Europas höger

Främlingsfientligheten görs rumsren.


Det börjar lukta illa i de fina salongerna. Vi hade vant oss vid den utomparlamentariska högerextremismen, dess rasism och utlänningshat. Men nu måste vi också ta strid mot ett öppet utlänningsförakt som delar av de etablerade politiska partierna gjort till sitt i ett vulgärt röstfiske. Det gäller traditionella högerpartier i Europa, som Sarkozys UMP, nya högerpartier som Berlusconis Frihetens folk och ”nya tories” under Cameron. Det är en extremt oroande utveckling som öppnar vägen för en bred främlingsfientlig politik i våra samhällen.

.

Då det begav sig.

Spillror från den tyska nazismen och fascismen i Europa överlevde kriget och vegeterade i utkanten av samhället under hela efterkrigsperioden. Även nynazistiska organisationer levde samma undanskymda liv. De var fysiskt farliga och enskilda personer blev offer för rasistiska handlingar men de var inte ett politiskt problem för vare sig arbetarrörelsen eller den utomparlamentariska vänstern.

Nya rasister.

Det var när mer ”anständiga” rasister började visa sig på den politiska scenen som de verkliga politiska problemen uppstod för vänstern. Jean Mari Le Pen och Mogens Glistrup kom ur startblocken samma år – 1972. Le Pen tog över ledningen för den nybildade Nationalfronten och Glistrup skapade Framskridtspartiet, föregångare till dagens Dansk Folkeparti. Le Pen var gammal i den rasistiska gården. Under kolonialkriget i Algeriet visade han sin skicklighet i tortyrens konst och i Frankrike var han aktiv i den högerpopulistiska rörelsen och gjorde sig känd bland annat genom att kalla alla regeringsministrar för bögar. Det var först som ledare för Nationalfronten som Le Pen börjar skapa sig en plats på den politiska scenen. För då mejslade han ut det program som blivit ett kännetecken för nästan alla skräniga högerpartier – invandringen är grunden till alla problem i samhället och förakt för etablerade politiker.
Mogens Glistrups Framskridtspartiet började inte som ett invandrarfientligt parti och Glistrup var själv en väletablerad professor i juridik vid universitetet i Köpenhamn. Han blev berömd över en natt genom att säga att han inte betalat skatt på flera år och att alla borde skattestrejka. Det var först senare som Glistrups rörelse gjorde ”invandringens problem” till sitt huvudtema.

.

Den franska tuppens förstoppning.

Efter Le Pen och Glistrup seglade högerpopulistiska megafoner upp en efter en över hela Europa. Jörg Haider i Österrike, Vlaams Blok i Belgien, Christoph Blocher i Schweiz, Lega Nord i Italien, Pim Fortuyn och efterföljaren Geert Wilders i Nederländerna och Bert Karlsson/Ian Wachtmeister med efterföljarna Sverigedemokraterna här hemma.
De olika extremisterna kommer från skilda politiska miljöer och de har inte heller en gemensam historisk referens i en brun tradition. Men de har alla samma agitatoriska framtoning. Invandringen är huvudproblemet och den inkompetenta korrupta politikerklassen är ansvarig för de problem som invandringen sägs skapa.
Det är ingen tillfällighet att dessa populistiska högerextremister lyckats göra sig hörda de senaste decennierna. Den mylla de växt i heter ”globalisering”. Med den nyliberala revolutionen följde kapitalets fria strömmar över globen, utlokalisering av produktion till låglöneländer, strömmar av emigranter i den andra riktningen sedan lokalt jordbruk och hantverksmässiga produktionsgrenar slagits ut, uppkomsten av en massarbetslöshet först i Europa och sedan också i USA. Medan de traditionella arbetarpartierna svalde de nyliberala recepten på privatisering och avregleringar kunde Le Pen, Haider & Co. vinna terräng bland de människor som drabbades hårdast av globaliseringen. Därav kom det sig att exempelvis Le Pen vann stora röstsiffror i de traditionella arbetardistrikt där den globala kapitalismen slagit hårt mot exempelvis varvs-, textil-, kol- och stålindustrin.

.

Jörg Haider gömde undan 45 miljoner euro i Lichtenstein medan han hetsade mot korrupta politiker.

.

Inget effektivt motstånd.

