Pedofilskandalen i den katolska kyrkan rullar vidare

.

Det handlar om patriarkat och kyrkans rikedomar

.
I Svenska Dagbladet hävdar religionsforskaren från Lund, Antoon Geels,  att  ”det är den urgamla kristna dualistiska människosynen där man delar upp människan i kropp och själ – och höjer upp det världsliga och nedvärderar det kroppsliga och sexuella” som är bakgrunden till regeln om celibatlöftet och skapar konflikter för många människor. Han diskuterar också den auktoritet och den makt som kyrkans företrädare ofta har över sina offer.

.

Påvens egen predikant  Raniero Cantalamessa försöker väsa ifrån sig
kritiken genom att absurt nog kalla den antisemitisk…
.
Men det handlar också om patriarkat i ordets mest fullödiga mening. Det är män och bara män som utövar kyrkans ( Guds ) makt. Män som ska leva i sexuell avhållsamhet för att bättre kunna koncentra sin uppmärksamhet på andliga ting. I ett celibat ”utan egentligen andra kvinnor i åtanke än jungfru Maria”, som jag skrev i ett inlägg för några dagar sedan. Geels framhåller inte heller den viktigaste materiella orsaken till att prästernas tvingades att avge sitt löfte om att leva ogifta. Kyrkan ville inte ha ett ekonomiskt ansvar för änkor eller efterlevande barn. Var prästerna ogifta kunde ingen annan göra några anspråk på deras kvarlåtenskap när de dog…
I Svenska Dagbladets artikel nedvärderar litteraturvetaren Göran Hägg också betydelsen av att den katolska kyrkans mest skitiga byk tvättas offentligt. Han tror inte att anhängarna i den katolska världen bryr sig. Jag tror att han tar miste. Bland annat i radion P1 har man i veckan refererat till den undersökning som visat att 25 procent av Tysklands katoliker vill lämna den egna kyrkan. Här lägger jag ut en repris av min tidigare blogg:

.

ÄR DEN KATOLSKA KYRKAN

ETT KRISTET PEDOFILNÄTVERK?

.

Rasistiska hemsidor och bloggare hävdar gärna att profeten Mohammed var pedofil. Samtidigt blir nyhetsflödet om pedofilskandalerna inom den kristna katolska kyrkan allt stridare. Nu senast kan vi läsa om att den reaktionäre påven Benedictus XVI under sin tid som biskop i Tyskland tycks ha varit med om att tysta ner brotten i stället för att hjälpa till med att lagföra de skyldiga.
Ibland suffleras också våra islamofober  av högerkristna som försöker att stärka sina egna varumärken på de religiösa marknadsplatser där de uppträder. Nu senast var  det Carola Häggqvist förre man, Runar Sögaard,  som i ett inspirerat tungomål kom fram till att ”Buddha är fet, han är rund och han är brun” samt att ”Muhammed är ingen gud. Han var en förvirrad pedofil”. Däremot ingenting om att ”Jesus inte kunde vara Guds son eftersom han var jude”…

.

Nu vänds blickarna mot påven Benedictus XVI. Har han tystat ner pedofilskandalerna?

.

Lösryckt från historiens forntida töcken – där också våra samhällen accepterade barnäktenskap på samma sätt som de arabiska – pekar rasisterna på att Muhammed inte bara hade en massa fruar utan att han också gifte sig med en sexårig flicka, Aisha. Ett äktenskap som enligt sägnerna ska ha ”fullbordats” när hon var nio.

.

.

.

På nätet finns det hur många grova  rasistiska hemsidor som helst där man anspelar på att Mohammed, granskad med moderna mått, skulle ha varit  en pedofil. Vilket naturligtvis är ett absurt påstående i ett historiskt ljus. Giftermål var oftast ett sätt att bekräfta allianser med blodsband eller ett skydd för vad som annars skulle ha blivit värnlösa kvinnor. Mohammed delade säng med 11 – 13 kvinnor. En var judinna och en kristen kopt från Egypten…

..

.

.

Våra hemmarasister tiger däremot helt om de tiotusentals fall av övergrepp, av sexuellt ofredande och våldtäkter mot barn som utförts av katolska präster och som skett nu i modern tid. Vi hör inte Jimmy Åkessons tala om den katolska läran som ett hot mot Sverige. Om vi backar i historien hade en sådan kampanj fungerat. Då sågs ”papisterna” med sina avlatsbrev, helgondyrkan och sitt auktoritära påvedöme som ett hot mot den svenska lutheranska kyrkan. I Gustav II Adolfs fotspår gällde det att bekämpa det katolska hotet mot den rena evangeliska läran. Men i dag är bilden en annan. Eftersom kampanjerna mot islam bara är en förevändning, en ”godtagbar” ursäkt för rasism riktad mot utomeuropeisk invandring, fungerar det dåligt med att också peka ut alla Europas katoliker som tilltänkta pedofiler.

.

Här en bild på prästen Murphy, med fromt knäppta händer,
tillsammans med sina korgossar.
För i dag har påvedömets heliga gloria verkligen hamnat på sned. I land efter land har offren för pedofilerna i det katolska prästerskapet avslöjat oerhörda övergrepp. På Irland, som kanske har varit värst drabbat, har i dagarna två biskoparna tvingats att gå i pension, därför att de under lång tid tystat ner alla de sexuella övergrepp som de egna prästerna iscensatt. I officiella rapporter sägs att under åren 1970-1990 har minst 14 500 barn ofredats sexuellt. I USA har det gjorts undersökningar som pekat ut minst 4 400 präster som pedofiler. Det mest skandalösa fall som nu åter aktualiserats är de massvåldtäkter som utförts av en präst vid en skola för dövstumma pojkar i Wisconsin. Otaliga övergrepp skedde mellan 1950-1974. Han lärde sig teckenspråk som ett av sättet att komma nära skolans utsatta barn. När situationen till sist blev ohållbar därför att många av offren blev vuxna och krävde upprättelse blev prästen, Lawrence. C. Murphy, inte straffad utan bara diskret omplacerad till en annan tjänst där han fritt kunde utsätta nya pojkar för övergrepp. Fram till sin död 1998 kunde han bland annat  ”hjälpa” till med att få ordning vid en uppfostringsanstalt – för unga pojkar…

.

A mock wanted poster from 1974 handed out by former pupils at St  John’s School for the Deaf in Milwaukee

För att väcka uppmärksamhet på Murphys övergrepp gjorde de döva pojkarna en affish som de klistrade upp i sin hemstad.
Bland annat på kyrkporten…

.

I land efter land ser det likadant ut. Ny läckor,  nya avböner. I Canada. Frankrike. I Australien.  I vårt grannland Danmark har för två dagar sedan den katolske biskopen, efter massvis med påstötningar, tvingats att annonsera att det även där blir ”en opartisk utredning”.  I Brasilien, det land i världen med mest katoliker, har en TV-kanal  nyligen skapat ett oerhört rabalder genom att visa bilder på hur en präst från det fattiga d`Alagos i nordöstra Braslien tvingar en liten korgosse att suga av honom…
Till sist är det nu Tyskland och den nuvarande påvens ansvar som kommit i blickpunkten. Nya fakta tycks visa att han, under sin tid som landets ärkebiskop, medverkat till att hjälpa präster som utsatt barn för sexuella övergrepp att hålla sig undan. Förövarna har fått skydd. Offren har åsidosatts. I veckan har påven också tvingats till att be alla katoliker på Irland om ursäkt, för de massvåldtäkter mot barn som begåtts av präster från den egna kyrkan. Men ursäkten gäller inte kyrkans eget ansvar för att ständigt försöka skyla över och gömma undan dessa brott.
Är då alla katolska präster pedofiler? Naturligtvis inte. Påvedömet insisterar också på att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som skulle belägga att det celibat, den sexuella avhållsamhet, som gäller för de egna prästerna, skulle kunna innebär en risk för att deras sexuella intresse i stället riktas in mot värnlösa, oskyddade barn.  Men självklart är det så att hela kyrkans auktoritära struktur. Dess patriakat – utan egentligen andra kvinnor i åtanke än jungfru Maria – skapar ett klimat där sexuella övergrepp mot barn kan ligga nära till hands. Inte nog med att kyrkan först säger att homosexualitet är en synd som egentligen ska bestraffas i Helvetet. Detta därför att Gud har skapat män och kvinnor för att leva tillsammans. Sedan ska denna skapelsens mening inte gälla för de män som är präster. De ska i stället leva som avhållsamma munkar i nära umgänge med små pojkar…
Av tradition brukar socialister mena att det viktiga är ”en enhetsfront på jorden”. Det vi tycker om himlen lämnar vi därhän. Men av tradition är marxismen också – och det med rätta – en antiklerikal rörelse. Vi bekämpar de religiösa institutioner och de präster som predikar om och vill bestämma över hur våra samhällen och våra liv här på jorden ska organiseras och hur vi ska leva. Vi är emot alla ”dödssynder” och försvarar alltid all frivillig och kärleksfull sexualitet – mellan vuxna människor. Vi är emot såväl sharialagar eller abortförbud i Guds namn. Men vi vill vare sig hetsa mot Islam eller den katolska kyrkan. Eller för den delen ”den heliga evangeliska läran”.
Men i Guds namn ska ingen få förgripa sig på någon annan människa.

******

..

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen: SVD1,SVD2,SVD3,DN1,DN2,DN3,SDS1,SVD4,DN4,

12 svar på ”Pedofilskandalen i den katolska kyrkan rullar vidare

 1. För femton år sedan var alla manliga förskollärare pedofiler. Anklagelserna haglade och ganska många hoppade av. naturligtvis var inte allt sant. Det är likadant nu.

 2. Det ar inte helt sant att alla marxister ar for en fri sexualitet. Nar Alexandra Kollontay talade om bevingade Eros som ett uttryck for sex med kanslor vackte hon manga kanslor trots att hennes kritik var mot sex utan kanslor som prostitution etc, och manga traditionellistiska marxister menade att hon foresprakade ett losaktigt levande.

  Kina ser sig som ett marxistiskt land, och dom ar valdigt traditionella i sitt satt att se aktenskap och kvinnor. Till och med nu sa har kvinnor inte nat nagot som helst jamstalldhet.

  Men sexualiteten ar fortfarande friare i ett sant samhalle. I sanningens namn sa ar det oftare de rika som hamnade i karlekslosa arrangerade aktenskap an fattiga i vastvarlden. I andra lander ar alla aktenskap arrangerade.

  I Sverige foresprakade facken kvinnors sarstallning och lagre loner, sa mycket sa att man skapade separata lonelistor for kvinnor sa att mannen fick mer pengar sa dom kunde forsorja sin kvinna. Det ska papekas att socialdemokraterna lag narmare marxismen pa den tiden.

  Jag ar liberal och kan inte lata bli att vara emot institutionaliserad religion. Men jag skulle inte ga sa langt att jag ar for avveckling av all religion. Men religion ska forbli privat.

  Alla era pastaenden om Muhammed som pedofil och Jesus som jude ar sanna, och det finns det belagg for i bibeln. Det finns manga vidriga saker i bibeln och koranen som religiosa forsvarar idag for att legitimerar homofobi, rasism och vad man nu tycker ar okej att forsvara for att det star i bibeln. Till och med slaveri har forsvarats.

  Som ni sager ar det ju langt ifran alla som tycker sa, och det ar darfor religion ska forbli privat.

  Ni haller sakert inte med det har. Men all kollektivism ligger i farozonen att bli fortryckande. Individen bor forsvaras aven nar man kritiserar ett kollektiv. Det ar en valdigt svar balans sarskilt nar kollektivet identifierar sig med sin ledare. Som med paven, Honecker, Hitler, Bush, Mussolini, Stalin, Mao och Pinochet.

  Jag tror att katoliker snarare ser det som en attack pa kristendomen an en attack pa korruptionen inom kyrkan som ar det egentliga problemet.

  Jag kan inte lata bli att tycka att kommunisterna ar lite fega nar dom inte vagar kritisera muslimerna pa samma villkor som kristna. Egentligen ar det ju en omvand rasism.

 3. Hej Tobias,
  Du är kanske liberal, men vad jag kan se har vi inte många åsikstskillnader om religionens roll i samhället. På den här bloggen hittar du mer kritik av islams och judaismens roll i politiken än om kristedomens. Vad jag vet har vi aldrig tidigare skrivit om kristendomens roll eftersom det inte funnits något speciellt att skriva om. Däremot har vi skrivit många inlägg där vi kritiserat islams eller judaismens(mer ofta zionismens) roll i politiken, speciellt i Mellanöstern och i Afghanistan.
  Håller helt med om att kollektivsmen om den tar sig de former du hänvisar till är ett dödshot mot den individeuella friheten. Finns det ingen rätt att som minoritet kritisera vad man anser fel i samhället då råder det diktatur. Minoriteters rättigheter måste alltid försvaras.
  Som revolutionära marxister är vi självfallet medvetna om religionens roll i samhället. Men vi kan inte ”avveckla” den som du skriver. Hur skulle det gå till? Vi kan hoppas att vi en dag kommer att leva i ett samhälle där religionen förtvinar av sig självt därför att den tröst och tro på ett bättre liv ovan där ersätts av ett bättre liv här nere. Så länge religionen förblir en privatsak har vi inget bekymmer med den. Sedan skiljer vi på den enskilda människans tro och den officiella kyrkans status. Kyrkan är som ett mini-samhälle med ”vanliga människar” och en överklasss-prästerskapet. Inom kyrkan råder ett ”klassförtryck”.
  Det finns mycket att säga i det här ämnet. Men det här får räcka så här på Annandagens morgon.

 4. Nja, galna sa kallade marxister i Kina agnade sig at massmord pa munkar. Overgar man till sant sa ar man ju inte battre an sina fortryckare.

  Det finns ju inget demokratiskt satt att avveckla religionen. Det legitimiterade fortrycket i kyrkan fran prastskapet kan ofta ta vidriga former. Som i fallet med pedofilerna i katolska kyrkan, och jag har valdigt stort problem med manniskor som menar att kritik ar lika med att vara en fiende till allt som ar gott.

  Jag gillar inte nar folk kallar sig revolutionara marxister iom vad det historiskt sett har inneburit. Vad innebar det for manniskor som inte ser sig som marxister eller kommunister etc.

  I kommunistiska lander skapades ju ocksa en adel. Pa Kuba maste regeringen godkanna politiska kandidater.

  Hur ser du pa det? Kan man vara revolutionar och demokrat samtidigt?

  Jag ska tillagga att jag uppskattar er blogg eftersom ni haller en god ton, och ett forum oppet for diskussion.

 5. Tobias,
  Om vi kallar oss för revolutionära marxister eller röda tomtar spelar egentligen ingen roll. Det enda som betyder något är vad vi tänker och säger. Nu kallar vi oss för revolutionära marxister därför att vi anser att det finns en tradition från Marx att bära vidare. Bland annat anser vi att Leon Trotsky står för den traditionen. OCH den innebär att socialism (eller kommunism) utan total diskussionsfrihet är en omöjlighet. Där det råder åsiktsförtryck kan inte socialismen utvecklas till det frihetliga system det måste vara i Marx’s ögon.
  Stalinismen var en tragisk parodi. Tyvärr har den kubanska revolutionen också utvecklat auktoritära sidor även om den inte kan likställas med det stalinistiska systemet. Var och en som besöker Kuba kan se att det är inte samma ”preussiska” anda och underkastele för överheten som råder och inte heller en dödlig rädsla för att säga sin mening. På Kuba saknas framför allt ett verkligt representativt system där befolkningen deltar i de viktiga besluten om samhällets utveckling. Enpartisystemet kan inte ersätta en verklig socialistisk demokrati.

