-Lönerna i fritt fall.

Det skriver den belgiska fackföreningen FGTB i senaste numret av sin veckotidning. Jag har redan i flera artiklar i vår blogg dragit uppmärksamheten till det faktum att lönernas andel av förädlingsvärdet(andel av BNP) i samhället oupphörligt minskat sedan början av 80-talet. Det handlar om tusentals miljarder kronor som hamnat i Kapitalets i stället för arbetarnas fickor. FGTBs undersökning bekräftar att trenden också gäller i Belgien. Vid 80-talets början var lönernas andel strax över 60 procent av BNP. I dag ligger de för första gången i modern tid under 50 procent. Ser vi till den individuella arbetarens andel ligger den ännu lägre vilket beror på att antalet yrkesverksamma ökat och att därmed fler arbetare delar en minskande ”kaka” . Den nyliberala offensiven har burit frukt i alla större industriländer. Enda landet där statistiken inte entydigt visar samma trend är Storbritannien. Varför det är så finns det anledning att återkomma till. Antagligen handlar det om statistiska irrgångar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar