Frankrike: Fantasifullt massinitiativ mot Postens privatisering

Provomröstning

historisk succé

I söndags avslutades i Frankrike det medborgarinitiativ som ”Nationella kommittén mot en privatisering av posten” lanserat. 10 000 provisoriska ”vallokaler” hade byggts upp. Många gånger med hjälp av valmaterial som man laddat ner från kommiténs hemsida. Från Haute-Corse berättas om en by med bara 24 innevånare där en 84-årig kvinna satte upp en liten valbyrå. Alla de människor, som skulle komma att drabbas av de nedläggningar, fördyringar och uppsägningar, som Nicolas Sarkoz vill se vid det statliga Postverket, välkomnades att delta i en konsultativ provomröstning om Postens framtid. Gräsrotsinitiativet blev en otrolig succé. 2 123 717 röster registrerades och mer än 90 procent av dessa sa nej till Sarkozys privatisering. Frågan om en privatisering och utförsäljning av den offentliga sektorn, den gemensamma välfärden, blev politiskt glödhet.

Kommitténs kärna har varit alla de fem fackliga organisationer som organiserar de postanställda. Kring sig har de samlat en enhetsfront av sextiotvå fackliga, politiska och sociala organisationer. Alltifrån Socialistpartiet och Attac till det revolutionära NPA, Frankrikes nya antikapitalistiska parti.

Det gemensamma arbetet med valbyråer, distribution av flyblad och alla diskussioner med intresserade människor har i sig skapat en möjlig politisk dynamik. Bakgrunden är dessutom att det franska parlamentet i fjol antog en lag om att öppna för rättsliga, officiella folkomröstningar. Vad som ska krävas är att minst tjugo procent av dess ledamöter, med minst tio procent av landets röstberättigade bakom sig, kräver detta. Lagstiftningen i frågan har förhalats. Men Socialistpartiets parlamentsgrupp, som sköljts med i framgången, tänker nu agera.

Den Nationella kommittén tänker också se till att Zarkozy pressas tillbaka och att frågan inte kallnar.

NPA:s talesman, Olivier Besancenot, är till vardags brevbärare i Paris och hade med sina två roller en viktig roll i den lyckade mobiliseringen. På bilden är han mitt i en facklig protest tillsammans med sina arbetskamrater.

I Sverige lever vi med delvis andra förutsättningar och traditioner. Men med lite kreativitet – och gärna efter inititiv från fackliga organisationer och andra intresseorganisationer – kanske vi också i Sverige kan pröva med lokala ”folkliga omröstningar”. Som vid nerläggningar eller privatiseringar av sjukhus, bibliotek, dagis, fritidsgårdar och annan gemensam verksamhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

I pressen:

Andra bloggare:

Lämna ett svar