I dag hyllar vi hjälten som sköt militärdiktatorn Karl XII

Aldrig

glömmer vi

hans ofredsår

Välgärningen kom på kvällen den 30 november klockan 21 00. Då går en 19.5-millimeters kula från ett gevär in i Karl XII:s hatt, slår igenom pannbenet vid vänster tinning, spränger sig igenom hjärnan för att till sist krossa pannbenet och gå ut genom högra tinningen. Hans huvud sjunker ner i fältkappan. Lite blod sipprar ner i värnets grus och en militärdiktators liv är till ända.

I arton långa år hade Karl XII tillbringat sitt liv på marsch, i läger eller på slagfältet. Hans dödsryckningar ändade inte bara ett krigarliv utan innebar välsignat nog att den svenska stormaktstiden var slut.

Ser man till kalla siffror bara från Karl XII:s ofredsår under 1700-talets två inledande decennier räknar forskarna med att mer än 200 000 man ställdes på benen inom ramen för det ordinarie indelningsverket, därtill kom värvade trupper. Minst 120 000 stupade eller dog i sjukdomar i fält eller fångenskap (en del forskare har mycket högre siffror). Av de 30 000 man som förnedrades i tsarens fångenskap var det bara 5 000 som återvände efter kriget.

Om man ställer dessa i sig så fasansfulla siffror i förhållande till Sveriges och Finlands ringa befolkning på sammanlagt bara 1.8 miljoner människor, blir förlusterna nästan ofattbara. Inte minst om man tänker på att nästan alla som stupade var män i arbetsför ålder.

Tänk om. Ja, tänk om av Sveriges nuvarande befolkning 500 000 yrkesverksamma män skulle stupa i ett nytt krig eller i sjukdom. Samtidigt ska vi komma ihåg att i den sociala katastrofen under Karl XII:s militärdiktatur drog dödliga farsoter fram som präriebränder. Värst var böldpesten 1709 när liemannen skördade minst 100 000 människoliv.

Den självklara frågan på diktatorns dödsdag är givetsvis: Hur kan en enda människa hylla minnet av denna man? Hylla i stället den som höll i geväret när det begav sig!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

I pressen: SDS1,SDS2,SDS3,SVD1,DN1,AB1,

Andra bloggare: Jinge,

47 svar på ”I dag hyllar vi hjälten som sköt militärdiktatorn Karl XII

 1. Pingback: 30 november - något att fira | Svensson

 2. De enda som vi ska hylla är de som gärna skulle skjutit dina kamrater Stalin och Lenin!

 3. Det känns som om Frans G Bengtsson är trovärdigare än Kildén & Åsman.
  /TS

 4. Som gammal historiestudent tycker jag bara att det är fånigt att likna Karl XII vid en militärdiktator, men jag ids inte skriva en längre text om honom utan lämnar ordet till Peter Englund som formulerar sig mycket bättre än jag:

  ”Det mesta av detta kom av kriget, som mer och mer framstod som kungens eget. Man kan säga att det är åren före sin död som Karl XII verkligen fäller masken. Att likna honom vid olika moderna dikatorer är i regel bara strunt. Dylika liknelser försvårar bara vår förståelse av hans gestalt och den tid han levde i. (Även om han var en enväldig kung, så verkade han ändock inom lagarnas ram; hans Sverige var ett samhälle där medborgarnas rättsäkerhet var mycket bättre än den är i dag i de flesta stater i den tredje världen.) På ett sätt var dock Karl XII modern, alltför modern. Han var nämligen en djupt moralisk människa, driven av enkla föreställningar om rätt och fel, och besjälad, ja besatt av en vision. Han talte om sig själv som ”Guds fiskal på jorden”, satt dit att straffa onda och ogudaktiga härskare som inlett krig utan rättfärdig orsak. På så vis kan han sägas vara en föregångsman av det rysliga slag som vi, som lever i det mörkaste av alla århundraden, det tjugonde, har sett alltför många av. (Kanske borde man säga ”levde i”, för det tjugonde seklet nådde sannolikt sitt historiska slut 1989, på samma vis som 1800-talet började 1789 och Sveriges långa 1600-tal hade sin verkliga ände just 1718.) 1900-talet är ju fullt av projektmakare, dessa som tänker fram mål för vilket snart sagt intet pris är för högt, intet offer är för stort. En hel del av den här andan finns i Karl XII. Han har att straffa dem som förbrutit sig mot Sverige. Som han ser det står dessutom rikets bestånd på spel, och då måste samhället och folket, landet, underordna sig statsnyttan. Han offrar landet för riket, svenskarna för Sverige.

  Det är den här övertygelsen, den här hängivenheten som ger hans gestalt dess resning och gör honom omöjlig att vara oberörd av. Det är samma hängivenhet som gör honom så otäck och skrämmande. Han offrar allt och alla, i slutändan även sig själv, för den stora saken. (Jag är rädd för de här övertygade personerna, de som drivs framåt av en vision som växt sig större än människorna som skall befolka den. Det är bara en riktigt ideologiskt övertygad som kan bygga ett Auschwitz eller ett Gulag. De som drivs av egen snöd vinning kan mörda tusentals; det krävs en stark känsla av moraliskt patos och ideologisk oegennytta för att kunna offra miljoner.) ”
  (taget från hans hemsida; http://www.peterenglund.com/textarkiv/mordslumpskott.http)

  När det gäller siffrorna som ni skriver om så stämmer det, samtidigt kan ni inte anklaga Karl XII för att ha startat kriget (han borde ha försökt avsluta det tidigare, men startade det gjorde han inte), då landet faktiskt blev anfallet av tre andra länder (Danmark, Polen och Ryssland).

 5. Vad pratar du om igentligen. Karl XII skyddade Sverige ifrån väpnat angrepp, Polen, Tyskland och Danmark hade nämnligen ingått i en pakt för att största den svenske kungen. Hur många hade inte dött då tror du!? Han försvarade Sverige.
  Och vådå militärdiktator du snackar i nattmössan. Sverige var ett stort och mycket rikt land pga alla krig. Jag tycker att alla har rätt att hylla honom oavsett om man är vänster elller höger. Man har allrätt att vara stolt, utan att bli kallad nazist.

 6. Jag har aldrig kallat alla som hyllar Karl XII för nazister. Det påståendet får stå för dig. Jag skriver att den som hyllar Karl XII saknar kunskap. Efter digerdöden är det hans ”ofredsår” som orsakat mest helvete för Sverige/Finlands befolkning. Sedan: ”snacka i nattmössan”? Jag snackar inte. jag läsar först och sammanfattar sedan all seriös forskning dödstal mm skriftligt.

 7. Att du är en gammal hisoriestudent är bra. Fundera då över varför så gott som alla historiker talar om det ”karolinska enväldets tid”. Fundera dessutom över varför de sedan valt att kalla tiden från Karl XII:s död fram till Gustvas III:s statskupp 1972 för ”Frihetstiden”. Vad som hände under karolinerna var att först riksrådet och sedan ständerna beskars på mer och mer av sin makt och sitt inflytande. Englunds kommentar tycker jag också är strunt. Vem liknar Karl XII vid en modern militärdiktator? Han var naturligtvis en militärdiktator av sin tid. Även om svenska historiker tycker att det känns bättre att prata om ”envälde”. Tänk bara på hur Karl XII från sin armébas i Bender sopade undan det svenska rådet positiva inställning till Nautralitetsakten i Haag våren 1910 och därmed drog på sin lands befolkning enormt nya plågor. I dag kallar media Sauadiarabiens militärdiktator Abdullah bin Abdul Aziz för kung bara att han sitter på en massa olja och är allierad med USA/England. Man talar om att landet har en sunnimuslimsk konstitution i stället för att säga att det är en militärdiktatur med ett starkt religiöst inflytande. Men visst. Vi kanakse ska kalla Karl XII för en gammaldags militärdiktator. Gärna för mig.

 8. Vår tids Karl XII vill hylla dem som gärna skulle skjutit ”mina kamrater Stalin och Lenin”. Kamrater? Jag har tillbringat fyrtiofem år av mitt liv med att bekämpa stalinismen som en reaktionär byrkratisk kast inom parti/stat och militär, vilket förstörde allt som var positivt när den ryska revolutionen 1917 krossade den vidriga tasrregim som så länge plågat den ryska befolkningen. Dessutom lät Stalin mörda en av arbetarrörelsens främste ledare, Leon Trotskij.

  Så du är nog lite fel ute lelle Kalle.

 9. Till Tobbe. trovärdighet är en fråga om fakta. Har du andra uppgifter än de som jag redovisat i bloggen är du hjärtligt välkommen att skicka dom:gotekilden@gmail.com. Vi lägger ut dem på bloggen direkt.
  Hälsningar Göte

 10. Mycket bra text, Göte!

  Jag har aldrig sett det så, att vi i ”vänstern” skulle kunna fira 30/11 på egen hand, men varför inte? Nästa år ska jag nog ha fest för att hedra den okände skytt som satte P för diktatorn! Synd att inte hela kungahuset gick omkull samtidigt bara!

  Mkh

 11. Göte
  Du får väl läsa Frans G’s biografi över Karl XII. Du får den billigt på antikvariat. Läs den och snacka sedan. En tur med Grimberg och Englund kanske inte heller skulle skada.
  /TS

 12. Tsarregimen var inte speciellt vidrig. Den var, varken mer eller mindre, jämförbar med alla andra europeiska kunga-/tsar/kejsarhus vid den här tiden. En av 1800-talets tsarer var till och med demokrat, liberal och ytterst framstegsvänlig (källa: TV4-fakta & Discovery channel). Däremot efterträddes tsarregimen av en vedervärdig och vidrig samling haverister och rena dårar. De tre främsta dårarna hette Lenin, Trotskij och Stalin. Lästips!!
  Läs Montefioris båda biografier: ”Den röde tsaren och hans hov” och ”Den unge Stalin”. Två vidriga historier om tre, sällsynt, vidriga och vedervärdiga personer.
  /TS

 13. Texten ger en väldigt anakronistisk syn på historien. Karl XII:s tid hade ett helt annat lag- och moralsystem än vad vi är vana vid 2008 och den som dömer ut Karl XII som ”militärdiktator” dömer också ut sina egna förfäder som bl.a. ”mansgrisar”, ”hustruplågare” och ”barnmisshandlare”. Ska man alltså moralisera över forna tiders människor får man se till att även moralisera över sina egna förfäder (och glädjas över deras död?).

  Rent sakligt sett blir det också ytterst egendomligt att ge Karl XII skulden för 200 000 svenskar och finländares död. Det var inte han som startade kriget och inga av de fredsförslag som framfördes under krigets lopp innebar något annat än svenska förluster av territorium. Givetvis kan man säga att Churchill orsakade si och så många britters död genom att vägra böja sig för Hitler, men den ståndpunkten är väl inte så vanlig. Ska någon ges skulden för de 200 000 döda torde det alltså främst vara tsar Peter (den store) av Ryssland, August II av Sachsen-Polen och Fredrik IV av Danmark-Norge. Det hör också till saken att både tsar Peter ( den store) och August II uppträdde ytterst bedrägligt mot svenska sändebud och Karl XII, genom att å ena sidan lämna försäkringar om fredliga avsikter och å den andra förbereda anfall mot Sverige.

 14. Det finns ingenting anakronistiskt i att konstatera att Karl XII var en militärdiktator. Stormaktstiden krävde en sådan regim och därför kastrerade de karolinska kungarna både råd och ständer,
  Bengt Nilsson menar att alla fredsförslag, som Karl XII avvisade, skulle ha inneburit förlorat territorium. Javisst. Men än sen? Varför skulle svenskar och finnar multna i Ukrainas jord bara för att tillgodose Karl XII:s ”moral”?

 15. Bra idé Göte, antidemokratiska vänsterextremister har ju en stolt tradition av att hylla politiska mord! Det skulle gå hand i hand med din totala okunskap om svenskt 1600-tal!

 16. OK, så då fördömer du också dina egna förfäder som ”hustruplågare” och ”barnmisshandlare” eftersom de, precis som Karl XII, agerade såsom de hade uppfostrats, d.v.s. till att följa samtidens lagar och moralsyn?

  Varför skulle brittiska och amerikanska ungdomar multna i fransk jord för att Churchill och Roosevelt var för stolta för att acceptera Hitlers ”moral”?

 17. Göte när det gäller det karolinska enväldet så är det bara att konstatera att den aldrig skulle ha kommit till om inte Karl XI lyckades få de tre ofrälse ständerna, och då framför allt bönderna, med sig under ett antal riksdagar under 1670 och 1680-talet. Vad som är utmärkande under hela 1600 och 1700-talet för framför allt bondeståndet är det totala stödet för en stark kungamakt, då det sågs som en garanti för att hålla den hatade adeln nere. Kungen och de ofrälse stånden agerade alltså tillsammans i detta fall (samma gäller återinförandet av enväldet under Gustav III, som också kom till med hjälp av kraftigt stöd från bondeståndet). Att ”kastrera” rådet betydde inte alls en demokratisk försämring, då rådet bestod av ett litet antal svinrika adelsmän som alla var släkt med varandra, att du ens tar upp det som exempel visar hur dåligt insatt du är.

  I övrigt tycker jag att Bengt säger väldigt kloka saker, man får döma honom utifrån sin tid. Churchill vägrade att kapitulera fast engelsmännen ett tag stod helt själva mot Hitler, hålls det emot honom nu? Nej tvärtom, hade kriget 1700-1721 vunnits hade tongångarna varit annorlunda efteråt.

 18. I övrigt så kan man konstatera att det inte är speciellt konstruktivt att dömma dåtida härskare efter nutidens ramar, det säger mer om oss än om dem.

 19. Det är ganska intressant att jämföra Karl XII med Peter I. Som personer hade de vissa likheter, men skillnaderna var större. Tsaren var obalanserad till humöret, ganska oborstad i sitt umgänge med andra, personligen våldsam och dessutom känd för sitt kopiösa supande. Hans metoder var fullkomligt hänsynslösa och hans arméer for periodvis fram på ett sådant sätt att till och med hans allierade protesterade. Trots allt detta kallas han av många, såväl utom som inom Ryssland, ”den store”. Varför är det så? Jo, därför att alla de människooffer som hans metoder förde med sig gjorde Ryssland större, mäktigare och ”modernare”.

  Karl XII var en mycket behärskad person som aldrig fick vredesutbrott. Han misshandlade inte sin omgivning och drack för sin tid måttliga mängder alkohol. Hans metoder var hårda, men i det stora hela var den svenska armén mer disciplinerad än den ryska. Karl XII blir dock inte ”den store”, utan en grym ”militärdiktator”.

  Ser man till samhällssystemen i de båda länderna är det väl ganska klart att livegenskapen var en företeelse som saknades i Sverige. Det karolinska enväldet hade växt fram som ett resultat av vad som uppfattades som högadelns misskötsel av riket åren 1660-72 och olyckorna under det skånska kriget. Som mycket riktigt har påpekats hade kungamakten ett starkt stöd hos bönderna (i alla fall den del som var representerad vid riksdagarna). Det är alltså ingen tillfällighet att bondeståndet vid den frihetstida riksdagen 1723 gjorde en framstöt om ökad makt åt kungen.

  Frågan är alltså: Varför skulle det ha varit rätt att inte försöka försvara Ingermanland? Varför hade det varit rätt att överlämna undersåtarna där åt en ännu hårdare härskare över ett ännu hårdare samhällsystem?

 20. Churchill var en av den tidens stora skurkar liksom alla de stora ledarna. Den förste som använde giftgas i stor skala i Irak. Som ville låta Ghandi dö i fängelse för att förlänga ockupationen av Indien. Som stödde stölden av Palestina. Som stödde Sovjets ockupation av baltstaterna. En rasist och en suput, inte något att hålla som förebild. Att en skurk strider mot en större skurk gör inte den första till någon att okritiskt hylla.

  Karl den 12:e svälte ut Sverige med sina krig. Han ska inte heller ha något stöd, på samma sätt som vi inte ska ge andra kolonialherrar stöd när de kämpar för att hålla kontroll över sina kolonier.

 21. En skillnad….
  Churchill var demokrat och kunde väljas bort. Om 1930-talets Europa kan man säga mycket. Ett är att 60% – 70% av 30-talets europeiska stater var diktaturer (källa: Tidens Kalender 1936). Så jämfört med diktaturerna Spanien, Portugal, Sovjetunionen, Grekland, Polen, Estland, Lettland, Litauen etc etc var nog Chuchill att föredra, eller….? Det var ju lite svårt att välja bort de tidigare uppräknade. Fast folk med ”hjärtat till vänster” tycks vurma för en fast och orubbligt beslutsam hand och så är de beredda att gå över hur många lik som helst, för att få rätt. En erfarenhet och ett faktum som tycks gälla än idag. Det är bara gammaldags kunglig diktatur som är vidrig, inte diktaturer med ”hjärtat till vänster”.

 22. Att fimpa ett helgon.
  Vid tiden för Sydafrikas inträde i första världskriget arbetade Ghandi som jurist/advokat i Sydafrika. Bland (icke PK) historiker i Sydafrika och Europa är det ett känt att Ghandi var djupt engagerad i det Europeiska kriget. Bl a var Ghandi en ivrig förespråkare för ett Sydafrikanskt deltagande i första världskriget. Så fimpar man ett helgon.
  /TS

 23. Nu var Karl XII:s död med största sannolikhet inte mord, men jag tycker att det är principiellt fascinerande att se företrädare för Socialistiska partiet hylla ”tyrannmördare”.

