Europa i finanstalibanernas grepp

Europas talibaner leder oss käpprätt in i helvetet. Kriget mot terrorismen behöver inte föras i fjärran. Det finns alltför många terrorister i Europa som redan skapat enormt lidande och som förbereder ännu fler angrepp på den arbetande och skattebetalande befolkningen.

Så här förbereds den ”gemensamma” krispolitiken.

Alla känner igen dem och ändå tror de att de kan komma undan med vad som helst. Angela Merkel, David Cameron, Jean-Claude Juncker, Mario Monti, José Barroso, Anders Borg, Antonis Samaras, Mariano Rajoy och en rad andra välkända marknadsfundamentalister tillhör alla det terroristgäng som i bankernas och finansens namn proklamerar att det finns bara en väg –uppoffringens och lidandets Golgata.

Inte för dem själva naturligtvis. De behöver inte leva som de lär. Sjukt höga löner, materiella förmåner, skatteplanering, pensioner som vanliga arbetare inte kan drömma om och andra privilegier anser de vara normalt för att kompensera deras nit i arbetet på att rasera den sociala välfärd som var Europas och som redan utsatts för katastrofala attentat från de europeiska terroristernas sida.

Från mörkret stiga vi mot ljuset. Ska de spanska kolgruvearbetarna lysa upp vägen för det samlade motstånd som krävs av Europas arbetande befolkning för att finanstalibanernas aggression ska kunna slås tillbaka.

-Det finns inga alternativ, säger Borg och andra marknadskramare och syftar då till de spar- och åtstramningspaket som avlöser varandra. I själva verket vet de inte vad de sysslar med. Alltsedan finanskrisens början 2007 har vi lovats att räddningen väntar runt hörnet. Krispaketen har avlöst varandra med enda resultatet att de privata bankkapitalen räddats medan allt fler av Europas länder dras ned i vad som alltmer börjar likna den stora trettiotalsdepressionen. I Grekland är den redan ett faktum. I Spanien närmar sig samma situation i ett rasande tempo. Toppmötena i Bryssel och andra huvudstäder är lysande bevis för att kontinentens politiker saknar en gemensam krisplan. Den ena stödpaktetet avlöses av nya sparplaner för att i sin tur orsaka nya brandkårsutryckningar för att hindra den generaliserade recession som de alla fruktar. Det är, tillsammans med deras övertygelse att det är de arbetande som ska göra uppoffringar, det enda som de är överens om.

Men de som saknar skygglappar ser och känner ända in på skinnet att den nu fleråriga krispolitiken inte leder någon annanstans än rakt in i en social katastrof. Talibanerna i Bryssel, Berlin, Paris och London ser däremot inget. De har skygglappar och styrs av dogmer som saknar koppling till den ekonomiska och sociala verkligheten. När olika staters budgetar och skulder rusar i höjden därför att den ekonomiska krisen minskar staternas inkomster då knyter talibanerna ihop nya sparpaket som bara kan få ett resultat –kraftigare recession med ännu värre arbetslöshet och minskade löner som i sin tur ytterligare gröper ur statsfinanserna.

I dagens Financial Times finns den här sammanfattningen som visar vart fyra år av ”krispolitik” lett oss. Tidningens ”glädjeprognoser” för tillväxten fram till 2014 är inte mycket att sätta tillit till.

 Den förda politiken är som att hoppa blindbock in i det okända av en infernalisk spiral av åtstramningspaket –recession –åtstramning och ….depression. Tusentals miljarder euro har östs över banker och finansväsendet utan att det skapat ett enda nytt jobb. Ändå säger Merkel och resten av extremisterna att ännu fler kryckor och stödbandage till bankerna är den enda räddningen för Europa, EU och euron. Ja, det kanske är lite överdrivet. De har också gett sig den på att allt som vi vant oss vid som välfärd och allmän social service ska krossas in till sista byggstenen.

Med den förda politiken tror sig fanatikerna kunna återskapa förhållanden där ”business as usual” på nytt ska härska. Att det var ”business as usual” som ledde till den kris vi nu står mitt i har de inte ens vågat fundera över. Tuta och kör så kanske fyrtakten kommer igång igen, är bildoktor Borgs devis.

Media: DN1,DN2,DN3,DN4,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentera