Arbetarinitiativet – en politisk framgång

Bästa färdkamrater!

I dagarna är det fyrtio år sedan, i svallet efter vietnamesernas TET-offensiv och den hänförande våren i Frankrike Maj 68, som jag organiserade mig i Fjärde Internationalen och med lika stora mått av vrede och glädje kastade mig in i vad som har blivit ett livslångt arbete med att efter förmåga delta i kampen mot kapitalismen och dess vanvettiga förstörelse av förutsättningarna för bra mänskliga liv.

I de drömmar och i den hänförelse som då fanns hos många för att på en gång vinna alla segrar på en gång, var det många som åtminstone i metaforernas värld trodde sig kunna ”gå på vattnet”.

Så var det naturligtvis inte. I själva verket simmade vi mycket ensamma, långt, långt ut på djupa och öppna vatten. Det var svårt både vid fikat och i flygbladen att få arbetskamrater och kompisar att ta till sig en del av våra politiska krav. Som en ”nödvändig socialisering av produktionen” eller ”Kampen för ett Rött Europa”.

Men bara ett halvår efter det att nyliberalismen störtat samman – i global skala har den politiska geografin helt och hållet förändrats. Efter fyrtio år på djupt vatten, då vi ibland trampat vatten, ibland varit oroliga för att vi simmat åt fel håll, upplever vi nu ett huj att vi äntligen ”bottnar”. Vi kan skönja land!

Det går helt enkelt att prata om exempelvis socialisering av fordonsindustrin utan att bli uppfattad som en gammal fågelskrämma från det gamla stalinistiska Östeuropa.

Att Arbetarinitiativet då kunde bli verklighet och komma ur startgropen i dag ser jag som en oerhörd politiska framgång. Tillsammans kan vi nu känna av hur vi ska gå framåt med ”fast mark under fötterna”. Tillsammans skönjer vi ”fastlandet” framför oss och har större möjlighet än under åren med hegemonin för den vedervärdig nyliberalismen, att börja bygga ett verkligt brett antikapitalistiskt, socialistiskt parti. Ett parti i kamp för arbetare, låginkomsttagare och alla andra utsatta människor. Ett parti med en rik och kärleksfull inre demokrati.

Jag vill också hälsa kampanjen från min blogg- och färdkamrat i övrigt, Benny Åsman, som varit med på vår nu fyra decennier långa simtur ute på dessa ”djupa vatten”. Med nu ”allt fastare mark under fötterna” ska vi på vårt sätt och i vårt format efter förmåga göra allt för att bistå kampanjen!

Röd Front hälsar Göte

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om:, , , , , , , , ,

6 svar på ”Arbetarinitiativet – en politisk framgång

  1. Pingback: Trött på mygel och korruption i arbetarrörelsen? | Svensson

  2. Pingback: Trottens Betraktelser » Stoppa myglet i arbetarrörelsen

  3. Pingback:   ArbetarInitiativet i EU-valet stöds av gruvarbetare och Besancenot — Mullvaden

  4. Önskar att du hade rätt, men tror tyvärr inte det. De ekonomiska eliterna är fortfarande de starkaste och allt starkare blir de, trots kris och allt.

  5. Pingback: Folkrörelsefundamentalism och sektbygge | Svensson

  6. Pingback: Hälsningar till Arbetarinitiativet

Lämna ett svar