McCains Waterloo ?

På direkten!

Fantomen, eller den Vandrande vålnaden är snabb som blixten. Vi kanske inte

alltid hänger med. Men här  ger vi snabba, korta svar eller ser saker på vårt sätt.

Har McCain mött sitt Waterloo ?

John McCain begick i det närmaste politiskt självmord de senaste dagarna. Det kan bli hans Waterloo redan innan valdagen den fjärde november. I ett uppenbart försök att vinna poäng inställde han dagens valdebatt med Barack Obama under förevänding att delta i kongressarbete för att rädda landet undan den finansiella krisen.

-Jag åker till Washington och inställer min kampanj tills en räddningsplan antagits, sa han och ville ge ett intryck av en riktig statsman som i första hand bryr sig om det egna landets medborgare.

-En blivande president måste kunna sköta mer än en sak åt gången, svarade ironiskt Obama. Ett mycket skickligt slag i solar plexus som kanske satte punkt för McCains möjligheter att bli Vita Husets nästa herre.

Och räckte det inte med Obamas punch så har McCain själv gjort allt rätt för att framstå som en nolla. Bara ett par dagar innan den värsta finanskrisen på decennier bröt ut sa McCain att ”amerikas ekonomi är sund”. Det gav ett eko från president Hoovers otroliga optimism bara ett par veckor innan börskraschen 1929.

Nåväl, vad gjorde då John McCain i Washington för att lösa krisen? Absolut ingenting, om vi ska tro amerikanska massmedia. Under 40 minuter av mötet mellan Kongressen, Vita Huset och FED sa han inte ett ord, för att sedan till allas häpnad säga att han inte ställde upp bakom någon plan alls utan att förhandlingarna bör fortsätta. Om McCain hade visat bekymmer över att amerikanska skattebetalare kommer att stå för räkningen då kunde man se med sympati på hans hållning. Men McCain bekymrar sig enbart för hur det ska gå för de rikaste aktieägarna i de banker och fonder som hamnar under offentlig insyn.

Enligt opinionsundersökningar publicerade i dagens amerikanska tidningar slog McCains utspel helt slint. Av de tillfrågade ansåg 52% att McCain i första hand såg till finansbolagens intressen medan bara 16% av samma personer ansåg detsamma om Obama.

Uppförsbacken till Vita Huset verkar bli motig. Ny grundvalla behövs. Det räcker inte med att ha suttit några år som krigsfånge i Vietnam för att kvalificera till presidentposten.

PS. I kväll sägs det att McCain ställer upp i den planerade debatten med Obama. Det innebär att han insett att bluffen om att åka till Washington för att lösa finanskrisen inte gick hem och att inte delta i debatten däför kommer att framställa honom som en fegis i den amerikanska opinionens ögon.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

I andra media: DN1,SVD1,Sydsvenskan,

Ett svar på ”McCains Waterloo ?

Lämna ett svar