Israels bosättare har fria händer

Bosättare agerar fritt.

Den israelska dagstidningen Haaretz är en viktig källa för att kunna se bakom de officiella talen och det diplomatiska spelet. Nedan följer översatta delar av en artikel som visar på följderna av de israeliska myndigheternas passivitet inför de illegala bosättningarna på palestinsk jord. Det handlar allstå om de utposter som inte godkänts av Israel. Artikeln är skriven av Haaretz korrespondent Amos Harel.

”Under det gångna decenniet har bosättarna i de yttre kolonierna gradvis kunnat lägga alltmer jord under sin kontroll tack vare avsaknaden av statlig kontroll och minimalt upprätthållande av lagen.

Det är svårt att tro att detta ska ändra sig bara för att Barack Obama vill det. På varandra följande regeringar har aldrig på allvar försökt att upprätthålla lagen vad gäller utposterna.

Ser vi tillbaka på försöken att stoppa utposterna från 1999 i Havat Ma’on till 2006 i Amona var de alltid begränsade medan bosättarnas gradvisa annektering fortsatte.

Premiärministern Benjamin Netanyahu vet att hans kontroll över utposterna är bräcklig. Han är inte den som vill besluta om hur många husvagnar som ställs upp på kulle 725, eller hur många palestinska fruktträdgårdar som dras upp med rötterna nära Yitzhar.

En högt uppsatt person i försvaret säger till Haaretz:

’Israels lag gällde aldrig i dessa områden. Anta att den civila administrationen identifierar olagliga byggnader i en utpost. Vad kommer de att göra? De klistrar upp en order på husvagnen som beordrar dem att lämna platsen. Bosättarna bryr sig inte ens om att riva ned papperet utan bara fortsätter som vanligt.’

Bosättarnas hållning kan förmodas bli ännu tuffare om bosättningsstoppet blir verklighet. Om de tror att de förlorat spelet har de inte längre något för att följa reglerna. När det gäller bosättningarna (de som regeringen anser lagliga: min anm.) är läget annorlunda. Det är stora projekt med stora investeringar utförda av kända byggföretag. De kan inte bygga utan statliga bygglov. Det vore att riskera stora förluster.

Därav följer det absurda: I Beitar Ilit(stor bosättning. min.anm.) som kommer att förbli under Isrealisk kontroll stannar nybyggnaden upp. Men i Mitzpeh Yitzhar (olaglig utpost.min.anm.) och på den omkringliggande jordbruksmarken går affärerna på som vanligt även om framgång för bosättarna innebär dödsstöten för en tvåstatslösning, något Netanyahu tvingades att backa upp i sitt tal vid Bar-Ilan universitetet.

Amerikanerna vet vad som pågår. De missar inte mycket mellan satellitbilder och CNN och det de missar drar Peace Now fram i ljuset.

I media: DN1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar