“Köpa ett hus som står i brand”

De pikanta detaljerna kring den amerikanska bankjätten Bear Stearns kollaps börjar krypa fram i de senatsförhör som hållits. Skattebetalarna fick stå upp som garant för 29 miljarder dollar ifall utförsäljningen av banken hade misslyckats. Efter att Bear Stearns visat sig vare en av de största spekulanterna på den amerikanska bolånemarknaden och sitta inne med massor av så kallade ”subprimes”(lån till familjer som saknade medel att betala tillbaka lånen) stormade bankens kunder banken för att dra tillbaka sina pengar. På en dag, fredagen den 13 mars, försvann 80 procent av Bears kontanta medel, eller närmare bestämt 10 miljarder dollar.

Det fanns bara två alternativ kvar: konkurs eller hitta en köpare. Bankens ledning gavs ultimatum av den amerikanska centralbanken FED att hitta en ny köpare innan lördag eftermiddag den 14 mars. Bears ledning hade själv beslutat att lämna in sin konkursansökan måndagen efter helgen. I panik beslöt därför FED att hosta upp 29 miljarder dollar i garantier för att jättebanken JP Morgan skulle acceptera att köpa Bear Stearns för 10 dollar per aktie. Ett år tidigare stod aktien i 171 dollar. Som synes rena rean. JP Morgans chef höll med om att det var billigt men menade att det handlade om att ”köpa ett hus som stod i brand”. Men varför räddades banken? Har det inte sagts om och om igen att spekulanter inte ska stimuleras att ta ohållbara risker bara för att de tror sig vara för viktiga för att kunna gå omkull?

Om det bara handlat om bankens dåliga bostadslån och om nedläggning och avsked av de 17 000 anställda hade nog FED låtit det ske. Men Bear Stearns är en av huvudaktörerna på den marknad som handlar med CDS(Credit Default Swaps). Det är förenklat ett slags värdepapper som garanterar förluster vid obetalda lån. Det handlar om enorma pengar. Det finns CDS till ett utestående värde av 45 000 miljarder dollar och ingen vet exakt vilka som sitter inne med dem och var riskerna ligger.

Alla storbanker är intimt sammanbundna i detta kasino. Därför kunde inte FED och i sista hand Georges Bush låta Bear Stearns gå omkull. Hela det finansiella systemet hade under 24 timmar ett skarpeggat Demoklessvärd hängande över huvudet. Nu kommer säkert de myndigheter som bestämmer reglerna på finansmarknaden att spotta upp sig och lägga till några bromsklossar mot de värsta avarterna av spekulation. Men lika snabbt kommer banker och finansherrar att skapa nya ”leksaker” som inom snart på nytt kan hota hela världsekonomin. Ända till den dag då demokratiska beslut av en folkmakjoritet tar ifrån dem leksakerna.

Intressant?
I media: DN1, DN2, E24_1, E24_2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar