Soligt och grönt – mitt i höstrusket

Soligt och grönt,

mitt i höstrusket…

För alla oss som behöver en solig och grön nyhet, mitt i all blåst och all mörk höstrusk, kom i går budskapet om en historisk överenskommelse mellan Norge och Guyana om att bevara ett regnskogsområde stort som hela England.

Redan 2007 frågade landets president Bharrat Jagdeo efter en samarbetspartner ”i den rika världen” i syfte att bevara det egna landets värdefulla regnskogar. Han förklarade att Guaynas lilla och fattiga befolkning inte själv hade resurser att stå emot de ekonomiska intressen som finns bakom skogsskövlingarna. Frågan förmedlades via den brittiska tidningen Independent som i en kampanj försökte få den egna regeringen att nappa på kroken. Här fanns en bra möjlighet att värna miljö och klimat. Men brittiska Labour ( under Tony Blairs ledarskap ) var inte intresserat. Jagdeo fick nobben. Projektet intresserade inte bankvärlden i London City. I stället kom Norge in i bilden.

Denna forna brittiska koloni, inklämd mellan Venezuela och Brasilien, kan nu använda Norges stöd på 250 miljoner dollar i ett speciellt projekt som ger landet en möjlighet att utveckla sin ekonomi och välfärd samtidigt som dess enorma regnskogsområde bevaras.

Vid ett möte i England tackade president Jagdeo i går Independent för dess kampanj och efterlyste mer sådan vital journalistik. Norges miljöminister Erik Solheim menade att projektet är ett försök att bygga en bro mellan Syd och Nord. Kanske inte perfekt. Men ett försök.

Själv kan jag inte på studs bedöma avtalets hållbarhet, dess sociala och politiska konsekvenser mm, men även om det bara skulle bli halvbra är det en fantastisk framgång. Skövlingen av regnskogar står för en femtedel av koldioxidutsläppen på jorden, mer än hela transportsektorn, och tidningen Stern Review, som sätter pris på miljöpolitiken, när det gäller försöken att minska dessa, menar att ett stopp på avverkningar och en övergång till marknadsanpassade skogar, är de mest kostnadseffektiva åtgärder som finns.

På samma sätt är Kinas löfte om att på kort tid återskapa, beskoga, arealer också lika stora som hela England, ett oerhörd värdefullt bidrag till miljöpolitiken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

I pressen: SVD1,SVD2,DN1,

Lämna ett svar