Dagens Nyheter, Occupy-rörelsen och yttrandefriheten

 

.

.

De poliser som här sprutar pepparsprej i ögonen på fredliga demonstranter i ett försök att kväsa yttrandefriheten har stängts av. Men Dagens Nyheter tyckte att ”detta var det bästa som kunde hända demonstranterna”…

.

Direkt efter attackerna på Occupy-rörelsens tältläger i USA slog en huvudledare i Dagens Nyheter snabbt fast att detta var slutet på det hela och konstaterade sedan omtänksamt nog att ”detta kanske var det bästa som kunde hända demonstranterna”. Att polisen rev tältlägren var bra eftersom de ”ändå knappast skulle överlevt den amerikanska vintern”, konstaterades faderligt. Tidningens ledarskribent spärrade dessutom upp sina ögon av förskräckelse över en uppmaning som den hittat på en av den brokiga rörelsens hemsidor: Arbetare ska ”inte bara strejka utan ta över sina arbetsplatser kollektivt och organisera dem demokratiskt”, hette det där. Ord som naturligtvis får alla människor, i synnerhet amerikaner, att skrika och fly bort, konstaterade ledarskribenten uppjagat i sin iver att själv försöka sopa undan de sympatier med denna rörelse som kan finnas hos de egna läsarna.

Nu är tidningens reaktion ingenting att förundras över. För Bonnierkoncernen är yttrandefrihet bara värdefull så länge som den ägs av makten. I USA har den kreativa ockupationsrörelsen hittat ett bildspråk som förstås av var och en: En girig och alltmer pengalysten liten ynka procent av befolkningen bestämmer över och förstör liven för alla de andra nittionio procenten. Översätter vi detta till vår del av världen och den privata mediasfären blir siffrorna ännu tydligare. Här är det bara ett par promille av befolkningen som äger det mesta och därmed rår över vad alla vi andra ska läsa eller se på TV. Hjörnepressen, Bonniers, Schibsted och Stenbecksgruppen. Sedan har vi inte så många fler ägarfamiljer…

En ledarskribent kan naturligtvis inte sticka en gaffel i halsen på sin ägare. I synnerhet som Bonniers ständigt hungrar efter att få stoppa i sig så mycket som möjligt av godbitarna från dagens public service. Yttrandefrihet, där människor använder denna till att angripa kapitalismens maktkoncentration, den är helt enkelt inte värd att försvara. Den ska i stället bekämpas.

Nu är det inte mycket som talar för att ”det är slut på det hela”. Visst kan man tillfälligt hejda lågorna från en skogsbrand och stampa ut lite gnistor. Men glöder det nere i den torra fönan flammar det snabbt upp igen och det är vad som sker med occupy-rörelsen i USA. Inte sedan vietnamkrigets dagar har det demonstrerats sådan politisk radikalism av så många vid landets universitet och till fasa för DN har nu Occupy Oakland i samarbete med fackligt aktiva uppmanat till ett stopp för Västkustens alla hamnar den 12 december:

.

Den 2:e november stängdes hamnen i Oakland av en stor proteströrelse

.

Förslag till ett samordnat stopp vid alla Västkustens hamnar. Enhälligt antagit vid en omröstning i Occupy Oaklands generalförsamling 18.11.2012.

Som ett svar på samordnade attacker mot ockupationer och attacker på arbetare i hela landet:

Occupy Oakland kallar till en blockad och ett stopp för “enprocentarnas” ekonomiska apparat genom att alla hamnar utmed hela Västkusten står still den 12 december. ”Enprocentarna” har förstört livet för de hamnarbetare, transportarbetare och andra yrkesgrupper som skapar deras rikedomar, på samma sätt som samordnade polisattacker över hela landet har förvandlat våra städer till slagfält i ett försök att få stopp på ockupationsrörelsen. 

Vi uppmanar varje ockupationsgrupp på Västkusten att organisera en massmobilisering för att stänga ner sin lokala hamn. Vi har sett en ständig förföljelse av den organiserade fackföreningsrörelsen, framför hur EGT (stor spannmålshamn) i Longview Washington rivit upp hamnarbetarnas avtal.  Occupy Los Angeles har redan antagit en resolution om en facklig aktion i dess hamn den 12 december, frukt- och kötterminalerna (SSA) som ägs av Goldman Sachs ska stängas ner.

Occupy Oakland vill utvidga denna aktion, denna maning, till att gälla hela Västkusten, och kallar till en fortsatt solidaritet med hamnarbetarna i Longview Washington i deras fortgående kamp mot EGT, en internationell spannmålsexportör med Bunge LTD i ledning, ett företag bestående av ”enprocentare” från bankvärlden vilkas verksamhet har förstört livet för arbetarklass från hela världen, från Argentina till USA:s västkust. Under generalstrejken i Oakland den 2 november stängde tiotusentals människor hamnen som en varning till EGT att sluta med sina attacker mot hamnarbetarna. Eftersom EGT har nonchalerat detta budskap och fortsätter att attackera dessa, ska vi nu stänga alla hamnar utmed hela Västkusten.

De ockupationsgrupper som deltar ombeds att försäkra sig om att de inte överträder de regler vid konflikter som finns om att inte bryta arbetarnas strejkvaktskedjor. Detta för att inte skapa grogrund för beskyllningar mot dessa. Om det skulle bli fråga om vedergällning mot någon arbetare, måste ytterligare solidaritetsaktioner förberedas. I den händelse att det skulle bli polisiär repression mot någon av mobiliseringarna, kan aktionerna utvidgas till att gälla flera dagar.

I solidaritet och kamp

Occupy Oakland

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

I media: DN1,

En reaktion på “Dagens Nyheter, Occupy-rörelsen och yttrandefriheten

  1. Pingback: Occupy-rörelsen mot Wall Street breddas

Kommentera