 6. Jag uppskattar ditt svar. Ett problem som jag ser med proletariatets diktatur ar vad det innebar att passa in. Att vara proletar ar idealet, och i det finns det en risk for pervertering av begreppet vad innebar att vara proletar. I Kuba ar det olagligt att vara arbetslos, och Roda Khmererna mordade alla som var utbildade eftersom dom ansags vara ett hot mot kommunismen.

  Lange aven i sverige anses akademiker vara en slags overklass aven om dom ar arbetslosa. Vad innebar en socialistisk demokrati? Finns det plats for innovatorer och entreprenorer? Finns det plats for liberaler och konservativa?

  I en socialistisk demokrati finns det ju valdigt tydliga ramar om hur samhallet ska se ut. Jag kan inte lata bli att tro att enpartistaten ar den enda mojliga inom en socialistisk demokrati eftersom manniskor oftare skulle bli valda som personen till ett system som ar cementerat. Ma sa vara att Sverige som en demokrati ar bristfallig som alla lander ar. Men det finns en mojlighet att kritisera overheten. Varfor skulle nasta socialistiska demokrati fungera battre?

  Jag ska vara tydlig med att jag har en liberal definition av kapitalism och inte en marxistisk. Den liberala innebar att manniskor har ratt till sin egendom och sina pengar att spendera och gora vad dom vill med. I kontrast med marxistisk som menar att de verkliga kapitalisterna ar de rika.

  Men ett kapitalistiskt system kan anpassas, regleras och lagstiftas mot icke onskvard verksamhet. I ett socialistiskt system blir politisk makt mer centrerad.

  I borjan av 1900-talet bildades vad som kallades kommuner och syndikalisterna och anarkisterna var de som var for ett mer decentraliserat system, som faktiskt var ratt sympatiskt och fungerade valdigt bra dar dom gjorde lokal revolution.

  Jag ar ocksa for ett decentraliserat och darmed ett samhalle som ger individen mer makt. Jag inser ocksa att med varje ideologi kommer inkonsekventa ideer.

  Jag kanner mig otroligt obekvam med socialdemokraternas vurmande och vilja att kasta pengar efter storforetag i kristider. En synd som jag tycker att v har gjort sig skyldig till ocksa. Av ideologiska skal tycker jag det strider mot en rattvis konkurrens, och ar rent av vidrigt att gynna ett foretag over andra. Ar det socialism eller bara ekonomisk teori som upphovet till detta?

  I lander med uppenbar socialistisk eller kommunistisk regim, eller atminstone med liknande statssystem har kapitalism drivit systemet. Orsaken till att DDR inte finns ar pga av att dom inte var tillrackligt goda kapitalister, och darmed gick bankrupt och andra lander som Tjeckoslovakien och Polen tillverkade produkter som saldes i uttalade kapitaliststater. Innebar socialistisk demokrati en avveckling av marknadsekonomin.

  Ar istallet en socialistisk demokrati en stat dar alla produktionsmedel och agande en folkvald grupp som fortfarande agerar som en elit? Man kan inte undvika korruption i ett sant samhalle.

  I vissa fall kan nationaliseringar vara befogade, som till exempel av kollektivtrafik och banker om dom misskoter sig.

  Men jag kan inte lata bli att tycka att socialistisk demokrati ar ett luddigt begrepp. Jag kan inte lata bli att kanna mig fientlig till ett begrepp som ter sig hota vad jag star for och mig sjalv som person.

 7. Tobias,
  Det var ett långt inlägg och du visar att du tagit till dig de vanliga förvrängningarna av vad en demokratisk socialism måste innehålla.
  En enpartistat kan aldrig bli annat än en diktatur. Har inte oppositionella rätt att säga vad de tycker är det också en diktatur. Gränsen för vad en opposition eller en minoritet kan tillåtas göra i en socialistisk demokrati är att ta till vapen för att med våld införa ett annat samhällssystem. Men den gränsen finns ju också i den borgerligt parlamentariska demokratin, så det är ju inget speciellt med det system jag förespråkar.
  Kan man ha privat egendom i en socialistisk demokrati? Ja självfallet. Stora industrier, energiförsörjning, transportsystem, bank- och försäkringsbolag , som har ett inflytande över alla människors vardag, ska ägas gemensamt av alla. Det är inte rimligt att det privata intresset för maximal vinst ska styra hur samhällets investeringar ska prioriteras. Klimathotet är ett praktexempel på behovet av samhällleliga lösningar. De enskilda kapitalägarna är helt enkelt oförmögna att göra de prioriteringar som måste till , oavsett vad det kostar.
  Men vad gäller resten av ”ekonomin” finns det ingen anledning att kollektivisera och sätta byråkratiska gränser för den individuella friheten.
  Till sist förstår jag inte vad du menar med att du personligen skulle vara hotad i en socialistisk demokrati.

 8. Du kanske inte forstar det for att du inte tanker pa vilka termer du anvander. Socialistisk demokrati antyder att demokratin i en stat ar genomsyrar hela staten. En stat som ”foredrar” en ideologi framfor en annan ar fortryckande.

  Nu later det mer som om du ar mer intresserad av en socialdemokratisk stat i den gamla meningen (inte enligt dagens mening i Sverige). Vilket ar ett ideal som du kan sta for.

  Jag har egentligen inget problem med en stat styrd av kommunister sa lange som dom upphaller demokratiska ideal.

  Orsaken till att jag reagerade som jag gjorde ar for att du skrev socialistisk demokrati (vilket antyder att idealet ar en stat med socialistisk karaktar), istallet for demokratisk socialism som ar mer uppenbart att du menade, dar du antyder att socialism med demokratisk karaktar. Stooor skillnad. Hall isar begreppen. Socialistisk demokrati later sa statiskt och kommunistisk fortryckarstat, dar planekonomi ar den enda losningen. Det ar ju socialisterna sjalva som forvrangt begreppet.

  Jag kanner mig inte alls hotad egentligen av kommunism eller socialistiska ideologier. Men det finns en installning just i Sverige om att man vill i manga vansterpartier (enligt svensk skala) kampar for tolkningsmonopol. Vilket ar helt fel. Alla ideologier har viss visdom i sig. Marxistisk politisk teori har en massa intressanta synpunkter. Samma med Adam Smith och Miller. Konservatism raknar jag inte som en ideologi alls, efter som den oftare ar reaktionar an visionar.

 9. Tobias,
  Tack ska du ha för menngsutbytet. Vi kommer nog inte längre i begreppsförbistringen just nu. Jag önskar dig en trevlig fortsättning i ditt politiska engagemang. En dag kanske vi förstår varandra bättre.

 10. Pingback: Peter Birro – blir han bannlyst av påven?

 11. Pingback: Muslimfientlig bloggare påstår att Muhammed hade sex med en 9-åring « Aktiv Demokrati's blogg

 12. Axplock ur faktaruta i DN:
  1.Övergreppen är inte fler i Katolska kyrkan än i samhället i övrigt. Det finns fler rapporter om övergrepp inom Svenska kyrkan, scouterna och idrottsorganisationer.
  2.Både i Katolska kyrkan och i övriga organisationer är det viktigt att komma ihåg att det handlar om ett fåtal präster/ledare som har begått övergreppen.
  3. Det finns inget som tyder på att frivilligt celibat i sig skulle öka benägenheten till att begå sexuella övergrepp på barn.
  4. Benägenheten att tysta ner gäller inte specifikt Katolska kyrkan.

Lämna ett svar