Olaglig kapitalflykt från Grekland.

I går publicerade jag en blogg om Global Financial Integritys (GFI) beräkningar av vilka belopp som olagligt förs ut från fattiga utvecklingsländer till rika länder inom OECD. (läs här…).

I den databas som GFI producerat finns det också uppgifter om belopp som illegalt lämnat Grekland under perioden 2003-2009, det vill säga innan den aktuella skuldkrisen uppstod. De belopp som illegalt försvunnit ur landet täcker en mycket stor del av den aktuella statsskulden på 320 miljarder euro.
Enligt GFI är siffrorna för den berörda perioden följande:

Tyvärr ger inte GFI uppgifter om åren efter 2009. Men inget antyder att kapitalflykten varit mindre. Tvärtom. LuxLeak och andra källor visar att grekiska storbolag och rika individer fortsatt att föra ut stora kapitalmängder till Schweiz, Luxemburg och andra skatteparadis.

Men i stället för att ECB/IMF och EU ställer stenhårda krav på Schweiz och de andra skatteparadisen att offentliggöra minsta euro som greker placerat i deras banker vänder man sig i stället till den grekiska befolkningen och kräver att nu är det dags att betala tillbaka påstådda sötebrödsdagar.

-Det pågår ett klasskrig, sa den berömde finansgurun Warren Buffet om situationen i USA och konstaterade dessutom lakoniskt att ”det är vi som vinner det”.
Det gäller också i Europa. Men vi måste se till att han får fel om utgången.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

IKEA mästare i skatteplanering.

Den kanske mest förödande läckan för de multinationella bolagen och storbankerna har döpts till LuxLeak eftersom läckan avslöjar 548 hemliga skattekontrakt mellan skattemyndigheten i Luxemburg och 340 internationella bolag och banker. Svenska IKEA är en av de 340 och framstår i avslöjandet som en mästare i skatteplanering. Kreativa montermöbler och kreativ skatteplanering går hand i hand i Kamprads bolag.

Det gemensamma syftet med alla dessa avtal som ingåtts mellan den luxemburgska skattemyndigheten och storbolag är att betala så lite skatt som möjligt, helst ingen alls. De konkreta detaljerna i LuxLeak bekräftar EU-kommissionens rapport i oktober som uppskattade att de uteblivna skatteintäkterna inom EU uppgår till cirka ett tusen miljarder euro per år.
Läckaget som upprör i finansvärlden och regeringskretsar uppstod i den respekterade revisionsfirman PricewaterhouseCooper. Någon anställd i firmans kontor i Luxemburg har lyckats läcka 28 000 sidor till trettiotre media som är med i ett konsortium för undersökande journalistik (ICJI). IKEA är i fint sällskap enligt de dokument som tidningarna fingranskat med hjälp av kvalificerad expertis som krävs för att se mellan raderna i de extremt komplicerade avtalen. Apple, Amazon, Verizon, AIG, Heinz, Pepsi, Deutsche Bank, Axa, Crédit Agricole och en rad andra storbolag och banker figurerar i härvan.

Det var under den nye EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Junckers tid som premiärminister i Luxemburg som landet blev ett skatteparadis. Det är helt på sin plats att V:s Malin Björk tar initiativ till en misstroendeomröstning i EU-parlamentet mot Juncker som ny ordförande för Kommissionen.
LuxLeak handlar förståeligen bara om den skatteplanering som sker i Luxemburg. Det är också där de flesta bolag valt att sätta upp sin bas för fifflandet med vinstbeskattningen. Men samma praktiker utövas också i Holland, Irland och Schweiz.
Vad är det egentligen som bolagen gör för att undvika att beskattas i de länder där vinsten i produktionen uppstår? För det mesta är det mycket komplicerade operationer som sker i flera led, i flera länder via många olika holdingbolag och filialer. Men principen är samma oavsett skatteplanerings tekniska konstruktion. Vinster förs med olika metoder över till i det här fallet Luxemburg där de deklareras. Det är helt lagligt i Luxemburg och de andra skatteparadisen men totalt ansvarslöst ut social synpunkt. Vinsterna ska naturligtvis beskattas där de uppstår och komma till nytta i det land där produktionen sker.

I Luxemburg är den officiella vinstbeskattningen 29,22 % men inget av de storbolag som deklarerar sina vinster där betalar mer än 10 % i skatt och ännu mycket mindre i många fall, allt enligt de specialavtal som de ingått med skattemyndigheten. Den ursprungliga idén som styrde EU-ländernas skattelagstiftning var att undvika dubbelbeskattning. Men med hjälp av oklara regler och en armada av extremt välbetalda skattejurister har det stora internationella bolagen lyckats skapa en dubbel ”icke-beskattning”, ingen eller extremt liten skatt i skatteparadiset där vinsterna deklareras och ingen skatt alls där produktionen sker och givetvis också vinsten uppstår.
Men vad görs från myndigheternas sida för att begränsa eller stoppa skatteplanering? Hittills har det varit mycket prat. Redan under G-20 mötet 2009 beslutades att utarbeta en plan för att hindra skatteflykten. Vissa framsteg har gjorts, men det gäller hittills bara enskilda individers skatteplanering. Från 2017 kommer ett hundratal stater och skatteparadis att automatiskt överföra data om enskilda personers placeringar till deras hemland.
Men när det kommer till de internationella storbolagen och bankerna har det inte skett mycket sedan 2009. Tvärtom har planeringen förfinats och det blir alltmer regel att ingen skatt alls betalas. Att dessa tusentals miljarder euro aldrig kommer in i staternas skattkistor har naturligtvis ett direkt inflytande på den åtstramningspolitik som drivs inom hela EU. Med högre självkostnader i den offentliga servicen och budgetnedskärningar är det de arbetande som betalar bolagens skatteplanering.

I dagarna samlas G-20 till möte i Brisbane. På bordet ligger förslag om en harmonisering av skattereglerna i syfte att stoppa bolagens och bankernas surfande på lagliga oklarheter och diskrepanser mellan olika länder. Troligen blir det ingenting eller nästan ingenting av mötet i Brisbane heller. Det är mäktiga kapitalgrupper som står i vägen.
Men vad sker om det verkligen blir ett effektivt stopp för skatteplaneringen? Ett resultat är kanske att det uppstår en ny sorts global jakt i land efter land för att minska företagens vinstbeskattning till nivåer som kommer att kompensera skatteparadisens roll.
Och IKEA? Redan på 70-talet upprättade Kamprad finansiella bolag i Luxemburg. I dag har IKEA:s centrala holdingbolag för hela Europa sitt säte på rue Jean-Bertholet n°2. Ett litet kontor med inte så många personer anställda. Holdingbolaget i Luxemburg äger i sin tur en rad holdingbolag i andra skatteparadis via vilka vinster från varuhusen flyttas runt för att hamna där de beskattas minst.
När Luxemburg 2009 ändrade en del regler anpassade sig IKEA som väntat. Genom att ingå ett nytt avtal med Luxemburg (så kallat Soparfi) kunde holdingbolagets hela tillgång på 5 miljarder euro undgå beskattning (normalt 15 % på aktieutdelning) och delas ut till aktieägarna, det vill säga familjen Kamprad med omnejd eftersom IKEA inte är börsnoterat. Enligt LuxLeaks data svarar bara den operationen mot 735 miljoner euro i vinst för aktieägarna i stället för att betalas in som skatt.
I LuxLeaks dokument upptäcktes också ett nytt och hittills okänt holdingbolag som IKEA upprättat på Cypern med tillgångar på 3 miljarder euro. När det kommer till att vara om sig och kring sig har möbelhandlaren från Älmhult inget att lära ute i stora världen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

De som inte betalar skatt.

 -Casse-toi, riche con, ropade den franska dagstidningen Libération ut på sin förstasida i veckan. -Stick, din rika idiot, var riktat till Bernard Arnault, Frankrikes rikaste man och fjärde rikaste personen i världen. Arnault äger bolaget LVMH som kontrollerar en lång rad av lyxiga varumärken, som Luis Vuiton, Hennesy, Bvlgari och ett 60-tal andra lyxprodukter. Ilskan över Bernard Arnault beror på lyxkapitalistens beslut att söka medborgarskap i Belgien för att slippa undan förmögenhetsskatt i Frankrike. Affären är naturligtvis på allas läppar eftersom hans beslut ses som en utmaning av François Hollandes intention att höja skatterna för de superrika.

Bernard Arnaults affärer är ett exempel på det globala skattefifflet. Vilka betalar ingen skatt? I rättvisans namn borde det vara de med de lägsta inkomsterna som slipper betala skatt på de korvören de tjänar. I stället är det precis tvärtom. Det är de allra rikaste som betalar minst skatt och ofta ingen skatt alls.

Så är det ställt och det med det offentligas goda minne. Det är politikernas beslut att släppa kapitalmarknaderna totalt fria som gjort skattefifflet möjligt. Det är hundratusentals miljarder kronor som de rika i världen gömmer undan i de svarta skattehål som heter Schweiz, Luxemburg, Kajmanöarna, Jersey och Guernsey och andra platser med fler välfyllda bankkonton än medborgare.

Den seriösa organisationen Tax Justice Network visar i en rapport skriven av skattespecialisten James Henry att cirka 26 tusen miljarder euro har flytt undan beskattning genom att ägarna placerat dem i skatteparadis som de ovan nämnda.TJN gör en talande kalkyl i sin rapport. Om ägarna erhåller 3 procents realränta på de undanstoppade pengarna och om det offentliga kunde beskatta dessa ränteinkomster med 30 procent blir det inte mindre än 155 till 225 miljarder euro i inkomster till statskassorna. Nu pratar vi bara om att beskatta ränteinkomsterna. En 10-procentig förmögenhetsskatt ger 2 600 miljarder euro, det vill säga mer än alla stimulanspaket som östs över de privata bankerna. De statliga underskotten och skulderna är avskaffade i ett huj.

I stället för alla europeiska stater en ekonomisk politik som hotar att driva hela kontinenten in i en kris som inte står trettiotalets depression efter. Skatterna, de direkta och indirekta, höjs för vanliga löntagare och de sociala utgifterna skärs ner till katastrofnivå. Samtidigt anpassar sig kapitalägarna villigt till att vara de suveränt största bidragstagarna i samhället.

Bernard Arnault är inte ensam i Frankrike som skattesmitare. Enligt det franska finansdepartementet finns det 77 000 bankonton i skatteparadisen som ägs av franska medborgare. Där placerar närmare 200 000 personer med en personlig förmögenhet på mer än 10 miljoner euro sina ”besparingar”.

Enligt TJN är det cirka tio miljoner personer i världen som placerat pengar i skatteparadis. Av dem äger 92 000 personer 8 000 miljarder euro av det totala undangömda beloppet. Det är 0,001 % av jordens befolkning vi talar om, med en makt att störta hundratals miljoner i misär från en dag till nästa.

Relationen mellan fattiga ”utvecklingsländer” och skatteparadisen spelar också en stor roll för hundratals miljoner människor. Enligt TJN har rika eliter i fattiga länder samlat på sig rikedomar i skatteparadisen till ett belopp av 7 300 till 9 300 miljarder dollar sedan 1970. Det är dubbelt upp mot dessa länders samlade utlandskuld på 4 000 miljarder dollar.

Mekanismen är grotesk. De rika eliterna i fattiga länder lånar pengar från IMF, Världsbanken och enskilda stater. Ländernas befolkningar betalar via skatter och andra uppoffringar tillbaka dessa pengar. Under tiden för den rika eliten ut sina sparade och stulna pengar till privata konton i skatteparadisen i stället för att investera dem i nyttig produktion i hemlandet.

Slutsatsen är uppenbar:

–konfiskera tillgångarna i skatteparadisen och behoven av lån till utvecklingshjälp existerar inte längre.

-konfiskera de europeiska skattesmitarnas tillgångar i skatteparadisen och staternas skuldkris är ett minne blott.

-stäng skatteparadisen. De är enbart ett verktyg i de rikas skattefiffel.

Varje försök att skapa ett rättvist skattesystem är dömt att totalt misslyckas så länge politikerna inte inför lagar som upphäver de som infördes under 90-talet och som gjorde skatteparadisen till det största svarta hålet i världsekonomin.

.

Medai: DN1,DN2,DN3,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,