Reallönerna sjunker.

Reallönerna sjunker.

I skarp kontrast med alla glädjemedia som bara stirrar sig blinda på aktiebörsernas siffror skriver den internationella arbetsbyrån, ILO, att reallönerna världen över sjunkit de senaste 18 månaderna.

I en rapport med namnet Global Wage Report visar FN-organisationen att talet om slutet på krisen ska tas med minst en nypa salt. Vad vi bevittnar är en uppgång som bara gäller finansinkomster och i vissa industribranscher. Vinsterna hämtar sig för bankerna och spekulanter i värdepapper. I går skrev New York Times att storbanken Goldman Sax gått med i snitt 100 miljoner dollar i vinst per dag det senaste kvartalet. Just det, per dag.

Men ljuset i tunneln för bankirer och kapitalägare gäller inte de som arbetar hårt för att hålla takt med räkningarna. I mer än en fjärdedel av de 53 länder som rapporten omfattar sjönk reallönerna under 2008 medan den stagnerade kraftigt i resten.

För 2009 har ILO uppgifter för 35 länder och där minskade reallönerna i mer än hälften, bland annat i USA, Storbritannien, Brasilien, Japan och Sydafrika. Den största orsaken till de sänkta reallönerna är att krisen tvingat arbetarna att acceptera kortare arbetsveckor med sänkt lön. Ett konkret bevis på att i slutänden är det de arbetande som betalar Goldman Sachs 100 miljoner dollar per dag.

En artikel i dagens Financial Times visar att produktiviteten i den amerikanska industrin gått upp med hela 4.3 procent på ett år. Samtidigt skriver tidningen att arbetslösheten i oktober ökade med 175 000 personer. Av detta kan vi dra två slutsatser. Att produktiviteten ökar därför att den lilla återhämtning i industriproduktionen skett med färre anställda på vilka tumskruvarna dragits åt ytterligare ett snäpp. Och för  det andra att den permanenta arbetslösheten kommer att ligga kvar på en hög nivå när konjkunturen vänder uppåt eftersom de som inte avskedats tvingas arbeta under mer press.

-Ökade profiter innan krisen bröt ut bidrog till hög likviditet på finansmarknaderna och låga räntor, medan stagnerande reallöner jämfört med produktivitetsutvecklingen, tillsammans med ökad ojämlikhet i inkomstutvecklingen, minskade de flesta hushållens förmåga att öka konsumtionen annat än med ökad skuldsättning, skriver ILO och sammanfattar i en mening(om än lång) krisens fysionomi.

I media:DN1,DN2,SVD1,Dagens Arbete1,Dagens Arbete2,SVD2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar