Toppmötet i Rom gav mager kost…

Toppmötet i Rom organiserat av FNs FAO (Food and Agricultural Organisation) var inget annat än ett totalt fiasko. I alla fall sett ur de fattigas och hungrigas perspektiv. Det 40-tal höga ministrar, chefer för agroindustrin och FN-byråkrater som närvarade gick säkerligen inte hungriga under sin vistelse i Rom även om de nog inte närde sig vid La Lupa di Romas bröst.
Mötets slutdeklaration är det mest tunna, intetsägande dasspapper man kan tänka sig. Det konstaterar att cirka 850 miljoner svälter i dagens underbaraste av alla nyliberala världar och att de senaste prishöjningarna på mat kastat 100 miljoner till ner i svält. En god start för radikala beslut kan man tycka om det inte vore för dokumentets huvudtes om vad som ska göras.
-Mötets deltagare beslutar att minska antalet undernärda med hälften innan 2015, sägs det. Inget nytt löfte eftersom Milleniumprogrammet redan hade samma mål. Medlet för att nå målet kan bara mötas med ett igenkännande hånleende.
-Det internationella samfundet uppmuntras att intensifiera sina ansträngningar att liberalisera handeln med jordbruksvaror genom att minska handelshindren och den politik som ligger bakom marknadsstörningarna, skriver de lyckliga och mätta deltagarna. Bara det faktum att slutdeklarationen inte med ett ord kritiserar användningen av säd till biobensin och inte nämner EUs och USAs enorma stöd till det egna storskaliga jordbruket som i åratal med hjälp av exportsubventioner tagit kål på fattiga bönder i fattiga länder är nog för att förkasta hela texten. Några enstaka röster som kritiserade agroindustrins strupgrepp på fattiga länders bönder drunknade i det allmänna mysandet över kapitalismens möjligheter att föda alla.
-Timmen är slagen att se det afrikanska jordbruket som en verkligt unik handelsmöjlighet, sa Donald Kabenuka, chef för Afrikanska Utvecklingsbanken när han lovprisade det internationella agrokapitalets investeringar i Afrika och bevisade därmed att han också tillhör den lilla klick afrikanska ledare som mest av allt ser till sina bankkonton i Geneve och London. Typiskt för mötet i Rom var att inte en enda bondeorganisation från fattiga länder fanns med för att diskutera de fattiga böndernas behov. Vare sig Via Campesino eller någon annan sammanslutning.
I Paris hölls samtidigt med Rom-mötet ett möte med mer konkret dagordning. Under Frankrikes ledning byggs en polisskola i Kamerun. Sarkozy bidrar med 11 miljoner euro. Övriga EU-länder bidrar också. USA och Ryssland liksom Japan var också med på mötet som observatörer. Skolans mål är att varje år utbilda 1000 specialpoliser som ska kunna sättas in var som helst på den afrikanska kontinenten. Med de mål och förslag som Rom-mötet lyckades kläcka finns det stor chans att de fransktränade poliserna kan behövas för att slå ned framtida hungerupplopp.

I andra media: DN,SVD,Politiken,NYT,The Economist,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar