Amerikanska presidentvalet och de arbetandes löner

Många massmedia har frågat sig varför den ekonomiska situationen i USA och inte kriget i Irak verkar dominera presidenvalskampanjen. Arbetslösheten i USA är ju enligt den officiella statistiken väldigt låg så de ekonomiska bekymren borde inte ta den plats de tar i valkampanjen. Men bakom den låga arbetslösheten döljer sig en dystrare verklighet för de arbetande. Under 2007 ökade reallönen(lön efter infaltion) kring 2% för de flesta yrkesverksamma. Men sedan början av året gäller det motsatta. Enligt de amerikanska fackföreningarnas ekonomiska tankesmedja, Economic Policy Institute, sjunker nu reallönerna för alla arbetare, både för anställda i industrin och kontor. Sedan november 2007 sjunker reallönerna med i genomsnitt 1 procent och dessutom i tilltagande tempo. Veckolönerna sjunker något snabbare än timlönerna vilket innebär att antalet arbetade timmar per vecka minskar vilket i sin tur annonserar en högre atbetslöshet inom kort. Med det som bakgrund blir det lättare att förstå att de ekonomiska problemen tar upp den plats de gör inför det kommande presidentvalet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar