Knätofsar i Riksdagen.

Är Sverigedemokraterna fascister?

.

Det påstår i alla fall Sam Carlshamre och Daniel Strand i Aftonbladet 30 september. Under rubriken ”De är fascister” säger författarna att man ska ”kalla dem vid deras rätta namn”. Författarna menar att protester under temat ”rasism”, inga rasister på våra gator” och andra paroller som pekar ut SD som rasistiskt inte är verkningsfullt därför att det inte går till botten med SDs verkliga karaktär.

.

**********
Åkesson lämnade kyrkan med tofsarna mellan benen. Jag som trodde han var kristen.

Ja, de påstår till och med att Jimmie Åkesson ”är ingen rasist i den bokstavliga bemärkelsen”. Vad nu det ska betyda?  Åkesson pekar ut en etnisk/religiös grupp som ”det största hotet mot Sverige” och likt andra högerextremister i Europa vill han förvisa dem från landet. Om det inte är rasism vad är det då?
”Sverigedemokraterna är fascister” slår författarna fast och anser problemet avklarat.  Sam Carlshamre presenterar sig som idéhistoriker. Men det är inte mycket till vare sig historia eller idé i författarnas inlägg.
Vad var det historiskt specifika med fascismen/nazismen? Både den italienska fascismen och den tyska nazismen hade som mål att fullständigt krossa arbetarrörelsen och dess partier. Klassen skulle totalt atomiseras och dess ledare fysiskt likvideras. Vilket också till sist skedde i både Italien och Tyskland. Det andra specifika med fascismen/nazismen var dess ”revolutionära” karaktär. Inte bara arbetarrörelsen skulle krossas. Den borgerliga parlamentariska demokratin ansågs inte värd ett ruttet lingon och skulle likt arbetarrörelsen krossas i grunden. Alla politiska partier upplöstes och även borgerliga politiska ledare mötte samma öde som arbetarrörelsens i den mån de inte lyckades färga sina skjortor svarta eller bruna i tid.

.

Barn militariserades i den italienska fascismens led.
Den som vill få en skrämmande inblick i fascismens/nazismens revolutionära karaktär, dess väsensskillnad från vanliga reaktionära borgerliga partier, rekommenderas boken ”En tysk mans historia” av Sebastian Haffner.
Men säger kanske Carlshamre och Strand – ”det där är ju gammal skåpmat. Nu talar vi om en modern fascism”. Det är den slutsats man kan dra av deras inlägg eftersom det i grunden banaliserar fascismen som politisk rörelse trots att de säger sig vilja gräva djupare än ”nattståndna analyser”. Resultatet blir ändå tunnare än vatten.
”För att beskriva Sverigedemokraternas sammelsurium av främlingsfientlighet, kulturkonservatism och allmänborgerlig politik bör man tala om fascism snarare än om rasism”, skriver de.
Med dessa tre kriterier på fascism serveras vi inte ens en nattstånden analys utan en så urvattnad beskrivning av vad fascism betyder i dagens värld att vi snabbt kan konstatera att   fascismen redan segrat runt om oss. Nicolas Sarkozy med sin ”främlingsfientlighet och allmänborgerliga politik” måste omedelbart klassas som fascist. Berlusconi också givetvis. Den nybildade regeringen i Nederländerna står i kö för att kvala in i den fascistiska klubben.
Carlshamre och Strand har inte förstått fascismens ”radikalism”. Det leder dem till att tala om Sverigedemokraternas ”fascistiska fantasi” om ”en återgång till folkhemmet, som för partiet är sinnebilden av det fridfulla och harmoniska svenska samhället”.
Efterkrigstidens ”folkhem” var inget ”homogent Sverige tömt på politiska konflikter”. Den politiska konflikten tog sig formen av ett stilleståndsavtal mellan samhällets huvudklasser som slöts i Saltsjöbaden. Det avtalet har arbetsköparna sedan länge brutit eftersom de inte längre fruktar arbetarrörelsens organisationer. Följderna ser vi i den nyliberala politiken som skapar allt djupare klyftor i samhället, ökad segregation, utslagning, främlingsfientlighet och en strukturell massarbetslöshet.
Carlshamre och Strand menar att det är i bygget av en antifascistisk rörelse, genom ”att damma av sina antifascistiska kläder”, som arbetarrörelsen och vänstern kan bli stark igen och därmed dra undan mattan under Åkessons fötter.

.

Skämtbloggen Dagens Svenskbladet fick Åkesson att medge att mannen inte luktar annorlunda.

Det är inte i diskussioner med Åkesson och hans underhuggare som SD kan besegras. Inte heller genom att bygga någon antifascistisk frontrörelse. Det är i stället dags att arbetarrörelsens alla delar tar strid för ett alternativ till den politik som satt finansens intressen i högsätet de senaste decennierna. En ekonomisk plan för att ge alla ett värdigt arbete, en ny omfattande satsning på en offentlig sektor som svarar mot verkliga behov och inte vinstkriterier och en omfattande upprustning av fattiga förorter är vad som krävs för att möta den ekonomiska krisen och nyliberalismens angrepp på alla sociala landvinningar som våra föräldrar kämpat sig till.
Då kan vi också sluta att oroa oss för någon sorts modern rumsren fascism. Jimmie Åkessons Sverigedemokrater kommer att dö ut av näringsbrist.

.

Media: DN1,DN2,GP1,SVD1,SVD2,SVD3,AB1,AB2,AB3,SSD1,GP2,DN3,DN4,SVD4,SVD5,

Bloggare; Svensson,Alliansfritt Sverige,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

28 svar på ”Knätofsar i Riksdagen.

 1. Herregud så mycket skitsnack. Tror du på allvar att SD är ett gäng nazister/fascister?

 2. De verkliga fascisterna är väl ändå de som inte tolerarar oliktänkande. De som stör torgmöten pga de som har mötet tycker fel. De som misshandlar folk pga av deras åsikter. De som anser att yttrandefrihet och åsiktsfrihet enbart är bra om någon tycker som de.

 3. Rickard,
  Jag får för mig att du inte kan läsa innantill. Det är just mot den idén som min artikel riktar sig.

 4. Larsan,

  Voltaire sa en gång: -Jag hatar dina idéer men är beredd att dö för din rätt att föra fram dem.
  Det håller jag med om.

 5. Jag tror ni verkligen sätter fingret på nånting här, något som inte talas om så mycket, men som kan förklara dels SD:S framgångar och Vänsterns tillbakagång. SALTSJÖBATSAVTALET. Denna allians som inte längre finns, som ersatts av NyLiberalism och global konkurrens mellan arbetare. Arbetarrörelsen är fragmenterad och inboxad och försvagad. Den panikhandling som stavas ”SD” blir helt naturlig när de tidigare trygga institutionerna vänder ryggen åt.

  En aktiv och meningsfull arbetarrörelse (LO??? ) skulle mycket väl kunna fylla det (falska) hopp som JimmyÅ med Greven erbjuder. SD leder tillbaka mot ett förmodernt klassamhälle styrt av Greve Wachtmeister(!). Jag skulle mena att detta även är ett för-facistiskt samhälle.

 6. Det var inte fråga om något ställningstagande mot rasism utan om ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Detta är uppenbart då hon inleder med att hänvisa till en demonstration som uttryckligen var riktad mot SD (eller ”rasistpartiet Sverigedemokraterna” som organisatörerna för demonstrationen uttryckte det) och följer upp med att rada upp dom åsikter som man demonstrerade emot och tillskriver därmed SD dessa åsikter eftersom demonstrationen var riktad mot partiet. Detta var åsikter som partiet – enligt dess representanter – inte alls har! Hon smutskastar alltså sverigedemokraterna och avslutar med att – som jag tolkar det – legitimera det våld i form av stenkastning som förekommit vid SDs torgmöten med orden ”vi måste se till att även stenarna ropar”. Det är alltså helt felaktigt när media rapporterar att sverigedemokraterna lämnade i protest mot ett brett ställningstagande mot rasism. Man lämnade därför att man pekas ut som rasister och därför att vänsterextremt våld legitimeras. Dock ganska löjligt och onödigt agerat i mitt tycke.

 7. SD är inte fascister och inte rasister, de är emot massinvandring. De hävdar inte att andra är undermänniskor och ska utrotas, utan att vissa andra vägrar anpassa sig till oss och därför inte ska bo här. Det är det som måste debatteras om man vill komma åt dem. Åsikterna de företräder har mycket större potential än 5 %, stora delar av Sveriges befolkning vill känna att invandringen är under kontroll. Möjligen kan det vara så att genom att tillskriva SD och därmed deras väljare åsikter, bakgrund och avsikter de inte har, bäddar man för deras tillväxt. Det är vad SD själva tror. Om man ska hindra deras tillväxt måste det tas en riktig diskussion om invandringen, hur den kommer sig, vad den resulterar i och hur omfattande den är, samt vilka förmåner flyktingarna egentligen har; m.a.o. inte den nuvarande debatten om SD:s rasism, utan om invandringen. En spridd uppfattning bland svenska proletärer i stagnerade orter utan framtidsutsikter är att invandrarna åtnjuter förmåner svenskarna inte själva har, och det väcker vrede. När man avvisar ett sådant resonemang i debatt med såna svenskar blir man helt sonika inte trodd, oavsett vad man framför. Förtroendeklyfta kallas det.

  Många skulle vilja kunna kasta ut importerade brottslingar, beröva dem medborgarskapet, särskilt när det visat sig vara införskaffat genom hot eller köpt under bordet. Varje gång man kallar såna önskemål rasism eroderar men begreppet, man ropar ”vargen kommer”, så när vargen verkligen kommer vet man inte vad en varg är.

  Ingen tror längre att svensk polis duger något till, uppklarandefrekvensen är absurd, den bristande tilltron kommer att skaffa oss medborgargarden med tiden. Ta en promenad i Bräcke, eller någon annan av hundratjugofemtusen byar med tvåvåningshus och en pressbyråkiosk, inse att det tar 90 minuter för polisen att anlända, om någon skulle vara ledig. Underlaget för rädsla är på plats, övriga partier tar det inte på allvar. Istället pekar de finger mot offren, under mässande om motsatsen. Vad som sägs och vad som görs korresponderar inte.

 8. Du skriver: ”Det är inte i diskussioner med Åkesson och HANS UNDERHUGGARE (?) som SD kan besegras. Inte heller genom att bygga någon antifascistisk frontrörelse. Det är i stället dags att arbetarrörelsens alla delar tar strid för ett alternativ till den politik som satt finansens intressen i högsätet de senaste decennierna. En ekonomisk plan för att ge alla ett värdigt arbete, en ny omfattande satsning på en offentlig sektor som svarar mot verkliga behov och inte vinstkriterier och en omfattande upprustning av fattiga förorter är vad som krävs för att möta den ekonomiska krisen och nyliberalismens angrepp på alla sociala landvinningar som våra föräldrar kämpat sig till.”
  Jag håller med dig i princip, även om du av bara farten hann glömma av-industrialiseringen: den sociala nedrustningens källa i sista instans. Men, Benny, en annan sak är väl (?!) att högerextrema partier – även om de inte gjort sig fascistiskt stridbara och målmedvetna – drar till sig arbetarperiferier, utslagna och småborgerliga skikt. Har jag rätt i det, kämpar vänsteroppositionella om samma målgrupp, åtminstone delvis. – Och visst var det exakt det som Lenin förespråkade under pogromerna och Trotskij i den tyska smältdegeln: dra över de REAKTIVT missnöjda till den revolutionära strömfåran. Det ingår ju i fascismens historiska framgång att SA (Sturmabteilung) till stor del bars fram av just reaktiva – och kanske inte så mycket reaktionära – arbetarreserver som marscherade baklänges. Oavsett om det är FP:s EU-designade integration eller SD:s råbarkade invandrarfientlighet, verkar en sak säker: arbetarrörelsen behöver ge ett kollektivistiskt alternativ för att välkomna och införliva invandrare och flyktingar. USA:s tre mäktiga vågor av arbetarstrider stupade just på friktioner och motsättningar mellan infödda och inflyttade arbetargrupper: från Arbetets Riddare, över IWW till CIO.

 9. Benny, det var faktiskt inte Voltaire som skrev det. Däremot är det en sammanfattning av vad Voltaire egentligen menade.

  Citatet kommer från Evelyn Beatrice Hall.

 10. Invandrare måste ses som en del av en arbetarrörelse. En arbetarrörelse som likt bankerna måste visa att den är ”TO BIG TO FAIL”.

 11. Är det verkligen korrekt att tala om av-industrialisering? Produktionen ökar i både kvalitet och kvantitet, men den är i allt högre grad automatiserad. Inget parti gör anspråk på att kunna hejda detta, istället skall servicesektorn växa, därför att det är det enda som kan växa.

 12. Hej du, Röda Göteborg!
  Är ni många kloner rara som skriberar om knätöfsar?
  Får ni bra betalt för mödan? Eller lägger ni allt krut på att missakta allt som är svenskt, från Blekinge-dräkt till yttrandefrihet och får ingen ersättning för allt svett??

 13. Emma,
  Du gissar bra. Vi tar inte betalt för att slå ned på Sverigedemokraternas politik. Nöjet är helt på vår sida. SD må klä sig i tofsar eller tomteluva de är och förblir ett högerextremistiskt parti som sparkar neråt och slickar uppåt.

 14. Hej si!
  1979-2004 (innan ”finanskrisen”) exporterades och/eller förintades mer än 26 miljoner industrijobb i USA. Spanien, Portugal, Italien och England ligger närmast till inom EU (den Östeuropeiska vallgraven har en närmast utraderad industrifront, undantaget inplanterade öar från fr a Tyskland). Japan genomgår en av-industrialisering sedan 1990, i allt högre hastighet. Bland många siffror gällande Sverige, kan sägas: redan 1975 var Brasilianska Sao Paolo Sveriges största industristad. 2010 är antalet adderade heltidsjobb inom svensk industri ca 400 000; samtidigt jobbar 1,2 miljoner i svenskägda företag, varav uppemot miljonen i tillverkning, som har sin verksamhet i omvärlden. Tjänsteproduktion är dels improduktivt, på det hela taget, dels beroende av industriellt tillverkad utrustning och apparatur. F n kastar kapitalistregeringingarna sten i glashus och brukartillvända arbetslag lever i föreställningen om det ”post-industriella samhället” eller ”tjänstesamhället” eller ”nätverkssamhället”. Under finanskrisens vita gäss döljer sig just den av-industrialisering som pumpas fram ur överflödskapitalet – på din och min, eller i varje fall befolkningsmajoriteternas flertal, hälsar dig Bosse Amunger.

 15. Hej Bo,
  Jag har inget att invända mot din beskrivning av de historiska erfarenheterna av fascismen och den mylla den gror i. Men du visste inte att min artikel egentligen var skriven för Aftonbladets kultursida som svar till Carlshamre/Strand och därför var kort(lika lång som deras -635 ord) och riktade in sig på att bemöta deras argument. Jag gjorde därför bara en kort hänvisning till det centrala i fascismens karaktär – dess ”revolutionära aspekt”- krossa allt. Vad gäller hur man ska rycka undan mattan under SDs fötter är jag övertygad om att ingen ”belevad diskussion” med dem eller någon antifascistisk front för den delen kan radera ut dem från dagens politiska karta. Det kan bara göras genom att angripa rötterna – den allt djupare sociala och ekonomiska krisen i Sverige och Europa.
  mvh
  Benny

 16. ”Vad nu det ska betyda? Åkesson pekar ut en etnisk/religiös grupp som ”det största hotet mot Sverige” och likt andra högerextremister i Europa vill han förvisa dem från landet. Om det inte är rasism vad är det då?”

  Hej!
  Det verkar föreligga samma problem med semantiken här som hos övriga (så kallade) vänstertyckare. En religion är en uppsättning idéer och föreställningar om verkligheten precis som vilken politiskt ideologi som helst, alltså en uppsättning åsikter, det har inget med ras att göra, därav kan man inte vara rasist för att man ogillar ex kristna/kristendom eller muslimer/islam precis lika lite som man är rasist för att man ogillar kommunister/kommunism.

 17. Rosa,
  Du är kanske specialist i semantik. I politik verkar du däremot vara en nolla. Helt ute och cyklar.
  När SD och andra högerextremister i Europa pekar ut invandrare som det stora hotet mot ”nationen och dess kulturtradition” är det rasism. Det behöver inte vara muslimer. Det kan vara finnar, nordafrikaner,vietnameser eller vilken etnisk grupp som helst. I USA är det ”lationos” som får bära hundhuvudet. Att SD gömmer sig bakom ”semantik” hindrar inte klarsynta från att genomskåda deras politiska agenda och syftet med fingerpekandet mot ”islam”. Det gäller inte dig.

 18. Hej Bosse;

  jag är helt med på att jobb försvinner, men försvinner produktionen? Jag tror produktionen samtidigt ökar och automatiseras. Om maskiner tillverkar sakerna med hjälp av bara några människor, får resten av människorna göra annat. Bara för att alla försörjde sig med hacka och spade för hundra år sen, måste de inte göra det nu, några tusen maskiner med förare ersätter hundra tusen jobb. Industrin kommer att sysselsätta allt färre, men producera allt mer. Den ökande produktiviteten i industrin är inte ett problem utan en lisa, problemen är väl att arbetsintensiva yrken som tex vården inte har någon ökande produktivitet. Däremot vill de ha mer betalt ändå. Bristande löneutveckling skulle ju kunna ha med sysselsättningens art att göra; finns ingen produktivitetsutveckling finns inget löneutrymme. Å andra sidan blir konsumtionsvarorna bara billigare, så man får mer för samma pengar.

  Är tjänsteproduktion improduktiv, tycker du? Bättre att kunden får bestämma vad den vill ha, tror jag.

 19. Ras är något man föds med, precis som könstillhörighet, det går inte att ändra. Åsikter, vare det sig rör religion, politik eller estetik är något man väljer, och framför allt väljer om när det passar! Att kritisera och få sina åsikter kritiserade, att ändra sig och få andra att ändra sig hör till livets njutningar. (personangrepp däremot brukar inte fungera så bra, det vet till och med jag med min brist på klarsynthet 🙂 ) Jag förstår inte hur det kan vara så svårt att förstå skillnaden? Pekar man finger åt religion gör man det inte åt en ras. Hur menar du förresten att SD är högerextrema? (för övrigt ett lätt tragikomiskt epitet som man bör undvika, eftersom det som oftast framförs av personer som kännetecknas av sitt patologiska judehat, hetsande mot storkapitalet samt förstörelse av politiska motståndares torgmöten och misshandel av deras aktiva.) För mig som liberal verkar de mest vara ett mischmasch av allting, precis som de flesta större svenska partier. Sen måste jag förstås påpeka att utan semantiken är politiken ingenting, man måste veta vad man diskuterar!

 20. Finns det flera människoraser? Jag trodde det fanns bara en numera, de andra hette cromagnon, neanderthal mm och är utdöda.

 21. sl,
  du har naturligtvis rätt. Jag hade tänkt svara Rosa inom kort. Modern DNA-forskning har ju visat bortom allt tvivel att det bara finns en ras -människan.

 22. Det finns bara en människoart, det tror jag majoriteten av alla människor är rörande överens om. Att jag använde begreppet ras, är förstås för att begreppet rasism kommer därifrån, man kan lika gärna säga etnicitet, hudfärg etc, dvs något man föds med/Som whatever och inte har någon inverkan på din personlighet eller handlingar, men som både i forna tider och idag har medfört att människor har behandlats annorlunda, därav begreppet rasism. Men det var inte det debatten handlade om.

 23. Rosa, det är just det det handlar om. Sverigedemokraterna är rasister. Du säger att de inte kan vara rasister eftersom de kritiserar en religion och inte en etnicitet (eller ras). I politiken måste man kunna se bakom fasaden, läsa mellan raderna och lyssna till falska toner i lovsången. SD använder islam som ursäkt för att ge sig på invandrare från länder de inte gillar. Handen på hjärtat. Tror du att Åkesson har något emot Åke Persson i Överkalix som konverterat till Islam? Eller tror du Geert Wilders i Holland har något emot Piet Hoogstraat som också konverterat till Islam. Och även om Abdullah börjar klä sig i polkagrisrandig skjorta och kortbyxor med tofsar och sätter i sig en burk surströmming i augusti och sväljer en skånsk spettekaka till efterrätt kommer Åkesson fortfarande att vilja förvisa honom från ”vår nordiska kultur”.
  Nej de är båda emot Abdullha Amin därför han är arab,turk, eller från något annat land de inte gillar. De ogillar dem av rasistiska skäl men det är mycket bekvämare och opinionsmässigt gångbart att klaga över deras religion och utländska kultur.
  Fðrresten är Åkesson lika mycket rasist gentemot kristna zigenare som mot muslimska turkar.

 24. Hur ska man då någonsin kunna kritisera en religion, kultur eller ideologi? Eller vänta nu, det är det man inte får! Med detta helt fantastiska resonemang måste ju du vara en ärkerasist: du gillar inte sverigedemokrater, (för som alla vet är ju alla sverigedemokrater etniska svenskar 😉 ) men det är bara en täckmantel för ditt hat mot svenskar. Personligen ogillar jag katolska kyrkan starkt, men oh nej det är bara en täckmantel för min oresonliga rasism mot sydamerikaner, etc, etc. Du verkar dessutom verkligen slå huvudet på spiken när det gäller kulturskillnader, notera ironin. Fackföreningsrörelsen, den fd yttrandefriheten, respekten för sexuell integritet, är väl något mer relevant i sammanhanget? Har man en sådan total oförmåga att se och på ett sakligt sätt analysera väsentliga och konfliktskapande kulturella skillnader finns det kanske inte så mycket mer kvar än att jaga högerspöken. Jag förstår att det är lätt att börja skrika rasist när de enda kulturella olikheterna man ser är förkärlelk för bulgur eller spettekaka, jag hade nog själv lätt landat i antagandet att det var ”ras” det handlade om, det verkar ju onekligen suspekt med en sådan ovilja mot annorlunda matvanor.

  Men bortser man från sakfrågan återstår ändå moralfrågan. Borde du åtminstone inte iallafall fundera över om inte detta politiska och mediala hat mot och demonisering av SD snarare är ett uttryck av någon form av önskan att identifiera sig med massan, ett hysteriskt mobtänkande. ”Vi de goda mot dom andra de onda” (Visst känns det bra att var en av de goda?) Men är det inte alltid så det har gått till när man uttrotat politiskt oliktänkande!? Bör man inte stanna upp och tänka efter när man ser detta samlade hat av, smutskastning och våld mot en liten grupp politiska dissidenter? Man faller iaf inte in i hat och förtalskören. Man behöver varken vara sverigedemokrat eller liberal för det, det enda som krävs är lite vanlig anständighet.

  Med tanke på att SD var ett av få partier med vanliga arbetare på riksdagslistorna är det dessutom lustigt att den så kallade vänstern är dirigenten i kören. Elller kanske inte, då en vänster som förut var till för de som arbetade men nu verkar ha tappat både orientering och syfte. Majoriteten av tänkarna hör till den övre medelklassen och deras favoriter är de som inte arbetar -trasproletariatet. Är det vänster??? Vad är ni nu mer än åsiktspolis? Det är svårt att säga om det är skrattretande eller tragiskt.

  Och med handen på hjärtat är jag fullständigt överygad att de båda ogillar Åke och Piet precis lika mycket, om inte mer. Fast det är svårt att veta vad en annan människa verkligen tycker, det man har att gå på är deras ord.

 25. Benny, det där var bara delvis sant. Några av dem hatar/är rädda för ickeeuropeiska människor. Men stödet får de från folk som är emot invandringen i sig, och deras stöd kommer att öka. Det vore bättre att de som är emot SD, därför att några av dem är rasister, insåg att SD enkelt kommer att kunna göra sig rumsrena med tiden, deras linje har omfattande folkligt stöd. Långt mer än 5% är emot fri invandring. Massor av svenskar tror att invandrarna får mycket pengar, och när de jobbar billigare än svenskar är det uppskattat av dem som betalar, men inte av dem som blev utan. Det som måste upp på bordet är själva invandringen, hur den ser ut, vad den kostar, vad den ger. SD spelar med falska kort, många tror dem, men både industri och offentlig sektor stannar utan invandrare. De behövs. Där ligger försvarslinjen. Att kalla gamla skånesossar som halkar ur arbetsmarknaden för rasister, när de själva ser det som självförsvar, är dömt att misslyckas. Att man kan hota sig till svenskt medborgarskap och sen aldrig bli av med det accepteras inte av dem som bott där i generation efter generation. SD kom inte in för att folk är rasister, de kom in för att många vill få stopp på invandring och därmed förknippad brottslighet. SD kommer att öka så länge övriga partier låtsas som det regnar. SD:s väljare upplever att deras verklighet ifrågasätts uppifrån av någon som aldrig ens varit där, annat än mitt på dagen i resesällskap. De ser sig som offer, att kalla dem rasister är att salta i såren. De slår dövörat till, för så anser de sig själva behandlade.

  Invandrare behövs och måste kunna tas emot. Vi måste kunna hantera och avvisa utländska kriminella. Samtidigt.

 26. Rosa,
  Den här debatten är meningslös. Du begriper inte vad jag pratar om.

 27. Fröken Luxemburgs knölpåk slog tydligen hårdare än Ottos!

 28. Hej Kent,
  Vem pratar du om? Bismarck?
  Knölpåkar använder vi inte på den här bloggen. Däremot avbryter jag meningsutbyten när det inte längre finns möjlighet att gå vidare på ett fruktbart sätt. Det finns andra ämnen att läsa och skriva om. Tiden är begränsad även för en pensionär.

Lämna ett svar