Med mina ögon sett !!!

Under rubriken ”Med mina ögon sett” kommer jag att regelbundet lägga ut kortfattade analyser av det ekonomiska och sociala liv som är vårt. Zooma in och kolla om du redan visste…

Visste du….?

-att i USA äger 1 procent av befolkningen en tredjedel av alla förmögenheter. Samma en procent erhöll 2005 21.2 procent av alla inkomster. Samtidigt fick den sämst ställda halvan av befolkningen nöja sig med 12.8 av de totala inkomsterna i landet. Alltså tjänar den rikaste procenten dubbelt så mycket som den fattigaste hälften av befolkningen. Var det « möjligheternas land » det kallades ? Bara om du har minst 10 miljoner dollar. Det är nämligen vad de förnämsta privatbankerna kräver för att sköta din värdepapperssportfölj.

-att på tio år har antalet dollarmiljardärer i världen femdubblats. Kina, Ryssland, Indien och Turkiet har anslutit sig till den illustra skaran. Förtio procent av världens befolkning lever på mindre än 2 US dollar om dagen vilket motsvarar 5 procent av inkomsterna i världen. Den rikaste femtedelen på vår glob kammar däremot hem 75 procent av alla inkomster. Totalt fanns det 1 125 miljardärer i fjol , av dem var 459 bofasta i USA.

-att lönernas andel av bruttonationalprodukten minskar i alla större industriländer. De arbetandes löneökningar har under flera årtionden legat under produktivitetens ökning och därmed har det skett en stor överföring av rikedomar till kapitalägarna. Enligt Internationella Valutafonden (IMF) har de arbetandes andel av BNP minskat med 5.8 procent mellan 1983-2006. Enligt EU-kommissionen har lönernas andel i EU under samma period minskat med 8.6 procent. I det här sammanhanget handlar varje procentenhet om hundratals miljarder kronor.

För ett land som exemplevis Frankrike med en BNP på 1 800 miljarder euro innebär det en transferering från lönesumman till kapitalinkomsterna på ungefär 170 miljarder euro, en summa mycket större än underskottet i sjukkassan som franska regeringen så ofta förfasar sig över.

-att prisstegringen på egnahem i Sverige de senaste tio åren är bland den högsta i den utvecklade industrivärlden. Mellan 1997 och 2008 ökade huspriserna i Sverige med 150 procent. Bara ett fåtal länder registrerade högre siffor : Australien 174 %, Frankrike 151 %, Spanien, 195 %, Storbritannien 202 % och Irland 220 %. I andra industriländer var ökningen mindre som exempelvis Belgien 147%, Kanada 80 %, Italien 102 %, Holland 99 %, osv. I USA där luften gått ur spekulationsbubblan var ökningen « bara » 138 % och i Japan som i tio år släpat sig fram i en djup finanskris sjönk huspriserna med 33 % under samma period.

-att den officiella arbetslösheten i Tyskland nu ligger på 7.8% eller 3.3 miljoner arbetssökande. Det är en minskning från 5 miljoner jämfört med tre år sedan. Vad har hänt ? Har allt blivit bättre i den bästa av världar. Sakta i backarna. Den verkliga orsaken till minskningen beror på den extremt arbetarfientliga socialpolitik som först Helmuth Schröder och senare Angela Merkel fört för att tvinga långtidsarbetslösa att acceptera vilka skitjobb som helst. Det har gått så långt att nu kräver fackförbunden att det inrättas en minimilön. Nu får en arbetslös ersättning under bara 12 månader mot 32 månader innan. Det innebär att efter 12 månaders arbetslöshet sjunker månadsersättningen till 345 euro. Som självfallet ingen kan leva på. Därför har nu den del av befolkningen som tjänar mindre än 70% av landets medianinkomst ökat från 18.9% år 2000 till 25.4% år 2006. I mars meddelade arbetsministeriet att 15% av landets lönearbetare tjänar under 7.5 euro i timmen innan skatt. Så var det med hemligheten om hur Tysklands arbetslösa fick jobb.

I andra media: Svensson,Trotten,Esbati,Jinge,Proletärbella

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar