Skatter och pensioner

Ska pensionärernas standard sänkas?

.

Vi får ofta kommentarer till våra bloggtexter och det glädjer och stimulerar oss. Vi möts naturligtvis av både ris och ros. Men allt publiceras om det inte bryter mot vår bloggs etiska regel- ingen rasism och inga vulgära personangrepp.

.

Signaturen Joakim har skrivit en kommentar till Götes artikel om pensionerna som det är värt att ge ett mer detaljerat svar. Så här skriver Joakim:

.

För vissa pensionärer räknas varje öre.

.

”Nu är det ju så att man inte kan sänka skatten på pensionerna innan man har ett ekonomiskt utrymme som tillåter det. Sänkt skatt på pensionerna är en ren nettoförlust för statsfinansen. Det Alliansen har gjort är att börja med skattesänkningar för de som arbetar. Det ger synergieffekter via ökat jobbincitament, mindre svartjobb och större investeringar. Sammantaget gör det att en skattesänkning faktiskt kan bli en nettovinst för statsfinansen. När man väl ser att skattesänkningarna ger resultat på sysselsättning och statsinkomster finns det utrymme att sänka skatten även för pensionärer. vilket är precis vad Alliansen nu gör.”

.

Anledningen till att jag lyfter upp hans kommentar är att här hittar vi på ett fåtal rader ett koncentrat av den nyliberala chicagoskolans modell av den kapitalistiska marknadsekonomins funktionssätt. Låt oss ta dem en efter en.

.

-Skattesänkningar ger synergieffekter, är en huvudtes i nyliberala matematiska modeller. Det stämmer i modellerna, men det har inget med verkligheten att göra. Det finns inga vetenskapliga undersökningar som kan visa på ett samband i en verklig ekonomi mellan sänkta skatter och jobbskapande. Tvärtom. Se till världens största verkliga ”testterräng” –USA. I takt med att skatterna på både arbete och kapital sänkts har utvecklingen på arbetsmarknaden motbevisat tesen. Miljontals arbeten har försvunnit och färre arbeten skapats de senaste tio åren än någonsin förr.

.

Nyliberalismen är århundradets hold-up

.

Vad gäller svartjobben finns det ingen tillförlitlig statistik att arbeta med, men att de skulle ha minskat i USA (skattesänkningarnas paradis) verkar tveksamt sett till den ”illegala” invandringen. Vad gäller svartjobb och Europa vill jag gärna se bevis för Joakims(nyliberalismens) tes.

.

Att skattesänkningar skulle öka investeringarna är däremot rent nonsens. Den tyska socialdemokraten och finansministern Helmudt Schmitt använde sig av teoremet –”dagens profiter är morgondagens investeringar som skapar övermorgons jobb”- för att locka de tyska fackföreningarna till att acceptera åtstramade löner till profitens fördel. Då var kanske teoremet mer eller mindre korrekt. Den större delen av företagens profiter investerades i maskiner och lokaler.

.

Den tiden är förbi. Nu är det bank-och finanskapital som sitter stadigt vid rodret och det är länge sedan profiterna i första hand gick till investeringar. Numera används huvuddelen av profiterna till aktieutdelning. Pengar som i sin tur på nytt förs in i den finansiella sfären och ökar på hastigheten i den spekulativa finanskarusellen.

.

.

Publicitet som omedveter presenterar finansens pyramidspel.

.

Sammantaget gör det att en skattesänkning faktiskt kan bli en nettovinst för statsfinansen, skriver Joakim. Meningen är helt korrekt om ”statsfinansen” byts ut mot ”storfinansen”.

.

Joakims förnäma – ”Nu är det ju så att…”- uttrycker egentligen något annat än sunt ekonomiskt tänkande, att man måste ”ha ett ekonomiskt utrymme” för att kunna öka pensionerna. Grundidén i alla ”pensionsreformer” som kört över pensionärerna i Europa är att det inte längre finns ”ekonomiskt utrymme” för att pensionärerna ska kunna behålla sin andel av de i samhället producerade rikedomarna. Om pensionärernas andel av befolkningen ökar med fem procent ska inte deras andel av nationalinkomsterna öka i samma takt. Det är ”reformens” verkliga innehåll. De som arbetat ihop till dagens välstånd ska inte ha rätt till sin andel när de blir pensionärer. Det är vad pratet om skattesänkningar och utrymmen handlar om. Det är en fråga om solidaritet över generationer i stället för en solidaritet med aktiespekulanterna.

Media: AB1,DN1,SVD1,GP1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 svar på ”Skatter och pensioner

 1. Katten som trillar ur ett fönster landar alltid på fötterna, vänstern trillar på huvudet när den kliver ner från trottoaren.

  När ATP infördes vid 65 års ålder var det i stort sett genomsnittlig levnadsålder. Nu är den 80 år. Någonstans ska pengarna tas, eller så höjer man pensionsåldern. Pensionerna betalas av de yrkesverksamma. Denna regering gick till val på sänkt skatt på arbete, vann, och gjorde vad den sagt. När vänstern låtsas som att pensionärerna fått höjd skatt är det lögn, de arbetande har fått sänkt skatt. Marginellt sänkt skatt på arbete underminerar svartmarknaden för jobb marginellt.

  Sänkt skatt på arbete gör ytterligare arbeten på marginalen produktiva, att det samtidigt försvunnit jobb i USA motsäger inte det, det försvinner alltid arbeten i en fri ekonomi, och nya tillkommer. Det beror på att ny teknologi tillkommer och att vi föds, åldras och dör. Att låtsas som att det senaste årets industriella fall i USA varar för evigt är nonsens. Just nu är amerikanska stålverk gamla och kinesiska nya, inget annat. Avindustrialisering har pågått i alla utvecklade västländer länge, den betyder bara att maskiner tar över människornas jobb; stålproduktionen ökar men ”arbetarklassen” minskar, lyckligtvis. Däremot leder kapitalets fria rörlighet till att lönerna jämnas ut, sydkoreaner, indier och kineser hinner ifatt oss. Denna egenhet hos en fri ekonomi ignoreras alltid av vänstern, som ser globaliseringen som ett hot. Globaliseringen är ett löfte för världens fattiga, och socialismen är ett dödshot.

  Solidaritet är i alla fall för mig berättelsen om den barmhärtige samariten; man delar med sig av sitt eget. Vänster”solidaritet”, där man försöker konfiskera andras egendomar, är inte solidaritet, utan avundsjuka och stöld. Politik byggd på avundsjuka är lätt att vinna röster på, men hopplös att genomföra.

 2. Jack London :
  Avgrundens folk 1902:

  ”De rika gör allt för de fattiga utom att kliva av deras ryggar”

Lämna ett svar