Obama på rygg

Glöm alla löften i Kairo !

.

I sitt berömda till i Kairo lovade Barack Obama världen att epoken Georg W. Bush var över och att det palestinska folkets strävan efter en egen livskraftig stat också var USAs strävan.
Jag tillhörde inte de som trodde vad jag hörde Obama lova. Men talet gav ändå hopp om viss kursändring i den amerikanska politiken i Mellanöstern och speciellt hållningen till Israels ockupation av palestinskt territorium.

.

Bygga hus och plantera träd är zionismens svar.

.

I tisdags kunde även de mest godtrogna slänga alla förhoppningar över bord. Inte ens kravet på en 90 dagars förlängning av byggstoppet på Västbanken finns kvar från amerikansk sida. Vita Husets talesman Philip Crowley förklarade att kravet på byggstopp inte längre var en nödvändig bas för fortsatta ”samtal”.
-Efter stora ansträngningar har vi kommit till slutsatsen att detta (byggstopp i 90 dagar) inte skapar en solid bas för att nå det gemensamma målet om en ramöverenskommelse, hymlade Crowley för att skyla över en verklighet ingen kan undgå- att USA lagt sig platt inför Netanyahus totala vägran att ens en gång tillfälligt stoppa koloniseringen av allt större områden på Västbanken, för att inte tala om östra Jerusalem.
Det finns ett engelskt uttryck som tränger sig på: the tail is wagging the dog – svansen viftar med hunden. Om det inte handlade om något så seriöst som miljoner palestinier som levt under Israels ockupation i 60 år kunde man vika sig dubbel av skratt. Världens mäktigaste militärmakt kan inte ens få sin mest trogna bundsförvant att backa en millimeter och det trots att Netanyahu erbjöds 20 stridsflygplan F-35 till ett värde av 20 miljarder kronor. Vita Huset lovade också att inte kräva ytterligare byggstopp utöver de 90 dagarna, att byggstoppet inte gällde östra Jerusalem och USA lovade lägga sitt veto i FNs säkerhetsråd mot alla ”anti-israeliska” resolutionsförslag.
Det var inte nog för Netanyahu som krävde att alla löften skulle ges skriftligt vilket utrikesminister Hillary Clinton av någon anledning inte gick till mötes. Varför kan man undra eftersom Vita Huset i stället lägger om kursen igen och backar tillbaka till situationen i maj då vice-presidenten Biden höll separata samtal med ”parterna”. Nu ska det på nytt ”pratas enskilt” med USA som medlare.

.

Sedan det tillfälliga och ofullständiga byggstoppet upphörde i september har Israel redan annonserat tusentals nybyggen.

.

För varje dag som går blir det allt tydligare att den israeliska koalitionsregeringen bara spelar med i det diplomatiska spelet för att vinna tid. De har inga avsikter att acceptera en livskraftig palestinsk stat som granne, inte ens en avmilitariserad stat utan kontroll av vare sig sina gränser eller sitt luftrum. Inte heller tänker de acceptera den palestinska befolkningen som medborgare i en enstatslösning. Vare sig det ena eller det andra. Alltså består strategin i inget annat än att vinna tid, att bevara status quo.
Det är också Barack Obamas strategi. Svansen viftar med hunden.

.

Media: GP1,DN1,DN2,SVD1,DN3,DN4,

Bloggare: Svensson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 svar på ”Obama på rygg

 1. Citat från Dagen
  ”Al-Mutawakel Taha, en högt uppsatt tjänsteman på palestinska informationsdepartementet i Ramallah, har producerat en fem sidor lång studie i vilken han förklarar att Västra muren i Jerusalem, judendomens heligaste plats, inte har något med judarna att göra.

  ”Den här muren var aldrig en del av det så kallade Tempelberget. Muren är muslimsk egendom och det fanns aldrig en sten i den som härrör från kung Salomos tid. Den judiska tron har inget samband med denna mur”, skriver den palestinske informationsämbetsmannen.

  ”Sionistisk mockupation”
  Han kallar muren Al-Buraq-muren och förklarar att den är en integrerad del av Al Aqsa-moskén.

  Taha anklagar den ”sionistiska ockupationen för att falskt och orättmätigt” hävda äganderätten till muren. Och det vara bara muslimernas tolerans som lät judar be på platsen, skriver han.”
  Med sådana dokument från Palestinska myndigheter förstår man att USA tröttnar på att hålla muslimerna i handen.

 2. Det kan de komma med utan att någon klagar;
  ”Sionistisk mockupation”
  Han kallar muren Al-Buraq-muren och förklarar att den är en integrerad del av Al Aqsa-moskén.

  Taha anklagar den ”sionistiska ockupationen för att falskt och orättmätigt” hävda äganderätten till muren. Och det vara bara muslimernas tolerans som lät judar be på platsen, skriver han.”

  Med tanke på att islam har ”kopierat” kristendomen och judendomen, så om vi visar vad ”profeten” Muhammed har skapat så blir det en proteststorm;

Lämna ett svar