Stäng skatteparadisen.

Stäng de rikas skatteparadis

Skatteparadis. Ordet förknippas nästan alltid med penningtvätt, skattefusk och maffia. Någon avlägsen ö med fler skalbolag än innevånare. Men det är en vrångbild. Skatteparadisen är helt centrala för den moderna finanskapitalismens existens och funktionssätt. Bankerna, de multinationella företagen och rika individer använder dem till att slippa betala skatt på vinster och förmögenheter. Skatteflykten handlar om svindlande summor. Pengar som borde finnas i det offentligas kassor och användas till samhällsnyttig verksamhet försvinner nu rakt ned i de rikas allt djupare fickor.

Inför G-20 mötet som hålls i London i början av april har Nicolas Sarkozy och Angela Merkel höjt tonen mot skatteparadisen och utövar nu påtryckningar mot de « egna » paradisen , Lichtenstein och Andorra . Men det är en kvalificerad gissning att inget speciellt kommer att beslutas av G-20. Det blir säkert en fördömmande deklaration som snart glöms bort.

Vilken roll spelar de för bankerna ?

Svaret är att skatteparadisen spelar en helt central roll i alla stora bankers internationella aktiviteter. Enligt Banken för Internationell betalningsutjämning, BIS, passerade 2006 över hälften av världens bankers internationella operationer via skatteparadis. Det finns inga samlade uppgifter för åren efter men inget pekar mot en minskad roll för dem, tvärtom.

BIS högkvarter i Basel

Trots all politisk retorik som haglat över skatteparadisen har deras roll ökat kraftigt sedan mitten av nittiotalet. Rollen som banker etablerade i skatteparadisen spelar har minskat något enligt BIS men däremot har banker i New York, London, Frankfurt med flera kraftigt ökat sina operationer i skatteparadisen. Det ger dem möjlighet att gömma sig bakom bankhemligheten för att ostört spela på hela världsmarknaden utan kontroll från statliga myndigheter.

Vilken roll spelar de för de multinationella bolagen ?

Skatteparadisens främsta roll för de multinationella bolagen är de möjligheter till skatteflykt som ges. Det finns inte ett enda stort multinationellt företag som inte har en filial i en eller flera skatteparadis. Men hur går det till att undvika vinstbeskattning ? Den teknik de använder kallas « pristransferering ». Det går ut på att via priser på tjänster och varor som byts inom koncernen för man bokföringsmässigt över vinsterna till filialer i skatteparadisen där skatten på deklarerad vinst oftast är löjligt låg.

Den amerikanska ekonomen Simon Pack har specialiserat sig på att studera hur de amerikanska storbolagen via pristransfereringar placerar sina vinster där det behagar dem. Pack ger många exempel. Ett bolag importerade sand från sin spanska filial till ett pris av 2 000 dollar per ton. Priset på marknaden var 10 dollar per ton. Ett annat bolag importerade lampor från Frankrike för 300 dollar styck medan marknadspriset var 0,70 dollar. Ett annat betalade 8 dollar för bildäck som kostade 200 dollar på marknaden. Det låter absurt men när det sätts i system och sköts av professionella bokföringsexperter då handlar det om miljarder i uteblivna skattepengar. Hål i de offentliga finanserna som fylls igen med skattepengar från arbetande människor.

Bill Gates gloria hamnade lite på sned när Wall Street Journal 2005 avslöjade att Microsoft placerade alla sina utlandsinkomster på patenträtter i skatteparadiset Irland vilket ledde till en årliga skatteförlust på 500 miljoner dollar för USAs finansminister.

Vissa multinationella bolag har också använt skatteparadisen till rent bokföringsfusk. Speciellt skapade skalbolag får ta hand om bolagets skulder. Moderbolagets finanser hamnar i bättre ljus och aktiekursen får en kick. Mest kända exemplen är Enrons och World Coms gigantiska fusk och påföljande krascher. Enron hade bildat 800 skalbolag i skatteparadisen för att skyla över förluster i bokföringen.

Vilken roll spelar de för rika individer ?

Svaret är- mycket större roll än man kan tänka sig. Kända namn, ibland med radikal image, sticker ut. Rolling Stones placerar sina pengar i de holländska Antillerna. De senaste 20 åren har gruppen betalat i genomsnitt 1,6 procent i skatt på sina inkomster. « – I can’t get no satisfaction… » Bono i U2 följde nyligen Stones exempel. Lyxspelare som Thierry Henry i Arsenal får sina bonuspengar utbetalda på ön Jersey.

Med 1,6 procents inkomstskatt ligger skrattet nära

Kändisarna är bara grädden på moset. Antalet personer med mer än en miljon dollar placerade utanför sitt officiella hemland ökade från 4,5 miljoner personer 1996 till 8,8 miljoner 2005. Deras samlade placeringar i utlandet ökade samtidigt från 800 miljarder dollar till    33 000 miljarder. Tänk er en skatt på säg tio procent. Bingo. 3 300 miljarder dollar i skattkistorna. Mer än alla miljarder som skattebetalarna har skörtats upp på i USAs och EU’s stödpaket till bankerna, samma banker som spelar under täcket i skatteparadisen.

Vilken roll spelar de för narkotika- och vapenmaffian ?

Svaret är att ingen vet. Det går helt enkelt inte att beräkna så länge det inte finns några pålitliga beräkningar av volymen på de penningtransaktioner som berör illegal verksamhet som narkotikahandel, vapensmuggling och människohandel.

Med lite hjälp av en vän…

I Gudfadern hade Marlon Brando varit helt hjälplös utan sin advokat och bokföringsexpert. Så är det också med bankerna, de multinationella bolagen och de rika individerna. Hela staber av jurister och bokföringsexperter arbetar med ett enda mål- hur lagar och förordningar kan kringgås, beskattning undvikas. Nöjda kunder betyder stora kommissionsinkomster. Det handlar inte om skumma personer i mörka kontor. De hittas i de fyra stora internationella auditbolagen KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers och Deloitte Touche.

-Existerande lagar har ingen betydelse. Det spelar ingen roll vilka regler som gäller, juridiska rådgivare och bokföringsexperter hittar alltid ett sätt att kringgå dem. Regler är regler, men alla regler är till för att ifrågasättas, säger en av de prostituerade experterna anonymt till brittisk press.

Stäng alla skatteparadis och konfiskera alla rikedomar som göms där !

Det är den enda raka vägen. Vad personen ovan säger till brittisk press gör det helt klart. Det spelar ingen roll om Sarkozy och Merkel tillsammans med Brown och Borg kräver mer översyn och ett slut på bankhemligheten i skatteparadisen. De spelar en alltför stor roll för hela världsfinansen för att prokapitalistiska regeringar ska gå till botten med deras roll som just skatteparadis. G-20 mötet i april kommer inte att lämna många spår efter sig.

I media: DN1,DN2,DN3,SVD1,SVD2,AB1,AB2,DI,DN4,SVD3,SVD4,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 svar på ”Stäng skatteparadisen.

 1. Glöm inte att Sverige också blivit ett skatteparadis. Ingen förmögenhetsskatt och ingen arvsskatt gör Sverige mycket attraktivt för förmögna människor. Finns liksom ingen anledning att flytta ut stålarna längre. Det enda skälet till att göra det nu är väl att man är rädd för att en sosse-regering skulle ändra det hela.

  Inte ens i Schweiz har man noll förmögenhetsskatt!

 2. Som ekonom kan jag bara tala om att Du glömde nämna luftfaktureringen. Öppna en filial och betala luftfakturor från denna för konsulting, marknadsbearbetning etc. som helt saknar grund i verkligheten. Sedan är det vanligt att pengarna slussas tillbaka till ägarnas privata bankkonton och vips så betalar bolaget ingen skatt i Sverige längre och ägarna betalar heller ingen skatt på någon utdelning!

  Hela den här problematiken är den största utmaningen för en socialistisk rättvisa och jag funderar på den återkommande: HUR SKALL VI KUNNA FÖRA EN RÄTTVIS SKATTE- OCH FÖRDELNINGSPOLITIK UTAN PROTEKTIONISM?

  Manöverutrymme för att kunna föra en sådan rättvis politik förutsätter EXIT EU, och sanktioner eller förbud mot utförsel av kapital. Tyvärr så vet vi ju att länder som mer eller mindre har avskärmats från omvärlden också har lidit otrolig ekonomisk skada. Se t.ex bara på konsekvenserna av USAs bojkott av Cuba vilket har lett till stor nöd och fattigdom.

  Frågan är alltså hur i hela friden man skall kunna kombinera dessa två saker, för jag är inte villig att avstå från en rättvis politik bara för ett medlemsskap i EU och övriga världen, samtidigt som ekonomisk tillväxt kräver ett sådant deltagande samt kapitalets rörelsefrihet?

  Detta är den absolut svåraste frågan, och jag skulle vara glad om någon kunde knäcka nöten. I så fall kan denne maila mig eller besöka min blogg där mailadressen också finns!

 3. Peter,
  Jag tror inte att det skulle gå att komma åt individers och företags skatteflykt genom isolering och protektionism, eller utträde ur EU. Just nu driver faktiskt EU-länder som Frankrike och Tyskland en mer aktiv politik mot skatteparadisen än vad den svenska regeringen gör. Egentligen är det ju bara en fråga om politik. De regler för fria kapitalströmmar och vinstbeskattning som finns i dag är resultat av politiska beslut seden början av 80-talet. Politiska beslut kan rivas upp och nya fattas. Bara viljan finns. Här ligger väl kruxet. Finns viljan?
  Jag tycker att individer ska betala skatt i sitt eget land och all flykt till skatteparadis stoppas genom att de helt enkelt stängs och att konkurrensen om rika kunder mellan olika länders banker stoppas genom att det införs en likvärdig vinst -och förmögenhetsskatt i alla 27 EU-länder.
  För företag tycker jag att de ska skatta i det land där produktionen ligger. Luftfakturering, pristransferering och andra tekniker som används för att minska bolagets skatt blir ju meningslösa om beskattninge blir ungefär lika i alla länder där bolaget har produktionsenheter.
  Det kanske låter orealistiskt. Det kanske är orealistiskt. Men vad är i så fall realistiskt? När G-20 möts i april kommer inga sådana förslag att läggas fram. På sin höjd blir det en ”skarp” deklaration om skatteparadisen. I praktiken kommer de inte att ändra något.
  Kanske den aktuella finans- och industrikrisen indirekt kan leda till ett stopp för de rikas skatteplanering via skatteparadis. Men det kan bara ske om det skapas en massiv protest mot dagens regler som innebär att de rika betalar allt mindre skatt-de fattiga kan inte komma undan beskattning.

Lämna ett svar