Merkel och Sarkozy ställer diktat

Vad händer om landet lämnar euron?

.

I går ställde EUs ledare ett brutalt ultimatum till Papandreou.
-Innan Grekland sagt ja till räddningsplanen får ni inte ett öre av de utlovade lånen från oss och IMF, sa Merkel och Sarkozy med en röst. Tydligare än så kan det inte bli. Papandreous oförskämda tilltag att låta landets befolkning rösta om avtalet i Bryssel ska bestraffas med maximal kraft om det inte blir ett ”Ja” i folkomröstningen.
PS, just nu säger BBC att Papandreou ställer sin plats till förfogande. Han sägs ha begått ”politiskt självmord” med sitt förslag att låta det grekiska folket rösta om ”räddningsplanen”. Så kan utövad demokrati döda.
.

Den enda vägen för Grekland.

.

Antalet röster som förordar att Grekland bör lämna euron verkar bli allt fler. Bland ekonomer, politiker på alla kanter, och medias journalister höjs röster för att den bästa löningen för Grekland är att lämna euron och återinföra den gamla valutan drakmen.
De verkar vara överens om att alla greker har ett gemensamt intresse av ett sådant scenario, alla ifrån diversearbetaren, via skolläraren till landets stenrika redarsocietet. Väldigt få argument presenteras för att visa på vilket sätt den föreslagna handlingslinjen kommer att gynna den arbetande befolkningen. För det är det enda som intresserar oss på den här bloggen. Talet om att ha en ”egen valuta” och att återvinna det ’nationella självbestämmandet” lämnar vi över till de som tror att ”det gemensamma nationella intresset” är något som ska rädda den arbetande befolkningen undan den borgerliga krispolitiken.
Men låt oss anta att Grekland återinför sin gamla drakm. Vad blir den troliga följden?
-Drakmens värde i förhållande till euron kommer att devalveras med minst 50 procent jämfört med den växelkurs som användes vid inträdet i valutaunionen. Annars är det ingen idé med att byta valuta eftersom devalveringen ska hjälpa till att ”exportera” landet ut ur krisen.

.

.

-Landets statsskuld som är skriven i euro kommer omedelbart att stiga med 50 procent i värde, det vill säga proportionellt med devalveringen. Grekland som redan nu är oförmögen att betala av sin statsskuld kommer efter en devalvering att sakna alla möjligheter att betala ens räntorna på sina lån. Aten blir tvunget att deklarera landet i ”konkurs”, det vill säga att alla avbetalningar på statsskulden ställs in. Det går att verkställa, det har redan gjorts förr av andra stater, men det följer automatiskt att Grekland förlorar alla möjligheter att låna pengar på den internationella finansmarknaden.
-Alla privata företags och privata bankers skulder i euro dubbleras i ett slag. Till skillnad från staten kan de inte ställa in sina betalningar eftersom det innebär att förklara företaget/banken i konkurs. Den kommersiella lagstiftningen träder i kraft och företagen läggs ned, personalen avskedas och sällar sig till de som redan står i kö framför arbetsförmedlingarna. I ett land där redan 40 procent av ungdomen saknar arbete behövs det inte mycket fantasi för att inse följderna.

.

Utbildad eller inte. För de flesta ungdomar syns ingen framtid.

.

-Grekland är ett land som importerar många av sina konsumtionsvaror, inklusive matvaror. I ett slag blir alla dessa varor 50 procent dyrare för den arbetande befolkningen som inte har reserver i utländska valutor. Bilar, elektronikvaror, kylskåp, tvättmaskiner, importerad mat, allt som importeras blir dubbelt så dyrt.
-Vilka drabbas hårdast av en oundviklig devalvering av drakmen? Svaret är mycket enkelt. Alla som är lönearbetare, som erhåller sin inkomst från en arbetsgivare och som betalas i den nationella valutan blir offer. Samma sak gäller inte kapitalägare och delvis de fria yrkena eftersom de i ett ekonomiskt kaos kan låta sig betalas i utländska valutor och placera sina reserver utomlands. Stora kapitalmängder kommer att placeras utomlands innan drakmens återinförande. När de växlas tillbaka till drakmer gör de rika ägarna stora vinster. Samtidigt kommer de arbetandes köpkraft att drabbas mycket hårt. När Argentina kastade in handduken 2001 sjönk de arbetandes levnadsstandard med över 40 procent. Det blir också de arbetande grekernas öde.  
-Men kan inte Greklands export blir ett lokomotiv som drar igång ekonomin igen? Vid sidan av vin, grönsaker och frukt har Grekland bara sin turism som viktiga exportprodukter. För att göra om landet till en ”tysk exportmaskin” måste man först ha något att exportera. De som förespråkar att landet lämnar euron med argumentet att det skulle hjälpa till att få fart på landets export borde visa vilka ekonomiska sektorer som plötsligt skulle bli konkurrenskraftiga på de marknader som är Greklands, det vill säga huvudsakligen Tyskland, Italien, Bulgarien, Ryssland och Frankrike. Endast turismen skulle omedelbart kunna dra nytta av en ny billig drakm.

;

Grekland har olja, men den växer på träd och kan inte exportera landet ur krisen.

.

Men står då valet bara mellan pest och kolera? Mellan att svälja EUs beska bud eller ta grekisk arsenik?
Inte alls. Men oavsett vilken väg som väljs krävs det att löpa hela linan ut. Om drakmen återinförs kan de arbetande i Grekland skydda sig mot följderna om de tvingar de styrande att :
-stoppa all kapitalflykt till utlandet. De rika kommer att placera sina pengar i schweizerfrank och dollar i utlandet för att inte drabbas av drakmens devalvering. Ett nytt skattesystem som garanterar att de med stora inkomster betalar den skatt de inte betalar i dag måste antas.
-nationalisera alla banker och införa en strikt kontroll över alla  kapitalrörelser för att hindra de rika från att agera som i punkten ovan.
-förbjuda vinstgivande företag från att avskeda anställda och anta en nationell plan för att ge arbete åt den stora massan av arbetslösa.
-upphäva alla sparpaket som nu hotar att köra ekonomin i botten och i stället satsa på en bred utbyggnad av den offentliga servicen.

.

Om Papandreou och Pasok löper linan ut och bryter med marknadens diktatur

kan landet räddas undan en ekonomisk katastrof.

.

Oavsett om det bli ja eller nej i folkomröstningen finns det ett krav som många reser och som verkligen borde realiseras, nämligen en offentlig oberoende granskning av vad den grekiska statsskulden består av och vad de lånade pengarna använts till. Det skulle ge de arbetande en klar bild av vilka lån som gått till det allmännas bästa och vilka lån som försvunnit i skrytprojekt och privata fickor. Samtidigt kommer en grundlig granskning av skulden att visa vilka som äger den. Många spår kommer att leda till hemliga konton i skatteparadisen. Bakom dessa anonyma brevlådeföretag gömmer sig ofta finansiella gangsters som tjänat sina pengar på vapen och droger. De kommer aldrig att ge sig till känna för att behålla sina pengar om det ställs krav på att alla ägare av grekisk statsskuld ska kunna identifieras.
Samma krav på offentlighet kommer också att visa vilka företag och banker som smitit ifrån sina skatter genom att använda skatteparadisen som landningsbanor i kapitalflykten runt klotet.

.

Media: DN1,DN2,DN3,SVD1,SVD2,SVD3,GP1,SVT1,DN4,SVD4,SVD5,DN5,SVD6,SVT2,DN6,

SVD7,SVD8,DN6,GP2,SVT3,SVD9,DN7,SVD10,

Bloggare: Röda Malmö,Jinge,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

8 reaktion på “Merkel och Sarkozy ställer diktat

 1. Den genomkorrupte Papandreou försöker kuppa igenom en folkomröstning för att rädda sitt eget skinn. Europas arbetare ska enbart vara glada över att Merkel och Sarkozy genast satte denne på pottan.

