Rika i USA kan betala skatt

Ta pengarna där de finns.

.

Det mest frånstötande i Obamas överenskommelse med den republikanska högern är att de stora inkomsterna inte behöver bidra med ett enda öre till de nedskärningar som nu i stället drabbar de som är i behov av hjälp, som exempelvis de 47 miljoner amerikaner som är beroende av matkuponger för att få mat på bordet.
Republikanernas totala vägran att höja skatterna för de rika är inget nytt. I decennier har de rikas andel av de totala inkomsterna stigt stadigt. I diagrammet nedas syns hur den rikaste hundradelen av hushållen ökat sin andel av de totala inkomsterna efter skatt från 7,5 procent 1979 till 17,1 procent strax innak finanskrisen 2007. Viss statistik pekar mot att andelen är ännu högre i dag.

Samtidigt visar diagrammet att femtedelen av hushållen i mitten av inkomstskalan har förlorat stora andelar efter skatt. 1979 var deras andel 16,6 procent av de totala hushållsinkomsterna för att sjunka till 14,1 procent 2007. Den fråga som republikanerna vägrar att ställa och som Obama accepterar att de inte ställer är: var finns det pengar att ta för att öka statens inkomster och därmed minska underskotten?

.

Media: DN1,SVD1,

Bloggare: Fröjdhpunktse,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 svar på ”Rika i USA kan betala skatt

  1. Kalla det kapitalism/nyliberalism eller vad ni vill men det nuvarande ekonomiska system som vi nu har globalt där ”marknaden” hela tiden skall tillfredsställas och människorna längst ner på samhällsstegen är de som skall ”betala” för att hålla ”marknaden” på gott humör genom nedskärningar så kommer klyftorna i samhället att öka och motsättningarna mellan de som inget har och de som har allt och mer därtill att accelerera i samma takt!Så länge denna ”marknad” tillåts att ha makten över politikerna och deras beslut istället för tvärtom kommer vi att ha instabila samhällen där missnöjet hela tiden kommer att ligga och pyra under ytan och allt som behövs är en tändande gnista så blossar elden upp!

    Klyftorna ökar nu även i Sverige under nuvarande regering! Sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen och blir hänvisade till socialbidrag efter att deras bostad och andra tillgångar mätts ut av Kronofogden! Arbetslösa blir ”förvisade” till Fas3 till nästan ingen ekonomisk ersättning alls men anordnaren får 5000:-/mån.per Fas3 deltagare av skattemedel! Rösterna från Svenskt näringsliv och även från regeringshåll blir allt högre för att lägstalönerna måste sänkas ytterligar och att arbetslagstiftningen måste försämras mera än vad nuvarande regering redan gjort!Arbetslösheten är hög, speciellt ungdomsarbetslösheten!

    Alla ingredienser som behövs finns även här, allt som behövs är en tändande gnista!

  2. Pingback: Londons verkliga plundrare har kontor i City | Fröjdhpunktse

Lämna ett svar