Invandring räddar Europa.

Invandringen räddar EU.

I dessa dagar av tilltagande hets mot utlänningar är det viktigt att gå mot strömmen av växande intolerans och uttalat främlingshat.

Rätt ska vara rätt, så det ska först av allt sägas att gemene man i Europa är vare sig rasist eller mot invandrare i allmänhet. Men minoriteten som faller för högerpopulistiska lockrop verkar växa i många länder inom EU. Det gäller Storbritannien, Sverige, Danmark, Italien och andra. Därför är det viktigt att sätta invandringen och dess storlek i sitt rätta perspektiv och plats.

Sanningen är den att invandringen till EU har räddat den ekonomiska utvecklingen och hindrat ett mycket snabbt åldrande av befolkningen. Oavsett om detta påstående fastnar i halsen på alla åkessöner i EU är det ett faktum.

På kartan härovan ser vi hur många utländska personer det finns i varje land och hur stor del av dessa som kommer från ett annat EU-land.

Så här ska kartan läsas. Siffrorna under varje lands namn anger totala antalet utlänningar i tusental och deras procentandel av den totala befolkningen, vilket alltså inte innefattar invandrare som redan tagit invandrarlandets nationalitet. Procentdelen i den ljusare delen av cirklarna anger andelen av utlänningarna som kommer från ett annat land i EU. För Sveriges del anger kartan 540 000 utlänningar som är 5,7 % av befolkningen. Av utlänningarna i Sverige kommer 45,9 % från ett annat land i EU. Det är vid sidan av Belgien och Irland den högsta andelen i hela EU. Av Tysklands över sju miljoner utlänningar kommer bara 34,7 % från EU.

Slutsatsen av kartan är uppenbar: i alla länder i EU är majoriteten av utlänningarna från ett land utanför EU. Den stora majoriteten av dem har en anställning, betalar skatt och konsumerar och hindrar ett demografiskt åldrande. Trots det är det ofta en annan bild av invandringen som sprids av media- invandrares brottslighet, bidragsberoende, ovilja att ”integrera sig” etc.

Invandrare finns på alla större arbetsplatser.

Deras verkliga funktion på arbetsmarknaden är att utföra arbeten som inte gärna utförs av ”äkta” svenskar, danskar, fransmän eller andra nationaliteter. I dag är arbetslösheten bland utlänningarna mycket hög eftersom de har det sämsta skyddet på arbetsmarknaden och anställning i branscher som drabbas hårt i kristider, som byggnads, restaurang, kontorsstädning och privata hemtjänster. Det är ett stort problem som de fackliga organisationerna ställs inför. Hur uppnå så pass bra arbetsvillkor i dessa branscher att de inte blir getton för utländsk arbetskraft? Och hindra att de i sin tur kan användas av arbetsgivarna för att sätta press på löner och arbetsvillkor för den inhemska arbetskraften.

I media: DN1,DN2,AB1,Expressen,

Andra bloggare: Jinge,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 svar på ”Invandring räddar Europa.

 1. Det finns frågetecken. Hur sätter man in invandringen i situationen av en galopperande teknisk revolution där den gamla typen av industrier raskt försvinner (antingen till länder utanför EU eller blir helautomatiserade)? Detta gäller väl vilken migration som helst: kan man tömma landsbygden på folk och lita till att nya levnadsmöjligheter byggs upp i städerna?

  Det är den saken som gör att jag undrar om man inte får modifiera behovet av invandring en del. Kan det inte vara så att man till och med skulle kunna tänka sig minskande befolkningar i Europa om den tekniska utvecklingen och metoderna att organisera samhället förbättras radikalt? Eller för att vända på saken: kan massinvandring innebära att utvecklingen från ”nödvändighetens till frihetens rike” avbryts för att mängder av billig arbetskraft finns tillgänglig? Jag har för mig att den första vågen av robotisering i England avbröts av det skälet. Är det bra?

  En ytterligare aspekt är att i kommande vågor är det inte bara industrijobb utan även TCO- och SACO-typer av jobb som åker bort till Asien. Vad finns kvar då? Skall bortrationaliserade inhemska arbetare och tjänstemän slåss om fåtaliga låglönejobb inom service med mängder av invandrare utan att detta leder till svåra sociala kriser? Vi får ett läge där den fina ”liberala” överklassen predikar solidaritet och tolerans för massorna medan den själv snor åt sig så mycket det går. Och så kan överklassen ”sitta på berget och se tigrarna slåss” för att citera ett kinesiskt talesätt.

 2. Björn,
  Jag ser också de problem du reser. Hur en klassolidaritet ska kunna fungera över gränserna i en tid av fria kapitalrörelser är inte lätt. Det enda jag aldrig kan gå med på är politiska och ekonomiska åtgärder som inför en typ av protektionism som drabbar fattiga arbetare i utvecklingsländer. Det innebär inte att jag är mot all form av protektionism. Det beror på vem som skyddas och hur.
  Syftet med min blog den här gången var egentligen bara att förmedla en intressant karta över invandringen i Europa.

 3. Ditt argument att invandrarna tar de jobb svenskarna inte vill ha, var ju det vanliga i slutet av 60-talet och början av 70-talet, då invandrarfientligheten började sticka upp sitt fula tryne. Det var visserligen korrekt, men samtidigt ett ganska vidrigt argument.

  Idag skulle man kunna säga något annat, men det är för grovt, så det säger man inte, nämligen att: Nu tar invandrarna en stor del av den arbetslöshet man anser att vi måste ha för att hålla inflationen nere. Om vi inte hade invandrarna, skulle fler hedenhössvenskar tvingas gå utan arbete istället.

  Här har politikerna målat in sig ett hörn alltså. De som idag tror att invandrarna tar våra jobb och kostar för mycket, kan inte bemötas med sanningen.

  Slutligen, som du säger, när man talar om att vi alla måste arbeta mer, höja pensionsåldern tre år, som Sahlin föreslog häromdagen, då svamlar man så ofantligt att det inte liknar någonting. Behöver vi mer folk som arbetar framöver, då är det ju bara att ta in fler invandrare till jobben, exempelvis. Så inte behöver Sverige vara utan arbetskraft de närmaste hundratals åren.
  Men där är vi ju liksom inte idag att det råder brist på arbetskraft.

 4. Kerstin,
  Mitt argument om invandrarnas plats på arbetsmarknaden var inte länkat speciellt till den svenska arbetsmarknaden. Det var mer ett generellt argument om hela EU. Det är ännu sant att den svenska arbetsmarknaden är mer reglerad än i många andra länder i EU. Din idé om deras plats som en nödvändig del av arbetslösheten är välfunnen. Jag tror du har rätt. För kapitalismen spelar det ingen roll vilka som är arbetslösa men den behöver en ”reservarmé” av arbetslösa för att pressa lönerna.

 5. Här står det både ”Invandringen räddar EU.” och ”Invandring räddar Europa”. Undrar varför. Det borde räcka med en av meningarna.

  Hittills har det aldrig hänt att invandring varit bra för ett samhälle. Hur stor är sannolikheten för att det kan komma att rädda EU, Europa eller en del av EU eller Europa?

  ”I dessa dagar av tilltagande hets mot utlänningar är det viktigt att gå mot strömmen av växande intolerans och uttalat främlingshat.”

  Mot strömmen? Varför? Det vore alldeles ansvarslöst!

 6. Claes, du säger att invandringen aldrig varit bra för ett samhälle. Märkligt påstående. För 12 000 år sedan var Sverige tomt på folk. Alltsedan dess har våra landskap befolkats med olika folkgrupper som av olika skäl sökt sig hit. Det må vara jakt, handel, som trälar, krigsfångar, flykt, giftermål mm. Tombolan har snurrat och fortsätter att snurra.

  När nästa inlandsis kommer lär svenskarna få dra ner till medelhavsländerna och vackert fråga om vi får plats…

Lämna ett svar