Socialdemokrater och socialistpartier ger inga vettiga lösningar på de arbetandes utslagning från arbetsmarknaden och lätt som en plätt kan högerextremisterna spela på rädslan och osäkerheten inför framtiden och främlingskapet inför invandringsmiljön. –Eigen volk eerst,(det egna folket först) skanderade Vlaams Blok(numera Vlaams Belang sedan ”blokket” förbjöds) i Flandern och svingade sig upp till närmare 30 procent av väljarna i vissa av Antwerpens förorter.
Till skillnad från de nynazistiska smågrupperna är de populistiska partierna i Europa inte fascistiska partier i verklig mening. Och det är kontraproduktivt att kalla dem nassar, eftersom det minskar trovärdigheten i vår analys av den politiska scenen. Det är bara Magyar Garda i Ungern som nått stora framgångar och som definitivt är en fascistisk rörelse, både i sin öppna rasideologi och militaristiska organisering. Le Pen, Heider som gick bort i en bilolycka, Vlaams Belangs Filip Dewinter, Geert Wilders och Umberto Bossi och resten av extremhögerns ledare är redan väletablerade parlamentariker som medvetet och cyniskt exploaterar människornas oro i den ekonomiska och sociala krisens Europa. De ställer egentligen de rätta frågorna om ”verklighetens folks” problem i vardagen men ger helt felaktiga svar för deras mål är parlamentariska framgångar. Till skillnad från verkliga nassar är det ingen av de populistiska ledarna, förutom Gardas ledare, som öppet säger eller som har som gömd agenda parlamentarismens avskaffande. Vlaams Belang säger ned med monarkin och död åt Belgien men har inget alternativ till ett parlamentariskt Flandern.

.

Vlaams Belangs Filip Dewinter säger nej till moskéer i sitt kvarter.

.

Till skillnad från nazisterna hatar de inte främmande kulturer och alla utomeuropeiska invandrare med ryggmärgen utan spelar bara med opportunistisk finess på det registret för att vinna röster bland offren för den sociala krisen. Framgångarna har inte låtit vänta på sig. Många av partierna når upp till över tio procent i riksval och ännu mer i vissa kommuner. Men det är inte troligt att en Le Pen, Geert Wilders eller Filip Dewinter en dag kommer att sitta i en regeringskoalition. De är och förblir en blåslampa i baken på den nationella högern i den parlamentariska huvudfåran.
Att blåslampan gjort sitt råder det inget tvivel om. I ett försök att bevaka sina domäner har allt fler borgerliga partier gjort den populistiska högerns agenda till sin egen. Men till skillnad från kopiorna Le Pen och Wilders har inte Sarkozy eller Berlusconi för avsikt att stoppa invandringen och utvisa alla ”utlänningar”. Det fungerar som bete i röstfisket bland ”verklighetens folk” och med framgång, åtminstone tillfälligt. Sarkozy sopade mattan med Le Pen i presidentvalet 2006 och vann över halva Nationalfrontens tidigare väljare på tuffa toner. Här hemma är det märkligt nog Folkpartiet, med sina rötter i den genuina liberala traditionen under Karl Staaf, som fiskar mest i grumligt vatten i hopp att hålla sig över de fyra procenten.

.

Den egotrippade Le Pen älskar iscensättningar värdig Hitler.

Röstfiske.

Men det verkliga motivet bakom den traditionella högerns trumpetande om invandringen, gatuvåldet, islam, och bidragsfusk är inte att lösa de problem som finns. I stället handlar det om att skapa ett samhällsklimat som förlamar allt motstånd mot den nyliberala agendan för avreglering och nedmontering av de sociala skyddsnäten, mot ett samhälle där individen ställs ensam inför en överväldigande osynlig marknadskraft utan att kunna inse behovet av kollektiv facklig och politisk kamp för en annan samhällsutveckling.
Så ser den trestegsraket ut som fört oss till dagens allt mer hårda och brutala behandling av minoriteter och svaga grupper. Från stirriga nazistyngel, via beräknande populister à la Le Pen till en allt mer högljudd parlamentarisk höger där Nicolas Sarkozy och Silvio Berlusconi just nu tagit täten.
Frankrikes president har verkligen gjort till sin specialitet att kittla de mörkaste krafterna i samhället. Som president ger han ett tydligt intryck av att lida av mindervärdeskomplex. Redan hans kroppsspråk utstrålar aggressivitet och språkbruket tävlar i vulgaritet med Berlusconis.

