För ett solidariskt socialt Europa

För ett solidariskt socialt Europa.

Om två dagar startar grundningskongressen för det Nya Antikapitalistiska Partiet (Nouveau Parti Anticapitaliste) i Frankrike. I 40 år har Ligue Communiste Révolutionnaire(LCR) varit den framträdande kraften i Frankrike till vänster om Socialistpartiet och Kommunistpartiet. Sedan ett decennium tillbaka har kommunistpartiet i stort sett upphört att existera som parti. Apparaten finns kvar i försvagad form men de aktiva medlemmarna har försvunnit. Samtidigt har Socialistpartiet fullbordat sin färd mot social-liberala positioner och helt anammat kapitalismen i praktik och teori.

Nu försvinner också LCR. Men inte som en tragisk spillra utan för att i en ny och kvalitativt annorlunda form bli del i NPA. Kongressen som hålls den 6-8 februari representerar omkring nio tusen medlemmar och med lokalavdelningar på flera hundra platser i Frankrike. Optimismen inför framtiden är stor och viljan att bygga ett parti som tar verklig strid med den franska regimens reaktionära anti-sociala politik genomsyrar de kongressdokument som ska diskuteras och antas av kongressen.

Bland de viktiga texter som kongressen ska ta ställning till finns ett upprop inför det europeiska parlamentsvalet i juni om gemensam europeisk kamp för ett socialt Europa, ett rättvist Europa, ett löneabetarnas Europa.

Europas Förenade Socialistiska Stater

En krisplan för ett verkligt socialt Europa, ett arbetarnas och folkens demokratiska Europa, ställs som första målet i programmet inför valet till EU-parlamentet i juni. Programmet slår fast att ett annat Europa inte kan skapas annat än genom en massiv folklig motoffensiv till den fästning Europa som borgerligheten är i färd med att bygga.

Motoffensiven måste annulera alla antisociala lagar och angrepp på den sociala välfärd som tidigare generationer uppnått i kamp. Avsked bör förbjudas och arbetet fördelas mellan alla lönearbetare genom att minska arbetstiden till 30 timmar i veckan och genom en sänkning av pensionsåldern till högst 60 år.

Stoppa illegala svartjobb-inför en europeisk minimilön

För att motverka krisen ska också lönerna för vanliga lönearbetare kraftigt ökas och en minimilön inrättas i hela Europa. Den bör garantera en köpkraft motsvarande de 1 500 euro netto i månaden som NPA kräver för Frankrike.

Gemensama europeiska serviceinrättningar bör införas på alla områden där det är socialt önskvärt och praktiskt möjligt. Som exempelvis flygtransporter, järnvägen, transporter på floder, energiförsörjningen och vattenförsörjningen, läkemedelsproduktionen.

Det kan bara göras genom att ta av profiterna och att lönearbetarna tar kontrollen över företagens bokföring och kapitalströmmarna, tvingar fram att alla skatteparadis stängs och att kapitalrörelser som sker i finanssfären beskattas.

Den ekonomiska krisen och de sociala behoven kräver också en folklig kontroll av nationella riksbanker och den europeiska centralbanken ECB för att se till att sparmedel används till socialt nyttiga investeringar i bostäder, kollektiva transporter och annat.

Skatterna i Europa bör harmoniseras och de verkligt rika beskattas hårt. De indirekta skatterna måste avskaffas som ett led i kampen mot den sociala nedrustningen och bli en del i ett logiskt brott med det kapitalistiska samhället.

För ett ekologiskt hållbart Europa ställer NPA som en annan programpunkt inför EU-valet. Ett enat Europa, ett lönearbetarnas Europa kan skapa möjligheter för en demokratiskt planerad produktion och en varuhandel som tar hänsyn till miljöns krav. Agroindustrin måste avskaffas och så mycket som möjligt produceras lokalt för att minska godstransporter till ett minimium och när de är nödvändiga bör miljövänliga transportmetoder priviligeras. Jordbrukaren ska kunne leva av sitt arbete.

Ett verkligt jämlikt Europa ser först till att lönediskrimineringen av kvinnan avskaffas och att kvinnans rätt till fria aborter och preventivmedel garanteras i hela Europa. Samtidgt måste all hestjakt på « illegal » arbetskraft upphöra och alla papperslösa legaliseras.

Ett verkligt solidariskt Europa innebär att dagens diskrimineringen av fattiga länder upphör. För det bör Europa avmilitarseras och fattiga länders skulder till Europa annuleras.

Ett fredligt Europa kräver att alla trupper dras tillbaka från Irak och Afganistan, stödet till Israel upphör och att allt stöd till olika diktaturer i Afrika upphör.

Ett verkligt demokratiskt Europa kan inte som i dag ledas av utsedda, ovalda institutioner som kommissionen, ECB, ministerrådet och andra EU-organ. Europas folk bör själva bestämma över framtiden och därför skapa en konstituerande församling som får till uppgift att bestämma hur det europeiska samarbetet ska se ut. För NPAs del bör det bli en fri federation av av Europas Förenta Socialistiska Stater.

Alla antikapitalistiska krafter i Europa bör samlas i kampen för att bygga vidare på den samordning som redan skett på vissa områden i den sociala kampen. Inga viktiga och bestående segrar kan uppnås utan en allt intimare samverkan i kampen mellan alla lönearbetare.

Det är en sådan krisplan för Europa som NPA tänker kämpa för inför det europeiska parlamentsvalet i juni. I den kampen kommer inte NPA att kompromissa med Socialistpartiet och andra krafter som vill plåstra om den krisdrabbade kapitalismen men samtidigt försvara dess gundvalar.

NPA manar alla antikapitalistiska krafter i Europa att delta i en diskussion om det önskvärda och möjliga i att agera tillsammans ,utifrån en gemensam plattform, i valet i juni.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ett svar på ”För ett solidariskt socialt Europa

  1. Pingback: Nytt vänsterparti bildas i Frankrike | Svensson

Lämna ett svar