  I samband med mordet på Kirov 1934 skrev Trotskij, en av fjärde internationalens grundare, en pamflett i vilken han bestämt tog avstånd från terroraktioner och mord på ledare som redskap för att nå politiska mål. Men vad vet jag, kanske är åsikterna på den punkten annorlunda numera…

 24. 1934…. det var efter det att Trotskij fått ge sig av, hals över huvud, iväg från Kreml’s köttgrytor. Där satt han i Mexico och frammanade bilden av sig själv som humanist. Då passar det förstås att skriva vackra pamfletter. Tiden mellan 1917 och 1923, när han fack vara med och bestämma, var han inte så intresserad av sådana pamfletter. Då gällde nackskott och utrensningar, tillsammans med Lenin och Stalin, istället (återigen: ”Den unge Stalin”; Montefiori).

 25. Många spännande inlägg. Först bara ett par rader innan jag återvänder till kärnfrågan. Jag är helt överens med Mattias om att Karl XII, på samma sätt som senare Gustav III, använde bondeståndet för att kapa benen på det svenska riksrådet, med dess adliga dominans. Men detta bara för att senare kapa bönderna efter midjan. Vi ska också vara medvetna om att bondeståndet inte var den breda landsbygdsbefolkningen i stort. Där fanns välmående bönder, fattiga bönder, arrendatorer, torpare och dagsverkare mm. Själv bor jag på ett gammalt båtmanstorp norr om Göteborg. Alltså en rest från indelningsverket. Det fiffiga med detta var att systemet stod för att i fredtid föda upp för att sedan kunna leverera kanonmaten. ”Bönderna” slapp själva att dö även om de kom att drabbas av ofärdsåren. Är någon intresserad så finns min bok ”Hisingens historiska marker” att köpa på nätet. Där finns bland annat ett avsnitt om ”Den svenska stormaktstidens begravningsmarsch”. När det gäller Tobbes beskrivning av Trotskijs liv och roll i den ryska revolution och dess eftermäle är det bara harskit i luften, som min fabror brukade säga. Tror du att Trotskij tvingades i väg från Sovjetunionen bara för att han tog för stor plats vid partibyråkratins köttgrytor? Knappast. Han tvingades bort därför att han efter inbördeskrigets råheter ( Som tvingades på regimen av tjugo vita, imperialistiska styrkor. En beordrad av Churchill, som för övrigt älskade Stalin men hatade Trotskij. ) och kommunistpartiets diktaturfasoner stred för en demokratisering av både partiet och samhället i stort. Idéer som hotade partiets alltmer maktfullkomliga elit – och deras köttgrytor! Läs hans bok om ”Den Ryska revolutionens historia” så får du utöver en rasande spännande läsning också en bra förklaring till utvecklingen.

  Karl XII var mer besjälad i rollen som en militär ledare vilken misstrodde diplomatin, gav diktat och hyllade själva striden än en monark som såg den egna militären som underordnad monarkins bredare samförstånd med adel och rika jordägare. För att betona det envälde som skulle råda krönte han sig själv 1697 och avgav heller ingen kungaförsäkran!
  Detta är nog också kärnfrågan i diskussionen. Jag ifrågasätter hur någon vettig människa kan hylla en kung som med just Peter Englunds ord ”offrade landet för riket, och svenskarna för Sverige”. De krafter som i gårdagens Lund hyllade Karl XII som hjältekonung kallade sig mest för Fria Nationalister i Skåne. En öppet nazistisk organisation. Klickar man runt lite på deras hemsida och går vidare på en del länkar hamnar man snart på halvmilitära läger där det uppenbart förbereds för att trakassera, misshandla eller döda homosexuella och invandrare av olika kulörer. De drömmer om att offra sig i ” hjältedåd” men vill egentligen offra svenskarna för det Sverige vi faktiskt lever i. När TT och Sveriges Radio i dag lite sportigt talar om Karl XII som en av våra krigarkungar känns det därför minst sagt bra att berätta om resultatet av dessa krig. Det var det jag gjorde på vår blogg. Bengt Nilsson menar då att jag som politisk idé skulle hylla ”tyrannmördare”. Men långt ifrån. Varje grönsak har sin årstid och var plåga bekämpas bäst efter tidens omständigheter. Men om nu någon av skandinaverna i SS Viking, som in i det sista försvarade Hitler, i stället hade fått för sig att bra tidigare skjuta skallen av karln, hade jag gärna hyllat detta dåd. Men världen hade sluppit bra mycket plågor om den tyska arbetarrörelsen i stället hade enats för att i tid krossa landets nazister.

 26. Göte du har absolut rätt i att det är extremt idiotiskt av högerextremister att hylla Karl XII som något slags svensk ideal (men så hämtar väl pundhuvudena sin inspiration från Carl Grimbergs ”svenska folkets underbara öden” och liknande, om de nu läser historia överhuvudtaget), det skulle jag aldrig själv komma på tanken att göra. Märkligt att de hyllar just honom, då hans Sverige var ett sådant utpräglat mångkulturellt land där otaliga språk talades, och arbetskraftinvandring av till exempel valloner uppmuntrades, för att inte tala om det djupa intryck han tog av sin vistelse i turkiet och den beundran han hyste för denna civilisation av ”svartskallar” 🙂

  Personligen vill jag varken fördömma eller hylla, jag hyser en skräckslagen beundran för den fanatiska hängivenhet han visade men inser naturligtivs att plågorna hade kunnat bli mindre om han insett nederlaget. Samtidigt tycker jag inte om att kalla honom för ”diktator”, då ordet fastän det är gammalt i sig med sin moderna betydelse är en anakronism då den applcieras på Karl XII, man får döma dåtidens människor efter dåtidens ramar och inte dagens. Hur som helst så var den svenska stormakten dömd att falla i det långa loppet, då landet inte hade de ekonomiska resurser som krävdes för att upprätthålla stormaktsanspråken.

  Bara två mindre korrigeringar avslutningsvis:
  – Karl XII sköts inte av ett gevär, det går alltså inte att hylla mannen som höll i geväret däremot kan den som vill hylla mannen som riktade in kanonen och avfyrade druvhaglet (en laddning med hundratals kulor), då ballistisk forskning har visat att endast druvhagel (med sin speciella utgångshastighet) i kombination med den hatt som kungen bar kan ha varit orsaken till det underliga faktumet att ingångshålet i kraniet är större än utgångshålet. En petitess i sammanhanget kanske, men i alla fall 🙂
  – Du skriver: ”Jag är helt överens med Mattias om att Karl XII, på samma sätt som senare Gustav III, använde bondeståndet för att kapa benen på det svenska riksrådet, med dess adliga dominans.”. Det karolinska enväldet var dock redan skapat vid Karl XII:s trontillträde, själv sammankallade han aldrig en riksdag bortsett från vid kröningen. Högadelns makt bröts och ersattes av det karolinska enväldet av Karl XI och inte hans son, det är dock fel att se Karl XI som direkt adelsfientlig då han själv skapade 600 nya ätter, de belönades dock inte med jord som tidigare utan med ämbeten och knöts på så viss till den v’äxande administrationen och statsnyttan.

 27. Tobbe, nej, folket i Irak hade inte en chans att välja bort Churchill när han valde att ockupera deras land och använda giftgas mot befolkningen. Folket i Indien kunde inte heller välja bort honom när han ockuperade deras land. Han var inte någon demokrat, han valde att styra över dem diktatoriskt. Och jag kan inte se hur Ghandi blivit ”fimpad” som den aktör han var för att landets frigörelse gick hyfsat fredligt till.

  Att Churchill inte var lika vidrig mot det egna landets befolkning är en annan sak.

 28. Huuva!!!
  Irak fanns överhuvudtaget inte före mitten av 1920-talet. Det var Churchill, som med några enkla streck på kartan, skapade Irak och Kuweit. Jag tror att det var 1923 och Churchill var, på den tiden, engelsk handelsminister. De som godtog och fastslog hans förslag var, i god demokratisk ordning, engelska parlamentet, via premiärministern. Läs gärna John Pearsons biografi över Churchill, rekommenderas.

 29. Till Mattias. Om det var en gevärskula eller kanonkula (med druvhagel) må vara. Det lär tvistas om detta ännu några decennier. När det gäller det karolinska enväldet har du rätt i att det mesta i den processen skedde under Karl XII:s fars och farfars tid. Det var därför jag i tidigare stycken skrev om det ”karolinska enväldet”. Här slant tangenterna.

 30. Mer tips till Hampus: Läs gärna ”Vishetens sju pelare” av Thomas Edward Lawrence, mer känd som Lawrence av Arabien. Han var också pacifist, arkeolog, krigshjälte och våldsmotståndare. Han ger en ganska så bra bakgrund till att Mellan Östern ser ut som det gör idag. Egentligen är väl allt turkarnas fel och deras Ottomanska imperium. Hela områdets historia är komplex, svårgripbar och ytterst tragisk/vemodig läsning. En historia om en språkgrupp och många folkgrupper med den gemensamma benämningen semiter. Genom T E Lawrence kan man få många, av de flesta nu bortglömda, källor till de konflikter folken därnere lever under än idag.
  /TS

 31. Glömde en greja
  Ett stort tack till Killdén & Åsman för en vuxen och ärlig blogg. Trodde aldrig att det skulle bli så att jag skulle bli sittandes på en ”vänsterblogg. Det vanliga är annars (på vänsterbloggar) att man åker ut så fort man avviker från blogginnehavarens åsikter. Här debatteras det frisk och utan tarvligheter. Det gillar jag, fast jag befinner mig på motsatt sida på höger vänster skalan.

