Sekteristiskt hot i Egypten

Traditionerna i

kontrarevolutionens tjänst.

.

Minst tretton personer dog i tisdags i en förort i Kairo då flera hundra kristna kopter och fundamentalistiska salafister drabbade samman efter att en kristen kyrka bränts ner.
Röster från 25 januarirörelsen hävdar att det med stor sannolikhet är civilklädda ur Mubaraks säkerhetspolis som utnyttjat ett ”banalt” familjegräl till att hetsa islamska extremister att attackera de kristna kopternas kvarter i Kairo.

.

När ungdomar stormade säkerhetspolisens högkvarter i Kairo fann de att många dokument förstörts.

.

-Rapporter visar att det finns fasta band mellan den statliga säkerhetsapparaten och den salafistiska rörelsen, säger Mounir Meghad som representerar frivilligorganisationen Egypter mot Diskriminering och menar att det är säkerthetspolisen som ligger bakom våldet.
Familjegrälet handlade om något så klassiskt som en kärleksaffär mellan två unga människor, en koptisk grabb och en muslimsk flicka. Medlemmar ur flickans familj angrep enligt uppgifter det koptiska kvarteren i Atfhee i södra Kairo varvid också kopternas kyrka brändes.
När den koptiska befolkningen i kvarteret protesterade attackerades de av hundratals salafister som unga revolutionärer från 25 januarirörelsen tror organiserades av säkerhetsstyrkor.
Historien kunde stanna där om det inte vore för att den visar att kontrarevolutionen i Egypten långt ifrån gett upp hoppet om att vrida klockan tillbaka och att den styrande militären fortfarande spelar ett dubbelspel. Samtidigt som den avsatte premiärministern Shafik under tryck från gatan låter militären beväpnade huliganer attackera demonstranter på Befrielsetorget utan att ingripa.

.

Unga rebeller är revolutionens verkliga ansikte. Sekterism leder till dess undergång.

De unga revolutionärerna i 25 januarirörelsen har insett faran i att samhällsklimatet förmörkas av religiösa konflikter mellan traditionsbundna grupper och har mobiliserat närmare tusen frivilliga som ska hjälpa till att bygga upp kopternas kyrka och kallar tillsammans med andra grupper i oppositionsrörelsen till en ”miljonmarsch mot sekterism” nu på fredag. Deras initiativ är mycket viktigt eftersom varje konflikt som underblåser religiös sekterism i landet kommer att spela kontrarevolutionen i händerna.

.

Media: DN1,GP1,DN2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar