Barack Obama inför Kongressen

Barack Obama vädjar om stöd.

I natt höll Barack Obama ett kraftfullt tal till den amerikanska Kongressen för att rädda vad som räddas kan av hans påtänkta reform av sjukvården i landet. Som vanligt var retoriken elegant och talet väl framfört. Frågan är om det kommer att räcka med ett kraftfullt tal för att övertyga de vresiga kongressmedlemmar som han vill övertyga och få en ja-röst ifrån.

Jublande demokrater hyllar Obalas tal. Sura republikaner häcklade.

Att det verkligen behövs en djupgående reform av sjukförsäkringssystemet i USA är uppenbart. Barack Obamas egen beskrivning av hur det fungerar i dag räcker för att övertyga vem som helst. Problemet är bara att kritikerna inte vill övertygas, de vill förvalta ett system som gynnar de rika i samhället. Hur som helst här följer en liten bit av hans tal:

-Var och en förstår de extraordinära svårigheter som drabbar de utan sjukförsäkring, de som dagligen hotas av personlig konkurrs om en olycka eller sjukdom drabbar dem. Det handlar inte i första hand om personer som lever på socialbidrag. Det är medelklassamerikaner. En del kan inte få försäkring via jobbet. Andra är egenföretagare och har inte råd med en försäkring eftersom det är tre gånger dyrare än för de som försäkras av arbetsgivaren. Många andra amerikaner som har råd att betala förnekas ändå en försäkring på grund av en gammal sjukdom eller andra omständigheter som försäkringsbolagen bedömer för riskabla eller för dyra att täcka.

I Kongressen hörs inga röster från arbetarleden;

-Vi är den enda framstående demokratin i världen, den enda rika nationen, som tillåter sådan prövningar för miljontals av sina medborgare. Det är nu mer än trettio miljoner amerikanska medborgare som inte kan försäkra sig. Varje tvåårsperiod går var tredje amerikan oförsäkrad en viss tid och varje dag är det fjorton tusen amerikaner som förlorar sin försäkring. Det vill säga att det kan hända vem som helst.

Det är hårda ord om sitt land av den nyvalde presidenten. Men när Obama säger vad som ska göras lyser begränsningarna igenom. Grundprincipen är att så mycket som möjligt av det existerande systemet ska bestå. Det vill säga ett i huvudsak privat sjukförsäkringssystem med en och en enda drivande princip- det ska löna sig att vårda människor. Inte löna sig i bemärkelsen att folkhälsan blir bättre utan i bemärkelsen att privat kapital ska kunna berika sig på människors fysiska och psykiska sjukdomar. Det är den grundläggande motsättningen i ett system med privatförsäkringar.

Demonstranter kräver en offentlig sjukförsäkring

I sitt tal påpekar Obama helt riktigt att de beräknade utgifterna på nio hundra miljarder dollar för reformen under den kommande tioårsperioden är lägre än kostnaderna hittills för krigen i Irak och Afghanistan och lägre än de skattelättnader som Bush gav de rikaste i samhället.

Så sant så sant. Problemet med finansieringen är alltså löst. Ta omedelbart hem alla trupper från Irak och Afghanistan och sluta invadera andra länder stup i kvarten. Problemen med budgetunderskott och finansiering av sociala reformer är lösta i ett huj. Men det talet till Kongressen kommer Obama aldrig att hålla. Syftet var bara att vinna radikalas stöd.

Tänk dig ett europeiskt parlament eller den svenska riksdagen fylld av bara moderater med mer eller mindre blå framtoning. Då ser du den amerikanska Kongressen framför dig. I en sådan församling kommer aldrig en socialt rättvis sjukförsäkring, eller pensionsreform för den delen, att klubbas igenom. Det är möjligt att Obamas kraftfulla tal kan övertyga de kritiska demokraterna i Kongressen och att den innan årsslutet klubbar igenom en variant av Obamas reform. Det kanske blir något bättre än dagens situation men det blir en reform som ligger långt under de förväntningar som femtio miljoner amerikaner ställer.

Här kan du läsa hela Obamas tal på engelska:  Obama speach

I media; DN1,DN2,SVD1,AB1,AB2,GP1,SSD1,Politiken,SVD2,

Andra bloggar: Röda Malmö,Motvallsbloggen,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lämna ett svar