  I Grekland råder inte marknadens diktatur, där råder korruptionens diktatur. En väsentlig skillnad.

 2. ”För det är det enda som intresserar oss på den här bloggen. Talet om att ha en ”egen valuta” och att återvinna det ’nationella självbestämmandet” lämnar vi över till de som tror att ”det gemensamma nationella intresset” är något som ska rädda den arbetande befolkningen undan den borgerliga krispolitiken.”

  Nationellt självbestämmande har alltid varit centralt inom politiken. Så länge som Grekland avstår ifrån att ta ansvar för sin nation genom att hävda sitt självstyre så kommer de knappast komma nånstans oavsett vad de bestämmer sig för. Om de stannar inom euron så måste de devalvera internt genom att sänka generella löner. Om de hoppar av så blir det devalvering av valutan istället. Bättre att hoppa av. Att tvinga kvar pengar inom landet under avhoppet och devalveringen är idiotiskt. Bättre att låta grekerna göra en lättberäknad spekulationsvinst så att de har pengar att investera i Grekland vid återuppbyggnadet.

  Detta är bara början på de ekonomiska problemen i västvärlden. Det är brytpunkten för den politik som inleddes på sjuttiotalet då pengar frikopplades och finans började avregleras. Spelar ingen roll vilket västland vi snackar om. Skulderna har fått växa snabbare än ekonomin i årtionden och nu har den bubblan spruckit. Lite tråkigt då hela sextioåttavänsterns projekt tillsammans med finansoligarkernas maktanspråk har haft sin grund i denna kreditpolitik då olika projekt har kunnat spacklas över med ökad belåning nån annanstans i ekonomin.

  Nu är det över på sötebrödsdagarna och de olika stora projekten och berättelserna som framförts de senaste femtio åren (massinvandring, federalt europa med centraliserad imperiebyråkrati, mycket av offentlig sektor, pensionssystemet) helt enkelt kommer sakna finansiering.

  Är helt övertygad om att det är genom nationella kraftsamlingar samt såpass stor kontroll som möjligt över de egna ländernas politik och ekonomier för de europeiska folken som lösningen ligger.

 3. Staffan,
  Jag har inte själv kommiit fram till ”minst 50 %” som det står. Många valutaspecialister menar att det kan bli ännu mer om finansmarknaden kastar sig över drakmen i en spekulationsvåg. Mycket mindre än 50% saknar intresse eftersom idén skulle vara att skaffa konkurrensfördelar för grekiska exportvaror, som för övrigt är få vid sidan av turismen.

 4. Grekland producerar kombinerade alkohol-och-badsemestrar, olivolja och fetaost. En jättedevalvering gör att en del produkter som nu importeras kan tillverkas inom gränserna. Semestrar, olivolja och fetaost kan man inte höja exportpriserna på, det finns konkurrerande utbud.

  Eftersom de bägge maktpartierna betalar för klienternas stöd med skattepengar handlar väl kohandeln om hur förlusterna ska hanteras mellan blocken, när staten inte kan låna.
  Blocken är lika korrupta, förluster ska regleras, och helst påföras motståndaren.

 5. SL,
  De exporterar också textilprodukter och raffinerade oljeprodukter. Men det räcker naturligtvis inte till för att utradera handelsunderskottet. Det mest absurda i situationen är att Tyskland har ett stort exportöverskott endast tack vare de övriga sydliga euro-ländernas import och att tyska, franska och holländska banker lånat pengar till Grekland och andra för att det ska importera ännu mer. Nu anklagas de för att ha levt över sina tillgångar. Medan de som lånat till denna fest inte alls ställs till svars.
  mvh
  Benny

 6. Jag överdrev förstås, nu fick jag veta vad de mera exporterar 🙂

  Omständigheterna liknar bolånefesten. Först lånas det ut av banker, så att både köpeskillingar och lånebelopp kan stiga, på villkor som inte kan bestå, dvs amorteringsfritt. När det uppenbara väl uppenbaras är det låntagarnas fel att de fick låna.

Kommentera