Förutfattade meningar om islamsk fundamentalism i Syrien.

Av Benny & Göte

Det är med en viss tvekan som vi publicerar den här bloggtexten eftersom det är ett svar på en text publicerad på webbsajten Marxistarkivet som vår partikamrat Martin Fahlgren står för. Vi har tidigare skrivit att Marxistarkivet är en ovärderlig källa för den som söker marxistiska klassiker och andra historiska dokument från arbetarrörelsens historia.

Men sedan ett tag tillbaka använder också Martin Fahlgren sitt arkiv till att delta i den offentliga debatten som pågår om revolutionen i Syrien. I dagarna har han därför lagt ut en samling av artiklar med en ny introduktion som i huvudsak är en polemik med vår bloggs politiska hållning till det syriska upproret. Därför har vi beslutat att lägga ut ett kortare svar. Länkar till artiklar som berör diskussionen hittar du längst ner. Gillar du inte polemik inom vänstern är det bara att hoppa över den här texten.

Kontentan av MF:s kritik är att vi har ett ”tunnelseende” i konflikten där vi bara ser vad vi vill se och att vi grovt underskattar den islamistiska faran i Syrien. Resten av kritiken som att vi har ett ”sektbeteende”, är ”okamratliga”, inte vill debattera och andra punkter lämnar vi därhän. Upp till var och en att skapa sig en egen uppfattning om det.

I texten skriver MF att vi inte bemöter hans politiska analyser av situationen utan bara polemiserar med tidningen Offensiv där Arne Johansson skrev en artikel i vilken han betecknade situationen i Syrien som ”ett reaktionärt krig” i vilket revolutionära socialister inte kan ta ställning mellan regimen och FSA.

Anledningen till att vi drog upp polemiken med Arne Johanssons position var mycket enkel. Martin Fahlgren hade nämligen aldrig själv öppet redovisat någon politisk analys, bara plockat ihop en bukett med andras blomster. Med tillägget att han själv stod närmast just Arne Johanssons position.

Men tillbaka till ”tunnelseendet”. Ett tungt bevis för vår blindhet inför den islamistiska faran hittar MF i en bild som vi publicerade i vårt första svar till honom. Bilden ifråga är den här under som tagits under en demonstration i staden Idlib och publicerats av den lokala samordningskommittén, LCC. Men tyvärr för MF är den inte ett bevis på vår underskattning av den islamistiska fundamentalismen utan tvärtom ett bevis på att MF skjuter sig själv i foten genom att tolka in sina egna förutfattade meningar i bilden.

Så här kommenterar MF bilden ovan:

”Uppenbarligen så får de (K&Å) inga ’vibbar’ av bilden. Kvinnor ja. Inget fel med det. Men hur är de klädda? Jo, alla täcker inte bara håret utan även ansiktet, utom flickan i högra hörnen och kvinnan till vänster (som har svarta glasögon). För mig är detta en bild som oroar. Jämför med de bilder som vi fick under upproren i Egypten och Tunisien, där de flesta var klädda ungefär som oss, dvs många av kvinnorna täckte inte ens håret och en minoritet täckte ansiktet. Således: Om bilden ovan är representativ, då säger den oss att islamistisk fundamentalism har betydligt större inflytande i upproret i Syrien än det hade i t ex Egypten. Men uppenbarligen kom K&Å inte ens på den tanken, utan såg att här fanns en fin bild. Detta tolkar jag som ett uttryck för att de har förutfattade meningar, ser det de vill se”

I ett mejl till MF frågade vi: ”Och du själv Martin, har du inte ens tänkt tanken att de kanske döljer sina ansikten för att inte råka ut för problem? De kanske tvingas dagligen ta sig igenom regeringskontrollerade check-points. Innan du börjar tala om förutfattade meningar kan det vara nyttigt att kontrollera dina egna.”

Till vilket vi fick följande svar:

”Inser du inte själv att du kommer med ett krystat argument?
Bilden är tagen i ett befriat område, där LCC har stort inflytande. Kvinnorna borde således ha mindre anledning att dölja sina ansikten än de som demonstrerade i t ex Kairo, när säkerhetspolisen fortfarande var i farten… Och jag har sett massor med fotografier och videosnuttar med demonstrationer i olika delar av Syrien där vuxna män och ungdomar deltagit – de täckte inte sina ansikten. Du har säkert också sett sådana.

Att sunnimuslimska krafter, främst i skepnad av Muslimska brödraskapet, har ett stort inflytande i anti-Assadkampen i Syrien känner också du till. Det hänger samman med Assad-regimens historia och dess förtryck mot sunnimuslimerna som är i största gruppen i detta land. Det Muslimska brödraskapet i Syrien tillhör de mer reaktionära i sin familj (enligt bl a Achcar). I Syrien har de också en lång historia av hård kamp mot regimen (även med användning av terroristiska metoder) bakom sig och har utsatts för mycket hårt förtryck från regimen (massakern 1982 är väl mest känd).

Att det Muslimska brödraskapet vill utforma samhället i enlighet med egna ideal borde vara självklart. Och därmed skulle det också vara mycket märkligt om inte deras syn på kvinnornas plats i samhället och deras klädsel inte tog sig uttryck i praktiken. Detta är den rimliga tolkningen av fotografiet. Din tolkning är däremot inte särskilt sannolik.”

I vår blogg använde vi bilden ovan bara som en illustration utan någon speciell tanke bakom. Men eftersom MF ”tolkade” in en hel analys av hur dessa kvinnors klädsel visar att den islamistiska fundamentalismen ”har betydligt större inflytande i upproret i Syrien än det hade i t ex Egypten” beslutade vi att skaffa mer information om bilden i stället för att själva ”tolka” vad den visar.

Vi frågade den syriska socialisten Nadia Driai-Bayrakdar, poet och aktivist i Föreningen  Syrien Sverige, vad hon kunde säga om kvinnorna på bilden.

Hon svarade att bilden med all säkerhet visar kvinnor som vill dölja sin identitet för att slippa problem med säkerhetspolisen. Bilden är enligt Nadja från de första månaderna av revolutionen då staden Idlib fortfarande hölls i ett järngrepp av regimen. Beviset för det är att kvinnan främst i bilden har den syriska flaggan med två stjärnor som symbol på fingrarna. Det var först flera månader senare som oppositionen antog den gamla syriska flaggan med tre stjärnor som symbol för motståndet.

Kläderna och parollen ”freedom” (på plakatet och på arabiska i handflatan) visar att det INTE handlar om islamistiska fundamentalister på bilden. Den illröda sjalen är inte en kvinnlig fundamentalists attribut och den svarta ansiktsduken är inte av tunt tyg utan ser ut som en rätt så grov halsduk som dragits upp över näsan. Islamska fundamentalister reser inte heller parollen ”freedom” utan höjer svarta plakat med citat ur koranen i vitt.

Nadia kontaktade också en socialistisk vän i Idlib som säger att han aldrig har sett kvinnor i staden i den utstyrsel som kvinnorna på bilden bär. Han menar att det är uppenbart att det handlar om ”revolutionärer” som skyddar sin identitet.

Så mycket var det med det ”tunnelseendet” och våra uteblivna ”vibbar”. I stället för att vara den ”rimliga tolkningen” av bilden, som MF anser, så avslöjar kommentarerna bara hans egna förutfattade meningar om hur den islamistiska fundamentalismen yttrar sig.

Vi kan inte heller låta bli att undra vad MF menar med att i Egypten och Tunisien var ”de flesta klädda ungefär som oss”? Är det bara ett oskyldigt konstaterande utan någon verklig mening med jämförelsen? Eller skulle det vara något slags måttstock på normalitet att vara ”klädda som oss”,  att unga kvinnor i H&M-uniform är bevis för frigörelse och radikalism? Vi står frågande…

Det här ger oss ”vibbar” om förtryckta kvinnor som kanske inte frivilligt valt sina kläder.

Det här börjar redan bli för långt och debatten om utvecklingen i Syrien är långt ifrån slut. Det är en demokratisk revolution som hotas att krossas av en brutal diktatur och som hotas att ätas upp inifrån av odemokratiska fundamentalistiska krafter med en egen agenda. Det verkliga problemet för socialister är därför att utveckla stödarbetet med de demokratiska krafterna i kampen.  Som vår Marx sa en gång, det gäller inte att bara förklara världen utan också att förändra den. En revolution är aldrig vacker och ren. Att de som strider mot Assad inte gjort sig av med sin religiositet innan de demonstrerar och tar till vapen för att försvara sig är en del av en verklighet som vi har att ta ställning till.  Att tveka i stödet till revolutionen mot en diktatur därför att en liten del av de som strider kanske en dag kan kidnappa revolutionen är att vända kampen ryggen. Genom uteblivet hängivet stöd i dag blir vi medansvariga till en eventuell seger i morgon för mörka krafter som surfat på den folkliga resningen.

Länkar: Artikelsamling av Martin Fahlgren,Svar av K&Å,Ny artikelsamling av MF,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

17 svar på ”Förutfattade meningar om islamsk fundamentalism i Syrien.

 1. När någon sparkar på oss sparkar vi tillbaka, så ociviliserade är vi.

 2. Det är ganska så anmärkningsvärt att ni skriver en artikel som huvudsakligen bara handlar om EN detalj i min kommentar till er attack mot min artikelsamling, närmare bestämt den som handlade om den bild med vilken ni illustrerade LCC.

  Ni säger att ni hade tagit med bilden ”bara som en illustration utan någon speciell tanke bakom” och att ni – EFTER min kommentar – beslutat ”skaffa mer information om bilden”. Jag tänker inte driva den diskussionen vidare eftersom det är omöjligt att få säker info om detta och i synnerhet därför att jag anser att det har mycket litet göra med de problem som jag försökt resa, om upproret i allmänhet och revolutionärers hållning till detta och – det som just denna fråga handlar om – nämligen de islamistiska strömningarnas inflytande inom oppositionen, vilket ni uppenbarligen inte vill gå in närmare på.

  Sedan undrar jag om ni kan läsa innantill? Ni avslutar er artikel med kommentaren:

  ”Vi kan inte heller låta bli att undra vad MF menar med att i Egypten och Tunisien var ”de flesta klädda ungefär som oss”? Är det bara ett oskyldigt konstaterande utan någon verklig mening med jämförelsen? Eller skulle det vara något slags måttstock på normalitet att vara ”klädda som oss”, att unga kvinnor i H&M-uniform är bevis för frigörelse och radikalism? Vi står frågande…”

  Ni har uppenbarligen inte upptäckt att jag i artikeln – i en not – preciserade vad jag menade. Så här skrev jag:

  ”För att undvika missförstånd kan det vara på sin plats att påpeka att jag med detta givetvis inte vill ha sagt att det är felaktigt med annan klädsel än den vi har i ”väst”, utan just det som tas upp i den följande bisatsen, att kvinnorna på bilden täcker ansiktet på ett sätt som förknippas med islamistisk fundamentalism, medan de sekulära inslagen dominerade under upproret i Egypten, liksom i Tunisien.”

  Jag var således inte ute efter att hävda att normen för klädsel skulle vara är den som vi är vana vid här i ”väst”. Det finns bara två rimliga förklaringar till att ni trots detta skriver som ni gör: Antingen har ni läst slarvigt eller så struntade ni i kommentaren för att enklare kunna ta hem debattpoäng.

  MF

 3. Nej Martin, vi tycker inte att det är ”anmärkningsvärt” eftersom det inte är vilken detalj som helst. Du har nu vid flera tillfällen klagat över sektbeteende och vårt ”tunnelseende”, att vi ”ser bara vad vi vill se”. OCH det är precis vad du gör själv. Du använder bilden i fråga för att bevisa att vi ”ser vad vi vill”. Det viktiga med bilden och dina kommentarer är alltså att den visar på motsatsen, att den visar på kvinnliga demonstranter utklädda i helt oortodoxa kläder för att undvika att avslöjas inför säkerhetstjänsten i Idlib. Där socialistiska syrier ser kämpar för frihet ser du islamistiska fundamentalister eftersom du tar dina förutfattade meningar för äkta.

 4. Två saker kan existera samtidigt.

  Det kan finnas olika folkgrupper och flera usla regimalternativ som agerar samtidigt åt olika håll. Islam kommer att spela stor roll i samhällen byggda på islamisk värdegrund, till förfång för dem som inte delar den. Vi har kristen värdegrund, så vi försvarar instinktivt den utsatte, andra kan dela den uppfattningen trots annan historia.

  Dessvärre finns det rester av vänstern som
  tror att diktaturer som självutnämner sig som ”progressiva” lever upp till adjektivet. Allt ordet betecknar är en speciell korruptionsform, och en generande allianshistoria med sovjet. Aldrig ser man ”progressiv” och ”islamisk” i samma mening, de är som motsats-par.

 5. I’m reading this argument via Google translate, but Martin Fahlgren doesn’t know what he is talking. The Muslim Brotherhood is very weak within Syria in large part because Syrians remember them and their followers as being responsible for the 1982 Hama massacre (yes they blame Hafez al-Assad mostly, but the Brotherhood’s terrorist tactics led the government to slaughter the city). The Brotherhood’s strength is in the exile politics of the SNC and other bodies abroad, not at the grassroots. They don’t even have a single affiliated militia within Syria! No wonder he is relying on a single photograph to make a whole series of mistaken arguments about the revolution…

 6. I’m reading this argument via Google translate, but Martin Fahlgren doesn’t know what he is talking about. The Muslim Brotherhood is very weak within Syria in large part because Syrians remember them and their followers as being responsible for the 1982 Hama massacre (yes they blame Hafez al-Assad mostly, but the Brotherhood’s terrorist tactics led the government to slaughter the city). The Brotherhood’s strength is in the exile politics of the SNC and other bodies abroad, not at the grassroots. They don’t even have a single affiliated militia within Syria! No wonder he is relying on a single photograph to make a whole series of mistaken arguments about the revolution…

 7. Hi Binh, thanks for link. I already saw this article this morning and published it on Facebook and did also send it to my friend Charles-André Udry in Switzerland.
  Greetings
  Benny

 8. Dear Binh, Fahlgren only reasons along preestablished formulas.
  This is not the first debate we are having with him and also Arne Johansson in RS (CWI).
  Benny

 9. nyligen avslutades world social forum (wsf) i tunisien, en massiv tillställning som av några beskrivits som det bästa wsf hittills. jag har inte hört ett ord om det från den breda svenska vänstern. endast ett par artiklar och kommentarer i den frihetliga vänsterpressen har jag sett, inget mer.
  jag tror att vänsterns likgiltighet inför syrien handlar om mer än bara syrien. den handlar om en djupare antiarabisk hållning som funnits där i många år. och kom nu inte dragandes med att vänstern minsann stödjer palestina. vem som helst som hatar israel och usa kan ”stödja palestina”.
  palestina har blivit en yxa soffrevolutionärer använder för att slå mot sina egna fiender. de flesta inom vänstern skiter fullständigt i palestiniernas behov och drömmar. ja, det är hårda ord, men besvikelsen är stor.

  den arabiska våren har avslöjat denna antiarabism samtidigt som den har påmint oss om att det finns andra kamrater där ute i världen att solidarisera sig med. vänstern är så mycket större än sverige.
  en annan bra grej är att den frihetliga vänstern i sverige visat sig ha mer ryggrad än alla andra vänsterkrafter i landet. det värmer i anarkohjärtat. hehe.

  här är några länkar om world social forum:
  1. http://spanishrevolution11.wordpress.com/2013/03/31/occupy-the-wsf/
  2. http://www.global-square.net/declaration-of-the-social-movements-assembly-wsf-2013-29-march-2013-tunisia/
  3. http://www.redpepper.org.uk/tunis-a-tale-of-two-world-social-forums/

 10. Frihetlig , jag håller med i dina kommentarer om vänstern. Men tyvärr var det inte mycket bättre på WSF i Tunisien. En del av de församlade som följer den arabiska nationalismens traditioner angrep syriska revolutionärer och sympatisörer under slagord om Gud, Assad &Syria liksom en del andra av dem organiserade stånd med foton av Saddam Hussein. Splittringen om den arabiska revolutionen gick rakt igenom WSF, tyvärr.

 11. @Benny.
  Ja, tyvärr har du rätt i det. Även i den tunisiska radikalvänstern tycks det finnas ett betydande antal Baath-sympatisörer som köpt myterna om att Assad är en antiimperialistisk hjälte och så vidare. Denna hållning fick alldeles säkert fler anhängare när den arabiska vänsterikonen Leila Khaled nyligen avfärdade rebellerna i Syrien och gav sitt stöd till regimen (se länk under)
  Men inom den arabiska vänstern kan Syrienfrågan åtminstone diskuteras, får jag intryck av, om än under kaotiska former. I den svenska vänstern är det ju helt tyst! Man förleds att tro att arabvärlden inte räknas. Är det så illa, undrar jag. Eller är den svenska vänstern rädd för konflikt? Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig.

  http://democracyandclasstruggle.blogspot.se/2013/02/palestinian-icon-leila-khaled-denounces.html

 12. Leila Khaled tappade mitt förtroende fullständigt för några år sedan då hon under ett av SAC ordnat möte med henne som huvudattraktion uttalade sej så grovt antisemitiskt att en judisk känd Palestinaaktivist i panelen höll på att avbryta mötet. Denne avstod dock för att inte bjuda ”Israelvännerna” på propagandavinster. Till råga på allt reagerade ingen ansvarig SAC:are på rasismen utan tyckte att läget var OK. Den politiska nivån i delar av den ”frihetliga” svenska vänstern är låg. Den ”frihetliga” vänstern är också i stort helt tyst om Syrien. Ofta okunnig, ofta präglad av ”Assadvänsterns” bild. Deltar inte som samlad kraft i Solidaritetsarbetet med Syrien t ex.

  Vad gäller övrig svensk vänster är det hitom Assadvännerna i Kommunistiska Partiet och FiB/Kulturfront (som jag inte räknar som vänster) antingen tyst eller förvirrat svek. I stort sett. Tyst av taktiska skäl eller p g a osäkerhet. Svek för att man inte känner igen en folklig revolution och för att etnocentricitet och okunnighet gör att allt avläses som Islamism. Det finns uppriktigt stöd fullt ut åt den Syriska Revolutionen i svensk vänster, men bara i mycket små grupper eller hos enstaka individer hos större partier… mycket dystert. Bland oorganiserade ”vänstermänniskor” är Assadregimen ofta hatad, men ofta ekar också oron för att ”islamister” eller USA ligger bakom allt eller en del elände i Syrien. Erfarenheterna av USA:s agerande i världen, inte minst i Indokina och Latinamerika, präglar reflexerna fortfarande. Förståeligt, men beklagligt. Varje situation måste betraktas med öppna ögon, reflexer duger ej. Alla som kommer på kant med USA och Väst är inte värda att stöda…

Lämna ett svar