Avskaffa betygen

Vem behöver AAA?

.

Det går knappt en dag utan att media rapporterar om den ena eller andra staten som fått sitt kreditbetyg sänkt. Är det inte Standard&Poors som sänker Italiens ”betyg” så hoppar Moodys upp som gubben ur lådan och varnar för att hela eurozonen inklusive Tyskland, Holland och Luxemburg riskerar att förlora högsta noteringen –AAA.

.

.

Men vad är det för orakel vi har att göra med? Vilka kristallkulor ser dessa institut in i när de dömer ut hela nationer och ofta skapar självuppfyllande profetior om ond bråd död. De uppträder närmast som offentliga domstolar som värderar brottslingens lista av dåd och delar ut straff därefter. Men det handlar vare sig om offentliga inrättningar eller ”opartiska” domare.
De tre stora som de kallas – Standard&Poors, Moody’s och Fitch – är alla tre privata företag, de två första ägda av amerikanskt kapital och Fitch av franskt kapital. De två första är jättarna på ”betygsmarknaden” och vanligtvis vänder sig intresserade till Fitch bara om de två stora är oense i ett omdöme.
Den första och egentligen enda frågan som behöver ställas är: Varför har dessa privata företag ett monopol på att värdera hela nationers kreditvärdighet och varför kryper all världens regeringar inför dessa institut  som tydligen kan tvinga ner vilken stat som helst på knä? Det finns bara ett svar. Vi lever i en värld där finansen dikterar staters och industriföretags agendor.

.

.Varför ska privatägda bolag med oklara kriterier ställa hela nationer till svars?

.

Att det förhåller sig så är i sig absurt. Ännu märkligare blir deras makt när man ser tillbaka på det ”betyg” de själva förtjänar. Riktiga råttbon har getts AAA för inte så länge sedan. Ni kanske minns affären Enron, det amerikanska energibolaget som i oktober 2001 föll samman som ett korthus. Bakom en blänkande fasad hade företagets ledning genom bluff, finansmontage i skatteparadis och kokade böcker, lett bolaget långt utöver klippkanten. Fallet blev förödande. Enron var ett råttbo med AAA på dörren. Ett betyg som både S&P och Moody’s villigt utfärdat. De hade inget sett och inget hört. Förtroendeingivande eller hur? Världens dittills största svindel och påföljande konkurs hade gått dem obemärkt förbi.      
Ändå bleknar skandalen med Enron jämfört med deras betygssättning av de banker och låneinstitut som satt fast upp till halsen i det som kom att kallas sub prime-kraschen. Derivatpapper baserade på lån till människor som en vanlig hästhandlare visste inte kunde betala tillbaka vad de lånat gavs AAA av de ”hedervärda” kreditvärderarna.
Vad har dessa ”betygsgivare” för meriter som ger dem rätt att värdera hela nationers kreditvärdighet? Inga alls. Man skulle nästan kunna falla till föga för en konspirationsteori om att deras roll är att hjälpa nyliberala regeringar att skapa hotbilder som gör det lättare att driva igenom sparplaner på befolkningarnas bekostnad. Nu tror jag inte det är fallet. Det är redan illa nog ändå.

.

.

Men däremot visar ”betygssystemet” att finansvärlden har överhanden mot enskilda regeringar som tvingas anpassa sig för att inte få sänkt betyg.
Om det nu ska behövas ett system för riskvärdering är lösningen hur enkel som helst. Det är bara att via lagstiftning förbjuda dessa privatägda bolag att betygsätta riskerna med statligt utgivna obligationer. Inrätta ett internationellt icke vinstdrivet institut ägd av medlemsstaterna med uppgift att värdera riskerna med olika statspapper och låt de privata riskvärdera Bank of America, Exxon, IBM, Siemens och andra multinationella bolag. Då är det bara aktieägarnas pengar de bollar med. 

.

Media: DN1,DN2,DN4,SVD1,SVD2,AB1,DN5,DN6,SVD3,GP1,GP2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 reaktion på “Avskaffa betygen

 1. Vem äger Standard&Poors, Moody’s och Fitch? Jag skulle bli oerhört oförvånad om det visade sig att de antingen är ägda av, eller äger just de amerikanska banker vars ärenden de så tydligt går. Att det franska bolaget tillfrågas bara när de amerikanska är oense är helt i linje med ett sånt scenario.

  Vad gäller stater, dvs skattebetalarkonglomerat, så ska de inte låna i banker till driften, de har redan skatteintäkter att jobba med. Kreditvärderingsinstituten borde inte ha stater på operationsbordet alls. De banker som varit korkade nog att låna ut till stater bör betrakta pengarna som förlorade, de politiker som lånat till driften av banker borde åtalas för trolöshet mot huvudman, och de bankdirektörer som skaffat sig miljardinkomster genom fiffiga kontrakt på alla andras bekostnad borde skaka galler.

 2. Hej sl,
  S&P ägs av det gamla företaget McGraw – Hill som samtidigt ger ”råd” till investerare och företag. Moody’s ägs av Holding Moody Analytics och Moody Investment Services, som också ger ”råd” till kunder som de samtidigt betygsätter. Det är natuligtvis dubbla lojaliteter som blir problemet och som det förmodligen handlade om i Enronfallet. I det var ju också auditbolagen inblandade. Om jag minns rätt föll jätten Anderson på enronaffären. (jag kollar inte upp).
  Självfallet borde inte stater låna pengar av (sälja obligationer till privata banker). Men eftersom Maastrichtavtalet börbjuder eu-länder att låna från sina riksbanker lånar de till långsiktiga investeringar av de privata bankerna, som i sin tur kan låna pengar från ECB på förmånliga villkor. Hela systemet är vansinnigt och borde skrotas. Varför ska inte staten kunna låna från sin riksbank till låga räntor? För då handlar det ju i sista hand om en allokering av ”våra” pengar mellan investeringar, sparande och konsumtion.

 3. Jag tror man måste se dessa institut i termer av normalisering och harmoniering, som ett latent behov av trygghet inbyggt i kapitalismen som sådan. Särskilt den globala kapitalismen. Dessa institut fungerar och tillåts operera på grund av att regeringar inte ser några alternativ. Eller som Obama sa : ”In my heart USA will always be AAA”.

  Att sedan manipulatörerna hittar kryphål i systemet är den morbida avart vi lärt oss att acceptera i det kapitalistiska systemet. Vi täpper till, samtidigt som maskarna hittar nya luckor att exploatera.

  Men faktum kvarstår att regeringar och populationer är för insyltade i den kapitalistiska normen för att våga ta sig ur den. Åter igen, kreditvärderingsföretagen opererar för att vi ser det som norm att räkna på risk enligt de principerna. Samtidigt som de finansiella exploatörerna, vilka också är vi genom pensioner och löner, letar kryphål.

 4. hej Benny,

  det brukar ju alltid finnas en ägare till en nivå upp, via holdingbolag. Eftersom banker äger allt, är det inte någon sådan som äger McGraw-Hill och Moodys Investment?

  När man ska gå runt lagstiftningen om vilande bostadsrättsförening lägger man bara inkromet i ett holdingbolag; vips kan allt säljas framför näsan på hyresgästerna. Detta borde också vara vägen till att lura GM på SAAB´s tekniska innehåll; man placerar SAAB i ett holdingbolag, i ett holdingbolag, i ett holdingbolag, som i sin tur ägs av kineserna. Sen kör man på som vanligt och tillverkar ”SAAB”, utan att fråga GM; det är ju ”SAAB” man tillverkar.

  Varför förbjuder Maastricht EU-länderna att låna i sina riksbanker? De har ju ingen egen valuta. Är det för att förhindra parallella valutor? Det verkar ju annars vara just vad Grekland måste skaffa sig för att kunna betala ut någon slags betalningsmedel till offentligt anställda.

Kommentera