Bosättning eller stat?

Israels kolonier allt större.

.

Hundratjugoen israeliska bosättningar och mer än hundra ”utposter” kontrollerar nu 42 procent av all jord på Västbanken. Det framgår av en rapport som den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem publicerade häromdagen.  Rapporten bygger uteslutande på officiella israeliska källor, som folkräkningar, armékartor och flygfoton.
En rapport som naturligtvis svenska media inte ansett värd att nämna med en enda rad.
Cirka 200 av dessa bosättningar och utposter ockuperar jord som av den israeliska staten erkänns som palestinsk privat egendom. Detta trots att Israels regering säger att alla bosättningar finns på statligt ägd jord. Många bosättningar ligger också på jord som den Israels Högsta Domstol klassat som palestinsk egendom.

.

Mer än hundra ”utposter” har bokstavligen ”slagit” sig ner på privatägd palestinsk mark.

Rapporten visar att en halv miljon israeler bor utanför den så kallade ”gröna linjen”, det vill säga gränsen mellan Israel och territoriumet ockuperat under kriget 1967. Enligt internationell lag är allt bostadsbyggande på ockuperat land illegalt. Trehundratusen av bosättarna bor på Västbanken och tvåhundratusen i tolv bostadsområden i östra Jerusalem som också ockuperades 1967. En ockupation som det ”internationella samfundet” inklusive USA aldrig erkänt.
Genom att verifiera flygfoton mot officiella israeliska dokument och kartor visar B’Tselem att 21% av all mark som bosättningarna upptar ligger på mark som av Israel erkänts som privat palestinsk egendom. Bosättningarna klassas enligt B’Tselem som nationell prioritet A av Israels myndigheter. Det ger dem en rad fördelar, som;
–        Rätt för bosättare att köpa billiga bostäder med automatisk rätt till subventionerade lån.
–        Många fördelar för barnens undervisning som fri skolgång från tre års ålder, fria skolresor och högre löner till lärarna.
–        Företag och jordbruk får subventioner och andra fördelar och ersättning för de extra importskatter som EU lägger på varor från de ockuperade territorierna.
–        Bosättarna betalar lägre skatt än israeler som bor inom den gröna linjen.

Det ljusa områdets gräns är ”gröna linjen” , det vill säga de gränser som uppstod efter vapenvilan 1949.

.

Läget för bosättarna blir inte sämre av att de under der senaste decenniet erhållit 200 miljoner dollar av amerikanska stödfonder som kan dra av alla donationer på sina skattedeklarationer i USA trots att USA inte erkänner bosättningarna som lagliga.
Amitz Rescue&Security är en av de förtag som fått stödpengar för sin aktivitet som erbjuder träning av säkerhetsstyrkor i bosättningarna. De amerikanska företag som samlar in pengar till Amitz verksamhet skriver på sin websida att  ”skattebefriade bidrag” mottages för kikare med nattséende, skottsäkra fordon och vakthundar. Som synes viktiga bidrag till bosättarnas olagliga aktivitet, även enligt israelisk lag.
Så ser den råa verkligheten ut på Västbanken och i östra Jerusalem. Det är fakta som varje verklig fredsprocess måste förhålla sig till. Hur kan en palestinsk stat bildas på Västbanken om bosättarnas plats och roll som kolonisatörer inte stoppas?
Praktiska men politiskt omöjliga lösningar finns. Som att bilda en palestinsk stat med 1967 års gränser där de judiska bosättarna ges fullt medborgarskap. Eller om det inte passar sig kan de utrymma sina bosättningar och överlåta dem till de bland den palestinska befolkningen i Israel som vill flytta. Bosättarna kan i sin tur ta över de slitna kvarter och byar där palestinierna bor och som Israel låtit förfalla utan underhåll av hus och vägar. Men det passar nog inte heller.

.

Bosättningar med tillfartsvägar reserverade för Israeler har växt upp som svampar på Västbanken.


Enda slutsatsen blir att utan utrymning av bosättningarna kan inte en fungerande Palestinsk stat bildas. Det ska i så fall ”fredsprocessen” också handla om. Ett nödvändigt ultimatum som Barak Obama skulle gett Netanyahu under hans besök i New York i dagarna. I stället får denne fritt fram för att gå ut med beskedet om att nya israeliska byggnadsplaner i Östra Jerusalem troligen kommer i gång när det tillfälliga byggstoppet hävs i september:
”Ni börjar med att ensidigt utrymma alla bosättningar. Därefter bjuder ni in till förhandlingar med både ”Den palestinska myndigheten”, Hamas och andra representanter från det palestinska samhället. Om inte, inga mer pengar eller vapen från USA.”
Ett sådant besked från Obama skulle kunna skapa en verklig ”fredsprocess”. Ingenting annat.

.

Media: GP1,GP2,SVD1,

Bloggare:

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 svar på ”Bosättning eller stat?

  1. Pingback: I huvudet på en bosättare

Lämna ett svar