 32. Lawrence av Arabien var en kolonialist bland många, inte något att haka upp sig på. En rasist som ville att all palestnisk mark skulle ges bort till judarna. En man med ett förakt mot araberna. Att ta honom som en förebild är att diskvalificera sig från diskussionen.

  Jo, det är förstås de otäcka turkarna som ockuperade Storbritannien och tvingade dem att dra streck på kartor, ge bort land till kolonisatörer och bomba civila med giftgas. Allt är deras fel, de uslingarna! Säkert de som planterade ut oljan med flit också.

 33. Pingback: Först kom de efter syndikalisterna… : Motbilder

 34. Hej alla debattörer,
  Jag har inte lagt mig i debatten eftersom den skötts så utomordentligt av Göte. Jag har bara en sak att säga och det är till Tobbe. Du har rätt i att vi står på motsatta sidor i synen på Karl XIIs roll. Men vi står tillsammans i synen på hur en debatt ska föras. Det ska du ha tack för.
  Vad vi kallar Karl XII spelar ingen roll för mig. Kung, diktator eller galen, det är bara att välja. Vad som står fast bakom epiteten är att mannen drev Sveriges folk i nöd, hunger och olidliga uppoffringar. Förtryckare brukar göra det. Vare sig de heter Josef eller Karl.

 35. Jag kan inte släppa ”Hampustråden”
  Exaktemente…. turkarna gjorde bort sig genom att välja fel sida i första världskriget. De valde att liera sig med Kaiser Wilhelm och de sista Habsburgarna och mot västmakterna. Kaisern och hela gänget med honom fick, som bekant, på nöten. Därmed dog det Ottomanska imperiet och Österrike Ungern imperiet och det tyska östafrika imperiet. Så kan det gå…. Så för Churchill återstod att göra något, som åtminstone blev början till statsbildningar. Vid den här tiden stod USA för 90% av världens oljeproduktion (källa Tidens Kalender 1931, samla kalendrar är kul).
  /TS

 36. Vem var det som ”drev Sveriges folk i nöd, hunger och olidliga uppoffringar”? Var det Karl XII, som försökte försvara sig mot ett angrepp från tre håll, eller var det angriparna? Vem var det som drev t.ex. polackerna ”i nöd, hunger och olidliga uppoffringar” år 1939? Var det den polska regeringen, som vägrade vika sig för tyska krav? Eller var det kanske Hitler, som ställde kraven och angrep Polen?

  Jag kunde förstå ert resonemang lite bättre om tsar Peter hade representerat någon slags demokratisk kraft som skulle ”befria” ingermanländare och estländare. Men så var det ju inte alls, hans regim var betydligt värre (om än mer framgångsrik i kriget). Eller förespråkar herrarna kanske en modell där ett lands invånare är olika värda beroende på var de bor? Ingermanländare, estländare och livländare var inte värda att försvara år 1700, vilket däremot t.ex. västgötar skulle ha varit?

 37. Bengt Nilsson får fem av Görtz präktigaste ”nödmynt” för inlägget. Tack Bengt! Själv har jag snöat in på Hampus, Churchill, Ottomanerna och Irak och nästan glömt bort att det var Karl XII det började med.
  PS
  Görtz var långt före sin tid.
  DS

 38. Så det är det Ottomanska rikets fel eftersom de förlorade och inte hade kontroll över vad som hände? Och inte Churchill som enligt den vite mannens börda ansåg sig vara nödtvingad att bestämma hur länderna skulle se ut i Mellanöstern och tillsätte sitt eget styre utan att bry sig om befolkningen? Nu blev jag bara mer förvirrad.

 39. De fundamentala problemen med det ursprungliga inlägget är förstås fortsatt detta med att bedöma historiska personer efter dagens lagar och värderingar. Vad man konkret säger då är dels att vi idag har nått den nivå som Gud tilldelas i Bibeln, d.v.s. vi har insikten och makten att döma ”levande och döda”. Vi vet alltid bäst, det må sedan gälla dagsproblem eller de problem som medeltidens människor brottades med.

  Vad man också säger är att man är anhängare av retroaktiv lagstiftning, d.v.s. vi skulle idag mycket väl kunna straffa nu levande männikor som t.ex. på 50-talet gjorde något som då var lagligt och moraliskt accepterat men som idag har blivit olagligt. På ett trivialt plan skulle det t.ex. vara helt i sin ordning att idag bötfälla alla dem som då körde till vänster på vägarna.

  Det är säkert väldigt tacksamt att i braskande ordalag skriva ned gamla kungar, men man bör vara medveten att man samtidigt dömer sina egna förfäder. Det karolinska enväldet hade många orsaker, men bakom det låg bl.a. en riksdagsprocess i vilken även dåtidens bondestånd medverkade. Så om Karl XI var en ”militärdiktator” var det en mängd vanliga bönder runt om i landet som hjälpte honom att bli det. De menade förmodligen att högadelns makt hade lett landet i olyckor och att en starkare kungamakt var nödvändig för att hindra en upprepning. Så ägna några rader åt att fördöma era egna förfäder när ni fördömer det karolinska enväldet. Var konsekventa i moraliserandet över gångna tiders människor. Slå även mot era egna förfäder, som med dagens mått mätt förutom att hjälpa en diktator också gjorde sig skyldiga till bl.a. barn- och hustrumisshandel.

  Men, som sagt: det grundläggande problemet med det ursprungliga inlägget är den förnumstiga inställningen att vi idag vet bäst. Oavsett tid, oavsett situation – det finns inget som vi inte förstår mycket bättre än de människor som levde och verkade i ett visst historiskt skede. Personligen har jag läst för mycket historia för att känna mig bekväm i en roll som domare över alla levande och döda.

 40. Fy fan vilken idiot som kan påstå att Karl XII var en militärdiktator. Vi svenskar kan vara stolta att han varit svensk kung en gång i tiden! Vad hade hänt med sverige om han inte funnits ja vi hade väl antagligen pratat ryska eller danska, vi hade glömt bort vårt skandinaviska arv, vi svenskar ska vara stolta över våran historia och jag hoppas att sanningen om svensk historia når ut till alla som vill bli lärda om våran stolta nation.

 41. Det är ju en j-a tur att det inte är du som skriver våra historieböcker. Läs min blogg en gång till och fundera sedan en bra stund.

  Ha det bra, Göte

 42. Nja, man vet inte riktigt vad som dödade diktatorn. Kartesch ligger nära till hands.

 43. Karl XII Försvarade Sverige, Alla länder han förde krig emot hade redan förklarat krig mot Sverige. Bara för att svenskarna gick till attack var enkelt. Svenskarna använde sig av ”Attack är bästa försvar” strategi.

  Tycker denna artikel är mest bara ett inblick i hur vänstra blocket ser på saken.

  Jag hade mer än gärna levt under denna tid, då hade man ett Sverige att vara stolt över.

 44. Då hade du varit död i unga år med en bajonett i magen efter att åren före ha levt på ruttet kött med maskar och soppa på gamla rovor…

 45. Till er som romantiserar Sverige och dess härskare fram till allmänna rösträtten i Sverige, samt säger med emotionell darr i stämman att man skulle varit stolt att ha levt under denna period. Läs Krister Kronlids historiska roman ”Morfar föddes i en dikatur”. Då får ni reda på hur livet tedde sig långt fram i modern tid för en vanlig knegare i Sverige. Som kämpade för småsmular från rikemansbordet och dog ung antingen utarbetad eller av en idag banal sjukdom eftersom ingen sjukvård fanns för vanligt folk. Det ter sig rent infantilt att hylla adel och rikemännen som förebilder och några som man kunde vara stolt över i ett perspektiv av att ha vuxit upp under en era av social demokrati där det mesta varit de flesta givet som ett resultat av allmän rösträtt, en man en röst, och de samhällsreformer som därefter byggdes ut. Det är rent ut sagt pinsamt att läsa vissa av inläggen här … det tycks inte vara mycket av verksamhet igång norr om axlarna.

 46. HUR I FAN KAN SKRIVAS SÅ OM DEN NATOINS KUNG OCH FRÄLSARE DU SKULLE LIKA GÄRNA KUPPA STOCKHOLM Å AVRÄTTAS FÖR KROV FÖRTAL MOT GENOMOT NATIONEN Å DETTA DÄR FÖR SÅNNA SOM DU LÄR FÖRBJÖDAS ATT SKRIVA FÖRTAL PÅ DETTA SÄTT !!!!

Lämna ett svar