Thailands kris

Militären skjuter skarpt.

.

I natt sköts på nytt en rödskjorta till döds av den thailändska armén. Det skedde när tungt beväpnade soldater bröt upp en vägspärr som de röda satt upp utanför sitt basområde i syfte att stoppa militärens alltmer hårda grepp om Ratchaprasong. Senare under dagen har militärens kulor tagit nya offer.
Det centrala krisrådet CRES säger att militären inte kommer att angripa de rödas basläger, inte i dag.

.

Men den belgiska ambassadören i Bangkok verkar inte helt lita på myndigheternas deklarationer och skickade i dag klockan 3 lokal tid följande e-post till alla belgare i Bangkok:
Brådskande:
Kära landsmän,
Sett till dagens händelser i Bangkok uppmanar jag starkt alla landsmän i Bangkok att hålla sig inne.
Samtidigt har regeringen utvidgat undantagstillståndet till 15 regioner i landet i syfte att hindra röda sympatisörer på landsbygden från att ta sig till Bangkok eller att organisera protester på hemorterna.
I Bangkok har armén helt omringat baslägret Ratchaprasong och i natt stängde myndigheterna av eltillförseln i kvarteret och kommunikationen med mobila telefoner stördes. Allt i syfte att isolera de röda inom sitt basläger. Däremot har försöken att stoppa vattentillgången misslyckats. De röda verkar tappa vatten direkt ut huvudledningar till bland annat sjukhusen.

.

Mordförsöket i går på den ökände militären Seh Daeng skapade stora rubriker i tidningarna. Det verkar helt klart att han sköts av en prickskytt som armén placerat ut på ett tak intill Ratchaprasong. Seh Daengs närvaro har skapat problem för de rödas sammanhållning. Flera kända ledare hoppade i går av från rörelsen och deklarerade att regeringens förslag om nyval och parlamentsupplösning borde accepteras och demonstrationerna upplösas omedelbart.
De ledare som nu finns kvar inom basområdet ser det som en för stor eftergift eftersom det inte finns några garantier för att de själva bland annat kommer att behandlas rättvist i kommande rättegångar samtidigt som de som beordrade det blodiga angreppet den 10 april går fria.

Veera Musikhapong lämnade de röda i sticket

Det blodiga dramat i Bangkok verkar närma sig sitt slut. Den militära övermakten är troligen för stor. Hur många fler som kommer att falla för soldaternas kulor återstår att se.
Ett är dock säkert – den härskande eliten och dess regering vinner en pyrrhusseger och blir än mer beroende av sin militära uppbackning.
Så länge makten i Thailand står på två pelare, militären och kungahuset, kan inte den ”moderna” medelklassen i Bangkok göra anspråk på att representera ett trovärdigt politiskt alternativ. Landet kommer att fortsätta gå från kris till kris oavsett om regeringen lyckas besegra rödskjortorna de närmaste dagarna.

PS: Medan jag skriver ovanstående fick jag det här mejlet av min vän Max i Bangkok.

Det ser ut som att regeringen tar överhanden. Faktum är att det nu står klart att regeringens ”färdplan” var en bluff. Kort efter att UDDs ledare accepterade planen meddelade Abhisit och Suthep att nio av de röda ledarna skulle åtalas för terrorism och därmed riskera dödsstraff.
Det innebar att ledarna kunde arresteras omedelbart och hållas i 84 dagar utan åtal och nekas att delta i valet den 14 november om de ställdes inför rätta. Med risk att dömas till döden av en skendomstol kontrollerad av regeringen, militären och Prem i Privacy Council.
Det var en fälla eftersom regeringen visste att de röda ledarna var tvungna att dra sig ur färdplanen och ställa sig själva i dålig dager. Vilket i sin tur gett regeringen möjlighet att säga att den erbjudit fred som förkastats av de röda och att det därför är berättigat att slå ned på ”terrorismen”, det nya modeordet med vilket vem som helst var som helst kan stämplas och automatiskt hamna på de åklagades bänk.

.

Media; DN1,SVD1,AB1,AB2,DN2,SVD2,GP1,

Bloggare: Svensson,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

25 svar på ”Thailands kris

 1. I natt sköts på nytt en rödskjorta till döds av den thailändska armén.

  Hur vet man att det var thailändska armén ?

 2. Man undrar hur ledare for en grupp som gjorde samma saker skulle bli behandlade har i vasteuropa ?

  # Stormning av parlament, inklusive beslagta vapen fran sakerhetspersonal ( som inte skjuter utan forsoker lagga undan vapnen )

  # Upprepade attacker med granatgevar ( ca 40 st ) pa militar personal ( som inte skjuter ) samt myndighetsbyggnader, banker och civila tagresenarer

  # Ockupation av fyra stadskvarter i sex veckor

  # Brandbomber, bevapnade vakter kring ockupationsomradet.

  # Stormning av internationellt mote ( ASEAN ) och attack pa ministrar

  # Bruk av fyllda tankbilar som man hotar spranga i bostadsomraden och brinnande bussar som barrikader

  kan man tanka sig att ledarna skulle arresteras ?
  jo, formodligen 😉

  Problemet ar alltsa inte att regeringen ’gillrar en falla’ utan att ledarna for UDD har gillrat sin egen falla genom de olagliga valdshandlingar deras organisation har utfort under det senaste aret. Det finns inget som hindrar nya UDD ledare att stalla upp i nyvalet, och det fanns inget som hindrade de gamla ledarna fran att ta avstand fran ovanstaende aktioner. Men de har valt att liera sig med och darmed ta pa sig ansvar for detta.

  I min varld – ingen falla – utan bara ett klassiskt exempel pa ’som man baddar..’

  Det verkliga offret ar demokratin och, forstas, Isaan bonderna som vanligt.

 3. Det skall noteras att nar de Rodas demonstration borjade for sex veckor sedan och 100.000 demonstranter samlades i Bangkok fick militaren en historisk ( ja, det har aldrig hant i Thailand forut ) order att INTE bara vapen. 50.000 militarer var posterade for att halla ordning, och samtliga var da obevapnade. Sa, man skallnog i arlighetens namn saga att regeringen faktiskt bjod till. Det finns f.o. inte en enda Thailandsk militar som skulle acceptera en order att skjuta pa sina landsman bara sa dar utan vidare. Om man tror det kanner man inte till Thailandsk kultur. I samtliga fall dar militaren har varit inblandad i skottlossning har det varit i samband med valdsamma provokationer fran roda grupperingar.

  Det betyder givetvis inte att militaren gor allt ratt, tvartom har det begatts manga overgrepp. Men man maste i rimlighetens namn inkludera i kalkylen det faktum att de har en skydighet att agera nar nagon bar sig at sa som ( vissa ) rodskjortor har gjort.

  Jag tror att de Roda ledarna har kalkylerat med detta hela tiden, och medvetet velat provocera fram en overreaktion fran myndigheterna for att sedan kunna saga – ’se dar! ni skjutyer ju skarpt!’ Minnet av massakern 1992 lever starkt i Thailandarnas medvetande och det gar att spela pa.

  Manga roda ar radda for ’morklaggning’ av regeringens aktioner ( vilket skedde 1992 ) men de har missat att varlden forandrats med YouTube, mobiltelekameror etc. Det gar inte att ’morka’ sa idag och de behover saledes inte vara radda for det.

  Som em intressant parentes kan namnas att den PPP premiarminister ( alltsa Thaksinpartiet ) som kom till makten 2007 var Samak som var en av medlemmarna i juntan som skjot pa studenter 1992. Han avsattes sedan p.ga. att han brot mot regeln att PM inte far ta betalt for extrajobb under sin mandatperiod. Han hade en matlagningsshow pa TV!!! Hur han kan beundras av rodskjortor ar en gata som bara Thailandsk politik kan begripa..

 4. Max skriver:
  ”Med risk att dömas till döden av en skendomstol kontrollerad av regeringen, militären och Prem i Privacy Council”

  Med risk att domas till doden av en fullkomligt legal domstol, p.g.a. ett antal medvetna, planerade faktiska brott som kostat manniskor livet, skulle jag vilja saga.

  Menar Max att Thailand saknar rattsvasen ? Eller menar han att stalla ledarna for en organisation som gjort ovanstaende ( och mycket mer ) infor ratta ar fel ?

  Om de doms lar det ga alldeles utmarkt att fa tillgang till ett detaljerat domslut med referens till existerande, offentligt publicerade lagparagrafer som existerade innan brotten begicks. Sa hur skulle det bli en ’skendomstol’ av det hela ?

  Jag anser helt klart att narvaron av ett rattsvasen ar en valsignelse for Thailand just nu. Det ar den enda gren av statsmakten som kan satta sig upp mot korrupta politiker ( Thaksin t.ex. men garna aven Suthep, Newit Chidbob och manga fler ). Genom att forklara domarkaren ’korrupt’ ( vilket den visat tendenser till att inte vara ) tar man bort landets enda verktyg som kan forsvara demokratin, faktiskt!

  Det ar latt att smutskasta, men det ar farligt ocksa. Demokrati kraver ett fristande rattsvasen. TRycket pa politisering av detta ar enormt, inte minst fran de Rodas sida med amnesti for Thaksin etc.

  Jag tror tyvarr Herr Max har blivit sorgligt vilseford av Rod propaganda i detta fall.

 5. For den som undrar – ett par snabba exempel pa domstolarnas oberoende;

  # Det demokratiska partiet ar allvarligt oroat avden stundande rattsprocessen angaende olagliga partibidrag.
  De har ( liksom alla politiker fore dem ) lyckats tamligen val i sina forsok att forhala processen genom patryckningar pa inte minst aklagarmyndigheten. Men, nar val domarna far fingrarna i spelet ar det uppenbart att den politiska styrningen stoter pa problem. detta ar en mycket bra indikation pa oberoende.

  Exakt samma sak gallde vid Thaksins rattegang. Aklagarmyndigheten pressades och polischefer/undersokningsledare byttes ut.. men i samma ogonblick som domarna tradde in i processen holl landet andan. Det var slutet pa forhalningar och manipulation.

  Aven vid arbetet med att ta fram den nya konstitutionen som antogs i folkomrostning 2007, sa var domarkaren ett uppenbart problem for militarjuntan. Vid flera tillfallen vagrade de helt enkelt att acceptera formuleringar och andringar. Det var tydligt att juntan hade mycket lite inflytande over herrar domare i denna process.

  Samma historia upprepas gang pa gang i olika Thailandska rattsprocesser. Under demonstrationen nu har domstolarna vid tva tillfallen knappt regeringen pa nasan pa ett forodmjukande sattoch tydligt vagrat att gora som regeringen velat.

  Detta, Benny – och Max – ar ett GOTT tecken i morkrets Thailand. Kasta darfor inte ut barnet med badvattnet i er kamp for demokrati och rattvisa.

  MVH
  Johan

 6. Johan2: Vi som bor här tycks ha en avvikande uppfattning mot dem som sitter i Sverige och läser tidningar och internet. Vi tycks också vara helt överens – jag instämmer till 100% med vad du skrivit.

  Regeringen har, som både du och jag påpekat, varit ytterst återhållsamma. Den röda sidan har tagit en stor risk med det man gjort. Man har givit regeringen alibi att – nästa gång det drar ihop sig till demonstrationer – kväva dessa i dess linda. Denna gång har flygplatsen skyddats effektivt, med tidigare erfarenheter i åtanke. Några demonstrationer i Bangkoks centrum lär inte tillåtas i första taget när detta väl är över. Thaksin har således förstört för framtida demokratisk utveckling i Thailand.

  För den som inte förstått det: Staten och demonstranterna är INTE likvärdiga i sin rätt att bruka våld! Staten har monopol på att bruka våld, inom lagens gränser. Det är en grundläggande princip för en statsbildning och det gäller för alla statsbildningar i hela världen. Den stat som förlorar sitt våldsmonopol är en ”failed state”. Om individer och grupper kan bruka våld utan att behöva riskera lagliga repressalier från staten och tar sig den rätten har staten förlorat sin legitimitet. Skeppet blir ett vrak. Johan2 har alltså helt rätt i att Thailand behöver ett rättsligt efterspel.

  Rödskjortorna har inte förstått dessa grundläggande principer, vilket bevisas av deras absurda krav på att regeringens företrädare skall åtalas.

  Bättre vore om man ställde krav på att de gula ledarna skall åtalas för sina brott, men då sätter man fokus på sina egna försyndelser i exempelvis fallet med ASEAN mötet, som var mycket värre.

  Benny, du verkar ha svårt att lyssna på folk som har en åsikt som avviker från din. I mitt fall gick det så långt att du kallade mig rasist. Det tog jag illa vid mig av. Men det tycks ha börjat lossna och det är glädjande.

 7. Celsius,
  Så här skrev du i ett av dina första kommentarer:

  ”Jag skall berätta en sak för dig som kanske kommer som en överraskning om du inte bott i Thailand ett tag. Thailändare är egoister i betydligt större utsträckning än svenskar. Man gör sällan något som inte gynnar en själv eller någon i den inre cirkeln. Dom utanför cirkeln bryr man sig inte ett skit om. Om du sett en ambulans försöka ta sig fram genom rusningstrafik kanske du skulle förstå – ingen rör en fena för att hjälpa till!

  Militären, egentligen enbart armen, vill inte riskera sina liv för något dom inte har personlig vinning av. Plikt? Skoja inte med mig! det räckte att Seh Daengs killar sköt några för att dom skulle fatta läget. Sedan kunde rödskjortorna diktera resten.

  Polisen får ett ovälkommet avbrott i sin normala mutverksamhet och drar benen efter sig. Sympatier med ena eller andra sidan väger lätt. Dom är muthoror som säljer sig till högstbjudande och har ett liknande anseende som ett gatuluder bland folk i gemen. Kanske lägre. Från polisen får ju ingen något alls i utbyte.

  Det vi som bor här vet kan inte någon sitta i Sverige och läsa sig till på internet eller i tidningar. Inte heller en turistresa är särskilt upplysande. Man måste bo här för att förstå.”

  För dig beyder detta att du förstår dig på Thailands ”mentalitet”. För mig betyder det att du är full av klyschor, nedsättande omdömen , som muthoror” och en äkta svensk von-obensyn på omvärlden. Kalla det vad vu vill. Det är en form av rasism för mig.

 8. Johan,

  En regering som erbjuder en ”försoningsplan” och som i samma andetag säger till motståndaren att nio av era ledare ska åtalas för ”terrorism” har inte lagt fram ett ärligt menat ”bud”. Jag kan inte erinra mig ett enda historiskt exempel där ett sådant ”deal” ingåtts.

  Du ger en fin bild av den thailändska rättsapparaten. Kanske är det som du säger att det är den minst korrupta av statens instanser. Men i ett land där den parlamentariska demokratin är beroende av militärens och kungahusets goda vilja finns i sista hand ingen oberoende rättsapparat.

 9. UDD fortsatter att attackera sina politiska motstandare med vald. Mycket fult, helt odemokratiskt och det ar upprepade handelser som denna som tvingar regeringen att agera som den nu gor:

  ”PAD and Multi-color shirt office in Ayutthaya attacked at 3.20am by six .11mm bullets fired from pick-up truck”

  Nu stoder jag verkligen inte PAD, men jag stoder asiktsfrihet och demokrati. Tank om t.ex. SD skot pa sossarnas och miljopartiets partilokaler pa samma satt.. ..eller tvartom. Repressalier fran statsmakten? – javisst !!

 10. Det är fasligt bekvämt att bara kalla mig för rasist för att jag inte tycker som du, bara för att kunna avfärda mig så enkelt som möjligt. Principiellt är det också fel. Mentalitet har inget alls med ras att göra. Anser du det är det du, som sagt, som är rasisten.

  Ni andra som håller med mig om mina observationer av Thailand kan nog känna er utpekade som rasister också av Benny, så välkomna i gänget. (Du kan slå upp Godwins lag, Benny. Du närmar dig!) Von oben-syn? Jag finns här på plats, i verkligheten. Du sitter på andra sidan jorden och inbillar dig att du förstår vad som sker här.

  Ditt svar till Johan har jag redan svarat på, om du gitter läsa innantill 🙂 i den kommentar ovan där du ignorerade allt utom det där med rasismen. Staten har våldsmonopol och SKALL ha det. Rödskjortorna riskerar sina liv, polisers och soldaters liv, och oskyldiga civilas liv. Det är regeringen skyldig att sätta stopp för. Kriminella aktiviteter som de röda gjort sig skyldiga till kan inte bara sopas undan! Då skulle juridiken kapitulera för gatuvåldet!

  Rödskjortorna har också förstört framtida möjligheter till fredliga manifestationer och demonstrationer i Bangkok, inom överskådlig tid, vilket gör vägen till bättre demokrati i Thailand svårare. Men Thaksin skiter väl i det. Montenegro har förresten också börjat tröttna på honom verkar det som.

 11. Benny:

  Det ar ju inte regeringen som bestammer om ledarna skall atalas eller inte. Forstar du inte det ? Detta skots av rattsvasendet. Regeringen kan varken krava att vissa personer atalas eller att de INTE atalas. De kan baestamma om nyval etc. – allt som ingick i fredsplanen, men de kan INTE – absolut INTE – bestamma om vilka som skall atalas eller inte.

  Det bestams av lagen och rattsvardande myndigheter. Att (vissa av) de Roda ledarna skall atalas ar inte regeringens fel, utan deras eget. De vet att de brutit mot lagen pa manga satt.

  Och.. ”terrorism”.. ja, vad tror du en grupp som stormat t.ex. det Tyska eller det Brittiska parlamentet, eller Capitol Hill i Washington och placerat gastankbilar i bostadsomraden – med hot om att spranga dem om de inte far igenom sina politiska krav – skulle atalas for i respektive lander ? Knappast for felparkering iallafall 😉

  Allt regeringen gjorde var att meddela faktum till de Roda ledarna ”Ni forstar val att ni kommer att stallas infor ratta for det ni gjort?” – Jag kan inte se minsta fel med det.

 12. Ett mycket bra historiskt exempel pa en ”sadan deal” var nar Franska regeringen hanterade den militanta gruppen OAS som slogs mot Algeriets frigorelse fran Frankrike. Citat fran wikipedia:

  ”The OAS was effectively eliminated by 1963. Roger Degueldre, Claude Piegts and Albert Dovecar were executed by firing squad on 7 June 1962. Jean Bastien-Thiry, who had attempted the Petit-Clamart assassination on de Gaulle, but was not formally a member of the OAS, was also executed. All others penal sentences were amnestied by a July 1968 act.”

  Man gav alltsa amnesti till alla utom hardcore-ledarna, som stalldes infor ratta. Detta var slutet for OAS och Frankrike kunde ga vidare.

 13. Till Celsius forsvar:

  Den Thailandska polisen ar absolut den mest korrupta delen av den Thailandska statsmakten. Det ar kant och verifierat manga ganger om. Om man nagonsin skall anvanda ordet ’muthoror’ ( vilket jag personligen ogillar ) pa nagon gruppering i varlden, sa hamnar nog den Thailandska polisen mycket hogt pa listan over kandidater.

  Har i Nong Khai finns det ett antal jatte-villor – mycket dyra saker – som allihop ags av poliser. Dessa poliser tjanar inte mer an en universitetslarare. Alla som bor har vet forstas hur de kan vara sa rika. Jag har sjalv sett ’inkassopatrullerna’ komma veckovis till restauranger och barer. Jag tycker nog att Celsius har all ratt att saga det han sager.

  Valkommen hit och kolla sjalv. 😉

 14. Johan och Celsius,
  Nu kommer vi inte längre i den här diskussionen. Det är inte tolkning av fakta och kunskap om samhället som skiljer oss åt. Det handlar om synen på samhället, om förståelsen av vad som sker och kan ske när motsättningarna i ett samhälle mellan de som har makten och de maktlösa drivs till sin spets och slutar i en våldsam upplösning. Det har skett otaliga gånger i historien och filosofer under tidernas gång har talat om folkens rätt att göra uppror. Den som klamrar sig fast vid STATENS RÄTT att bära vapen och bruka dem för att försvara den existerande makten ramlar alltid ned på fel sida om barrikaderna medan han ropar ut sin neutralitet.

  Tack för diskussionen. Bloggen är alltid öppen för inlägg. Ni är alltid välkomna. Men jag kanske inte deltar själv.

 15. Benny.
  Se denna video med oversatt text. Arisuman talar till sina rodskjortor. Detta LANGT INNAN April 10:e. Detta ar snubblande nara Nazist stamning i Tyskland pa 30-talet, och det forklarar mycket av den valdsstamning som harskar hos de roda. Stoder du verkligen dessa, Benny ??

 16. Detta samtidigt som UDD proclamerar principen ”exclusively non-violent means” pa sin hemsida. ???

  Talet holls innan parlamentet stormades som uppvarmning infor demonstrationerna i Bangkok.

 17. Johan2, intressant video. Det blir nog svårt att hitta någon video på YouTube där man kör Gandhistuket :-). Det kunde vara kul att jämföra erfarenheter om Thailand när det gäller annat än rödskjortor någon gång. Maila mig gärna på CelsiusSweden@gmail.com med kontaktinfo (mobil, email) så kan vi höras någon gång. (Beklagar, Benny, att detta blev off topic. Hoppas du kan acceptera det.)

 18. Jag visste länge sen att de röda försöker alla taktik för att få Thaksin tillbaka. Thaksin vill ha hans pengar och makt tillbaka… eller mer pengar och mer makt. Så han bara fortsatte att betala dessa ledare. Några av dem har slutat för att de ser inget bra skäl att förstöra landet mer.

 19. Pingback: Kommunisternas blogg » Bloggarkiv » Slangbellor mot gevär

 20. Tack Celsius.
  Jag hor garna av mig i nasta vecka nar jag inte ar sa upptagen 😉

  Apropa ’Gandhistuket’ – man kan faktiskt tanka sig att OM de roda verkligenhade anvant ’Gandhistuket’ och bara satt sig ner i tiotusentals framfor hogsta domstolen eller parlamentet och kravt rattegangar mot alla korrupta politiker och nyval, och suttit dar i tre – fyra veckor sa hade de nog verkligen kunnat astadkomma nagot verkligt positivt…

  Men sa kul ar det nu inte 🙁

 21. Johan,
  Citatet under ger inte mycket för domarkårens självständighet och möjliga positiva roll i försvaret av den haltande demokratin i Thailand.
  Sä här sa i dag Tharit Pengdit, chief of the Department of Special Investigation:

  ”To the families of people at the protest: tell them that the rally is illegal and the court will hand down heavy sentences without probation,” Mr Tharit said.

 22. Benny.

  Starta garna upp hjarnan innan du skriver.

  1) DSI ar en avdelning av POLISEN och har ingenting med domarkaren att gora. Hur manga ganger skriker inte Svenska poliser om att saker ar illegala och fruktansvarda utan direkt verklighetsforankring. Hans uttalande ar helt och hallet ovasentligt i min diskussion om domarkaren. Dessutom ar det formodligen hans jobb att soka skramma folk till att lata bli valdsamheter.

  2) Det ar nu sa att VISSA saker ar olagliga. T.ex. att skjuta granater, kasta molotovcocktails, kidnappa militarfordon, sopbilar, brandbilar.. satta eld pa allman egendom eller privat egendom, kasta bensinbomber och bensinindrankta bildack fran gangbroar pa passerande militarer etc. Och, med all ratta kan vissa demonstranter domas for sadan aktivitet. Det tycker jag ar helt korrekt och de 27 som domts idag har domts for just denna typ av aktiviteter.

  3) Daremot – om nagon enda demonstrant doms for att ha DEMONSTRERAT ar det en helt annan sak! Nu har sa inte skett. Darfor ar det svart att spekulera om hur paverkad domarkaren skulle ha varit om den hade domt for detta… Den har ju inte gjort det..

 23. Dessutom – ordet ’rally’ har fler betydelser an ’demonstration’. Det betyder ocksa ’upplopp’ t.ex.

  Att saga ’upploppet ar illegalt’ ar for ovrigt sant och riktigt, da det syftar pa de grupper av valdsprovokatorer som stannar dar for att slass ’med alla medel’ – och inte pa demonstrationen i sig.

  Regeringen och militaren har uttryckligen sagt att demonstrationen i sig ar laglig och att alla har ratt att protestera och uttrycka sin asikt. Men.. utan valdshandlingar.

  Ar det sa svart att begripa att just valdshandlingarna fran roda extremister gor att hela situationen forandras ur rattssynpunkt ? Det forekommer inga strider mellan stackars obevapnade oskyldiga civila och skjutglada militarer. Nej. Det forekommer daremot ett antal stridigheter mellan granatskjutande, molotovkastande, brinn-dacks-rullande grupper och militaren.

  Du maste borja se nyanserna i det som hander om du skall kunna forsta det. Alla demokratiska stater har de facto ratt att anvanda vald mot sadana aktiviteter.

  Sedan kan man misstanka att militaren overskrider sitt mandat, och sakert gor sig skyldiga till flera grova overgrepp – precis som kravallpolis i England, Tyskland, Italien eller aven Sverige ofta gor. De bor absolut stallas till svars for detta och straffas lika hart som de civila valdsverkarna.

  Men.. som du sakert vet, tva fel gor inte ett ratt..

Lämna ett svar