Romerna i siktet.

I hetsjakten på romer den senaste tiden tycks Sarkozy och hans inrikesminister Brice Hortefeux tävla i slag under bältet och i att upprepa de värsta folkliga fördomarna om romer. Att 95 procent av Frankrikes romer har fast bostad i landet och medborgarskap hindrar dem inte från att hetsa mot hela folkgruppen för att kunna riva de ”olagliga” läger som romer från Rumänien och Bulgarien slagit upp. Inte heller drar sig högern i UMP att kräva ändring av konstitutionens första paragraf som garanterar ”alla medborgares jämlikhet inför lagen oavsett ursprung”. De för fram den vämjeliga idén att de som fötts i utlandet ska kunna förlora sitt medborgarskap om de begår ett allvarligt brott och utvisas till…? Ja, det vet man inte eftersom de inte har någon annan nationalitet.

.

Romernas läger rivs av Sarkozy och de utvisas.

.

Under tiden skeppas hundratals romer iväg till Bulgarien och Rumänien under förhållanden som påminner om Vichyregimens skamliga utvisning av judar och romer under det andra världskriget. Om klappjakten ska löna sig opinionsmässigt är inte klart. Den senaste undersökningen visar att Sarkozys stöd ökat något bland arbetare och lägre tjänstemän men att högre tjänstemän, lärare och personer i fria yrken tar kraftigt avstånd från Sarkozys brösttoner och smygrasism.

Ett möjligt motstånd.

Hur kan samhällets progressiva krafter ta strid mot den öppna rasismen hos Le Pen&CO. och traditionella högerpartiers surfande på de förras agenda? Om min idé ovan att målet för de etablerade partiernas spel på invandrarfientlighetens terräng är att skapa ett ideologiskt samhällsklimat som försvårar eller omöjliggör socialt motstånd mot den nyliberala samhällsagendan är riktig då ger sig svaret av sig självt. Det är inte genom att ge klyftigare och mer ”sociala” svar på gatuvåldet och kriminaliteten eller den tilltagande religiösa fundamentalismen som mörkrets krafter kan slås tillbaka. Det är deras terräng där de vinner på de ”enkla” svaren – mer poliser, stopp för invandringen, hårdare straff, ut med bidragssnyltare och snattare.
Svaret måste komma där målet för högerns kampanj ligger –  en försämring av det sociala klimatet för att underlätta angreppen på den sociala välfärden. Genom att ta strid mot varje angrepp på de arbetandes välstånd och de demokratiska fri- och rättigheterna kan också försöket att kanalisera det ’verkliga folkets’ ilska mot invandring och allt främmande vridas om till ilska mot de sociala och ekonomiska krafter som är ansvariga för den sociala krisen. Offren för globaliseringen kan fås att känna igen varandra.

.

Arga bärplockare låste in slavhandlarna. Bären var inte lika stora och talrika som lovats.

I miniskala är det vad som skett i Särna nu i sommar då lokalbefolkningen visade djup avsky för den moderna slavhandel som de vietnamesiska bärplockarna hamnat i. Och inte bara avsky, utan också solidaritet. Många av dem har fått pengar, mat och småjobb av lokalbefolkningen.
Omsätt solidariteten i Särna till varje skola, varje bostadsområde, varje förort och varje arbetsplats och en stor seger är vunnen.

.

Media: AB1,DN1,DN2,SVD1,SVD2,DN3,GP1,GP2,SSD1,Dagens Arena,Verdens Gang,AB2,DN4,DN5,SVD3,SVD4,DN6,

GP3,AB3,SSD2,

Bloggare: Jinge,Svensson,Alliansfritt Sverige,Biology&Politics,Röda Berget,Röda Malmö,Teckentydaren,Sjöstedt,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 svar på ”Europas höger

 1. Bra analys. Man kan i och för sig gå mycket djupare in i diskussionen och även behålla socialism och arbetarklassens kamp för sina rättigheter åt sidan och bara fokusera på de populistiska/främlingsfientliga partierna, men att allting hänger ihop stämmer i alla fall. Jag fick lite mer att fundera på nu.

 2. NedK,
  Tack för kommentaren. Om vi kan få våra läsare att fundera då är vi nöjda.
  mvh
  Benny

 3. Du missar huvudskälet till de populistiska partiernas återkomst: Den massinvandring av kulturfrämmande element som Europa får utstå. I Sverige är den särskilt tydlig.

  Vi har ett generöst mottagande av människor som inte kan räknas som flyktingar, och som inte kan integrereras i samhället eller ta ett jobb.

  Det är inte mycket att undra på att människor undrar vad det kostar (11 000:- per svenskt medelhushåll och år) och hur mycket kriminalitet som beror på invandring (mellan 1/3 och hälften)

  SDs utredning av våldtäktsdomar visar med förfärande tydlighet vilka, och hur många, som det gäller.

 4. I det ny marxistiska vokabuläret kallas vi väl för prekäriatet, vi arbetare i den nya globala arbetsmarknaden, där alla arbetare nu konkurrerar med varandra.

  Ang artikeln gillar jag Slavoj Zizeks analys av den liberala demokratin och hur just dess haveri ligger till grund för högerpopulismens frammarch. Och eftersom både konservativa, liberaler och socialister mer eller mindre accepterar den liberala demokratin som ordnig har de problem att möta nationalpopulismen.

  Jag tror att socialister el. vänstern måste vara självkritisk här samtidigt med samhällskritiken.

 5. Ynkligt att skylla rasismen på högern. Det är i lika hög grad en produkt av vänsterkrafter. Du försöker att smeta ner den moderata högern med nazisternas framfart. Sanningen är att nazianhängarna till största delen är lågutbildade människor som tidigare stödde vänstern.

 6. När blev kommunismen rumsren?

  Förstår inte riktigt hur tokvänstern tror sig ha mandat att kritisera andra när deras egen stollighet är högst påtaglig.

 7. Jättebra inlägg! Även om jag själv är höger (både konservativ och nationalist) tycker jag att det var välskrivet, och en rätt bra analys. Det gjorde intryck.

 8. gerhard: Kortsiktig analys. Du räknar inte in kostnaden för att jaga bort alla flykringar och oönskat patrask. Kommerkräva en polisinsats av magnitud som troligen kommer kosta dig mer än 11000 i mån. Du räknar heller inte in intäckterna från invandring. Till på köpet får du också en polisstat med långt mer övervakning.

  olle: Tokvänstern finns inte. Vi är numer alla liberaldemokrater som mer eller mindre är för socialistisk intervention. Du lever i en illusion om du tror att det fins ett ”höger” val. Faktum kvarstår att endast ”vänstern” erbjuder analys och kritik av status quo. Om du inte märkt det så har nyliberalisme fallierat (dvs. det finns ingen väg tillbaka till en kapitalism driven inom liberal demokrati). Framtiden stavas Kina, och där råder auktoritär kapitalism.

 9. ett bra försök, men icke för det sann. Att säga att dessa högerkrafter försöker att radera de sociala skyddsnät som finns i våra demokratier, och öppna upp för en global kapitalism som ”utnyttjar de svaga, de arbetande, de utförsäkrade” (vänster-språkval), är en lögn som du till och med vet att du säger.

  SD och ND till exempel, vet att med kapitalism och globalisering så kommer sverige att förändras, vilket de till varje pris vill förhindra. Deras dröm är ett Socialdemokratiskt folkhem, dock endast för svenskar. SAPs partiprogram från 30-talet är förvillande likt i sin vision SDs från 2000-talet. Enda skillnaden är att på 30-talet var etnisk homogenitet en självklarhet som inte behövde nämnas.

 10. En typisk vänsteranalys, om man nu kan kalla det analys. De obligatoriska komponenterna finns där. Nazismen till exempel:
  ”Spillror från den tyska nazismen och fascismen i Europa överlevde kriget och vegeterade i utkanten av samhället under hela efterkrigsperioden”
  Den dyker upp i de flesta vänsteranalyser. Det man aldrig ser är att nazism, fascism och socialism har samma kärna. Det som skiljer är att nazismen förklarar folket som bärare av kulturen. Alla andra folk är fiender och det leder till den egentliga rasismen.
  Fascismen förklarar nationen som bärare av kulturen och det ger att alla andra nationer är fiender.
  Socialismen förklarar klassen och särskilt arbetarklassen som bärare av kulturen. Alla andra klasser är fiender.
  Gemensamt är att individen är en komponent i ”det sociala materialet” och som sådan värdelös (såvida han/hon inte tillhör partieliten). Alla tre är diktatursystem och oavsett var man prövat det har resultatet blivit elände.
  Efter det kommer personangrepp på ledarna inom misshagliga partier. Till exempel:
  ”Under kolonialkriget i Algeriet visade han sin skicklighet i tortyrens konst” om Le Pen. Inga referenser eller någon förklaring. Krig är inget kafferep och de som varit med och kommer ut är aldrig oskyldiga men man måste se till situationen.
  Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet var det omöjligt att kritisera en invandrare oavsett vad han/hon ställde till med. Försökte man var man rasist/nazist och ville upprätta dödsläger.
  Invandringen är ett vänsterprojekt som håller på att gå över styr. Högern (vad nu det kan vara) har inget eller litet intresse av invandringen. Vänstern vill oftast ha det till att ”högern” – kapitalisten – inte vill betala arbetaren någon som helst lön. I själva verket har ”kapitalisten” ett stort intresse av att folk har pengar så de kan konsumera hans produkter. Utan konsumenter ingen produktion och inga vinster. Det förtiger vänstern noga eftersom det gör dem överflödiga.
  I dag drabbas de människor (”Resurssvaga personer från arbetarklassen” enligt vissa analytiker) av invandringens baksidor. Hur reagerar den i Malmö som ser sin bil uppbränd och av försäkringsbolaget får veta att den var värd ”elvatusen minus självrisk”. Knappast konstigt att ha söker alternativ då de etablerade partierna inte tycks vilja diskutera frågan utan kommer med något undanglidande mummel. Det ger utrymme för märkliga och yviga rörelser som Glistrup men de blir allt mer fokuserade samtidigt som det egentliga problemet inte diskuteras.
  Vänstern ser bara svart och vitt. Romerna i Frankrike är oskyldiga offer för en rasistisk sammansvärjning av oklart ursprung. I början av sommaren rapporterade kvällstidningarna om romer och deras agerande i franska förstäder. Det var skakande rapporter om människor som hotades, kriminalitet och en hel del elände som var följden av de stora läger romer satte upp. Det hör faktiskt till bilden att myndigheterna har ett ansvar för att hålla ordning i landet även om det kräver drastiska åtgärder. Ingen är rasist bara för att han/hon kräver att människor ska hålla sig inom lagen och inom de sociala normerna.
  Men det passar vänstern att skylla på ”högern” trots att invandring så uppenbart är ett vänsterprojekt. Man får ju in en hel del potentiella väljare.
  De som drabbas, de ”resurssvaga personer från arbetarklassen” bryr man sig inte ett dugg om. Invandringen ökar vänsterns möjlighet till makt och det är det viktiga.

 11. Pingback: Jinge.se » Besviken på valrörelsen?

 12. Det intressanta med denna vidriga händelse är att den inte omnämns med ett enda ord av dessa tidningar.
  Pravda
  Izvestia
  Novaja Gazeta
  Moscow Times

  Dessutom refererar artikeln till ITAR-TASS som INTE HELLER har info om detta. Inte ETT ord, så jag undrar var dessa uppgifter kommer ifrån när varken regimtrogen eller regimfientlig media i Ryssland omtalar den.

 13. Pingback: Uppstickarkampanj i kommunvalet: – Röda Göteborg

 14. Romerna har tur…andra minioriteter kan få ett helvete i europa om eknomin kaschar i höst…det är säkrare för de romer som kastas ut att klara sig.

  Sedan är väl konstanta läger et bevis för att en viss procent romer inte integreras sig med stöld och andra saker såsom barngifte etc. Europa ska inte stå för sådant…de flesta romer är bofasta med jobb och sköter sig. Nemas problemas men vi kan inte ha fler ghetton i europa snart för då kommer det inom kort att skjutas hit och dit på gator.

  Det är även helt riktigt mot alla skattebetalare att man inte accepterar hur mycket trams som hellst.

  Det är inte bara frankrike som utvisar romer.

 15. Pingback: Röda Malmö: Protester mot förföljelse av romer

Lämna ett svar