Israel mördar

Dagens citat

.

”I slutänden är flottiljen bara ett nytt kapitel i en internationell kampanj för att undergräva Israels legitima rätt att försvara sig.”

Ledare i Jerusalem Post 31/5 (skriven innan morden)

”Obama gav premiärminister Netanyahu glasklara garantier för en substantiell uppgradering av relationerna mellan USA och Israel.”

Haaretz 31/5 om Ickespridningsavtalet

”Jag har aldrig sett en så demokratisk armé, som ställer sig själv så många moraliska frågor. Det är något ovanligt vitalt över Israels demokrati.”

Bernard Henry-Lévy, fransk stövelslickande ”filosof” och beundrare av ”humanitära bomber”, citerad i Haaretz 31/5

”Detta skedde i vatten utanför Israels territorium, men vi har rätt att försvara oss”.

Avital Leibovich, taleskvinna för Israels armé.

”Vi hade förberett oss på en polisiär mission mot ett våldsamt motstånd, men vi möttes av ett terroristiskt våld.”

General  Avi Benayahu, talesman för Israels armé.

Vita Huset ryter till,

efter en dags tystnad

.

”USA beklagar djupt förlusten av liv och de skador som åsamkats och försöker att förstå de omständigheter som råder kring tragedin.”

William Burton, talesman Vita Huset

Lämna ett svar