Lugn, vi klarar biffen…

Herrarna i IEA som vill spendera trillioner dollar på kärnkraft.

Skulle du köpa en begagnad bil av typerna ovan. Gör det inte du riskerar att hamna bakom ratten på en atombomb. Om affären inte vore så allvarlig kunde man gapskratta men det är inte på sin plats. De fem herrarna i The International Energy Agency skriver i en rapport att det krävs enorma insatser för att utsläppen av CO2 ska halveras innan 2050. Närmare bestämt 45 000 miljarder dollar att investera i ny och existerande teknik. Enligt rapporten är ”business as usual” lika med en katastrof. Det krävs drastiska åtgärder annars kommer oljekonsumtionen att stiga med 70 procent fram till 2050 om världens regeringar inte agerar nu, omedelbart.

Det låter ju förtroendeingivande. Äntligen någon högt upp som säger att ”vårt nuvarande vägval är ohållbart”. Men sen kommer chocken. Så här ser åtgärdslistan ut:

-Bygg 35 nya kolkraftverk och 20 gaskraftverk som använder teknik för lagring av kraftverkens producerade CO2 i underjorden. Problemet är bara att ingen än vet om den lagringstekniken fungerar i stor skala och Bush som pratat sig hes om ”rena kolkraftverk” har nyligen tystnat i frågan eftersom amerikanska ingenjörer menar att de tekniska möjligheterna i dag saknas och att det inte finns några garantier för att de ska realiseras.

-Bygg 32 nya kärnkraftverk per år som är lika med 17 500 nya turbiner per år. För att klara minskningen av utsläppen av CO2 och andra växthusgaser ser IEAs ”experter” ingen annan lösning än den ”rena” kärnkraften. -Välkommen till ett rent, CO2-fritt helvete, är IEAs budskap till mänskligheten.

Vid sidan av dessa huvudförslag säger IEA att andra energikällor kan också utvecklas som exempelvis CO2-fri elektricitet, solenergi och andra generationens bio-diesel. Solenergin som egentligen är den enda långsiktiga lösningen på Jordens energibehov behandlas som en biprodukt.

Under tiden ligger inte den multinationella agroindustrin på latsidan. Den tar hotet om klimatförändring, med varmare klimat och torka, på fullt allvar. Inte genom att bidra till kampen mot utsläppen. Nej, genom att vara mycket närmare sig själva eller rättare sagt genom att värna om framtida profiter. Enligt den kanadensiska ONGn ETC Group har nio agroindustrier lagt in 532 patentansökan på 55 olika gener som ska användas vid framställning av sädesslag som klarar av en framtida torka. Under Rom-mötet(se tidigare blogg) var naturligtvis jätten Monsanto närvarande, medan Via Campesino och andra fattigbönders representanter var utestängda från toppmötet. Där band sig Monsantos att ”öka matproduktionen genom att utveckla grödor som kräver mindre vatten”. Att utsädet till dessa grödor hamnar under Monsantos monopol behövde bolaget inte precisera. Ministrarna i Rom vet hur slipstenen dras.

-Monsantos business är att sälja patenterat utsäde till industrijordbruket-inte att ta sig ann en humanitär matkris, skriver ETC-Group. Att profitera på klimatförändringen och människors behov av mat ligger inom den kapitalistiska agroindustrins moralnormer. Så är det. Välkommen till ett grönt helvete.

I andra media: DN,SVD,The Independent 1,The Independent 2,Biology and Politics,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ett svar på ”Lugn, vi klarar biffen…

  1. Pingback: Att det inte var nån bomb har ju varit klart länge | Svensson

Lämna ett svar