Ras i Östeuropa

Europeiska Unionen splittras ?

När EU utvidgades till att inkludera i stort sett alla före detta sovjetsatelliter i östra Europa fanns det inga gränser för jublet och de vackra vyer om ett fredligt enat Europa som väntade. Redan då var vi många som menade att vad Paris, London och Berlin främst var intresserade av var till en del att det öppnades nya marknader för västs industrivaror och att det framför allt gav tillgång till en billig och mycket välutbildad arbetskraft.

-Cyniskt, tyckte de flesta och sa att vi inte fattade det stora med europatanken. Direkta investeringar och billiga krediter strömmade in i de nya eu-staterna och de värsta effekterna av chockterapin efter murens fall började avta. Men det handlade mycket om att blåsa bubblor som nu under den internationella finanskrisens knock-outslag exploderar och driver flera länder i östra Europa mot ruinens brant. Det gäller i första hand Ungern, staterna i Baltikum, Rumänien och Bulgarien.

Scenariot känns igen från « asienkrisen » 1997-98, då lokala valutor sjönk som stenar i värde jämfört med dollarn. I dag sitter de ovan nämnda staterna med enorma skulder i euro som de får allt svårare att betala av med den sjunkande lokala valutan. Banker som Swedbank tjänade stora pengar under många år. Men när krisen knackar på dörren gäller det att dra sig hemåt så snabbt som möjligt och hoppas att inte allt för mycket av de utlånade pengarna är förlorade för alltid.

EU-romansen blir kortvarig.

I dagarna organiserade nio av de nya EU-medlemmarna ett möte för att be om hjälp och solidaritet från de äldre medlemarna i unionen. Plötsligt går ridån ned. De vackra orden som lockade till medlemskap är som borta med vinden. Angela Merkel säger nej till all form av generellt stöd till öst. Hon kan tänka sig att diskutera vart lands behov för sig.

Kapitalistiska kriser har en fantastisk förmåga att mejsla fram tydliga profiler. När det gällde att få tillgång till billig arbetskraft och nya marknader då var allt OK. Men när det gäller att ta följderna av finanskrisen och dess katastrofala följder på sysselsättningen och inkomsterna för de sämst ställda då blir alla vackra fraser väldigt tomma. Varje land i EU drar nu i praktiken så hårt de kan i det gemensamma täcket för att i bästa mån skydda den egna rumpan. I den dragkampen är det helt säkert att de forna « folkdemokratierna » kommer att stå sig slätt. Nya mörka dagar med oanade politiska konsekvenser väntar.

I media: DN1,SVD1,SVD2,DN2,DN3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Lämna ett svar