OECDs rapport om arbetslösa

Invandrare används som buffert.

.

OECD, de rikas klubb, visade nyligen i en analys av arbetslösheten att i nästan alla medlemsländer är arbetslösheten bland de utlandsfödda mycket högre än bland andra medborgare. Det gäller speciellt i Sverige, Norge, Holland, Belgien och Spanien. Det säger mer om diskrimineringen på arbetsmarknaden än att de utlandsfödda skulle vara ”arbetsskygga”. Statistiken handlar ju om de som är registrerade som arbetslösa, det vill säga att de har haft ett jobb och avskedats.

.

Invandrade arbetare bidrar till ökad produktivitet enligt OECD.

-Invandrarna var en central drivkraft bakom den ekonomiska högkonjunkturen eftersom de bidrog med kunskap och produktivitet som ökade effektiviteten i ekonomin. Nu, känner nästan alla invandrare av krisens effekter, skriver OECD i sin rapport.
I diagrammet här under ser du skillnaden i arbetslöshet mellan utlandsfödd och inhemsk arbetskraft i olika länder 2009.

.

Arbetslöshet i % bland invandrad och inhemsk arbetskraft 2009

Inlandsfödda : Blå stapel. Utlandsfödda : röd stapel

Ungern,Österrike,USA,Tyskland,Sverige,Belgien,Spanien.

Källa: OECD

Den slutsats man kan dra är att i de länder där arbetslösheten bland de utlandsfödda arbetarna är högst används de som en buffert i vissa konjunkturkänsliga branscher som byggnads och i jordbruket. Det stämmer bland annat in på Spanien där byggbranschen kraschat de senaste åren och där säsongsarbetare i jordbruket används i större utsträckning än i något annat land i OECD.

.

Invandrare köar för jobb under skörden av oliver i Spanien.

.

Media:AB1,SVD1,GP1,DN1,SVD2,

Bloggare: Jinge,Svensson,Alliansfritt Sverige,Röda Malmö,Röda Berget,Teckentydaren,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar