G20 bäddar för kris.

Maffian smilar upp sig på familjefotot.

.

.

Ridån har gått ner. De breda leendena slätats ut och de långa knivarna slipas redan. G20 har avslutat sitt familjemöte. Likt för filmens maffia är det yttre skenet viktigast. Kramarna, ryggdunkandet och fjäsket ingår i spelet som har som enda mål att undvika öppna konflikter, inte att lösa dem. Lösningen tror de finns på en mörk bakgård där konkurrenten ska kläs av inpå bara skinnet och lämnas åt hundarna.

Det avslutade mötet är det närmaste en maffiakarikatyr man kan komma. Den gemensamma avslutningskommunikén säger inget annat att problemen med världsekonomins obalans ska studeras till ett följande möte i mitten av 2001 i Frankrike. Tills dess är statscheferna ens om att vara oense.

Bakgrunden till de spänningar som blivit så tydliga efter finanskrisen är att modellen med Kina som finansierar USAs skuldberg i utbyte mot export av billiga varor till den amerikanska marknaden inte längre fungerar. De amerikanska hushållen kan inte längre konsumera mer än vad de tjänar. Därför talas det plötsligt om ”länder som exporterar för mycket” som om det skulle vara mer ”omoraliskt” än ”länder som importer för mycket”.

.

Alla som kastar sig ut i den iskalla konkurrensen på världsmarknaden kommer inte upp välbehållna.

.

-Ingen nation ska ta för givet att deras väg till välfärd går via export till USA. Ojämn tillväxt och växande obalans lockar fram icke samordnade lösningar i stället för globala lösningar. Men oordnade politiska handlingar kommer bara att leda till värre resultat för alla, skrev Barack Obama i sitt brev till G20.

Bakom fikonspråket skymtar den amerikanska kapitalismens beslut att ta i med hårdhandskarna för att bevara och framför allt utöka den egna industrins andelar på världsmarknaden. Det strategiska partnerskapet med Kina är över. Vi går mot ett allt tuffare krig om marknader och vinster som en följd av den värsta finanskrisen på åttio år. I det kriget är det de arbetande som blir offren. Artilleriet har redan öppnat eld mot allt vad social välfärd heter. David Cameron lägger grunden för nyutgåvor av Dickens romaner. Den nya republikanska majoriteten förbereder en ny framtid för Vredens druvor. Sarkozy planerar en politik som på nytt kan skicka Victor Hugo till best-seller listorna.

.

Charles Dickens skulle inte sakna inspiration till nya mästerverk i dagens värld.

.

Den som misstar smilen på familjefotot från Seoul för belevad samvaro mellan ”våra” ledare kommer att bli djupt besviken. Den internationella borgarklassen har förklarat den arbetande befolkningen öppet krig. I slaget om marknader och vinster finns det inte längre någon plats för sociala eftergifter till ”samhällsbärarna”. Bördorna att bära  bara växer i takt med ”lösningarna” på krisen.

.

Media; GP1,DN1,DN2,DN3,SVD1,AB1,SVD2,SSD1,DN4,SVD3,

Bloggare: Teckentydaren,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Lämna ett svar