2,DN3,DI1,DI2,ETC,E24,

Dalademokraten,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 svar på ”Vem äger Sverige?

 1. Hur kan de 10% äge en 3djedel om:
  (5 112 +2 078) är fast + finansiella tillgångar totalt och de rikaste 10% äger (57*71) av dessa ?
  siffrorna måste ju vara att längs ned på ttoalen de 10% rikaste äger 66 miljarder av totalt 5 288 miljarder.

  Det kan ju inte exempelvis vara så att de 10% rikaste äger 100% av alla fritidshus som det skulle bli på den raden enligt din tolkning.

 2. Förmodligen har detta att göra med att det är väldigt svårt att bli rik. Föds man fattig dör man fattig, föds man rik dör man rik. Lösningen är dock inte att sno pengarna från de rika, utan hjälpa de fattiga och möjliggöra det som vi kallar klassresor. Det är frapperande att (s) säger sig företräda de mindre bemedlade när man aldrig gett dem en chans att skapa sin egen framtid.

  Istället har ett storebrorssamhälle införts där medborgarna inte är betrodda med att äga sina egna hem eller göra val i vardagen som påverkar samhällsekonomin. Dessa beslut har man istället överlåtit på fritidspolitiker ”för allmänhetens bästa”.

  Men din kritik verkar dock mer rikta sig mot själva förekomsten av rika människor. Själv är jag inte rik, och med mitt yrkesval kommer jag förmodligen aldrig att bli det heller. Däremot har jag svårt att se hur det här landet ska klara sig utan rika människor. Faktum är att jag behöver dem för min försörjning. Deras pengar behövs för att starta företag och omvänt behövs pengar för att motivera initiativrika människor. Alla rika är inte initiativrika och företagare, men tillräckligt många för att deras existens med råge är berättigad.

  Samhällssystem där rikedom förbjudits har dessutom aldrig varit framgångsrika. I praktiken har alla blivit lika fattiga, och fattigdomen har varit djupare och svårare utan möjlighet till framgång utanför karriärer som politiskt korrekta ja-sägare i korrupta politiska ekonomier.

  Du har väl ändå inte köpt en politisk utopi? En utopi är en utopi är en utopi.

 3. Nej Sten det gäller att läsa rätt i tabellen. I kolumnen under den rikaste tiondelen är det deras procentandel av de totala rikedomarna som SCB anger. Då blir det riktigt som det står i min text. Om den rikaste tiondelen äger 100% av alla deklarerade fritidshus kan jag inte själv kontrollera men det är vad SCB anger.

  Till Mqgnus kan jag bara säga att den verkliga utopin är att tro att de rika i samhället ska ge vanligt folk arbete och inkomst i ett kapitalistiskt system i oändlighet. Dagens kris pekar redan ut hur stabila de inkomsterna kan bli.

 4. Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997
  med tillbakablick till 1975

  Rapport 2000:1

  ”De rikaste 1 procent äger 20 procent av förmögenheten
  De 1 procent rikaste hushållen har 20,3 procent av hela förmögenhetssumman för samtliga
  hushåll. De 10 procent rikaste har 61 procent av förmögenheten. Spridningen av förmögenhet
  är 2-3 gånger så stor som spridningen av hushållens disponibla inkomst. Topp 1 procent av
  hushållen har 7 procent av inkomstsumman och topp 10 procent har 26 procent av
  inkomstsumman.”

  http://www.scb.se/statistik/HE/HE0104/formrapport.pdf

  Lägg till detta hur makt förhåller sig till ägande, exemplifierat i tex A och B aktier och du har en maktlös massa som lockas tro sig göra ”valen som styr” genom den travesti som demokrati idag innebär.

  Det är billigare att anställa en att hålla sig med slavar. Enkelt och genialt. Vem vill hålla på att ansvara för arbetskraften när det finns så många som kan utföra jobben?

 5. Detta är högaktuellt idag 2013 och ser mer eller mindre likadant ut i hela västvärlden.

  Att tro att vi lever i folkvald demokrati det är rent nys och bara spel för gallerierna för att hålla tyst på massan.

Lämna ett svar