Occupy-rörelsen mot Wall Street breddas

.

Efter den samordnade attacken på Occupy-rörelsen i USA väljer denna nu att steg för steg både söka sig nya vägar och att bredda den sociala basen för sina protester mot de miljardärer och det finanskapital som bestämmer över så många amerikaners liv.

.

.

Occupy-rörelse sätter strålkastarna på Wal Mart

.

Vi har tidigare berättat om att Occupy-Oakland i samarbete med organiserad fackföreningsrörelse arbetar för att stänga Västkustens alla hamnar den 12 december. Detta i solidaritet med de arbetare som angrips av terminalernas och redarnas giriga ägare. Från Occupy-Seattle`s sida har nu fattats ett beslut om att förena sig med systergrupperna i Tacoma, Bellingham och Everett i en protest runt om i delstaten Washington mot den gigantiska varuhuskedjan Wal Mart. Här är en del skarpa stycken från deras uttalande:

.

“Wal-Mart har en lång historia där företaget har misshandlat sina anställda och leverantörer och med de nyss annonserade nedskärningarna av de anställdas sjukförsäkringar samtidigt med obscena profiter är företaget ett förstklassiskt exempel på hur de nittionio procenten av befolkningen lider av att vara i händerna på ”enprocentarna”.

Wal Mart är det största bolaget I världen och ett bevis för hur destruktiv big business är för vår demokrati. När amerikanarna handlar hos Wal-Mart köper Wal Mart samtidigt Kongressen. Vid sidan av donationer som kanaliseras till lobbyorganisationer betalar företaget 28 miljoner i kampanjbidrag för att skydda sina egna intressen.

Dessvärre är nu dess intressen inte de samma som gäller för de anställda. Trots hundra miljarder i vinst valde man att helt sluta med att bidra till sjukförsäkringen för sina deltidsanställda och att minska sina bidrag till samma försäkring för övrig personal med 50 procent. För 2.1 miljoner anställda världen över innebär detta att försäkringspremien ökar från 17 till 61 procent. Enligt en artikel i Huffington Post tjänar en anställd hos Wal Mart i genomsnitt 70 kronor i timmen samtidigt som en VD tar hem 70 000 kronor under samma tid.

.

.

Familjen Walton (största aktieägare och arvtagare till företagets grundare) är den mest förmögna familjen i USA och har enligt Forbes`ranking på 92 miljarder dollar, vilket är mer rikedom än vad de 40 procenten av USA:s hela befolkning med lägst inkomster äger tillsammans. Den gav 60 miljoner i direkta politiska bidrag 2010 och miljarder mer genom familjens stiftelser för att köpa lagstiftningen. Det är dags att ockupera Wal-Mart, att sätta strålkastaren på dess många övergrepp och att stödja dess anställda i deras kamp för en lön som går att leva av.”

.

Occupy Wall Street-New York tar samtidigt ett annat stort steg den 6 december när man ”förenar sig med de familjer och samhällen som har varit i första linjen för ekonomisk rättvisa” när de har kämpat mot vräkningarna av boende från deras hem. ”Vi ska kämpa med ”sit-ins” mot Wall Street`s långa arm i varje kvarter, på varje gård och i alla hus där vräkningar har varslats”, heter det i ett beslut från rörelsen. I uttalandet sammanfattas dessutom den verklighet som är grunden till den nya rörelseriktningen:

 ”Occupy-rörelsen föddes ur den enkla tron att mänskligheten kan klara sina gemensamma behov om det inte vore för glupskheten och girigheten hos de få. Ingenstans är ojämlikheten när det gäller rikedom och makt mer tydlig än när det gäller kampen för att tillgodose den mänskliga rätten till boende. I en nation som sätter rätten till ett hem som central i sin grundläggande dröm, där har miljoner människor förlorat dessa eller fruktar att de snart skall göra det. Det är en kris som har skapats av Wall Street med hjälp av lögner och girighet. Samtidigt sitter Washington i lönndom och godkänner uppgörelser som låter bankvärlden undkomma rättvisan – trots sina brott. Detta i stället för att undersöka det som skett.”

.

.

Den första Tacksägelsedagen

.

Men redan i dag när den riktigt stora familjehögtiden ”Thanksgiving” eller Tacksägelsedagen börjar i USA firar Occupy-New York enhet och gemenskap med en öppen fest på ”Frihetstorget”, före detta Zuccotti Park. ”Alla medlemmar i vår globala gemenskap är välkomna att bryta bröd tillsammans med oss”, heter det. ”Thanksgiving” i USA har sitt ursprung tillbaka från den tid när en grupp puritanska immigranter som kom till landet i slutet av sjuttonhundratalet. Under de första åren misslyckades den med sina skördar och  överlevde med  hjälp av de indiansamhällen som var deras grannar. När deras första egna skörd väl var bärgad bjöd de in indianerna till den tacksägelsefest de ordnat till Guds ära. På menyn fanns bland annat gott vilda ankor och gäss. I dag är det mest paj på pumpa och kalkon som utgör huvudrätterna.

Rörelsens köksansvarige kommer att servera minst tretusen måltider som redan betalats med donationer. Mängder med familjer och restauranger bistår dessutom med egna rätter.

.

.

Bild från Frihetstorget före polisattackerna

.

Röster från ursprungsbefolkningen, religiösa ledare, aktivister för rättvis mat och ledare för folkliga rörelser från hela världen kommer att tala om sin syn på hur Wall Street ska bekämpas.

Men sitt enkla, oerhört pedagogiska budskap och sina medvetna försök att bredda rörelsen socialt, inte minst till den fackliga rörelsen, är det något fascinerande som håller på att födas ur denna ockupationsrörelse som över hela USA har dragit in tiotusentals nya, ofta unga människor i sina led. Att den sedan fortplantats till många andra håll i världen, mer eller mindre framgångsrikt, gör det hela än mer spännande.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Media: SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,DN1,

3 reaktion på “Occupy-rörelsen mot Wall Street breddas

  1. En liten rättelse: Thanksgiving firas i USA till åminnelse av den första tacksägelsedagen som hölls av de nyss landstigna engelska kolonisterna, kallade ”Pilgrimerna”, i det som blev Massachusetts. Detta skedde 1621 och var troligen inte nån idyllisk tillställning i stil med bilden ovan. Troligen plundrade de hungrande engelsmännen de lokala indianernas vinterförrråd av mat och firade det, vilket ledde till att indianerna senare svalt ihjäl…

  2. Det är möjligt, Torberg. Porträttet är säkert idylliskt men lite kul. Berättelsen grundade sig helt på Wikipedia. Det vore intressant att få dina källor. Inte minst till uppgiften ”troligen plundrade de hungrande engelsmännen…”.

  3. Hej Torberg,

    Enligt fransmannen Jean-Michel Lacroix; specialist på USAs historia, överlevde de första kolonibyggarna den första hårda vintern tack vare de lokala indianstammarnas hjälp med mat och instruktioner om hur man skulle anpassa sig till naturen. Lacroix säger inget om detta var ursprunget till Thanksgiving. De första dokumenterade väpnade konflikterna med indianer går tillbaka till 1622 i Virginia då 347 vita dödades.

Kommentera